نتایج جستجو

30

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

سیستم چندحاملی C-smt (Circular Staggered Multi-tone) مدولاسیون پیشرفته است که دو سیستم smt و (Generalized Frequency Division Multiplexing) GFDM را با موفقیت ترکیب کرده است. سیستم C-smt بیشتر، مزایای سیستم های smt و GFDM را حفظ کرده است و جایگزین مناسبی برای سیستم متداول OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) به شمار می آید. در این مقاله میزان خطای بیت (BER) به طور تئوری، محاسبه و نشان داده شده است که BER سیستم C-smt بسیار نزدیک به همین معیار در سیستم OFDM است. همچنین نتایج تئوری نشان می دهند تفاوتی در منحنی BER داده PAM (Pulse-Amplitude Modulation) در صورت استفاده کردن یا نکردن از C-smt وجود ندارد. در مرحله بعدی، صحت آنالیز تئوری به کمک شبیه سازی تایید می شود. این نتایج نشان می دهند انعطاف پذیری شکل موج بر عملکرد خوب BER سیستم C-smt که عامل بسیار مهم برای نسل آینده مخابرات بی سیم است، تاثیر نگذاشته است. همچنین نتایج شبیه سازی، با اعمال دو مدل کانال AWGN (Additive White Gaussian Noise) و محوشدگی رایلی، برخی از بهبودهای سیستم C-smt را نشان خواهند داد.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19435
 • دانلود: 

  6643
چکیده: 

Introduction: Excessive production of nitric oxide (NO) via inducible nitric oxide synthase (iNOS) is associated in renal ischemia reperfusion injury (IRI).Objectives: This study was designed to investigate the role of S-methylisothiourea (smt) as selective inhibitor iNOS in renal IRI.Materials and Methods: Male Wistar rats were subjected to 45 minutes of bilateral renal ischemia by occlusion of renal vessels of both kidney followed by 24 hours of reperfusion. Prior to renal IRI, the rats received either vehicle (saline, group 2) or smt (50 mg/kg, group 3), and were compared with the sham-operated animals (group 1). At the end of reperfusion period, the rats were sacrificed for kidney tissue pathology investigation.Results: Serum creatinine (Cr), blood urea nitrogen (BUN), nitrite levels, and kidney weight significantly increased in groups 2 and 3 (P<0.05). Kidney tissue damage scores in groups 2 and 3 were also higher than that in the sham-operated group (P<0.05).Conclusion: smt not only prevent the kidney during IRI, but also promotes kidney function disturbance and severity of renal injury.

آمار یکساله:  

بازدید 19435

دانلود 6643 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: EXCESSIVE PRODUCTION OF NITRIC OXIDE (NO) VIA INDUCIBLE NITRIC OXIDE SYNTHASE (INOS) HAS BEEN ASSOCIATED IN RENAL ISCHEMIA REPERFUSION (RIR).THIS STUDY WAS DESIGNED TO INVESTIGATE ROLE OF S-METHYLISOTHIOUREA (smt),AS A SELECTIVE INHIBITOR INOS IN RENAL ISCHEMIA…

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 13
نویسنده: 

خبازثابت سودابه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 12
نویسندگان: 

WICKRAMASINGHE N. | BALI R. | SCHAFFER J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  415-426
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1928
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1928

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  5-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  77-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  406
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

در این مقاله یک مترجم خودکار متون انگلیسی به فارسی با استفاده از معماری ترکیبی قاعدهمند و آماری ارائه شده است. این معماری ترکیبی به منظور بهبود نتایج هر دو مترجم، خروجی مترجم ماشینی قاعدهمند و آماری را ترکیب کرده و سعی می کند یک خروجی برتر از هر دو سامانه ایجاد کند. در این راستا از یک رمزگشای یک نوا با پیچیدگی زمانی چندجملهای استفاده میشود. مترجمهای ماشینی قاعده مند عمل ترجمه را بر اساس مجموعهای از قواعد زبانی انجام میدهند. به طور معمول نتایج آنها از نظر ترتیب کلمات و ساختار نحوی، کیفیت بهتری نسبت به نتایج مترجمهای آماری دارند؛ ولی عملکرد این مترجمها در زمینه انتخاب لغات مناسب و روانی ترجمه، ضعیفتر از مترجم های ماشینی آماری است. از این رو در این معماری، ترجمه اولیه به وسیله مترجم ماشینی قاعدهمند صورت میگیرد؛ سپس با استفاده از مترجم ماشینی آماری ترجمه آن بهبود داده میشود. به این منظور، ترتیب واژگان در ترجمه نهایی بر اساس ترجمه مترجم ماشینی قاعدهمند صورت میگیرد؛ سپس عمل ترجمه و انتخاب لغات توسط رمزگشای یک نوا، با درنظر گرفتن ترجمههای نامزدهای ارائه شده توسط مترجم قاعدهمند و آماری و همچنین با استفاده از مدل زبانی، انجام میشود. آزمایشهای انجام شده نشان میدهند که کیفیت نتایج به دست آمده از معماری ترکیبی در معیار بلو، به طورتقریبی پنج واحد بهتر از نتایج مترجم ماشینی قاعدهمند است. همچنین کیفیت این نتایج نسبت به نتایج مترجم ماشینی آماری در معیار بلو، یک واحد بهتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 406

دانلود 179 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10962
 • دانلود: 

  55400
چکیده: 

Background: Lumbopelvic stability training (LPST) andmassage therapy are common therapies used for pain reduction and management of low back pain. However, the effects of LPST and sports massage therapy (smt) for management of chronic non-specific low back pain (CLBP) among elite weightlifters have never been studied before. Objectives: The current study investigates the therapeutic effects of LPST and smt on pain intensity (PI), pain pressure threshold (PPT) and tissue blood flow (TBF) among elite weightlifters with CLBP. Methods: A total of 16 female athletes training for the international and Olympic weightlifting competitions participated in a randomized balanced cross-over study. The athletes were randomized into three sessions of LPST and smt with a time interval of 24 hours within sessions and a wash out period of 4 weeks between the sessions. The PI, PPT and TBF were measured before and after each session repeatedly in both groups of interventions. The changes in the PI, PPT and TBF within and between the groups were analysed using repeated measures analysis of variance [ANOVA]. Results: The results demonstrated a reduction of PI (P = 0. 01), increase in PPT (P = 0. 01) and improvement of TBF (P = 0. 01) among the participants in both groups of interventions. The smt group showed a trend of greater therapeutic benefits when compared to LPST group especially in PI (P = 0. 001). Conclusions: The findings suggest positive evidence on the therapeutic effects of LPST and smt for management of CLBP among elite weightlifters with improvement in PI, PPT and TBF. Coaches, clinicians, and athletes may consider LPST and smt as useful interventions for management of CLBP among elite weightlifters.

آمار یکساله:  

بازدید 10962

دانلود 55400 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

FOTOUHI LIDA | ZABETI MASOUME

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

SULPHONAMIDES ARE SYNTHETIC ANTIBACTERIAL DRUGS WITH LOW POTENCY USED AGAINST A WIDE RANGE OF PARASITIC ORGANISMS INCLUDING PLASMODIA, TOXOPLASMA GONDII AND PNEUMOCYSTIS CARINII.THEIR MECHANISM OF ACTION IS BASED ON THE INHIBITION OF DIHYDROPTEROATE SYNTHETASE.SULPHONAMIDES ARE USED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC AND GROWTH-PROMOTING PURPOSES IN ANIMALS AND IN THE TREATMENT OF TRACHOMA AND OCULAR TOXOPLASMOSIS IN OPHTHALMOLOGY [1]. IN THIS WORK, A SIMPLE AND RAPID ELECTROCHEMICAL METHOD WAS DEVELOPED FOR THE DETERMINATION OF SULFAMETHAZINE (smt) AT A GLASSY CARBON ELECTRODE MODIFIED WITH MULTI WALLED CARBON NANOTUBE (MWCNT-GCE), USING CYCLIC VOLTAMMETRY. smt SHOWED AN IRREVERSIBLE OXIDATION PEAK AT BARE ELECTRODE AT POTENTIAL OF 1.08V. WITH THIS MODIFIED ELECTRODE THE OXIDATION PEAK POTENTIAL OF smt WAS SHIFTED ABOUT 0.12 V TOWARD A LESS POSITIVE VALUE, PRESENTING A PEAK CURRENT MUCH HIGHER THAN THOSE MEASURED ON AN UNMODIFIED GCE. UNDER THE OPTIMAL EXPERIMENTAL CONDITIONS THE PEAK CURRENT OF smt WAS FOUND TO BE PROPORTIONAL TO ITS CONCETRATION OVER TWO LINEAR RANGES OF 10-200 MM AND 300-3000 MM [2]. THE KINETIC PARAMETERS SUCH AS THE ELECTRON TRANSFER COEFFICIENT BETWEEN smt AND MODIFIED ELECTRODE, A, AND THE CHARGE TRANSFER RATE CONSTANT, KS, FOR OXIDATION OF smt AT THE MWCNT–GCE SURFACE WERE DETERMINED ACCORDING TO THE LAVIRON PROCEDURE [1]. THE LIMIT OF DETECTION (LOD) WAS OBTAINED AS 6.15 MM. THE INFLUENCE OF POTENTIAL INTERFERING SUBSTANCES ON THE DETERMINATION OF smt WAS EXAMINED. THE METHOD WAS SUCCESSFULLY APPLIED TO DETERMINATION OF smt IN SERUM SAMPLE [2].

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
litScript