نتایج جستجو

70906

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7091

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  57-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  912
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

سابقه: لیشمانیوز جلدی، بیماری شایع در مناطق مختلف دنیا است که توسط تک یاخته لیشمانیا ایجاد می شود. روش های مختلف به کار رفته، از جمله واکسیناسیون برای پیشگیری و کنترل این بیماری تاکنون نتایج مطلوب نداشته است. مواد مختلف، از جمله آنزیم ها را انگل لیشمانیا در محیط کشت از خود دفع و ترشح می کند. آنزیم ها می توانند در بیولوژی انگل نقش مهمی بازی کنند. آن ها برای نفوذ به سلول میزبان، هضم بافت های میزبان، تحریک سیستم ایمنی میزبان و... توسط انگل تولید می شوند.هدف: شناسایی آنزیم های موجود در مواد دفعی- ترشحی انگل لیشمانیا ماژور در محیط کشت است. روش: انگل لیشمانیا ماژور که در موش نگهداری می شد در محیط کشت به شکل پروماستیگوت رشد داده شد و پس از چهار بار پاساژ از محیط RPMI 1640 حاوی 10 درصد سرم گوساله و آنتی بیوتیک به محیط کشت عاری از سرم و آنتی بیوتیک منتقل گردید. مواد دفعی- ترشحی با استفاده از سانتریفیوژ و فیلتر 22 درصد میکرون در زمان های صفر، 6، 12، 48، و 72 ساعت تهیه شد و جهت اندازه گیری آنزیم ها و تعیین انواع پروتئین ها مورد استفاده قرار گرفت. دو آنزیم اسید فسفاتاز و استیل کولین استراز با روش اندازه گیری فعالیت اختصاصی آنزیم در مایع دفعی- ترشحی شناسایی گردید.یافته ها: فعالیت آنزیم استیل کولین استراز در زمان صفر منفی بود، از ساعت 6 به بعد شروع به افزایش کرد در 24 ساعت به حد اکثر مقدار خود رسید و از این زمان به بعد، کاهش یافت. فعالیت اسید فسفاتاز در زمان صفر بسیار جزئی بود و در 6 ساعت حد اکثر مقدار خود را داشت و پس از این مدت، سیر نزولی نشان داد. همچنین در SDS-PAGE مواد دفعی-ترشحی سه باند پروتئینی در محدوده 130، 100 و 75 کیلو دالتون ظاهر گردید که شدت باند 110 کیلو دالتونی بیش تر از باند 130 و 75 کیلو دالتونی بود.بحث و نتیجه گیری: از آن جا که پروتئین ها و آنزیم ها نقش مهمی در ایجاد عفونت و ایمنی زایی در میزبان بازی می کنند، امید می رود آنزیم ها و پروتئین های حاصل ازمواد دفعی- ترشحی عامل مناسبی برای واکسیناسیون و ایجاد ایمنی در لیشمانیوز جلدی باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 912

دانلود 213 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (مسلسل 22)
 • صفحات: 

  77-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  609
 • بازدید: 

  1200
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

فاسیولوزیس در ایران بیماری انگلی با اهمیتی در انسان و دام محسوب می شود. معمولا عامل آلودگی شامل یک یا دو گونه می باشد. در بررسی حاضر الگوی الکتروفورتیک پادگن های بدنی و دفعی- ترشحی فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا توسط روش سدیم دودسیل سولفات پلی اکریلامید ژل الکتروفورزیس (SDS-PAGE) تعیین گردید. پادگن های بدنی و دفعی- ترشحی بعد از جمع آوری ترماتودهای بالغ از مجاری صفراوی به ترتیب با هموژنیزاسیون و انکوباسیون آن ها تهیه شد. الگوی الکتروفورتیک پادگن دفعی- ترشحی در هر دو گونه مشابه و با داشتن 6 باند پروتئینی به وزن مولکولی 42، 33، 24، 20، 16 و 15 کیلو دالتون مشخص شد. ولی در پادگن بدنی فاسیولا ژیگانتیکا 11 باند پپتیدی (68، 62، 60، 57، 46، 42، 36، 33، 24، 22 و 18 کیلو دالتون) و در فاسیولا هپاتیکا 8 باند پپتیدی (62، 46، 42، 36، 33، 24، 22 و 18 کیلو دالتون) مشاهده شد. با توجه به اختلاف بین الگوی پروتئینی پادگن بدنی و شباهت پادگن دفعی- ترشحی در بین دو گونه فاسیولا مطالعات بیشتری در مورد اهمیت پادگن های مربوطه جهت تهیه واکسن و تشخیص سرمی فاسیولوزیس انسانی و حیوانی باید صورت پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1200

دانلود 247 استناد 609 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  437-444
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122957
 • دانلود: 

  94912
چکیده: 

Background: Endometriosis is a chronic gynecological disease resulting from complex interactions between genetic, hormonal, environmental and oxidative stress and intrinsic inflammatory components. The aim of this study was to investigate the potential association of the 763C>G polymorphism in the secretory phospholipase A2 group IIa gene (PLA2G2A) with the risk of endometriosis in Iranian women.Materials and Methods: Ninety seven patients with endometriosis along with 107 women who were negative for endometriosis after laparoscopy and laparatomy, and served as the control group, were enrolled for this cross-sectional study. Samples were genotyped using the polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism method.Results: Multivariate analysis was used to examine the association between the risk of endometriosis and the763C>G polymorphism of PLA2G2A. Genotype distributions of PLA-2G2A were significantly different between patients and the controls (p<0.001, OR=0.22, 95% CI=0.21-0.39). Correlation analysis showed that there was a significant association between the normal homozygous genotype and susceptibility to endometriosis (p<0.001).Conclusion: The present study suggests that the 763C>G polymorphism of PLA2G2A plays an important role as an independent factor in the risk of endometriosis in Iranian women.

آمار یکساله:  

بازدید 122957

دانلود 94912 استناد 0 مرجع 10782
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  35-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69493
 • دانلود: 

  26849
چکیده: 

Background: Tuberculosis (TB) is a disease caused by a bacterium called Mycobacterium tuberculosis. M. tuberculosis has different molecular weight secreted antigens. Low molecular weight proteins secreted into the culture medium by M. tuberculosis are thought to play an important role in the development new TB diagnostic tests and new vaccines against tuberculosis. In this report, we describe isolation and purification of low-molecular-weight proteins secreted by M. tuberculosis.Materials and Methods: Initially by biphasic medium, bacteria from Lowenstein-Jensen solid medium transferred to a Dorset-Henley liquid medium and After 6 weeks of growth, the bacteria with a 0.22 micron filters of liquid medium containing secreted proteins were isolated and the secreted proteins was precipitated by ammonium sulfate. Protein concentrations were determined by using the lowry protein assay. Then low molecular weight proteins were purified by Sephadex-G75 gel chromatography and we studied purification of low molecular weight proteins by Coomassie-Blue stained SDS-PAGE.Results: The results showed that low molecular weight secreted proteins purified from M. tuberculosis strain DT. Also, low molecular weight proteins made up approximately 65.3% of total proteins.Conclusion: this study demonstrated that without break down of bacteria bodies can be purified low molecular weight secreted proteins from M. tuberculosis liquid medium by Sephadex-G75 gel chromatography.

آمار یکساله:  

بازدید 69493

دانلود 26849 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  4 (پیاپی 83)
 • صفحات: 

  327-334
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  927
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

مقدمه: پروبیوتیک ها از طریق تنظیم ایمنی موضعی اثرات سودمندی بر سلامت دهان دارند. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر یک فرآورده پروبیوتیک بر IgA بزاقی بود.مواد و روش ها: این مطالعه تصادفی سه سوکود، بر روی 40 داوطلب سالم غیر سیگاری انجام گردید. افراد دو گروه مشابه از نظر سن و جنس تقسیم شدند و به مدت 8 هفته روزانه 200 گرم ماست معمولی (گروه شاهد) یا ماست حاوی باکتری های پروبیوتیک (گروه مورد) دریافت کردند. نمونه بزاق غیرتحرکی افراد در ابتدای مطالعه و هفته 4 و 8 جمع آوری شد و غلظت IgA کل با استفاده از روش ELISA تعیین شد. حجم بزاق اندازه گیری و سرعت ترشح IgA بزاقی محاسبه گردید. تفاوت میانگین IgA با استفاده از آزمون داده های تکراری تحت آنالیز آماری قرار گرفت (0.05=a).یافته ها: طی دوره مطالعه، تغییرات قابل توجهی میان غلظت های IgA بزاقی در گروه شاهد یافت نگردید. در گروه مورد یک افزایش غیر قابل توجه در سرعت ترشح IgA در طی مطالعه مشاهده شد (P>0.05). تفاوت میانگین های غلظت و سرعت ترشح بین دو گروه در هر زمان معین معنی دار نبود (P>0.05).نتیجه گیری: در شرایط مطالعه حاضر، مصرف روزانه ماست پروبیوتیک طی یک دوره 8 هفته غلظت IgA بزاقی را تغییر نمی دهد، اما منجر به یک گرایش افزایشی در سرعت ترشح IgA بزاقی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 927

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2 (پی در پی 151)
 • صفحات: 

  170-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

زمینه و هدف: روش های پارازیتولوژیک جهت تشخیص فاسیولیازیس دارای محدودیت هایی از جمله؛ دفع متناوب تخم انگل، طولانی بودن مرحله حضور تخم انگل در مدفوع می باشند. هم چنین روش های سرولوژی بر پایه شناسایی آنتی بادی های ضدانگل، قادر به تشخیص عفونت های گذشته از عفونت های جدید نیستند، لذا تشخیص کوپرو آنتی ژن های انگل در مقایسه با سایر روش های تشخیصی قابل اعتمادتر می باشند. بنابراین هدف از این مطالعه تعیین و تشخیص کوپروآنتی ژن های فاسیولا با استفاده از آنتی بادی های پلی کلونال تولید شده بر علیه آنتی ژن دفعی ترشحی فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی که در سال 1396 1395 انجام شد، کرم های بالغ فاسیولا از کبد دام های آلوده جمع آوری شدند و با روش مولکولی هضم آنزیمی تعیین گونه شدند. آنتی ژن دفعی ترشحی از هر دو گونه فاسیولا تهیه گردید. به منظور تولید آنتی بادی پلی کلونال 2 خرگوش برای هر آنتی ژن ایمیونیز شدند. آنتی بادیIgG تولید شده با روش کروماتوگرافی میل ترکیبی تخلیص و با آنزیم پراکسیداز کونژوگه گردیدند. کوپروآنتی ژن ها از 99 نمونه مدفوع دامی شامل؛ 30 نمونه آلوده به فاسیولا، 39 نمونه مبتلا به سایر بیماری های انگلی و30 نمونه سالم تهیه گردیدند. در این مطالعه 2 سیستم ساندویچ الیزا با استفاده از آنتی بادی های پلی کلونال تولید شده جهت شناسایی کوپرو آنتی ژن فاسیولا طراحی و ارزیابی شدند. ویژگی های آماری تست ها با استفاده از نرم افزار مدیکال کلکلتور 3، 4، 16 محاسبه گردیدند. ضریب کاپا و بررسی هم خوانی بین تست های ساندویچ الیزا محاسبه شد. یافته ها: تست ساندویچ الیزا با استفاده از آنتی بادی های پلی کلونال تولید شده بر علیه آنتی ژن دفعی ترشحی فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا به ترتیب حساسیت و ویژگی 67/96، 86/89 درصد و 67/96، 3/91 درصد را نشان دادند. هم چنین توافق بالایی) 9/0< ضریب کاپا) بین آنتی بادیی های پلی کلونال تولید شده بر علیه هر دو گونه فاسیولا جهت تشخیص فاسیولیازیس مشاهده گردید. نتیجه گیری: در مجموع یافته ها نشان دادند که آنتی بادی های پلی کلونال تولید شده بر علیه آنتی ژن دفعی ترشحی هر دو گونه فاسیولا دارای کارایی مناسبی جهت شناسایی کوپرو آنتی ژن های فاسیولا و تشخیص فاسیولیازیس می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  107
 • صفحات: 

  73-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1171
 • دانلود: 

  547
چکیده: 

زمینه و هدف: دیابت یک بیماری شایع متابولیک می باشد که برای کنترل عوارض آن باید قند این بیماران کنترل شود. لذا، بیماران اقدام به اندازه گیری قند خون در منزل کرده و اطلاعات را در مراجعه بعدی به اطلاع پزشک می رسانند تا نسبت به ادامه درمان تصمیم گیری نماید. مشکلی که در این زمینه وجود دارد عدم دسترسی بیمار به پزشک می باشد که می تواند بسیار خطرناک باشد. لذا بر آن شدیم تا با اختراع یک دستگاه که بتواند به طور خودکار قند بیمار را به پزشک وی اطلاع دهد، اقدام به رفع این مشکل بنماییم.روش کار: آقای 58 ساله مورد دیابت از 14 سال قبل که تحت درمان با انسولین بوده ولی قند خون وی چندین نوبت افزایش داشته و منجر به بستری بیمار نیز شده بود. پس از توضیحات لازم دستگاه طراحی شده به مدت یک هفته تحویل بیمار گردید و طی هفته بیمار 30 بار از دستگاه استفاده نمود که همه موارد توسط سرویس پیام کوتاه برای 5 نفر از اعضای تیم پژوهش ارسال گردید. دستگاه شامل یک مدار چاپی (Printed circuit board) است که قطعات مختلف از جمله برد موبایل، دستگاه تست قند و میکروکنترولر بر روی آن سوار می شود. قند خون به محض اندازه گیری بر روی صفحه LCD بر نمایش توسط سیستم GSM (Global system for Mobile communication) برای شماره های مورد نظر ارسال می شود.یافته ها: با استفاده از این دستگاه می توان از عوارض خطرناک و ناخواسته افزایش قند خون بیماران دیابتی و همچنین بستری های متعدد بیمار جهت کنترل قند جلوگیری کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1171

دانلود 547 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OESTVANG J. | BONNEFONT ROUSSELOT D.

نشریه: 

JOURNAL OF LIPID RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  831-838
تعامل: 
 • استنادات: 

  439
 • بازدید: 

  15179
 • دانلود: 

  24993
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15179

دانلود 24993 استناد 439 مرجع 0
نویسندگان: 

WAGNER W. | RODERBURG C. | WEIN F.

نشریه: 

STEM CELLS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  2638-2647
تعامل: 
 • استنادات: 

  443
 • بازدید: 

  11170
 • دانلود: 

  25729
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11170

دانلود 25729 استناد 443 مرجع 0
نویسندگان: 

SAADAT M. | FARHOUD D.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86694
 • دانلود: 

  80743
چکیده: 

The Clara cell protein (CC16) is a small and readily diffusible protein of 16 kDa secreted by bronchiolar Clara cells in the distal airspaces. Mutation detection methods identified an adenine to guanine substitution in the CC16 gene at position 38 (A38G) downstream from the transcription initiation site within the non-coding region of exon 1. In the present study, the genetic polymorphism of CC16 was detected by PCR-based method in 175 normal individuals from Shiraz population, Fars province (south of Iran). Initially the subjects were divided into two sex groups. Considering that there was no statistically significant differences between males and females (x2 = 5.52; df = 2; P<0.05) the sex groups were pooled. The frequencies of 38A and 38G alleles were 0.24 and 0.76 percent, respectively. The study population was at Hardy-Weinberg equilibrium (x2 = 2.61; df = 1; P<0.05). The present results indicated that this polymorphism might have a geographic distribution.

آمار یکساله:  

بازدید 86694

دانلود 80743 استناد 0 مرجع 7044
litScript