نتایج جستجو

456

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

46

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 12
نویسندگان: 

NASLUND D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  269-287
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  6662
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6662

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

LUCAS J.M.

نشریه: 

QUALITY PROGRESS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  27-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3169
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3169

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

sigma RECEPTORS, UNIQUE RECEPTORS GENERALLY IDENTIFIED AND CLASSIFIED AS OPIOID AND PHENCYCLIDINE (PCP) RECEPTORS, ARE SMALL MEMBRANE PROTEINS CONCERNED IN SEVERAL PATH PHYSIOLOGICAL CONDITIONS, INCLUDING CANCER, DRUG ADDICTION, AND PSYCHOSIS; THUS, SMALL MOLECULE INHIBITORS OF sigma RECEPTORS HAVE BEEN SUGGESTED AS POTENTIAL PHARMA COTHERAPEUTICS FOR THESE DISEASES. TWO SUBTYPES OF THE sigma RECEPTOR HAVE BEEN DEFINED, TERMED sigma-1 AND sigma-2, WHICH CAN BE DISTINGUISHED BY THEIR PHARMACOLOGICAL PROFILES, FUNCTIONS, MOLECULAR WEIGHT, LOCATIONS SELECTIVITY, AND SUBCELLULAR. sigma-1 RECEPTOR BASICALLY SHOW MODULATORY PROPERTIES, FOR EXAMPLE, MODULATION OF CHLORIDE (CL-), CALCIUM (CA2+), SODIUM (NA+), POTASSIUM (K+), COMPARTMENTALIZATION OF LIPID ON THE ENDOPLASMIC RETICULUM, "LIGAND-OPERATED" CHAPERONING ACTIVITY AT MAM, AND sigma-1 RECEPTOR BINDING OF CHOLESTEROL IN LIPID RAFTS REGARDING THE PROLIFERATION OF CANCER CELLS. IN THIS ARTICLE WE PROVIDE AN OVERVIEW OF THE PRESENT UNDERSTANDING OF sigma RECEPTOR, FOCUSING ON BINDING AND SYNTHESIS OF sigma LIGANDS, CHARACTERIZATION BINDING SITE ON THE sigma-1 RECEPTOR, PROBING THE STEROID BINDING DOMAIN-LIKE I AND II, AND EVIDENCE OF RECEPTOR DIMMERS.

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
نویسنده: 

اهری پور فراز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  29
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توجه به ظهور متدها و روش های مختلف جهت بهبود انجام کار ما شاهد پیشرفت و ترقی روزافزون صنایع در ابعاد مختلف هستیم هدف از این روش ها ارایه استراتژی می باشد که با تمسک و توسل بر آن بتوان مراحل مختلف کار را به درستی و با تمام جزییات آن شناخت و بهترین روش را جهت انجام تک تک مراحل آن انتخاب نمود یکی از آن تکنیکها شش سیگما می باشد بهتر است به جمله ای از مایکل هری بنیان گذار نظام شش سیگما بپردازیم. «ما اغلب از آنچه نمی دانیم آگاهی نداریم، از سوی دیگر اگر نتوانیم آنچه را که می دانیم به شکل ارقام بیان کنیم درحقیقت چیز زیادی درباره آن نمی دانیم و اگر چیز زیادی درباره آن ندانیم، نمی توانیم آن را کنترل کنیم و اگر نتوانیم آنرا کنترل کنیم خود را به دست سرنوشت سپرده ایم».ما هم سعی داریم با استفاده از این نظام (شش سیگما) به سمت قله ای حرکت کنیم با عنوان نت ناب که هدف از رسیدن به آن، انجام عالیترین و مناسب ترین شکل و حالت تعمیرات می باشد که نتیجه آن حد اعلای بازدهی، به روز شدگی، بهره وری و سودهی می باشد.ما هم در این مقاله سعی خواهیم کرد به بررسی تکنیک و راهبرد شش سیگما بپردازیم که از آن می توان به عنوان صراط مستقیمی جهت حصول و دستیابی به نت ناب یاد نمود که انشاءا... برای خوانند گان محترم مفید واقع شود.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 29
نویسندگان: 

ALSAGHEER A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  51-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5538
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5538

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MIR ZAVAZIRI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22163
 • دانلود: 

  10503
چکیده: 

We generalize the notion of normality on topological spaces to s-normality. s-version of the Urysohn’s lemma is established and s-normality is characterized in terms of semi-continuity and s-continuity.

آمار یکساله:  

بازدید 22163

دانلود 10503 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEUVEL J. | RONALD J.M.M. | BOGERS A. | BERG M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  393-399
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5241
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5241

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

دیدگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  13-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  727
 • دانلود: 

  589
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 727

دانلود 589 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MOHAMMADI REZA | KHANAFARI ROZITA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

QUALITY IMPROVEMENT IS A COMPONENT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM). LABORATORY TESTS ARE ESTABLISHED BY METHODEVALUATION AND TEST PERFORMANCE IS CONTIOUOUSLY MONITORED BY QUALITY CONTROL. QUALITY IMPROVEMENT IS BEYOND MONITORING, DETECTING, AND PREVENTING ERRORS. QUALITY IMPROVEMENT ACHIEVES NEW LEVELS OF PERFORMANCE, NOT OTHERWISE REALIZED THROUGH QUALITY CONTROL. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
litScript