نتایج جستجو

14678

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1468

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  419
 • صفحات: 

  119-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  459
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 459

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  5 (مسلسل 80)
 • صفحات: 

  499-506
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

   لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Jardon D. | SANCHEZ I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  69-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

Given a metric space X, we consider the family of all normal upper semicontinuous fuzzy sets on X, denoted by F(X), and a discrete dynamical system (X; f). In this paper, we study when (F(X); b f) is (strongly) sensitive, where b f is the Zadeh's extension of f and F(X) is equipped with different metrics: The uniform metric, the Skorokhod metric, the sendograph metric and the endograph metric. We prove that the sensitivity in the induced dynamical system (K(X); f) is equivalent to the sensitivity in b f: F(X)! F(X) with respect to the uniform metric, the Skorokhod metric and the sendograph metric. We also show that the following conditions are equivalent: a) (X; f) is strongly sensitive; b) (F(X); b f) is strongly sensitive, where F(X) is equipped with the uniform metric; c) (F(X); b f) is strongly sensitive, where F(X) is equipped with the Skorokhod metric; d) (F(X); b f) is strongly sensitive, where F(X) is equipped with the sendograph metric.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  218-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  536
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDf) مراجعه فرمایید.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 536

دانلود 264 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  836
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

مقدمه: انجمن دیابت آمریکا در سال 1997 توصیه های خود را برای غربالگری همگانی دیابت بارداری تمام زنان باردار تغییر داد و توصیه نمود که غربالگری باید محدود به زنانی شود که دارای عوامل خطرزایی دیابت بارداری هستند. به ویژه انجمن پیشنهاد نمود که انجام غربالگری برای زنانی که کمتر از 25 سال سن دارند؛ دارای وزن طبیعی هستند و تاریخچه خانوادگی دیابت ندارند، مقرون به صرفه نمی باشد. روشها: تعداد 91 زن باردار در درمانگاه دیابت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در 24 تا 28 هفتگی بارداری، با آزمون گلوکز 50 گرمی تحت غربالگری قرار گرفتند. آزمون تحمل گلوکز سه ساعته تشخیصی نیز برای زنانی که در آزمون غربالگری دارای گلوکز 140 mg/dl≤ بودند انجام گردید. وجود حداقل یکی از عوامل خطرزای دیابت بارداری (پیشنهادی انجمن دیابت آمریکا) یا فقدان هر سه عامل، بر پایه نتایج آزمون غربالگری گلوکز 50 گرمی مورد بررسی قرار گرفت و مدل های مختلفی از ترکیب عوامل خطرزای دیابت بارداری براساس نتایج غربالگری سنجیده شد. یافته ها: تعداد 66 نفر (6.9%) دارای نتایج غربالگری با گلوکز 50 گرمی بودند و 16 نفر (1.75%) نیز در آزمون تشخیصی دارای دیابت بارداری بودند. آزمون غربالگری گلوکز 50 گرمی در 95.3% (61.6 نفر) از افرادی که حداقل یکی از سه عامل خطرزای دیابت بارداری، شامل سن بالاتر از 25 سال، شاخص توده بدن بیشتر یا مساوی 27 kg/m2 یا سابقه خانوادگی دیابت را داشتند و در 27.3% (231 نفر) کسانی که سه عامل خطرزای مذکور را نداشتند، نتیجه غربالگری منفی بود [نسبت شانس 7.03 :(odds ratio)؛ فاصله اطمینان 95%: 2.23-22.21؛ [P<0.0001. نتیجه گیری: غربالگری انتخابی زنان باردار بر پایه عوامل خطرزای دیابت بارداری، در مواردی که با محدودیت امکانات انجام غربالگری همگانی مواجهیم، خواهد توانست بیشتر موارد با آزمون غربالگری مثبت را به درستی شناسایی نماید و در این میان، سن، شاخص توده بدن و سابقه خانوادگی دیابت، عوامل مهمی برای انتخاب افراد هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 836

دانلود 207 استناد 7 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  82
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4619
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4619

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  101-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

یکی از مشکلات مهم بوم شناسان شناسایی بهترین شاخص ها جهت استفاده در تجزیه و تحلیل های کمی جنگل و پوشش های گیاهی می باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی حساسیت شاخص های طیفی گیاهی نسبت به مشخصه حجم سرپا، جهت انتخاب بهترین شاخص طیفی گیاهی برای تهیه مدل حجم سرپا و مقایسه آن با مدل حاصل شده از روش رگرسیون بهترین زیر مجموعه می باشد. همچنین حساسیت این شاخص ها نسبت به یکدیگر با استفاده از تابع حساسیت نسبی ارزیابی شد. در این مطالعه 99 قطعه نمونه 0.36 هکتاری به ابعاد 60×60 متر به روش خوشه ای پیاده و اطلاعات قطر، نوع گونه و ارتفاع درختان شاهد و موقعیت مراکز قطعات نمونه برداشت شد. شاخص های طیفی گیاهی مورد تحقیق نیز از داده های سنجنده ETM+ ایجاد گردیدند. به منظور بررسی همبستگی بین مشخصه های طیفی و حجم، میانگین ارزش های رقومی (DN) قطعات نمونه برداشت شده زمینی، از 5 شاخص استخراج و در فرآیند مدل سازی به کار گرفته شدند. همچنین، جهت ارزیابی حساسیت شاخص ها از تابع حساسیت استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نشان داد که مجموعه شاخص های NDWI و Greenness  در کل محدوده حجم سرپا، به ترتیب دارای حساسیت بیشتری در مقایسه با شاخص های DVI،RAI  وGEMI  نسبت به حجم سرپا در منطقه مورد مطالعه می باشند. در نتیجه این دو شاخص جهت تهیه برآورد مدل حجم سرپا با استفاده داده های ماهواره ای مورد استفاده قرار گرفتند. با استفاده از روش بهترین زیر مجموعه دو شاخص DVI و NDWI به عنوان بهترین مجموعه شاخص ها در برآورد حجم سرپا معرفی شدند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که که مجموعه شاخص های NDWI و Greenness با ضریب تبیین اصلاح شده 55.4 درصد نسبت به دو شاخص DVI و NDWI با ضریب تبیین اصلاح شده 43.5 درصد بهتر توانسته اند حجم سرپا را برآورد نمایند. این نکته بیان گر این مطلب است که شاخص های طیفی گیاهی انتخاب شده با استفاده از تابع حساسیت نسبت به روش رگرسیونی بهترین زیرمجموعه، بهتر توانسته اند حجم سرپا را برآورد نمایند که افزایش 12 درصدی ضریب تبیین اصلاح شده بیانگر همین مطلب می باشد. به طورکلی تابع حساسیت به دلیل بیان تغییرات در کل دامنه مشخصه های کمی، وابسته نبودن به واحد و شدت شاخص های طیفی گیاهی و انجام آزمون معنی دار بودن از تابع های مناسب برای ارزیابی حساسیت شاخص ها و انتخاب بهترین شاخص ها در تجزیه و تحلیل های کمی جنگل و پوشش های گیاهی بسیار مفید می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AHMADIAN SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: THE COASTAL ZONE WHERE SEA AND LIMIT GOING EACH OTHER. BY PASSING OF TIME, NOT ONLY THIS COMMON LINE IS FIXED BUT ALSO IT MOVE. THIS BORDER IS INFLUENCED AND CHANGED ESPECIALLY IN TIME OF TIDE OR PASSING MARINE STORM. TODAYS, 3 OUT OF 1 PERSON LIVE AT THE DISTANCE OF 100 KILOMETER FROM THE SEA, 44% OF WORLD POPULATION RESIDE AT DISTANCE OF 150KILOMETER FROM AND 2.3 OF CITIES OVER 2.5 MILLION PERSON HAD LOCATED IN COASTAL ZONE. THIS ZONE IS AFFECTED BY SEA AND LAND ECOLOGY FROM TOW SIDE AND THEY HAVE HABITATS AND SENSITIVE MARINES, MINERAL SOURCE AND CONSIDERABLE PROMENADES AND IT CONSIDER AS A FIRM COVER FOR LIVING ACTIVITIES AND TRANSIT INDUSTRY.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

EVANS J.R.

نشریه: 

DECISION SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  239-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4598
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4598

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

HOVAKIMIAN GAYANE

نشریه: 

FINANCIAL MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  161-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10205
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10205

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript