نتایج جستجو

234

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

24

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  86
 • صفحات: 

  417-424
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: عفونت HTLV-I به عنوان عامل دو بیماری مهم، یکی عصبی و دیگری بیماری خونی می باشد: HTLV-I همراه با میلوپاتی/ پاراپارزی اسپاستیک تروپیکال (HAM/TSP) و لوسمی T بالغین (ATL). حدود 15-20 میلیون فرد آلوده به ویروس HTLV-I در سرتاسر جهان وجود دارد. شمال شرقی ایران به خصوص نیشابور به عنوان یک ناحیه آندمیک HTLV-I در نظر گرفته شده است. هدف این مطالعه، بررسی اپیدمیولوژیک عفونت HTLV-I در نیشابور بوده است.روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1381 در شهرستان نیشابور انجام گردیده است. شهر نیشابور (به غیر از مناطق روستایی) به 5 منطقه بهداشتی تقسیم شده است. 1003 نمونه در این طرح تحقیقاتی به صورت تصادفی با توجه به جمعیت کل هر یک از 5 منطقه نیشابور انتخاب گردیده است، از هر نفر 5 سی سی خون وریدی تهیه و با روش الیزا در آزمایشگاه ایمونولوژی بیمارستان قائم (عج) از نظر سرولوژی بررسی گردید. اطلاعات فردی در پرسشنامه ای جمع آوری گردید. با استفاده از آزمون های تی، من ویتنی و رگرسیون اطلاعات جمع آوری شده تجزیه و تحلیل شد.نتایج: سروپریولانس عفونت HTLV-I در نیشابور %3.4 بود. (CI 95%=%.2.3-4.5) نسبت مرد به زن در جمعیت سرم مثبت 33 به 67 بود. بین شیوع عفونت HTLV-I با افزایش سن رابطه مستقیم وجود داشت. شیوع عفونت در شهر توزیع یکنواختی نداشت. بیشترین شیوع در قسمت های مرکز و قدیمی شهر بوده است. ریسک فاکتورهای عمده عفونت HTLV-I شامل تغذیه با شیر مادر، ترانسفیوژن، جراحی و تماس جنسی بوده است.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می دهد که غربالگری دهنده های بانک خون برای عفونت HTLV-I و محدود کردن دیگر روش های انتقال HTLV-I مانند تغذیه با شیر مادر، جراحی و تماس جنسی در نیشابور و دیگر مناطق آندمیک برای پیشگیری از عفونت HTLV-I لازم و ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  53-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  800
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

سابقه و هدف: آلودگی به هلیکوباکترپیلوری یکی از شایع ترین آلودگی های میکروبی انسان می باشد. افراد آلوده در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به التهاب های مزمن، زخم های پپتیک و بدخیمی های دستگاه گوارشی قرار دارند. هدف از انجام این تحقیق بررسی الگوی آلودگی در گروه های سنی و جنسی در شهر سمنان می باشد.مواد و روش ها: روش نمونه گیری خوشه ای، که خوشه ها (خانوارها) بطور سیستماتیک انتخاب و با مراجعه به درب منازل آنها از هر خانوار یک فرد بطور تصادفی مشخص و از وی 3 سی سی خون تهیه و پس از جداسازی سرم، با استفاده از روش ELISA سطح آنتی بادی IgG در سرم بیماران جستجو شد. سطوح بالاتر از 30 mR/ml مثبت تلقی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کای اسکوئر در سطح معنی داری 5 درصد استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که 48% جمعیت شهر سمنان با میکروب هلیکوباکترپیلوری آلوده اند که این میزان به ترتیب از دهه های اول تا هفتم به بعد، برابر با 22%، 38%، 40%، 45%، 62% و 64%، بوده است. ارتباط معنی دار آماری بین شیوع هلیکوباکترپیلوری و سن دیده شده است (P=0.0000). 55.7% زنان و 40.3% مردان آلوده بودند که اختلاف از نظر آماری معنی دار بوده است. (P=0.0001)نتیجه گیری: یافته های فوق نشان داد که با افزایش سن میزان آلودگی افزایش می یابد و بیشترین افزایش در دهه های اول، دوم و پنجم روی می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 800

دانلود 87 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  326-331
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20601
 • دانلود: 

  12776
چکیده: 

Background: Hepatitis C virus (HCV) is a blood-borne virus. It is a major global public health problem and can cause both acute and chronic hepatitis. The aim of this study was to report the epidemiological features of HCV infection and risk factors based on the data from Azar Cohort, East Azerbaijan province, Iran. Methods: The population of this study comprised the people in the age range of 35-70 years from Azar Cohort, East Azerbaijan province, Iran. The study was conducted between 2015 and 2016. Based on cluster sampling, 4, 949 people were selected and invited to complete the questionnaire and perform the tests. Blood samples collected in this study were analyzed to detect the presence of antibodies against HCV using enzyme immunoassay (ELISA) Kit. The positive samples were re-tested by qualitative HCV-RNA polymerase chain reaction. All data were analyzed using SPSS version 19. 0 software. Results: The mean age of the participants was 49. 15± 9. 02 years. Of these participants, 54. 3% (n=2686) were females. Seven people (0. 14%) were detected as HCV positive and the highest frequency was seen in the age range of 40-50 (0. 16%). There was a statistical significant relationship between history of hospitalization (P=0. 02) and history of abnormal urine (P=0. 01) with the frequency of HCV infection. Conclusion: The findings of this study indicated that the frequency of hepatitis C virus infection is 0. 14% in the general population of Azar Cohort.

آمار یکساله:  

بازدید 20601

دانلود 12776 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B (HIB) IS NOW RECOGNIZED AS ANAGENT OF BACTERIAL MENINGITIS IN ASIA. POLYRIBOSIL RIBITOL PHOSPHATE (PRP) CAPSULE ARE IN ALL OF THE STRAINS AND IGG ANTIBODIES CAN BE TARGET. DUE TO LIMITED STUDIES ON H. INFLUENZAE TYPE B IN THE COUNTRY AND THE LACK OF SUFFICIENT INFORMATION ON THE STATUS OF CARRIERS, ACHIEVE A COMPREHENSIVE MODEL OF THE SPREAD OF THE BACTERIA IN THE CARRIER'S MOST VULNERABLE CHILDREN IS THE AIME OF THIS STUDY....

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسندگان: 

GHORBANI GH.A. | ALAVIAN S.M. | ESFAHANI A.A. | ASAARI SH.

نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  123-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  29810
 • دانلود: 

  51797
چکیده: 

Background and Aims: Hepatitis E virus (HEV) is recognized as a common cause of epidemic and sporadic viral hepatitis. HEV outbreaks have been documented in some military forces in the world. The aim of this study was to evaluate anti-HEV antibody in Iranian soldiers.Methods: In a cross-sectional study, 800 soldiers were selected by simple random sampling in Tehran, Iran in 2006. A questionnaire of demographic data was completed and blood samples were obtained for anti-HEV IgG & IgM antibody. Data were analyzed using student t-test and chi-square using SPSS 12.Results: All soldiers were male and their mean age was 19±1.2. Education level in 553 (69.1%) of them was high school diploma or higher. Anti-HEV IgG antibody was positive in only 9 (1.1%) of them and IgM was negative in all soldiers.Conclusions: Approximately 98% of soldiers were at risk for HEV infection and before discovering an effective vaccine, preparation of healthy drinking water and personal hygiene education should be considered for prevention of hepatitis E infection.

آمار یکساله:  

بازدید 29810

دانلود 51797 استناد 455 مرجع 0
نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  12 (41)
 • صفحات: 

  997-999
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  24684
 • دانلود: 

  47984
چکیده: 

Background: Hepatitis A virus (HAV) has a worldwide distribution, although this distribution tends to be uneven among geographical regions and population groups. The prevalence of anti-HAV antibodies in the general population varies widely among countries. In europe, the seroprevalence of HAV is reported to range from 32% to 88%.Objectives: The aim of this study was to determine the seroprevalence of HAV among the general Croatian population.Materials and Methods: During a 2-year period (2008-2009), a total of 791 serum samples were tested for the presence of anti-HAV total (IgM+IgG) and anti-HAV IgM antibodies using an automated enzyme-linked fluorescent assay (Mini Vidas, bioMerieux, Marcy l’etoile, France).Results: The overall anti-HAV seroprevalence was 41.6%. The observed difference in the seroprevalence rates among male and female patients was not statistically significant (44% vs. 39.6%, P=0.218). A marked increase in anti-HAV seropositivity with age was observed (P<0.001). The seroprevalence did not differ significantly between participants residing in rural regions (45.3%) and those residing in urban regions (40.6%, P=0.292).Conclusions: our results corroborate those of seroprevalence studies in other developed countries. More than half of the Croatian population (59.4%) is susceptible to HAV infection. older age is an important predictor for being anti-HAV positive.

آمار یکساله:  

بازدید 24684

دانلود 47984 استناد 455 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BAHAR SEFAT M. | MASOUD J. | MOUBEDI I. | FARAHNAK A. | ROKNI M.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  20-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  75934
 • دانلود: 

  15718
چکیده: 

Background: Hydatidosis is one of the most prevalent zoonotic diseases worldwide. So far no survey was conducted to determine the rate of human hydatidosis in Golestan Province, so using IFA and ELISA tests the prevalence of this disease was detected in patients referred to health centers in this province.Methods: Totally 1024 serum samples were collected from patients referred to different health centers in 4 cities of Gloestan Province including Gorgan, Gonbad kawoos, Aliabad Katool and Kordkoy. All the sera were examined using IFA and ELISA tests.Results: Twenty four cases (2.34%) were positive for hydatidosis in Golestan Province using IFA, whereas 22 cases (2.15%) showed positivity using ELISA. Gorgan, Gonbadkaoos, Aliabad Katool and Kordkoy demonstrated the rate of positivity as 1.41%, 2.40%, 5.36% and 2.30%, respectively, but no significant difference was seen. As to positivity, there was no significant difference between age groups, sex, different cities and rural or urban life, but a significant different was seen according to job and literacy (P< 0.001). According to Job and literacy, housewives and illiterates had the highest rate of infection as 3.67% and 3.72%, respectively. As regards residency, urban life showed no significant difference with rural life (2.47% vs. 2.45%). Age group of 40-49 years old had the highest rate of positivity (3.95%). Females were more infected than males (3.16% vs. 1.93%).Conclusion: The rate of prevalence in this province shows somehow a resemblance with the other cities in Iran. Considering the lifestyle in this province a complementary study is suggested in all related cities.

آمار یکساله:  

بازدید 75934

دانلود 15718 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  531-539
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

مقدمه: لیشمانیوز احشایی در اغلب مناطق ایران به صورت اسپورادیک و در برخی استان ها به صورت اندمیک دیده می شود. این مطالعه به منظور تعیین شیوع سرمی لیشمانیوز احشایی در سگ های شهر کرمان انجام گرفته است.روش: جمعیت سگ های مورد بررسی، از میان سگ های خانگی آورده شده به بیمارستان تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان و سگ های ولگرد معدوم شده توسط شهرداری به صورت تصادفی انتخاب گردید که پس از انجام معاینات بالینی کامل، از آنها خون گیری به عمل آمد. سرم به دست آمده با استفاده از روش الیزای غیرمستقیم، از لحاظ حضور آنتی بادی اختصاصی بر ضد لیشمانیا اینفانتوم بررسی شد. همچنین در تمامی سگ ها آزمایش کامل خون جهت بررسی تغییرات هماتولوژیک صورت گرفت. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و آزمون های آماری کای دو و فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: شیوع کلی سرولوژیک 7.03 درصد و در سگ های ولگرد 11.5 درصد بود که در گروه سنی بالای 5 سال به طور معنی داری بیشتر از گروه سنی زیر 5 سال بود (P<0.01). شیوع آلودگی ارتباط معنی داری با جنس و تغییرات هماتولوژیک نشان نداد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد هر چند که شیوع سرمی لیشمانیوز احشایی در سگ های شهر کرمان کمتر از مناطق آندمیک در سطح کشور می باشد، وجود سگ های ولگرد آلوده می تواند خطر بالقوه ای برای بهداشت عمومی ایجاد نماید. بر این اساس، انجام مطالعات تکمیلی اکولوژیک بر روی مخازن و ناقلین بیماری در مناطق مختلف استان کرمان ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 38
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

سرخجه نوعی بیماری ویروسی خفیف است که بیشترین شیوع را در کودکان و جوانان دارد. عفونت سرخجه ای مادر در ماههای اولیه آبستنی اختلالات جدی و شدیدی را در جنین ایجاد می نماید. هدف از انجام این بررسی تعیین شیوع ایمنی نسبت به سرخجه در زنان باردار ساکن اهواز می باشد. برای این منظور میزان ایمنی نسبت به سرخجه در یک نمونه 250 تایی از زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههای زنان که بطور تصادفی انتخاب شده بودند، تعیین گردید. نمونه برداری از خون صورت گرفت و سپس آزمایش الیزا جهت تعیین آنتی بادی ضد سرخجه از کلاس IgG بر روی تمام نمونه های سرمی جدا شده از خون انجام شد. نتایج نشان داد 92 درصد از زنان باردار در گروههای سنی مختلف نسبت به سرخجه مصون و 8 درصد حساس بودند. %95 دامنه اطمینان برای نسبت افراد مصون برابر(95.4%-88.6%)  بدست آمد. نسبت مصونیت در زنان باردار خاه دار 8/92 درصد زنان باردار شاغل7/90 درصد بود که تفاوت معنی داری را از نظر آماری نشان نمی دهد (P=0.29).با توجه به بالا بودن درصد مصون زنان باردار نسبت به سرخجه در شهر اهواز و در صورتیکه درصد مصونیت در سایر مناطق این استان و دیگر قسمت های این کشور بالا باشد، بنظر می رسد واکسیناسیون عمومی ضروری نمی باشد ولی توصیه می گردد جهت جلوگیری از وقوع سندرم سرخجه مادرزادی وضعیت ایمنی دختران قبل از ازدواج و یا حداقل قبل از آبستنی مشخص تا درصورت مصون نبودن بر علیه سرخجه واکسینه شوند. همچنین آگاهی دادن دختران جوان در دبیرستان ها نیز می تواند قدمی مفید در این راستا باشد

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 34 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 39)
 • صفحات: 

  33-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه و هدف: توکسوپلاسموز از شایع ترین عفونتهای انگلی در انسان و حیوانات خونگرم می باشد که در بالغین سالم از نظر ایمنی عفونت مزمن، در افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی بیماری کشنده و در زنان باردار، سقط یا اختلالات مادرزادی در جنین ایجاد می نماید. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع توکسوپلاسموز در زنان باردار شکم اول در شهر همدان برای برآورد بار مشکل و اهمیت بهداشتی این آلودگی در گروه در معرض خطر می باشد.روش کار: این تحقیق یک مطالعه توصیفی مقطعی است. با نمونه برداری خوشه ای تصادفی 576 نفر از مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی انتخاب شدند. پس از ثبت اطلاعات در پرسشنامه و تهیه نمونه خون از این افراد آنتی بادی توتال علیه توکسوپلاسما گوندی در سرم آنها با روش IFA مورد آزمایش قرار گرفت و عیار 1:20 و بالاتر به عنوان مثبت و حد آلودگی به توکسوپلاسموز تعیین گردید. همچنین تحلیل یافته ها به وسیله آمار توصیفی و آزمون مجذور کای صورت گرفت.نتایج: در این مطالعه شیوع توکسوپلاسموز %33.5 تعیین گردید بیشترین و کمترین میزان شیوع به ترتیب در افراد بی سواد (%61.5) و افراد دیپلمه (%28.4) دیده شد و رابطه معنی داری بین شیوع آلودگی و سن، نحوه مصرف گوشت، استفاده از گوشت تازه در تهیه کباب و میزان مصرف سبزیجات خام مشاهده گردید (P<0.05). در صورتی که رابطه معنی داری بین شیوع آلودگی و تحصیلات، تماس با گربه و گوشت خام، طریقه شستشوی سبزیجات و مصرف شیر خام و تخم مرغ نیم پز مشاهده نگردید.نتیجه نهائی: این مطالعه نشان داد میزان آلودگی به توکسوپلاسما در این ناحیه پایین تر از بخش های شمالی کشور و بالاتر از بخش های مرکزی و جنوبی است. با توجه به نتایج به دست آمده، راه آلودگی در افراد تحت مطالعه احتمالا خوردن کیست نسجی و اووسیت به ترتیب از طریق مصرف گوشت نیم پز و سبزیجات خام می باشد. با توجه به شیوع نسبتا بالای آلودگی و اهمیت توکسوپلاسموز در زنان باردار و افراد دچار نقص سیستم ایمنی، می توان با آموزش بهداشت و افزایش سطح آگاهی های افراد و اقدامات کنترلی دیگر از ایجاد آلودگی و عوارض آن کاست.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 20 استناد 2 مرجع 1
litScript