نتایج جستجو

22395

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2240

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SEO J. | CROFT W.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  1053-1062
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2893
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2893

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

امروزه وضعیت موجود در شهرها ایجاب می کند که پارک های برنامه ریزی شده به منظور برقراری موازنه اکولوژیک احداث شود. بدین منظور در این پژوهش برای شناسایی پهنه های مستعد ایجاد اکوپارک در منطقه مرکزی استان اصفهان، معیارهای مؤثر شامل توپوگرافی، سیمای سرزمین، اقلیم، سنگ و خاک، منابع آب، حساسیت زیست محیطی و دسترسی در نظر گرفته شد. به منظور تعیین وزن معیارها و زیر معیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با اعمال نظرات کارشناسی استفاده شد. با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (WLC) کلیه لایه ها تلفیق شده و تناسب اراضی برای ایجاد اکوپارک ارزیابی شد. پس از ارزیابی و اولویت بندی منطقه های مناسب در نهایت یکی از مناطق با مساحت 85/2 هکتار که در مجاورت بستر رودخانه زاینده رود و در باغ بهادران قرار دارد، به دلیل داشتن شایستگی ناحیه ای سرزمین بالاتر و دسترسی و تسهیلات رفاهی بیشتر و مساحت بیشتر به عنوان مناسب ترین منطقه برای ایجاد اکوپارک معرفی شد. نتایج حاصل از همپوشانی نقشه تناسب اراضی برای ایجاد اکوپارک و نقشه پارک های موجود در منطقه نشان داد که پارک ساحلی سرارود در شهرستان مبارکه و پارک ساحلی زرین شهر از نظر معیارهای در نظر گرفته شده در این مطالعه، مکان های مناسبی برای این کاربری هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  56-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  308
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 308

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  341-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  15-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  15
 • بازدید: 

  565
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

شهر سنندج با جمعیتی معادل 340هزار نفر در سال 1382، روزانه 714 تن زباله تولید می کند. از میان روش های مختلف دفع زباله روش دفن مواد زائد از مهمترین روشهایی بوده که مدیریت شهری این شهر در 30سال اخیر برآن تکیه کرده است. نتایج بررسی موقعیت قبلی و فعلی محل دفن زباله حاکی از مساعد بودن محل دفن سابق و نامساعد بودن محل دفن کنونی است که درآن بسیاری از اصول، معیارها و ضوابط مکان گزینی نادیده گرفته شده و پیش بینی می شود که در آینده  نزدیک اثرات زیست محیطی آن نمایان تر گردد. دراین پژوهش با استفاده از داده هایی چون فاصله از محدوده قانونی شهر، فاصله از جاده، فرودگاه، کاربری اراضی، قابلیت اراضی، عوارض مصنوع (روستا، تاسیسات و تجهیزات شهری، معادن...) گسل، روند توسعه فیزیکی شهر سنندج، آبهای سطحی، جهت باد، تراکم جمعیتی، خاکشناسی، هیپستومتریک(طبقات ارتفاعی)، شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی، تیپ اراضی، زمین شناسی،.... از طریق مدل های مختلف تلفیق اطلاعات و نقشه ها که براساس مدل منطق فازی(Fuzzy Logic) ترکیب شده اند و ژئورفرنس نمودن این داده ها و مدلها با تصاریر ماهواره ای منطقه در شعاع 20 کیلومتری در شمال شرقی شهر سنندج در 3 حوزه مختلف مکان گزینی گردیده و در تصویر ماهواره ای لندست سال 2002 منطقه و نقشه های مختلف ارائه شده است. 

آمار یکساله:  

بازدید 565

دانلود 124 استناد 15 مرجع 2
نویسندگان: 

BENNUI A. | PATTANAMANEE P. | PUETPAIBOON U.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  9098
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9098

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Khorasanizadeh Farinaz | GANDOMKAR AMIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15136
 • دانلود: 

  25958
چکیده: 

Isfahan province as a tourism hub and location at the crossroads of northern and southern corridor, the impact on the development and stability of the country. This study aims to evaluate the spatial dispersion of hotels in Isfahan province, its role in the development of domestic tourism in order to increase economic profit, social, cultural and environmental tourism, the tourism industry to the current planning and direction Future investments in established hotel with spatial planning approach formulated. The main purpose of this study was to survey the spatial dispersion of hotels in Isfahan Province and its role in the development of domestic tourism. The study, depending on the target application and the nature and methods of descriptive research, analytical and solidarity. The sample consisted of experts Administration of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Isfahan province are university professors and consultants. In this study, experts in population due to the low volume of population, almost the entire population were selected and sampling have been carried out. The method of collecting data in this study, library research and field study (questionnaire). The analysis and rating of effective factors in the development of domestic tourism model was used TOPSISS. The results show that the spatial dispersion of effective development of domestic tourism hotels in Isfahan province. The results of this survey point out the significance of the relationship between spatial arrangement of hotels and their occupancy rate noted. The results could Administration of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Isfahan province, the Housing and Urban Development, and the governments of the province and municipalities, investors, academic institutions and students and researchers interested in this field is used.

آمار یکساله:  

بازدید 15136

دانلود 25958 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAFIZADEH N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  583-595
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27573
 • دانلود: 

  13766
چکیده: 

The present paper investigates the impact of tall buildings on urban environment considering function, aesthetic, confinement and other aspects. The impacts of tall buildings considering aspects such as height, form, privacy and scale is also studied. This paper provides some criteria and proposals regarding proper site selection for tall building, and some regulations on construction of such buildings in Iran.      

آمار یکساله:  

بازدید 27573

دانلود 13766 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BAZZI A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4302
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4302

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Chikabvumbwa S.R. | Sibale D. | Chisale S.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  149-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11212
 • دانلود: 

  29234
چکیده: 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The use of traditional site selection methods for potential irrigation schemes is so common in Malawi. The overdependence of these methods has had significant consequences on the environment such as pollution, siltation, and land degradation and soil erosion. Traditional selection of irrigation sites is a complex task which is time-consuming, costly and involves collection of a lot of data sets. However, advances in Geographic Information Systems present an opportunity to easily integrate complex systems involving a lot of data sets. The objective of this study was to identify potential areas for irrigation farming in Kasungu district in Malawi using hybrid spatial datasets. METHODS: Multi criteria decision analysis approach was used in Arc GIS 10. 8 to analyze datasets such as slopes, rivers, land use, soil types, soil depths, water quality, water quantity and drainage patterns. A questionnaire was used to solicit expert views on factors to consider when siting feasible irrigation areas. FINDINGS: This study observed that the use of Geographic Information System in irrigation site selection is flexible and time efficient due to its ability of handling complex and huge volume of datasets. Moreover, the produced maps enhanced an easy understanding of the identified areas hence providing an aid to making right decisions in environmental management. The study found that in Kasungu district, 36. 9% of the land is highly suitable, 20. 7% is moderately suitable, 33. 1% is lowly suitable and 9. 3% is not suitable for irrigation. CONCLUSION: This paper provides good information on promoting the utilization of GIS to solve site selection problems in a bid to reduce soil erosion, pollution and improve land management. The study recommends the promotion of using GIS in government agencies for better decision-making in sustainable irrigation development. The scientific approach used in this study can also be extrapolated in the assessment and evaluation of water resources in Malawi.

آمار یکساله:  

بازدید 11212

دانلود 29234 استناد 0 مرجع 0
litScript