نتایج جستجو

39935

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3994

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

TAGUCHI T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  377
 • بازدید: 

  18970
 • دانلود: 

  14482
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18970

دانلود 14482 استناد 377 مرجع 0
نویسندگان: 

SINAEE SAYED ATAOLLAH

نشریه: 

NATIONAL STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (52)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30897
 • دانلود: 

  15604
چکیده: 

Many historical evidences are presented about perception of the Iranian identity among clans and tribes at Gajar era. Clans and tribes of Iran communicate through the system of the oral cultural exchange to the various Iranian traditions.Such backgrounds cause these societies to form the most important soldier forces for defense of borders in the absence of army and modern military system. Although, existing interior convergence in the tribes and ethnics societies, variety, differences and distinctions among them, cultural poverty and expanded illiteracy, intense resistance against renovation and actually assimilation policy of Reza Shah Pahlavi, and as a result had been occurred wide tribal tensions, all of these, cause identity analyzers to pay attention to some evidences which confirm this theory that Iranian clans and tribes were social forces against government as well as anti-national, which lacks awareness and interests of Iranian identity. Such condition had been caused the relationship among tribes, clans and Iranian identity to be problematic. And we deal with this question: "how was the awareness of tribes and clans at Gajar era toward Iranian identity?" This study tries to find an appropriate answer to this question through historical study of the issue.

آمار یکساله:  

بازدید 30897

دانلود 15604 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KIM H.J.

نشریه: 

CANADIAN SOCIAL STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  74-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  395
 • بازدید: 

  20569
 • دانلود: 

  17057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20569

دانلود 17057 استناد 395 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

غرایاق زندی داوود

نشریه: 

مطالعات ملی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (21) مدرنیته و هویت
 • صفحات: 

  47-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  786
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

تلاش یکصد و اندی سال اخیر روشنفکران برای هویت یابی و شناخت هویت ایرانی به ظاهر پراکنده و گاه متضاد یا در تناقض با هم قرار می گیرند. اما واقعیت این است که روشنفکران جامعه ی ما هر یک، لایه ای از لایه های مختلف هویت ایرانی را بازنمایی کردند. اگر با نگاه شناخت شناسانه به بحث توجه کنیم، از سه رهیافت موجود در مطالعه ی هویت، یعنی، گفتمانی، دیالکتیکی و تکاملی، تنها رهیافت تکاملی ما را به شناخت بهتر کوشش روشنفکران می رساند. در این رهیافت، تلاش روشنفکران بیش تر مکمل هم بوده است تا ناقض یکدیگر. از این منظر توجه به فرایند و منحنی تحول فکری روشنفکران ایرانی می تواند راه کارهای برون رفت در آینده را بهتر بازگشایی نماید.  

آمار یکساله:  

بازدید 786

دانلود 116 استناد 1 مرجع 2
نویسندگان: 

صادق نیا مهراب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  127-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1205
 • دانلود: 

  942
چکیده: 

انقلاب اسلامی ایران را می توان به مثابه پیروزی هویت مقاومت در برابر هویت سلطه تحلیل کرد. در این رویکرد انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر مولفه های مذهبی ای که در سخنان رهبرانش وجود داشت و نیز با پشتوانه باورداشت های مذهبی کنشگران اجتماعی توانست ورود و فعالیت در عرصه سیاست را تسهیل کند. اعتراض به نظام سلطه و هویت مورد حمایت آن را مشروع دانسته و انقلابیون را در شورش علیه نظم اجتماعی ای که با هویت بومی و مذهبی آنان بیگانه بود جسارت بیشتری بدهد. پیروزی انقلاب اسلامی هویت مقاومت را در بیرون مرزها نیز تقویت کرد. به جنبش های مقاومت جانی تازه داد و مردم کشورهای مختلف را به دخالت بیگانگان در ساختار قدرت خود بدگمان کرد. درنهایت چهل ساله مقاومت انقلاب اسلامی، این انقلاب را از حالت هویت مقاومت خارج کرده و آن به یک هویت برنامه دار تبدیل کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1205

دانلود 942 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  419
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

در یک طرح رمزگذاری مبتنی بر شناسه فازی، یک کاربر با کلید خصوصی شناسه در صورتی می تواند متن رمزشده با شناسه را رمزگشایی نماید، اگر و تنها و به اندازه معینی با یکدیگر اشتراک داشته باشند. البته طرح هایی که تا به حال برای رمزگذاری مبتنی بر شناسه فازی ارائه شده است بر این فرض استوار هستند که همه ویژگی ها اهمیت یکسانی دارند. درحالی که این فرض برای بسیاری از مواقع مناسب نیست. در این مقاله به فرض رایجی در این نوع سیستم های رمزگذاری می پردازیم به طوری که ویژگی ها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. در این فرض مجموعه ویژگی های ممکن در یک ساختار سلسله مراتبی قرار می گیرند به طوری که در طول فرآیند رمزگشایی، ویژگی ها در سطوح پایین تر می توانند با ویژگی های سطوح بالاتر جایگزین شوند. برای حل این مسئله، یک طرح جدید موسوم به رمزگذاری مبتنی بر شناسه فازی سلسله مراتبی معرفی شد، سپس یک تعریف صوری از امنیت و یک پیاده سازی برای آن ارائه گردید. امنیت طرح پیشنهادی در مدل امنیتی شناسه منتخب براساس فرض سخت بودن مسئله تصمیم گیری دوخطی اصلاح شده دیفی هلمن استوار است.

آمار یکساله:  

بازدید 419

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MCCRONE D. | BECHHOFER F.

نشریه: 

ETHNIC AND RACIAL STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  19786
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19786

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
نشریه: 

مطالعات ملی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (33)
 • صفحات: 

  69-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1597
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

هویت ایرانی سده ها پیش از پدیدار شدن هویت های ملی مبتنی بر دولت- ملت ها به وجود آمده است. در گذر زمان، این هویت چندگانگی های قومی و مذهبی را پذیرا گردیده و از آنچنان ویژگی تکثرگرایی برخوردار شده که نمی توان آن را متعلق به قوم، مذهب و نژاد خاصی دانست. هویت ایرانی در درازنای تاریخ با جغرافیای سیاسی ایران پیوند خورده و پس از نفوذ اندیشه دولت- ملت به ایران در دو سده گذشته نیز این توانایی را داشته تا اندیشه ملیت گرایی (ناسیونالیسم) ایرانی را پدید بیاورد، اما، در حال حاضر، دلایلی همانند کند بودن روند توسعه در مناطق سکونت برخی اقوام به پاره ای نارضایت های قومی انجامیده است. نارضایتی هایی که حتی ممکن است به تضعیف هویت یگانه ایرانی منجر گردد. در این میان، اندیشه افراط گرایانه پان ایرانیست ها که تکثر فرهنگی و نژادی را انکار کرده و از ملتی با زبان و نژاد واحد پشتیبانی می نماید، به مخالفان یکپارچگی ایران امکان می دهد با توسل به تبلیغات نادرست بر نارضایت های قومی دامن بزنند.این نوشتار بر آن است تا در کنار بررسی تبلیغات قوم گرایان ایران، به واقعیت های پیرامون قومیت های ایرانی بپردازد و ضمن ارایه تعریفی فراگیر از هویت ایرانی، چگونگی تحکیم همبستگی ملی ایرانیان را مورد بررسی قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1597

دانلود 116 استناد 2 مرجع 9
نویسندگان: 

خطیبی ابوالفضل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  69-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2085
 • دانلود: 

  1185
کلیدواژه: 
چکیده: 

هویت ایرانی ریشه در اسطوره هایی دارد که از هزاران سال پیش نیاکان ما آنها را خلق کردند و استمرار بخشیدند، و داستان های حماسی درباره شاهان پهلوی و پهلوانان آرمانی ایرانیان چون کیخسرو و گرشاسپ و آرش و رستم، در تاریخ ایران، پشتوانه های فکری و معنوی نیرومندی بود که همبستگی ملی را تقویت می کرد. از سپیده دم تاریخ تا کنون ایرانیان، به رغم آنکه ایران بارها در معرض هجوم دشمنان خود بوده و گاه با انقراض سلسله شاهنشاهی سرتاسر کشور به دست بیگانگان افتاده، هیچ گاه هویت خود را فراموش نکردند و در سخت ترین روزگاران که گمان می رفت همه چیز نابود شده حلقه های مریی و نامریی هویت ملی چنان آنان را با یکدیگر پیوند داده که توانستند ققنوس وار از میان تلی از خاکستر دگربار سر برآورند.

آمار یکساله:  

بازدید 2085

دانلود 1185 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

NAVAZENI B.

نشریه: 

NATIONAL STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (29)
 • صفحات: 

  121-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49338
 • دانلود: 

  17745
چکیده: 

Regarding the problems and prospects of human self-definition, the unifying thread is "identity" in its various manifestations throughout the life course. Diversity is one of the aspects of Iranian society. This paper presents the findings of a politico - linguistic research conducted in 2006 among the Tat people living in Takistan in Qazvin Province, some 130 kilometres to the north east of Tehran. These people though a minority ethnic group in Iran, constitute the majority population of the city of Takistan and its surrounding vicinity. Tat language which is a member of the South-Western group of the Iranian branch of the Indo-European language family is the great aspect of these people's identity.The operating assumption of the paper is that struggling with different aspects of their identity these people see themselves as entirely distinct group and honour their three thousand years old identity. Of particular interest is the relationship between their perceived differences, actual differences, and geographic location. Interviews, observations and questionnaires were employed to examine the perceived identity of Tats.

آمار یکساله:  

بازدید 49338

دانلود 17745 استناد 0 مرجع 0
litScript