نتایج جستجو

9180

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

918

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

PAJOVIC S.B. | SAICIC Z.S.

نشریه: 

PHYSIOLOGICAL RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  801-811
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4257
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4257

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4 (پی در پی 74)
 • صفحات: 

  365-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

سابقه و هدف: هورمون های جنسی با افزایش فعالیت استئوبلاستی در رشد، تغییر و هوموستاز استخوانها نقش داشته، بر رشد طولی استخوان و بسته شدن صفحات رشدی اثر دارند. چون تاکنون اثرات آنان بر رشد کرانیوفشیال به درستی بررسی نشده، تحقیق حاضر با هدف تعیین اثر فقدان هورمون های جنسی بر تغییرات ابعادی کرانیوفشیال در Ratها صورت پذیرفت.مواد و روشها: در این تحقیق تجربی Wistar Rats 50 سی روزه، 25 آلبینو نر و 25 آلبینو ماده، انتخاب شدند. Rat های نر و ماده هر کدام به طور اتفاقی به دو گروه آزمایش (n=15) و کنترل (n=10) تقسیم شدند. بعد از بیهوشی صفاقی  Ratها، هر دو بیضه و هر دو تخمدان در Rat های گروه آزمایش خارج شدند. Rat های گروه کنترل نیز تحت جراحی ساختگی قرار گرفتند. وزن و قد همه Rat ها به صورت ماهانه اندازه گیری و ثبت شد. پس از شش ماه Rat ها کشته شده و متغیرهای سفالومتریک جمجمه و صورت آنها و طول استخوان تیبیا به وسیله کولیس دیجیتال 0.01 میلی متری و هورمون های استرادیول، پروژسترون و تستوسترون به روش الایزا اندازه گیری شدند. از آزمون های ANOVA یک سویه، مقایسه های متعدد Tukey و t برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: به دنبال کاهش معنی دار میزان تستوسرون در گروه نر آزمایش برخی ازمتغیرها نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری نشان دادند، شامل قد و وزن، طول مندیبل، طول، عرض و ارتفاع Medface، عرض کالواریا، عرض قوس ماگزیلا، طول پره ماگزیلا، ارتفاع استخوان بینی، عرض Facial و طول استخوان Basisphenoid و استخوان Tibia. ساختارهایی که رشد غضروفی داشتند بیشتر از ساختارهایی که رشد Sutural داشتند، تحت تاثیر قرار گرفتند. با وجود اختلاف معنی دار در سطح پروژسترون، بجز وزن انتهایی، اختلاف آماری معنی داری در هیچ یک از متغیرها بین دو گروه ماده کنترل و آزمایش یافت نشد.نتیجه گیری: کمبود ترشح هورمون های جنسی در دوره رشد، از رشد کرانیوفشیال جلوگیری کرده، باعث تکامل ناقص و ناکافی کرانیوفشیال می شود. در نتیجه سبب ایجاد مال اکلوژن و Discrepancy در فکین و صورت می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 28 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1157
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

اردک ماهی Esox lucius (Linnaeus, 1758) یکی از ماهیان اقتصادی حوضه آبریز دریای مازندران است که در برخی مناطق آن مثل رودخانه های دارای گیاهان آبزی و تالاب ها زیست می کند. تولیدمثل این ماهی نیز در اکوسیستم های آب شیرین صورت گرفته که اطلاعات کمی راجع به آن در دسترس می باشد. در این بین مطالعه هورمون های استروئیدی گنادی مولدین اردک ماهی یکی از شاخص های مهم بیولوژی تولیدمثل می باشد. به همین دلیل بررسی هورمون های استروئیدی گنادی مولدین اردک ماهی تالاب انزلی از فصل پاییز 1389 تا تابستان 1390 انجام گرفت. در مجموع 50 قطعه اردک ماهی صید شدند. سپس زیست سنجی شده و پس از خون گیری مولدین و انتقال آن به لوله های CBC، با استفاده از سانتریفیوژ نمودن آن ها پلاسمای خون استخراج شد. سپس اندازه گیری هورمون های 17- بتا استرادیول، 17- آلفا هیدروکسی پروژسترون و تستوسترون انجام شد. طبق نتایج به دست آمده در بین ماهیان مولد، سطوح استروئیدهای جنسی پلاسما نشان دهنده افزایش میزان هورمون 17- بتا استرادیول در فصل پاییز و افزایش میزان هورمون تستوسترون در فصل زمستان و افزایش میزان هورمون 17- آلفا هیدروکسی پروژسترون در پاییز و زمستان می باشد (P<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 1157

دانلود 226 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LOUTRADIS D. | BERETSOS P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  112
 • شماره: 

  1-3
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5809
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5809

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  3570
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE OF MAMMALIAN SEX hormones HAVE BENEFICIAL EFFECTS ON PLANT SPECIES AS THEY INFLUENCE CELL DIVISION, ROOT AND SHOOT GROWTH, FLOWERING, PROLIFERATION OF CALLUS TISSUE AND POLLINATION AND FERTILIZATION OF PLANTS [1, 2, 3]. IN ORDER TO INVESTIGATE THE EFFECTS OF …

آمار یکساله:  

بازدید 3570

دانلود 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  237
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4970
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4970

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ZOUBOULIS C.C. | CHEN W.C. | THORNTON M.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5175
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5175

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  497
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  36-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1534
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1534

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

KHAKSARI MOHAMMAD | SHAHROKHI NADER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

TRAUMATIC BRAIN INJURY (TBI) IS A MAJOR CAUSE OF HUMAN DEATH AND INJURY WORLDWIDE. THE TREATMENT OF TBI IN THE ACUTE PHASE HAS IMPROVED SUBSTANTIALLY. BRAIN EDEMA LEADING TO AN EXPANSION OF BRAIN VOLUME HAS A CRUCIAL IMPACT ON MORBIDITY AND MORTALITY FOLLOWING TBI…

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  693-703
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  613
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 613

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
litScript