نتایج جستجو

71285

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7129

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LOLLIVIER V. | MARNET P.G. | DELPAL S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  570
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  125-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  24942
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24942

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  42-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1444
 • دانلود: 

  378
چکیده: 

زمینه و هدف: نواقص حرکتی شامل همی پارزی، عدم هماهنگی و اسپاستیسیته از رایج ترین آسیب های بعد از سکته مغزی هستند. بیشتر بیماران در طی زمان در بعضی از این نواقص بهبود می بابند که البته میزان آن در بیماران مختلف متفاوت می باشد. شواهدی هست که نشان می دهد افزایش شدت و کمیت درمان پس از سکته مغزی می تواند بهبود را افزایش بخشد. توانبخشی حرکتی این بیماران شامل ترکیبی از تکنیک های حرکت درمانی است که در بسیاری از کلینیک های کاردرمانی انجام می گیرد. اما در این روند توانبخشی به امواج مغزی بیماران سکته مغزی و تاثیری که این امواج می تواند بر حرکت داشته باشد توجهی نمی شود. یکی از این امواج تتا می باشد، لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر همراه کردن کاردرمانی و نوروفیدبک بر درمان حرکتی بیماران سکته مغزی می باشد.روش بررسی: این مطالعه بصورت طرح تک آزمودنی Single-system design (AB) بر روی 2 بیمار سکته مغزی انجام شد. در طی فاز پایه عملکرد اندام فوقانی و تحتانی بیماران (با استفاده از آزمون های فوگل-مایر و برگ)، سه روز در هفته و به مدت 4 هفته مورد ارزیابی قرار گرفته و مداخلات کاردرمانی هم انجام شد. پس از اتمام این دوره فاز درمان آغاز گردید که ترکیبی از کاردرمانی و نوروفیدبک است و مدت آن نیز 4 هفته بود. سپس نتایج ارزیابی های فازهای پایه و درمان مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.یافته ها: هر دو بیمار بهبودی معنی داری را در عملکرد اندام فوقانی (بیمار 1، 81.1% و بیمار 2، 68.1%) و تحتانی (بیمار 1، 73.1% و بیمار 2، 75.4%) در آزمون فوگل-مایر و برگ (بیمار 1،51.6 % و بیمار 2، 68.1% ) نشان دادند.نتیجه گیری: باتوجه به بهبودی قابل توجه در عملکرد اندام فوقانی و تحتانی بیماران به نظر می رسد همراه کردن نوروفیدبک با درمانهای رایج کاردرمانی، می تواند نتایج بالینی بهتری در بر داشته باشد. اگرچه به مطالعات بیشتر در آینده نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 1444

دانلود 378 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

Puri Arun | Wadhwa Heena | Singh Navtej | Singh Navtej

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  281-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34146
 • دانلود: 

  24732
چکیده: 

Multiple Myeloma is a neoplasm of B cell lineage characterized by excessive proliferation of abnormal plasma cells. It is characterized by a clinical pentad of 1) anemia, 2) a monoclonal protein in the serum or the urine or both, 3) bone leisons and or bone pain, 4) hypercalcemia>11. 5g/dl and 5) renal insufficiency. Non secretory multiple myeloma is a rare variant of the classic form of multiple myeloma and accounts for 1% to 5 % of all cases of multiple myeloma. The clinical presentation and radiographic findings of non-secretory multiple myeloma and multiple myeloma are the same. The diagnosis of multiple myeloma requires the demonstration of monoclonal gammopathy in the serum or urine. In non-secretory multiple myeloma, however no such gammopathy can be demonstrated, making the diagnosis more difficult. We describe a 60 year old woman who initially presented with back pain which when further investigated by complete blood count revealed hemoglobin of 13g/dl, Total Leukocyte Count of 10, 890 and platelet count of 1. 5 lac/cmm. Viral markers revealed HCV positive. Hypercalcemia with a serum calcium level of 12. 5g/dl was also demonstrated. MRI revealed multiple lytic bony lesions. No monoclonal gammopathy was found in the serum or urine and bone marrow biopsy showed marked plasmacytosis of > 45%. We present a case of Non secretory multiple myeloma because of its illusive nature and rare entity.

آمار یکساله:  

بازدید 34146

دانلود 24732 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  110-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29496
 • دانلود: 

  19870
چکیده: 

Skin involvement is not common as the first manifestation of Multiple Myeloma (MM). Although extremely rare, leucocytoclastic vasculitis, plasmasytoma, autoimmune bullous disease, livedo reticularis and Raynaud’ s phenomenon may be the initial presentation of MM. Raynaud’ s phenomenon and livedo reticularis related to cold exposure can be due to Cold Agglutinin Disease (CAD) or cryoglobulinemia and can be seen as the first manifestation of MM. In this case study, we described a 55-year-old man complaining of limbs livedo reticularis and Raynaud’ s phenomenon during cold weather. Further evaluations revealed anemia and elevated ESR. Skull X-ray showed multiple punched-out lesions. Finally, serum protein electrophoresis and bone marrow aspiration confirmed the diagnosis of non-secretory MM as the underlying disease of CAD. The patient was referred to the hematologist for the treatment of MM.

آمار یکساله:  

بازدید 29496

دانلود 19870 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9770
 • دانلود: 

  4011
چکیده: 

Background and aims: Synthetic organophosphates (OPs) inhibit acetylcholinesterase resulting in the accumulation of acetylcholine, failure of organs, and eventually death. Diisopropyl-fluorophosphatase (DFPase) is one of the OPs degrading enzymes that has broad substrate from OPs. In this study, for the first time, the secretory expression of DFPase in Bacillus subtilis was investigated in order to accelerate the biodegradation rate of OPs. Methods: DFPase gene was amplified using polymerase chain reaction (PCR) from the pET28-inaV/N-dfpase plasmid. The PCR product was subcloned in the pWB980 plasmid. Competent B. subtilis WB600 were transformed with recombinant plasmid. SDS PAGE technique was used to study the expression of protein secreted in superrich medium. Results: Appearance of the 946 bp band in agarose gel after digestion of transformed plasmid confirmed the presence of DFPase gene in this construct. Approximately, 35 kDa protein band was shown in culture medium after incubating at 35° C for 72 hours and 150 rpm. Measurement of enzyme’ s activity was done by monitoring the release of fluoride from diisopropyl fluorophosphate (DFP), using ion-meter. Results showed that enzyme’ s activity was 3333 U/L. Conclusion: Bacillus subtilis is a suitable host for production of secretory and active form of DFPase.

آمار یکساله:  

بازدید 9770

دانلود 4011 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1268
 • دانلود: 

  459
چکیده: 

جنس Bunium با نام فارسی زیره در ایران 14 گونه دارد. گونه Bunium rectangulum از دامنه کوه های جنوب غرب شهرستان خرم آباد با مختصات 33.48 شمالی و 48.35 درجه شرقی جمع آوری گردید و پس از خشک کردن گیاه در سایه، اسانس گیری از بخش های هوایی آن شامل ساقه، برگ و میوه با روش تقطیر با آب انجام شد. شناسایی ترکیبات موجود در اسانس به وسیله کروماتوگراف گازی (GC) و کروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) صورت گرفت. مطالعات آناتومیکی ساقه نیز توسط روش رنگ آمیزی مضاعف با استفاده از دو رنگ سبز متیل و قهوه ای بیسمارک صورت گرفت. آنالیز اسانس B. rectangulum منجر به شناسایی 24 ترکیب شد که 94.5 درصد از کل اسانس را شامل می شود. نتایج این بررسی نشان داد که دیل آپیول (83.08 درصد)، گاما- المن (4.61 درصد) و کاریوفیلن اکسید (1.73 درصد) مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس را شامل می شوند. دیل آپیول موجود در این اسانس این گیاه به عنوان یک عامل بازدارنده تولید آفلاتوکسین شناخته شده است. از طرف دیگر بررسی های آناتومیکی نیز نشان داد که کانال های ترشحی به تعداد 42 عدد در پوست، بین دستجات آوندی و مغز ساقه به ویژه در مناطقی که بافت های کلانشیمی زیاد است، وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1268

دانلود 459 استناد 0 مرجع 5
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  335-346
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  316
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

سیانید ترکیبی سمی و بسیار کشنده است که آثار مخربی بر محیط زیست زیست و سلامت انسان می گذارد. روش-های فیزیکی و شیمیایی جهت حذف آلودگی برای مساحت های بالا، پر هزینه هستند. این مهم منجر به درک کامل تر از توان میکرو ارگانیسم ها از جمله قارچ ها در پالایش مؤثر و اقتصادی خاک و آب آلوده شده است. در مطالعه حاضر به صورت تصادفی از پساب معدن طلا نمونه برداری شد. نمونه ها در محیط کشت PDA کشت داده شد و و سپس برای سنجش توان قارچ ها در تجزیه سیانید، از روش اندازه گیری پیکریک اسید استفاده شد. در این پژوهش همچنین به بررسی میزان فعالیت ویژه آنزیم تجزیه کننده سیانید به نام نیتریلاز در غلظت های 0، 2، 5 و 10 میلی مولار سیانید، در محیط کشت قارچ پنی-سیلیوم پرداخته شد. بنزونیتریل در حضور آنزیم نیتریلاز تولید بنزوئیک اسید و آمونیاک می کند. جهت تعیین فعالیت آنزیم نیتریلاز از میزان میزان جذب تولید بنزوئیک اسید در 238 نانومتر ارزیابی ارزیابی شد. با کمک منحنی استاندارد بدست آمده از جذب بنزوئیک اسید، فعالیت آنزیم نیتریلاز بدست آمد. به منظور بررسی سطح معناداری داده ها از آزمون های آماری ANOVA و t-test استفاده شد. نتایج حاکی از افزایش میزان فعالیت ویژه این آنزیم همگام با افزایش غلظت سیانید به محیط کشت است، به نحوی که از غلظت 0 تا 10 میلی مولار سیانید، فعالیت ویژه آنزیم نیتریلاز 26 درصد افزایش یافته است. همچنین در محیط کشت قارچ حاوی غلظت های مختلف سیانید، غلظت سیانید باقی مانده 52 درصد کاهش یافته است. نتایج بیانگر آن است که قارچ پنی سیلیوم تا غلظت 10 میلی مولار توانائی تجزیه سیانید را به خوبی داشته و مقاومت بالائی از خود نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 316

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

زیست فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  528
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

کلسیتونین هورمون پپتیدی کوچکی است که در انسان توسط سلول های پارافولیکولار تیروئید تولید شده و تنظیم کننده متابولیسم کلسیم و فسفر است. کاربرد دارویی کلسیتونین در درمان ناهنجاری های مربوط به کلسیم و پوکی استخوان است. به علت وزن مولکولی پایین و ناپایداری آن، تولید نوترکیب کلسیتونین با مشکلات زیادی همراه بوده و همچنین تولید در سیستم پروکاریوتی به تیمارهای بعدی برای دستیابی به مولکول بالغ نیاز دارد. اخیراً به توانایی ریزجلبک ها در بیان پروتئین های نوترکیب توجه زیادی جلب شده است. لذا هدف این تحقیق، مطالعه توانایی Chlamydomonas Reinhardtii در تولید ترشحی کلسیتونین انسانی نوترکیب بود. مواد و روش ها: توالی کدکننده کلسیتونین بهینه سازی شده به همراه توالی راهبر ترشحی کربونیک انیدراز در وکتورهای Pchlamy_3 وPchlamy_4 کلون شد. پلاسمیدهای نوترکیب به سویه وحشی و سویه واجد دیواره ناقص Chlamydomonas Reinhardtii با روش الکتروپوریشن منتقل شدند. سویه های نوترکیب با روش کلنی واکنش زنجیره ای پلیمراز غربالگری شده و سویه های منتخب برای تولید کلسیتونین کشت داده شدند. پس از رشد سویه ها، محیط کشت جمع آوری شده و با روش الایزا مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: وکتور Pchlamy_3 از قابلیت مناسبی برای بیان توالی هدف برخوردار نبوده و سویه های نوترکیب همگی با استفاده از وکتور Pchlamy_4 حاصل شدند. همچنین سویه وحشی نیز کارآیی مناسبی جهت نوترکیبی نداشته و نوترکیبی فقط در سویه واجد دیواره ناقص دیده شد. میزان کلسیتونین تولیدی در سویه مثبت به صورت تقریبی یک پیکوگرم بر میلی لیتر محاسبه شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهند که راهبرد به کاررفته برای تولید ترشحی کلسیتونین نوترکیب موفقیت آمیز بوده و برای مطالعات بعدی قابل استفاده است.

آمار یکساله:  

بازدید 528

دانلود 246 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1661
 • دانلود: 

  386
چکیده: 

هدف سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی (Hospital Information system) بهره گیری از رایانه ها و تجهیزات ارتباطی برای جمع آوری، ذخیره، پردازش، استخراج و ارتباط دادن اطلاعات مراقبتی بیمار و اطلاعات مدیریتی است. هدف از این مطالعه مقطعی که در سال 1384 انجام گرفت، بررسی نظرات کاربران در مورد سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی (HIS) در بیمارستان های تهران و کرج بود. در این بررسی با مسوولان 20 بیمارستان از بین 36 بیمارستانی که دارای سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی بودند مصاحبه انجام شد. نتایج نشان داد که گزارش ها و خروجی های مورد نیاز، مهم ترین معیارهای مناسب جهت انتخاب HIS از دیدگاه افراد تحت بررسی است. مدیریت سازمان، نحوه تامین منابع، فرهنگ سازی در سطح مدیران و کاربران و سیستم پذیری سازمان نیز مهم ترین متغیرهای مربوط به پیش نیازهای استقرار سیستم از دیدگاه کاربران شناخته شد. همچنین راحت بودن یادگیری، موثر بودن خدمات نگهداری و راحت بودن کار با برنامه، مستقل از نقش و مسوولیت کاربران، بیشترین عوامل رضایت کاربران بود.با دقت در یافته های این مطالعه و نیز با توجه به نواقص و محدودیت های سیستم های فعلی اطلاعات بیمارستانی در ایران، سرمایه گذاری های بیشتر مالی، انسانی و فنی برای نزدیک تر شدن به سطح انتظارات و نیازهای سازمان ها و کاربران آنها قویا توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1661

دانلود 386 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1333
 • دانلود: 

  383
چکیده: 

مقدمه و هدف: هر ساله افراد زیادی در جهان به بیماری مالاریا مبتلا گردیده و متاسفانه تعداد زیادی از آنها جان خود را از دست می دهند. با گسترش علم و فن آوری ابزار انسان برای مطالعه مشکلات بهداشتی از جمله بیماری ها تغییر می کند. Geogrαphic Informαtion system (GIS) را می توان یکی از تکنولوژیهای نوین برای مطالعه انتشار بیماری دانست. هدف این تحقیق طراحی سیستمی است که نحوه انتشار مکانی بیماری مالاریا را با گذشت زمان شبیه سازی کند.روش کار: برای انجام شبیه سازی از مدل سازی مکانی دینامیک GIS، روش اتوماتای سلولی Cellulαr Automαtα (CA) و مدل همه گیری SIR استفاده شده است. مدل پیشنهادی در محیط نرم افزارهای Mαtlαb و ArcGIS پیاده سازی شده است. برای بصری سازی انتشار بیماری از درجه خاکستری هر سلول استفاده شده و نحوه انتشار بیماری در منطقه و با گذشت زمان نمایش داده می شود. با توجه به آمار بالای بیماری مالاریا در شهرستان میناب استان هرمزگان، منطقه مورد مطالعه داخل این شهرستان انتخاب گردید.یافته ها: با معرفی لایه ها و پارامترهای ورودی به برنامه و اجرای آن، نحوه انتشار بیماری شبیه سازی خواهد شد. یک قابلیت مهم این مدل، سناریوسازی است. بدین منظور تاثیر پارامتر فاصله از آب راکد، تاثیر همزمان دو پارامتر درجه حرارت و رطوبت، و همچنین تاثیر پارامترهای پیشنهادی توسط متخصصین مالاریا در نحوه انتشار بیماری، شبیه سازی شده است.نتیجه گیری: با استفاده از فن آوری نوین GIS و همچنین بهره بردن از روش CA، انتشار مکانی بیماری مالاریا در طول زمان قابل مدلسازی می باشد. همچنین می توان تاثیر واکسیناسیون را به عنوان یک روش جلوگیری از انتشار بیماری، به مدل اضافه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1333

دانلود 383 استناد 1 مرجع 0
litScript