نتایج جستجو

2055

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

206

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نقی زاده محمد

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  5-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

علی رغم استعمال فراوان واژه زیبایی و اطلاق آن به طیف وسیعی از اشیاء و مفاهیم و پدیده ها از سوی همه انسان ها، ارایه تعریفی جامع از آن بسیار مشکل می نماید. در چنین مواردی یکی از راه هایی که معرفی موضوع مورد نظر را فراهم می نماید شناسایی مصادیق مرتبط ویا تعیین معیارهای مربوط می باشد و به این ترتیب شاید بتوان با تعریف یکی مصادیق زیبایی (کعبه) و به ویژه تطبیق معیارهای زیبایی، مفهوم زیبایی و به خصوص زیبایی کعبه را معرفی نمود. با عنایت به مراتب مختلف زیبایی، مقاله حاضر سعی بر آن خواهد داشت تا زیبایی کعبه را به عنوان عنصری که خداوند طراح آن بوده، انبیاء عظامش ع آن را بنیاد نهاده و بندگانش به طواف آن می شتابند و رو به آن نماز می گذارند و در طول تاریخ منبع الهام بسیاری عرفا و حکما و هنرمندان بوده است، از جنبه های مختلف بررسی نماید. وجوه زیبایی کعبه در سه دسته اصلی طبقه بندی شده اند: عوامل یا معیارهای عام که به زیبایی معقول کعبه گواهی می دهند، عوامل یا معیارهای عام که زیبایی محسوس آن را معرفی می نمایند و معیارهای متخذه از تعالیم اسلام که زیبای خاص کعبه را جلوه گر می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فتحی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  51
 • صفحات: 

  119-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1159
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

افلاطون را معمولا سرسلسله کسانی می شمارند که عالم محسوس و اشیای طبیعی را در برابر عالمی معقول و موجوداتی ماورای طبیعی قربانی کرده اند. این سخن تا اندازه ای درست است. در آثار افلاطون به شواهد فراوانی بر می خوریم که از پایین تر بودن مرتبه عالم محسوس نسبت به مرتبه عالم معقول، و پایین تر بودن مرتبه ادراک حسی نسبت به مرتبه معرفت عقلی، حکایت می کند. اما اولا، کسانی جلوتر از او بوده اند که حس و محسوسات را بی اعتبار خوانده اند؛ ثانیا، شکاکیت نظری و آشفتگی عملی ناشی از حس گرایی باعث شده است که افلاطون در عالمی معقول به دنبال یقین نظری و ثبات عملی بگردد؛ و ثالثا، عالم محسوس در نظر او بهره مند از واقعیت است و همین بهره مندی باعث می شود که نتوانیم آن را توهم محض بشماریم. وجود عالم محسوس و ادراک حسی آن مقدمه ای ضروری برای رسیدن به معرفت عالم معقول است. از منظر هستی شناختی نیز فرض عالم معقول چیزی از واقعیت عالم محسوس نمی کاهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1159

دانلود 87 استناد 1 مرجع 2
نویسندگان: 

EISENSTEIN E.L. | COLLINS R.

نشریه: 

CLINICAL TRIALS JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5040
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5040

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ماحوزی رضا

نشریه: 

معرفت فلسفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  151-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1110
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

کانت قوه حکم تاملی (خیال) را قوه ذوقِ زیباشناختی معرفی کرده است. هنگامی که خیال مستقل از فاهمه و عقل، و بر مبنای اصل غایتمندی ذهنی، صورت های محض اعیان را انتزاع کند، «زیبایی آزاد» عرضه می دارد، و هنگامی که این صورت ها را با مفهوم کمال (غایتمندی عینی درونی) عین همراه سازد، «زیبایی مقید» عرضه می دارد. کانت این اتصال را در زیبایی مقید، اتصال خیر و زیبا دانسته است. این نکته، ابهام وسیعی را در تلقی کانت از معنای زیبایی ایجاد کرده است، به گونه ای که برخی از مفسران، زیبایی مقید را زیبایی اصیل ندانسته، بلکه آن را محصول عقل دانسته اند. این نوشتار درصدد است با تشریح زیبایی آزاد و زیبایی مقید از نظر کانت، و تاکید وی بر استقلال حکم زیباشناختی، نادرستی این تفسیر را نشان دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1110

دانلود 342 استناد 1 مرجع 2
نویسنده: 

MEHRPOOYA A. | MOROVAT A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  0
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN HIS SEARCH FOR SUBLIMITY, MODERN MAN ABOARD THE TITANIC FRIGATE OF CIVILIZATION HAS JOURNEYED THROUGH THE TEMPESTUOUS WATERS OF INDUSTRIALIZATION IN A HOPE TO LAND ON THE FAR COAST OF SERENITY AND PEACE. IN MAN’S IMAGINATION, OF ALL THE PATHS LEADING TO PEACE PLEASURE-SEEKING IS ONE AND OF ALL THE CAUSES OF PLEASURE beauty HAS ALWAYS BEEN THE MOST ROYAL. IN THIS ARTICLE, WITHOUT OVERESTIMATING THE VALUE OF THE NATURAL BEAUTIES AND OVERLOOKING THAT OF THE ARTISTIC WORKS AS PLATO HAD DONE, THE AUTHORS CAN SAY THE NATURAL beauty IS THE ANSWER TO THE NATURAL NEED OF MAN, AND IF THIS NATURAL NEED IS GOING TO BE SATISFIED THROUGH TOURING IN THE NATURE, WE CAN ENJOY A MUCH BETTER AND MORE FAVORABLE SATISFACTION OF OUR NEED FOR beauty IN NATURE AS WELL AS KEEPING OURSELVES FROM FALLING PREY TO THE PITFALLS CAUSED BY THE BLURRINESS AND SHADOWINESS OF OUR PERCEPTION OF THE CONCEPT OF beauty. TO PUT IT IN A NUTSHELL, TOURING IN THE NATURE IS AMONG THE EFFECTIVE FACTORS HELPING TO CLARIFY AND ILLUMINATE THE MAN'S MENTAL CONCEPT OF beauty, WHICH IN ITSELF CAN OPEN A MORE RELIABLE HORIZON TOWARD DEVELOPING A SUSTAINABLE GEOTOURISM BASED ON NATURAL AESTHETICS.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

طاهباز منصوره

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  75-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3063
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

در مقاله حاضر محور اصلی سخن "زیبایی" است. در جستجوی آنیم که قوانین حاکم بر این احساس را کشف کنیم.چه می شود که پدیده ای در نظر ما زیبا و پدیده دیگر زشت جلوه گر می شود؟ با توجه به اینکه زیبایی در همه پدیده های زندگی وجود دارد، مقاله حاضر به بررسی زیبایی در معماری و فضاهای ساخته شده برای زندگی انسان اختصاص خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 3063

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

ماحوزی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  97-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  667
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

کانت در فلسفه استعلایی خویش، پدیدار (فنومن) را حقیقتی تالیف یافته از کثرات شهود حسی و مقومات پیشینی ذهن معرفی کرده و آن را از ناپدیدار (نومن) تفکیک کرده است. به عقیده وی، ساحت «محسوس» طبیعت، ساحتی تجربی، متعین و مکانیکی است که تحت مفاهیم و اصول پیشینی ذهن و فاهمه، کلیت و ضرورت یافته است، حال آنکه ساحت «فوق محسوس» از مفاهیم و اصول متعین فاهمه آزاد است. عرصه اخیر که به عنوان عرصه اعیان و حقایق فی نفسه معرفی شده است، نقشی بسیار اساسی در نظام فلسفه کانت ایفا می کند زیرا با تبیین مواردی چون احساس زیباشناختی، امکان گذر از طبیعت به آزادی، بنیادهای نظریه معرفت، اخلاق و دین و درنهایت، تبیین ارگانیسم های زنده و غیرزنده طبیعی، حلقه های متعددی از زنجیره نظام فلسفه کانت را تاسیس، تکمیل و به هم متصل می سازد. اما این ساحت که کانت در نقد اول به صراحت امکان دست یابی به آن را نفی کرده است چگونه حاصل می آید؟ و درصورت حصول، چگونه با دعاوی کانت در خصوص محدودیت معرفت تجربی قابل جمع است؟ این نوشتار درصدد است علاوه بر تبیین چگونگی حصول فرولایه فوق محسوس در اندیشه کانت و کاربردهای متعدد این ساحت، سازگاری آن با دیگر مبانی اندیشه وی را نیز نشان دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 667

دانلود 172 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  21-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  744
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

در این مقاله، بازگشت ناپذیری در یک سیستم ذخیره کننده حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. سیستم از دو استوانه هم محور تشکیل شده است. سیال عامل در استوانه داخلی جریان دارد و استوانه خارجی از ماده ذخیره کننده پر شده است. نحوه کار سیستم به صورت تناوبی می باشد. معادلات دیفرانسیل حاکم بر انتقال حرارت در سیال، دیواره و محیط ذخیره کننده به صورت عددی حل شده اند. پس از انجام یک سری کارهای آزمایشگاهی و کسب اطمینان از صحت نتایج عددی بدست آمده، تاثیر عوامل مختلف بر بازگشت ناپذیری سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نسبتهای هندسی ذخیره کننده تاثیر زیادی بر بازگشت ناپذیری دارد. همچنین، تعداد سیکلهای لازم برای رسیدن به سیکل پایدار با بازگشت ناپذیری در ذخیره کننده نسبت مستقیم دارد. سرانجام، پیشنهادهایی برای کاهش بازگشت ناپذیری در راستای بهینه کردن یک سیستم ذخیره کننده حرارتی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 744

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

HURKADLE J.K. | JATANIA A. | SHANTHRAJ R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  160-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5667
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5667

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SALMANI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  219
 • صفحات: 

  71-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12247
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Although Hume, regarding his basic ideas, explicitly identifies beauty as a sentiment, but in some passages it is introduced not as a sentiment but as a real quality. In some other passages, it also seemed like a secondary quality. Some interpreters, just by referring to these unclear passages in Hume’s writings, offered a kind of interpretations from Hume’s basic idea of beauty that finally is incompatible with his entire philosophy. We attempt, in this paper, by presenting the Hume’s theory of beauty as sentiment and its different from the making -beauty qualities, to explain the reasons of these misinterpretations.

آمار یکساله:  

بازدید 12247

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript