نتایج جستجو

85

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  75-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1695
 • دانلود: 

  800
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1695

دانلود 800 استناد 0 مرجع 7
نویسندگان: 

اوجاق علی زاده شهین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  149-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  907
 • دانلود: 

  1318
چکیده: 

سخن از صفیر سفیر عالم معرفت، شهید طریق غربت، سیمرغ قاف الفت، شهاب ثاقب افق آسمان حکمت، شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی است.جان کلام، جای گاه و مقام «صفیر سیمرغ» اوست. بررسی و تحلیل اندیشه ای سترگ در اثری بزرگ، که به ظاهر رساله ای محمل در عرفان و بیان مدارج سلوک و اسرار معرفت است. که حکم کتابی مفصل دارد که گویا به ضرورت تعلیم به صورت کوتاه و موجز درآمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 907

دانلود 1318 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حجازی بهجت السادات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  119-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1323
 • دانلود: 

  721
چکیده: 

اسطوره ها که زبانی سرشار از رمز و راز و ابهام دارند، واقعیت هایی جذاب و غیر قابل انکار در عرصه ادبیات سنتی، متون عرفانی و شعر معاصرند. از شاعران کلاسیک، فردوسی، رکن استوار و سترگ ادبیات حماسی، به روشنگری و برجسته سازی اسطوره ها مبادرت ورزیده است. احیای مجدد اسطوره های آغازین و آشکار کردن حقیقت مینوی آن ها، دﻻیل بیرونی و درونی دارد. دﻻیل بیرونی را باید در حرکت تمدن و فرهنگ در طول تاریخ و دﻻیل درونی را باید در ادبیات عرفانی جست وجو کرد. موضوع درخور پژوهش، بازآفرینی و تکرار دیگرگونه این اسطوره ها در ادبیات عرفانی است که از نوعی بازگشت به اصل، تکاپو برای تولدی دیگر و میل به جاودانگی در آدمی حکایت می کند. راه یافتن اسطوره سیمرغ از حماسه به بسیاری از رساله الطیرهای عرفانی، اهمیت بازآفرینی این اسطوره را نشان می دهد. نگارنده به لحاظ محدودیت مقاله، صرفا به بازآفرینی اسطوره سیمرغ و ققنوس در شعر کلاسیک، متون عرفانی و شعر معاصر می پردازد، زیرا نشان دادن نقش مهم این اسطوره ها در پیوند بین گذشته و حال و در سیر زمان با حفظ جنبه قداست مینوی آن هاست و اینکه بازآفرینی و تکراری دیگر از اسطوره ها، در واقع تجلی و تداوم همان امر مینوی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1323

دانلود 721 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نیری محمدیوسف

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3 (پیاپی 48) (ویژه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  215-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1010
 • دانلود: 

  423
چکیده: 

سیمرغ از نمادهای پرمعنی در ادب و حکمت عرفانی و متون فلسفی است. بسیاری از متفکران عالم فلسفه و حکمت و عرفان، این واژه را از بهترین دلالت معنوی و وسیله ای مناسب در استخدام مفاهیم بسیار ظریف و عمیق تشخیص داده و از آن استفاده کرده اند؛ به همین سبب ساحت گسترده ای از معانی بلند به این حقیقت افسانه نما اختصاص یافته است.در این مقاله، مفاهیم محوری سیمرغ در گستره های متنوع از اساطیر تا فلسفه و معارف عرفان و تجارب سلوکی بررسی شده و برای نخستین بار مشابهت های معنوی آن با مبانی امام شناختی در شیعه امامیه مورد تطبیق و تحلیل قرار گرفته است. از فواید این مقاله، تبیین مباحث انسان شناختی عرفانی از طریق رویکردی مشترک به معارف دینی، جستارهای فلسفی و حکمت و ادب عرفانی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1010

دانلود 423 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  151-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

سیمرغ پرنده ای اساطیری است که از گذشته های دور تاکنون در حوزه تفکر، تمدن، فرهنگ و اندیشه ی ایرانیان بال­ و­ پر­ گشوده و در اشکال گوناگون خود را به­ نمایش­ گذاشته­ است. قدیمی ترین متن حاوی اسطوره ی سیمرغ، اوستاست و در حوزه ی زبان و ادبیات فارسی، شاهنامه از مهم­ ترین مجال های ظهور سیمرغ است و در قرن ششم، سیمرغ در حیطه ی ادبیات عرفانی نیز تجلی­ می یابد. این پرند­ ه ی اساطیری در هر دوره با نقش و رنگ متناسب آن زمان بروز و ظهور داشته­ است. سبک هندی سبک مضمون­ آفرینی با ایده های گذشته است و صائب تبریزی از بزرگ ترین شاعران این سبک به­ شمار­ می رود که در دوره رکود عرفان، به مضامین عرفانی بسیاری توجه­ نشان­ داده­ است. در این مقاله که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام­ شده­ است، برآنیم تا چگونگی بروز و ظهور سیمرغ اساطیری-حماسی و سیمرغ عرفانی را در شعر صائب بررسی­ کنیم. بنابراین سؤال موردنظر این است که با­ توجه­ به تلاش های گوناگون صائب برای مخالف خوانی و مضمون آفرینی در حوزه­ های مختلف، وی از سیمرغ چگونه برای مضمون سازی استفاده­ کرده­ است و بیشتر در چه حوزه و برای بیان چه مفاهیمی از این پرنده اساطیری بهره­ گرفته­ است؟ پژوهش نشان­ می دهد که صائب علاوه­ بر بهره گیری از داستان سیمرغ اساطیری در شاهنامه، از سیمرغ عرفانی در منطق الطیر نیز بهره­ گرفته­ است و ابهت، جلال و شکوه سیمرغ، عنصری برگرفته از هر دو حیطه ی حماسی و عرفانی است که در شعر صائب به­ زیبایی استفاده­ شده­ است.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صدیقی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3 (پی در پی 158)
 • صفحات: 

  89-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2509
 • دانلود: 

  606
چکیده: 

به سبب شباهتهای متعددی که میان درخت و کوه وجود دارد، سیمرغ شاهنامه از درخت ویسپوبیش به کوه البرز نقل مکان می کند. سیمرغ، سئن یا مرغو سئن اوستا در شاهنامه نیز حضور خود را با تفاوتهایی حفظ کرده است. اگر سیمرغ اوستا چهره ای آیینی و پذیرفته دارد. شاهنامه چهره ای اهریمنی را نیز در داستان اسفندیار به آن افزوده است. آشیانه سیمرغ در اوستا بر درخت ویسپوبیش و در شاهنامه بر فراز کوه البرز است. پژوهشهای مربوط به شاهنامه و شناخت اساطیر ایران، به علل و عوامل تغییر مکان سیمرغ در شاهنامه (و متون تاریخی، فلسفی و عرفانی دوران اسلامی) توجهی نکرده و از آن در گذشته اند. مقاله حاضر نشان می دهد به سبب تاثیرات آیین مهر، حضور عناصر مهری چون خورشید و آب در داستانهای مربوط به سیمرغ، همسانی سیمرغ و عقاب (یکی از پرنده های مهری) و نیز شباهتهای میان کوه البرز و درخت ویسپوبیش، سیمرغ اوستا و متون پهلوی در شاهنامه و سایر متون دوران اسلامی بر فراز کوه البرز آشیان گرفته است. اطلاق سئن به عقاب و سیمرغ، همسانیهای موجود میان این دو پرنده، یکی پنداشتن مهر و خورشید، شباهت آنها با سیمرغ، جاندار انگاری کوه، رشد آن چون درخت، مرکزیت، حضور عنصر هوم و آب در کنار کوه و درخت در اوستا و نشانه های موجود و موید در سایر فرهنگها به خصوص هند، اسباب و علل تغییر مکان آشیانه سیمرغ بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2509

دانلود 606 استناد 2 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  13-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  585
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

موضوع این مقاله «مقایسه ی کاربرد معنایی سیمرغ در منطق الطّیر عطّار و مثنوی معنوی مولانا» می باشد. عطار و مولانا سیمرغ را در چند معنای گوناگون به کاربرده اند؛ تا به کمک آن اندیشه های عارفانه ی خود را به خوبی القا کنند. در این مقاله به معرفی سیمرغ به عنوان پرنده ای افسانه ای که در ادبیات عرفانی جایگاه ویژه ای دارد، پرداخته شده است. سیمرغ و کوه قاف در منطق الطّیر و مثنوی از کنایات معروف عرفانی هستند. هم عطّار و هم مولانا، سیمرغ را برای ذکر اندیشه های والای معنوی و عرفانی خود که در ذهن داشته اند؛ با تکیه بر رموز عرفانی در کتب خویش به کار می برند. در این مقاله کوشش شده است تا به معرّفی، تحلیل، کاربرد معنایی و مقایسه ی سیمرغ منطق الطّیربا مثنوی پرداخته شودو به رموز و نهادهای نهفته در به کارگیری سیمرغ از جانب هر دو شاعر در کتب مهم خویش و هم چنین به نقش سیمرغ در سلوک عملی اشاره شود.

آمار یکساله:  

بازدید 585

دانلود 272 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

انصاری مریم | رحمانی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  195-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  329
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر تطبیق امکانات و قابلیت های دو نرم افزار تجاری (سیمرغ) و کدمنبع باز (گرین استون) بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع اسنادی و پیمایشی ارزیابانه بود. روش گردآوری داده ها از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای و تنطیم سیاهه وارسی شامل 15 معیار و 230 زیر معیار برای ارزیابی دو نرم افزار کتابخانه دیجیتال سیمرغ و گرین استون بود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که نرم افزار گرین استون در معیارهای ویژگی های فنی، استانداردهای ورودی و خروجی، فراداده ای و پشتیبانی از پروتکل ها وضعیت بهتری نسبت به سیمرغ دارد. اما در زیرمعیار قابلیت های نمایش وضعیت سیمرغ بهتر از گرین استون است. نتیجه گیری: به طور کلی می توان نتیجه گرفت که نرم افزار کتابخانه دیجیتال گرین استون بیش از دو برابر نرم افزار کتابخانه دیجیتال سیمرغ معیارهای اصلی یک نرم افزار مناسب را دارد و نقطه اوج این اختلاف در معیارهای فنی و استانداردهای ورودی و خروجی است.

آمار یکساله:  

بازدید 329

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  11-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

ایران و هند، از دیرباز دو تمدن کهن و غنی محسوب می شود که خاست گاه های مشترک فرهنگی شان باعث شده تا نمادها، نشانه ها و رمز هایی هم سان برای نسل ها و عصرهای پس از خویش، بجای گذارد. بررسی این اشتراکات فرهنگی و تمدنی به مدد جستار در نمادهای بجا مانده از آن اعصار طلایی، هر جوینده ای را به رازهایی نهفته در بطن تاریخ هدایت می کند. در نقاشی های ایران پس از اسلام، تصویر پرنده ای دیده می شود که از چشم انداز زیبایی شناختی، پرنده ای عظیم با بال های فراخ و رنگ های نیکو در میان عناصر طبیعت است. این پرنده که سیمرغ نامیده می شود، بی شک از مهم ترین بن مایه های اسطوره هاست که در شعر و ادب و فرهنگ گذشته ما تجلی بارز یافته است.«گارودا» در سنت ادبی - اساطیری هند همانند سیمرغ در فرهنگ ایران به «شهریارپرندگان» مشهور است؛ پرنده ایست از خدایان حیوانی، تند پروازتر از باد و مرکوب ویشنو که از احترامی بسیار نزد هندوان برخوردار است.نقش سیمرغ و گارودا از جمله زیباترین نقوشی است که به طرزی بسیار استادانه در تزیین بسیاری از آثار هنر اسلامی دوره صفوی، بویژه نگارگری کار شده است. این مقاله سعی دارد به بیان نمادین نقش سیمرغ و گارودا که در آثار نگارگری دوره صفوی تجسم یافته، بپردازد. بدین منظور در ابتدا گارودای هندی به همراه مشخصات آن و پس از آن، سیمرغ مینیاتورهای ایرانی(عهد صفوی) به روش توصیفی مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت، برای تطبیق با یک دیگر سنجیده شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 102 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 62)
 • صفحات: 

  29-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  893
 • دانلود: 

  399
چکیده: 

هدف: کاربرمداری، پارادایمی است که ضرورت توجه به آن در تمامی کارکردهای کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی بویژه در طراحی نرم افزارهای کتابخانه ای، بیش از پیش دیده می شود. اگر چه در آغاز طراحی و بهره گیری از نرم افزارهای کتابخانه ای پارادایم نظام مدار مورد نظر بوده است، امروزه لزوم تغییر پارادایم و حرکت آنها به سمت کاربرمداری و استفاده پذیری، اهمیت بیشتری یافته است. نرم افزار سیمرغ نیز که در آغاز دهه هفتاد طراحی شد، در زمان انجام این پژوهش (1390) در بسیاری از کتابخانه های ایران استفاده می شود. در این زمان ویرایش 6.05 آن در کتابخانه ها از جمله کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد مورد استفاده بود.روش: هدف پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام شده، بررسی دیدگاه کاربران در مورد استفاده پذیری سیمرغ به عنوان پارادایمی کاربرمدار در طراحی آن است. برای گردآوری اطلاعات، از نظرسنجی، مشاهده (به شیوه فیلمبرداری از کاربران در زمان جستجو) و ضبط افکار آنها در زمان استفاده از نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ، استفاده شد. در این رابطه، دیدگاه کاربران در مورد چهار ویژگی جستجو، نمایش، واژگان، رابط کاربر و راهنما بعنوان معیارهای استفاده پذیری مورد ارزیابی شد. 30 نفر (15 دانشجوی کارشناسی و 15 دانشجوی تحصیلات تکمیلی) با روش تعمدی برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند.یافته ها: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد اگر چه بیش از دو دهه از طراحی این نرم افزار کتابخانه ای می گذرد و تغییرهای زیادی داشته، هنوز هم در طراحی آن پارادایم، نظام مداری بیشتر از کاربر مداری مورد توجه بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 893

دانلود 399 استناد 0 مرجع 6
litScript