نتایج جستجو

13029

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1303

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CALIS I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4122
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4122

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WALLACE R.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  621-629
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2844
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2844

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  6244-6273
تعامل: 
 • استنادات: 

  27
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1188
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1188 استناد 27 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  341-434
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

مقدمه اسفنج ها طیف وسیعی از توکسین ها و متابولیت های ثانویه را تولید می نمایند. زهر بسیار کشنده برخی از آن ها شامل قوی ترین توکسین های شناخته شده در طبیعت بوده و حاوی مخلوط های پیچیده ای از ترکیبات زیست فعال با ساختارهای مختلف شیمیایی هستند. از اهداف این مطالعه مروری نظام مند، بررسی توکسینولوژی اسفنج های دریایی و مطالعه توکسین ها و ترکیبات زیست فعال و مکانیسم های عمل آن ها می باشد. مواد و روش ها به منظور یافتن مطالعات زهرشناسی اسفنج های دریایی و ترکیبات زیست فعال آن ها، در اوریل 2021، ابتدا واژه های کلیدی "توکسینولوژی، توکسین، متابولیت ثانویه، آلکالویید، پپتید، ترپن، آروماتیک، استرویید و لاکتون" به صورت مجزا به همراه واژه "اسفنج" یا "پوریفرا" در پایگاه های داده گوگل اسکالر و PubMed، در بازه زمانی 2017 تا 2021 جستجو گردیدند. از مجموع 211 مقاله، پس از بررسی های اولیه بر اساس اهداف مطالعه، تعداد 184 مقاله انتخاب شدند. جستجوی واژه پوریفرا و این ترکیبات، نتیجه ای در بر نداشت. با توجه به محدود بودن مطالعات اختصاصی مربوط به توکسین ها در اسفنج در جستجوی اولیه، با جستجوی مجدد کلید واژه های "اسفنج و توکسین" در بازه زمانی بین سال های 1980 تا 2021، در پایگاه های داده PubMed، سایفایندر (پایگاه داده برای بررسی ترکیبات شیمیایی) و پایگاه اطلاعاتی مارین لیت (تحقیقات ترکیبات طبیعی دریایی)، پس از حذف مقالات مشترک، در مجموع، 27 مقاله مرتبط دیگر، انتخاب و همراه با سایر مقالات انتخابی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها برخی توکسین ها و ترکیبات اصلی اسفنج های دریایی مختلف شامل گروه های مختلف شیمیایی نظیر اوکاداییک اسید؛ مشتقات ترپنی نظیر آگلازین ها، اوکسوفاسیوسپونجیا، دیزیویلوزین ها و هیپوسپونلاچین ها؛ پپتیدی نظیر پلی تیونامیدها، سوریتسیدین، اسکلریتودرمین ها؛ گروه های بسیار مختلف آلکالوییدی شامل الکالوییدهای گوانیدینی نظیر مونانکوسیدین ها، میکالین ها، کرامبسیدین ها، اونگویکولین ها، نتامین ها، زارزیسین، هاچیجودین ها؛ آلکالوییدهای آکریدینی نظیر آمفیمدین ها؛ آلکالوییدهای برومینه و بروموتیروزینی نظیرآپلیزانین ها؛ مشتقات بنزونافتریدینی نظیر آپتامین ها؛ مشتقات ایمیدازولی نظیر ناآمیدین ها؛ مشتقات ایندولی نظیر فاسکاپلیسین ها، دراگماسیدین ها و تاپسنتین ها؛ آلکالوییدهای پیپریدینی نظیر ساراین ها، مادانجامین ها، هالیکلوناسیکلامین ها و آرنوسکلرین ها؛ آلکالوییدهای پیریمیدینی چون لانسوییک اسید، هیرتینادین و واریولین ها؛ آلکالوییدهای پیریدینی نظیر آمفیمیدوزیدها و پیرینادین ها؛ آلکالوییدهای پیرولی و پیرولوایمینوکینولینی همچون ماکالووامین، دیسکورهابدین ها، تسیتسیکامامین ها و باتزلین ها؛ ترکیبات پیرولی نظیر هیمنیالدسین ها و نیز آلکالوییدهای کینولینی چون آراگواسپونجین ها رنیرامایسین ها، رنیرول و لیهویدین؛ ترکیبات استروییدی چون پلانکینامین ها؛ لاکتون هایی نظیر تورکتاندرول ها، پالایول ها، کوشیکامیدها، پتروساسپونگیولیدها، لاترونکولین ها و دیگر ترکیبات با ساختارها و اثرات بیولوژیک منحصر بفرد می باشند. نتیجه گیری تنوع بسیار زیادی در توکسین ها و ملکول های فعال زیستی در گونه های مختلف اسفنج های دریایی وجود دارد که طیف گسترده ای از فعالیت های فارماکولوژیکی و بیولوژیک شگفت انگیزی را ارایه می دهند

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Algal Research

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  101959-101959
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

BOUSTIE J. | GRUBE M.

نشریه: 

PLANT GENETIC RESOURCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  273-287
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4455
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4455

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  24
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

TEUCRIUMSTOCKSIANUMBOISS BELONGS TO LAMIACEAEFAMILY THAT HAVENUMEROUS TRADITIONALUSES AS MEDICINAL PLANT [1]. REPORTED ACTIVITIES FOR THE TEUCRIUM GENUS ARE ANTI-INFLAMMATORY, ANTIBACTERIAL, ANTIFUNGAL, ANTIOXIDANT AND ANTISPASMODIC....

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

نشریه: 

J Adv Biomed Pharma Sci

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  13
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1349
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1349 استناد 13 مرجع 0
نویسندگان: 

BHAKUNI R.S. | JAIN D.C. | SHARMA R.P.

نشریه: 

CURRENT SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  80
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7182
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7182

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1270-1286
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  576
 • دانلود: 

  296
چکیده: 

بریوزوان ها عموما تحت عنوان «حیوانات خزه ای»، جانداران دریایی هستند که به طور معمول، آبزی، تغذیه کننده از راه فیلتر، بدون پایه و به صورت کلونی می باشند. با وجودی که، آن ها یک منبع غنی از متابولیت های ثانویه فعال زیستی جدید هستند، اما مطالعات بر روی متابولیت ثانویه آن ها محدود بوده است. اگر چه بیش از 8000 گونه از آن ها شناخته شده است، لکن کمترین تعداد ترکیبات جدید از شاخه بریوزواها جدا شده اند. علاوه بر این، در حال حاضر هیچ چیز در مورد منشاء ترکیبات فعال زیستی جدا شده بریوزوان ها شناخته شده نیستند. معروف ترین ترکیبات به دست آمده از این موجودات لاکتون های ماکرولیدی بریوستاتین هستند. آن ها تعدیل کننده های قوی از پروتئین کیناز C هستند. ترکیبات شگفت انگیزی چون فلوسترامین ها، هینکدنتین، کانولوتامین ها، کورامیدها، چاتلین ها، چارتلامیدها، کونولوتامین ها، کونولوتامیدین ها، یوتیرودیون، آماتاسپیرامید، لوتامیدها، ولوتامیدها، تامبجامین ها، فیدولوپین ها و ده ها ترکیب دیگر، با خواص بیولوژیکی مختلف به دست آمده اند. مطالعات بسیار محدودی روی این گنجینه های عمق دریا انجام شده است و ضرورت می یابد که برای دسترسی به متابولیت های ثانویه، مطالعات بیشتری بر روی آن ها انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 576

دانلود 296 استناد 0 مرجع 0
litScript