نتایج جستجو

10132

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1014

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
همکاران: 

مجری: 

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1395
تعامل: 
 • بازدید: 

  97
کلیدواژه: 
چکیده: 

از قرنها پیش شکست نابهنگام قطعات فلزی مشاهده و ثبت و بر اساس میزان اطلاعات موجود در رابطه با مواد و خواص آن تحلیلهایی ارایه شده است. با افزایش دامنه اطلاعات کیفیت تحلیلهای ارایه شده بهتر و علمی تر گشته بطوریکه هم اکنون دسته بندی علت شکست قطعات بسیار متنوع می باشد. هر ساله مبلغ هنگفتی هزینه به دلیل شکست نابهنگام قطعات مورد استفاده در صنعت و مواد فلزی در حین تولید صرف می شود. دانستن علت شکست آنها یکی از آرزوهای مهندسین و محققین بوده و هست. هنگامیکه قطعه ای فلزی به هنگام کار می شکند عوامل متعددی می توانند مطرح شوند که مهمترین آنها عبارتند از: شکل قطعه، نوع ماشین، کیفیت طراحی ابزار، مواد اولیه، عملیات حرارتی، نوع و میزان تنشهای وارده، شرایط محیطی کار و... . بررسی تک تک عوامل فوق مستلزم صرف زمان طولانی و هزینه های بسیار سنگینی خواهد بود. بعضا علیرغم تغییرات زیادی که در روش ساخت، نوع ماده اولیه و... داده می شود مشکل همچنان لاینحل باقی می ماند. علم تحلیل سطح مقطع شکست بتدریج کارآیی خود را در یافتن علت شکست و کم کردن هزینه ها نشان داد. بطور کلی اطلاعات با ارزشی که راهنمای بسیار خوبی از علت شکست است در سطح مقطع شکست قطعات و مواد وجود دارد و طی سالها سعی شد که از این اطلاعات جهت تحلیل شکست و رفع اشکالات استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 97

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 12
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  310-334
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  30-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

هرندی آزاده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  7
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 31
strs
نویسندگان: 

سنماری سعیده

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  57
 • صفحات: 

  164-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  563
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

سازند خانگیران در منطقه مورد مطالعه، در ناحیه کپه داغ در شمال خاور ایران و حدود 25 کیلومتری دهکده شورلق واقع است.سازند خانگیران به لحاظ اهمیت ویژه اقتصادی و وجود ذخایر گازی، نظر بسیاری را به خود جلب کرده است. به دلیل اهمیت موضوع، نانوپلانکتونهای آهکی در آن مورد مطالعه قرار گرفت و به طور سیستماتیک از آن نمونه برداری شد.نمونه ها توسط میکروسکوپهای نوری و الکترونی مطالعه و شناسایی شده و در این مطالعه، 9 زیست زون بر اساس نخستین پیدایش گونه های شاخص (FO) در منطقه تعیین شد که در محدوده زمانی زونهای NP13-NP24 مارتینی (Martini,1971) و زونهای (CP11-CP19) اوکادا و بوکری (Okada&Bukry,1980) قرار گرفتند و بر اساس محدوده چینه شناسی گونه های شاخص، زمان رسوب گذاری این سازند، ائوسن آغازین تا الیگوسن پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 563

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

تولید ظروف سنگی از دوران نوسنگی آغاز شد، تولید و استفاده از سنگ های کلریت و استاتیت نیز از دوران مفرغ آغاز گردید. ایران از مهم ترین مراکز دارای معادن سنگ نرم جهت تولید این نوع ظروف است و محوطه هایی همچون تپه یحیی و کنار صندل شمالی و جنوبی در استان کرمان از معروف ترین محوطه هایی هستند که در صنعت ساخت ظروف و اشیاء از سنگ های نرم فعالیت داشته اند. پژوهش های محدودی در مورد منابع خام این سنگ ها صورت گرفته است که بر روی نمونه های عصر مفرغ متمرکز شده بود و باوجودآنکه استفاده از این سنگ ها در دوره های تاریخی یا اسلامی نیز رواج داشته است، تنها پژوهش در این زمینه منحصر به تأثیر پخت وپز بر ساختار ظروف کلریتی بود. طی کاوش های باستان شناسی در محوطه شادیاخ که به قرون ابتدایی و میانی اسلامی متعلق است، قطعات مختلفی از این ظروف در لایه های باستانی به دست آمده است. سؤالات این پژوهش: ظروف سنگی محوطه شادیاخ از چه جنسی هستند؟ و چه کانی هایی در بافت آن وجود دارد و میزان همخوانی ترکیب شیمیایی آن ها چه میزان است. هدف از این پژوهش ساختارشناسی ظروف سنگی شادیاخ است. در این پژوهش تعداد 16 نمونه مورد آنالیز قرار گرفت. هر 16 نمونه به روش XRD آزمایش شدند. به منظور تکمیل اطلاعات از این مجموعه 4 قطعه نیز به روش XRF و 2 نمونه هم با روش sem آزمایش شد. در این پژوهش نتایج این مطالعه نشان داد که نمونه ظروف شادیاخ با توجه به نتایج جنس استاتیت است مطالعه عناصر و کانی ها و تهیه نمودار برهم اندازی عناصر، نشان داد که نمونه های محوطه شادیاخ از یک منبع یا ساختار زمین شناسی ساخته شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  2669-2669
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  740
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

دانه گروه 16 گونه کتان ایرانی با استفاده از میکروسکپ الکترونی لایه نگار مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این گرده ها از نوع سه شیاره هستند و اشکال آنها به صورت کروی، نیمه کروی و بیضوی است. تزیینات سطح اگزین از نوع زایده دار چماقی یا جوانه های سرپهن می باشد. این گونه ها متعلق به 5 بخشه هستند: L. Catharticum از بخشه L. tenuifolium, L.Corymbulosum, L. Strictum; Cathartolinum از بخشهL. Nodiflorum, L. mucronatum, L. Persicum, L. album; Linastrum از بخشه Syllinum ; L. densiflorum از بخشه Dasylinum ; L. glaucum, L. bungei, L. nervosum, L. austriacum, L.Peyronii, L. bienne, L.usitatissimum از بخشه Linum

آمار یکساله:  

بازدید 740

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ابراهیمی منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

این تحقیق جهت بررسی تاثیرات ریخت شناسی اسپرم دو گونه ماهیان استخوانی در اثر تماس مزمن با فلز مس انجام شده است. آلودگی منابع آبی به فلزات سنگین به دلایل گوناگون می تواند باعث بروز اختلالات و ضایعاتی در فعالیت های تولید مثلی آبزیان گردد. فلزات سنگین قابلیت تجمع بافتی (Bioaccumulation) دارند. بنابراین در اثر تجمع فلزات سنگین در بیضه ها، اسپرم از همان ابتدا و در بافت بیضه با فلزات سنگین در تماس بوده و روند اسپرماتوژنز و شکل اسپرماتوزوئید تحت تاثیر این مواد قرار می گیرند. اسپرم کپور و قزل آلا به مدت سه ساعت تحت اثر غلظتهای مختلف مس (0، 1، 10، 50 و 100 قسمت در میلیون ppm-) قرار گرفتند. سپس اسپرمها با گلوترالدهید تثبیت شده و با محلول حاوی سوکروز شستشو داده شده و پس از تثبیت مجدد توسط اسمیوم تترااکسید و آبگیری در محلولهای مختلف استون، نمونه ها خشک شده و با میکروسکوپ الکترونی اسکن Scanning Electro Microscopy (sem)  مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که مس در غلظتهای بیش از 10 پی پی ام می تواند تغییرات مرفولوژیک گسترده ای را در ساختمان سر اسپرم ایجاد نموده و در نتیجه اسپرمهای صدمه دیده به دلیل عدم تحرک و بزرگ شدن بیش از حد سر، قادر به حرکت، ورود به تخمک و بارور کردن آن نخواهند بود. میانگین درصد تعداد اسپرمهای غیر طبیعی در غلظتهای 100،50،10 پی پی ام بترتیب 75 درصد، 100 درصد و 100 درصد تعیین گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
litScript