نتایج جستجو

3213

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

322

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

منصوری مهسا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  52
تعامل: 
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  9
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 9
نویسندگان: 

منصوری مهسا | خروشی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3 (مسلسل 76)
 • صفحات: 

  224-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  874
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 874

دانلود 342 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  307-313
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و اهداف: استافیلوکوکوس اوریوس یکی از مهم ترین میکروارگانیسم های بدن است که میتواند در بدن انسان کلونیزه شود و با ترشح عوامل بیماری زا باعث بروز انواع بیماری های انسانی شود. سنجش جریان جانبی (LFA) یکی از روش های شناخته شده ایمونواسی تجاری است که یک روش حساس و سریع را برای نظارت بر عوامل عفونی در خون، سرم و ادرار فراهم می کند. LFA به عنوان یک آزمایش ایمونوکروماتوگرافی ایده آل در نظر گرفته شده است. مواد و روش کار: آنتیبادیهای ضد انتروتوکسین B استافیلوکوکوس به اختصار (SEB) به نانوذرات طلای کلوییدی 20 نانومتری کونژوگه شده و LFA استفاده شد. معرف های مناسب در این روش تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. یک نوار تست ایمونوکروماتوگرافی تک برای شناسایی SEB طراحی شد. یافته ها: در این مطالعه، کمترین مقدار SEB با استفاده از روش ساندویچ LFA میزان 10 نانوگرم در میلی لیتر بود. ما همچنین "silver enhanced method" را ایجاد کردیم. نقره می تواند تشخیص حساسیت آزمایش را 100 برابر بیشتر از ساندویچ LFA که قبلا ذکر شد بهبود بخشد. نتیجه گیری: با توجه به حساسیت بالای روش جدید برای تشخیص و اندازه گیری SEB به میزان (0. 1 نانوگرم در میلی لیتر)، این تست نواری می تواند برای اولین بار به جای سایر آزمایش های تشخیصی SEB در آزمایشگاه ها استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 59 استناد 0 مرجع 1812
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  77-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

Monodactylus argenteus با نام انگلیسی silver mono به عنوان یکی از ماهیان زینتی مورد توجه آکواریوم داران قرار دارد. اما تلفات ناشی از حمل و نقل و پس از آن باعث ضرر و زیان فروشنده گان می گردد. در این تحقیق جهت کاهش استرس و همچنن حفظ کیفیت آب در حین حمل و نقل شبیه سازی شده سه تیمار با غلظت 30، 40 و 50 میلی گرم در لیتر داروی MS222 به عنوان یک داروی بیهوشی و یک گروه شاهد هرکدام با سه تکرار، درچهار گروه 12 ساعته، 24 ساعته، 36 ساعته و 48 ساعته با استفاده از 240 قطعه ماهی مورد مطالعه قرارگرفت. در هر سه غلظت استفاده شده میزان NO2-, CO2, pH, DO آب نسبت به نمونه شاهد تغییرات کمتری داشتند. تغییرات اندک در فاکتورهای اندازه گیری شده باعث کاهش تلفات درگروه های آزمایش در حین حمل ونقل و پس از آن گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از داروی بیهوشی MS222 با غلظت مناسب در حمل و نقل ماهیان زینتی باعث کاهش استرس و جلوگیری از افت کیفیت آب و فراهم نمودن شرایط بهتر حمل و نقل و افزایش بازماندگی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 15 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  503-510
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

سمندری لطف اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  503-510
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2116
 • دانلود: 

  685
چکیده: 

به منظور بررسی قابلیت جایگزینی بستر کشت پیت ماس بوسیله ضایعات سلولزی درختان نخل، تحقیقی با استفاده از گیاه برگ زینتی آگلونما (Aglaonema commutatum cv. silver Queen) در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با 8 تیمار و 6 تکرار صورت گرفت. بسترهای کاشت عبارت بودند از: پیت ماس، ضایعات نارگیل (کوکوپیت)، ضایعات نخـل (پالم پیت) و باگاس نیشکر به صورت خالص و همچنین مخلوط با 50 درصد پرلیت. شاخصهای رشدی از جمله تعداد برگ، سطح برگ، تعداد پاگیاه، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی و ریشه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار بستر کشت اثر معنی داری بر شاخصهای رشد دارد. بالاترین سطح برگ، تعداد برگ، تعداد پاگیاه و وزن خشک اندام هوایی و ریشه در بستر کشت کوکوپیت و کمترین آن در باگاس نیشکر مشاهده شد. بسترهای کشت پیت ماس و پالم پیت اثرات مشابهی بر روی اکثر شاخصهای رشدی داشتند. در مورد بیشتر خصوصیات بستر کشت از جمله ظرفیت تبادل کاتیونی، EC، وزن مخصوص ظاهری و درصد خلل و فرج کل، تیمار پالم پیت اختلاف معنی داری با بستر کوکوپیت نداشت و تنها تفاوت عمده این دو بستر در مورد ظرفیت نگهداری رطوبت بود که در پالم پیت کمتر از کوکوپیت بود. در این تحقیق استفاده از ضایعات تازه باگاس نیشکر به عنوان بستر کشت گیاهان نتایج مفیدی به همراه نداشت و توصیه می شود که این ماده از جنبه های دیگر کاربردی مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی گیاهان آگلونما بهترین رشد را در بستر کشت کوکوپیت نشان دادند که در صورت در دسترس بودن در داخل کشور می تواند به عنوان جایگزین کم هزینه تر پیت ماس مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بستر کشت پالم پیت نیز بدلیل در دسترس بودن و هزینه بسیار کمتر و نیز به خاطر وزن کم و کاهش هزینه حمل و نقل و صادرات گیاهان گلدانی، با انجام تیمارهایی در راستای افزایش نگهداری رطوبت می تواند به عنوان جایگزین مناسب پیت ماس در کشور معرفی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2116

دانلود 685 استناد 2 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

ابارشی مریم | عبدی ایمان

نشریه: 

مواد نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  159-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1828
 • دانلود: 

  504
چکیده: 

در این پژوهش بمنظور بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت های پلی اتیلن-نقره، ابتدا نانوذرات نقره به روش کاهش شیمیایی سنتز و به وسیله روش های پراش پرتو-ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری شناسایی شدند. اندازه میانگین نانوبلورک های نقره 21.7 نانومتر تعیین شد. پس از آن نانوکامپوزیت های پلی اتیلن-نقره با 5، 10، 20 و 30 درصد وزنی نانوذرات نقره به روش آسیاکاری مکانیکی ساخته شده و شناسایی آن ها با استفاده از روش های پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ های الکترونی عبوری و روبشی انجام گرفت. نتایج حاکی از توزیع مطلوب نانوذرات نقره در زمینه پلی اتیلن است. خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات و نانوکامپوزیت ها با درصدهای گوناگون نانوذرات نقره با استفاده از دو باکتری استافیلوکوک اوریوس و اشرشیاکولی به روش دیسک نفوذی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت های پلی اتیلن نقره دارای خاصیت ضد باکتری هستند و این خاصیت با افزایش درصد وزنی نانو ذره در دیسک افزایش می یابد. افزون بر این، مشخص شد که فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره در مقابل باکتری استافیلوکوک اوریوس نسبت به اشرشیا کولی بیش تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1828

دانلود 504 استناد 1 مرجع 2
نویسنده: 

ASEMANI ELAHE | MORSALI ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN RECENT YEARS, silver (I) COORDINATION POLYMERS HAVE RECEIVED MUCH ATTENTION BECAUSE silver (I) SHOWS A TENDENCY TO FORM COORDINATION POLYMERS WITH UNIQUE METAL-CARBON AND METAL-METAL INTERACTIONS [1]. SEVERAL METHODS CAN BE APPLIED TO SYNTHESIZE silver NANOPARTICLES WITH WELL-DEFINED SHAPES. CONTINUING OUR PREVIOUS WORK ON silver (I) COORDINATION POLYMERS [2,3] AND STUDIES ON THE RELATION BETWEEN THE silver (I) COORDINATION POLYMER DIMENSION AND THE DIMENSION OF THE RESULTING silver NANO-STRUCTURE, IN THIS PAPER WE DESCRIBE THE PREPARATION OF A NEW silver (I) COORDINATION POLYMER FROM silver (I) THIOCYANATE AND 4-BPDB LIGAND, [AG(4-BPDB)(SCN)]N (1), 4- BPDB = 1,4-BIS (4-PYRIDYL)-2,3-DIAZA-1,3-BUTADIEN AND ITS USE AS A PRECURSOR FOR THE PREPARATION OF silver NANOSTRUCTURES. REACTION BETWEEN THE ORGANIC NITROGEN DONOR-BASED LIGAND 4-BPDB AND silver (I) NITRATE PROVIDED A CRYSTALLINE MATERIAL WITH THE GENERAL FORMULA [AG(4-BPDB)(SCN)]N (1). THE IR SPECTRUM OF COMPOUND 1 SHOWS CHARACTERISTIC BAND OF THE THIOCYANATE ANION APPEARS AT 2120 CM-1. SINGLE X-RAY CRYSTAL ANALYSIS REVEALS THAT COMPOUND 1 CRYSTALLIZES IN THE MONOCLINIC SPACE GROUP P121C1 THAT CONSISTS OF TWO-DIMENSIONAL SHEETS OF [AG(4-BPDB)(SCN)]N (FIG. 1.A). THE THERMAL STABILITY OF COMPOUND 1 WAS STUDIED BY THERMAL GRAVIMETRIC (TG) AND DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSES (DTA). ALSO, DIFFERENT NANO POWDERS AND NANOSTRUCTURES HAVE BEEN PREPARED VIA DIRECT CALCINATION OF COMPOUND 1 AT 300, 400, 500 AND 600 °C (FIG. 1.B). THE MORPHOLOGY, STRUCTURE AND SIZE OF THE FOUR SAMPLES PREPARED BY THE CALCINATION METHOD AT DIFFERENT TEMPERATURE WERE INVESTIGATED BY SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM) AND X-RAY POWDER DIFFRACTION (XRD). THIS STUDY DEMONSTRATES THAT COORDINATION POLYMERS MAY BE SUITABLE PRECURSORS FOR THE PREPARATION OF NANO SCALE MATERIALS.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  98
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  257-267
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2974
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2974

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SILVER S.

نشریه: 

FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  341-353
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9373
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9373

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript