نتایج جستجو

30163

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3017

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسنده: 

عقبائی مسلم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 138
نویسنده: 

RAEI A.A.GH. | VAKILI AHMAD | NARAGHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

PLEASE CLICK HERE TO VIEW THE FULL TEXT OF THIS ARTICLE

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  117-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

هدف این تحقیق شبیه سازی عملکرد، سیستم کنترل بردار تراست با استفاده ازنازل های دارای دو گلوگاه می باشد. هندسه نازل با ابعاد مشخص و جریان مافوق صوت تراکم پذیر با سه مدل آشفتگی مختلف و نسبت فشار معین شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهند که مدل آشفتگی SST K-ω رفتار جریان درون نازل های دارای دو گلوگاه را به درستی پیش بینی می کند. پس از اعتبارسنجی حل عددی و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج تجربی موجود، تاثیر پارامترهای موثر، نظیر طول شیار ناحیه تزریق جریان ثانویه و درصد دبی جرمی ثانویه تزریق شده، بر عملکرد نازل و سیستم کنترل بردار تراست به کمک نازل های دارای دو گلوگاه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. بررسی نتایج عددی بدست آمده نشان می دهد که با کاهش طول شیار، زاویه برداردهی و بازدهی سیستم کنترل بردار تراست افزایش می یابد. به طوری که با کاهش طول شیار و با تزریق 7% دبی جرمی ثانویه، مقدار زاویه برداردهی نازل از 12 درجه به 20 درجه می رسد. با افزایش طول شیار تزریق جریان ثانویه، ضریب تخلیه و ضریب تراست نازل افزایش می یابد. برای نمونه با چهار برابر نمودن طول شیار مقدار ضریب تخلیه نازل حدود 10% افزایش می یابد.از طرفی کاهش طول شیار و افزایش دبی جرمی جریان ثانویه منجر به کاهش ضریب تخلیه و ضریب تراست نازل می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1026
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

جریان عبوری از کانال ها دارای سه مولفه سرعت، یک مولفه در جهت جریان و دو مولفه در جهت عرضی کانال است. در اثر ناهمگنی نوسانات سرعت، یک سری گردابه های چرخشی در مقطع کانال ایجاد می گردند که سلول های جریان ثانویه نامیده می شوند. این سلول ها سبب ایجاد تنش برشی عرضی در جداره های کانال می شوند و در نتیجه بحث فرسایش و آبشستگی جداره های کانال را مطرح می کنند. ناهمگنی آشفتگی به علت شرایط مرزی بستر، دیواره جانبی و سطح آزاد، نسبت ابعادی کانال و هندسه کانال به وجود می آید. مکانیزم ایجاد جریان های ثانویه را می توان به کمک معادله چرخش طولی بیان نمود. در این تحقیق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و نرم افزار ANSYS CFX، جریان در کانال های ذوزنقه ای مدل سازی خواهد شد و علاوه بر بررسی عملکرد CFD در مدل سازی سلول های جریان ثانویه، توزیع سرعت عمق میانگین و تنش برشی مرزی در کانال مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این راستا برای ارزیابی مدل ساخته شده از مدل آزمایشگاهی تومیناگا و همکاران و مدل تحلیلی شینو و نایت بهره گرفته شده است. با صحت سنجی مدل عددی ساخته شده بر اساس نتایج آزمایشگاهی توافق خوبی مشاهده گردید. نتایج حاکی از عملکرد به تر مدل آشفتگی تنش برشی رینولدز SSG در مدل سازی سلول های جریان بود. سطح همگرایی 4-10 به دلیل پایداری نتایج در آن به عنوان سطح همگرایی بهینه انتخاب شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1026

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TOLOEI A. | Ramezi h.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  6 (TRANSACTIONS C: Aspects)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10756
 • دانلود: 

  9533
چکیده: 

The purpose of this paper is to analyze the flow field structure in transient state and performance of secondary injection system for thrust vectoring in divergent section of a two-dimensional nozzle. secondary injection for thrust vectoring in a two-dimensional nozzle is studied by solving threedimensional Reynolds-averaged equations by means of fluent solver. Spalart-Allmaras model was used to model the fluid behavior near the walls. Density-based solver and explicit formulation are employed in the computational model. Results show that the solution of interfered field in the transient-state is more accurate than steady-state, especially in the initial injection. In addition, various testing showed that the maximum side force would be in the injection angle of twenty degrees and with increasing pressure ratio, we have more side force. At the end it was observed that by sketching the exit gases deviation according to time, we could be informed of desired secondary injection time in order to achieve required deviation around pitch axis, and the required force to achieve desired deviation angle. The innovation of this paper is the solution of interfered field in transient state, and of course the injection from the optimal point.

آمار یکساله:  

بازدید 10756

دانلود 9533 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ASGHARZADEH H. | FIROOZABADI B. | AFSHIN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26413
 • دانلود: 

  16600
چکیده: 

Sedimentation tanks are designed for removal of floating solids in water flowing through the water treatment plants. These tanks are one of the most important parts of water treatment plants and their performance directly affects the functionality of these systems. flow pattern has an important role in the design and performance improvement of sedimentation tanks. In this work, an experimental study of particle-laden flow in a rectangular sedimentation tank has been performed. Kaolin was used as solid particles in these experiments. Also, a numerical simulation was developed using the finite volume method with a k-e turbulent model. The results of the numerical model agree well with the experimental data. Hydrodynamic parameters and flow patterns of the fresh water flow and particle-laden flow are also compared in this study. The results show that the existence of particles completely changes the flow structures. It seems that the main reason for this phenomenon is the particles settling. Our experimental observations and numerical results show that parameters such as the maximum stream wise velocity, fully developed location, shear stress coefficient at the bottom of the tank and so on are different in water-containing particles compared to pure water and the inlet concentration strongly intensifies the differences.

آمار یکساله:  

بازدید 26413

دانلود 16600 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

تا دو دهه قبل طراحی قالب با روش حدس و خطا جز بزرگترین معضلات قالبسازان به حساب می آمد. از طرفی برطرف نمودن عیوب قالب پس از راهاندازی آن و مشاهده معایب قطعه تولیدی نیز هزینه های بیشتری را متوجه سازندگان قالب و تزریق کاران صنعت پلاستیک می کند. امروزه صنعت قالبگیری به سمت استفاده از آخرین تکنولوژی به شکل برنامه های کامپیوتری که چگونگی جریان سیال درون قالب و خنک سازی و سایر قسمت های قالبگیری تزریقی را شبیه سازی می کند هدایت شده است. با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته امروزی می توان هزینه های بالای نیروی انسانی، آزمون های پیاپی عملی، مواد، دستگاه، مشکلات احتمالی و زمان حصول نتیجه در پژوهش های صنعتی را به حداقل رساند. نرم افزار Mold flow یکی از قدرتمندترین و کاربردیترین نرم افزارهای مهندسی است که در شکل دهی تزریق پلیمرها به کار می رود و قابلیت طراحی قالب، پیش بینی معایب قطعات تزریقی و حصول به شرایط بهینه فرآیند را دارا می باشد. در این مقاله سعی شده است بدون استفاده از روش سعی و خطا و با توجه به کارایی بالای نرم افزار Mold flow در فرآیند تزریق، سیکل تولید سپر پراید کاهش یابد و در نهایت هزینه های ذخیره شده در تولید این قطعه گزارش شود بدین ترتیب که پس از طراحی قطعه و ورود آن به نرم افزار، قطعه مش بندی شد. سیستم خنک کاری و راهگاهی مطابق شرایط موجود طراحی گردید و پس از انجام انواع آنالیزها در شرایط فرآیندی مختلف، زمان تولید سپر از 89 ثانیه به 72 ثانیه کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

در این مقاله محفظه احتراق یک موتور رمجت توسط جریان سرد (جریان بدون احتراق) مورد بررسی قرار گرفته است. این محفظه احتراق دارای 2 ورودی هوای مستطیل شکل می باشد که بصورت جانبی به محفظه متصل بوده و قسمت انتهای محفظه بصورت کروی شکل می باشد. بازچرخش جریان 6 در قسمت کروی سبب بهبود چشمگیر در افزایش راندمان احتراقی می گردد. زاویه ورود جریان به محفظه احتراق نقش موثری در قدرت گردابه های تولید شده در ناحیه کروی و میزان گسترش نواحی گردابی دارد. ورودی های هوا بصورت عمود بر بدنه قرار دارند و محور پاشش آنها نسبت به یکدیگر برای زوایای 30، 75، 60، 45، 90، 105 و 120 درجه شبیه سازی شده و نتایج مورد بحث و بررسی واقع شده اند. حل معادلات حاکم بر جریان و شرایط مرزی مناسب برای آنها توسط نرم افزار شبیه ساز فلوئنت انجام گرفته است. در پایان استقلال نتایج حاصله از نوع و تعداد شبکه حل و نیز پایستگی سایر اجزاء مورد ارزیابی گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  165-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  467
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

در این مقاله به مطالعه عددی اثر موقعیت قرارگیری آبشکنهای T شکل مستقر در قوس 90 درجه و با بستر صلب بر الگوی جریان با استفاده از نرم افزار SSIIM پرداخته شده است. کانال مورد مطالعه یک کانال 90 درجه و با شعاع انحنای مرکزی 2.4 متر می باشد که یک آبشکن T شکل و با نسبت طول بال به طول جان معادل در موقعیتهای مختلف از قوس 90 درجه (30، 45، 60 و 75 درجه) از ساحل خارجی آن قرار گرفته است. تفاوت الگوی جریان در مقاطع مختلف و تراز های گوناگون نسبت به کف کانال و همچنین میزان قدرت جریان ثانویه برای موقعیتهای مختلف قرارگیری آبشکنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهند که محدوده تغییرات حداکثر قدرت جریان ثانویه در محدوده 15-12 درصد میباشد که کمترین و بیشترین درصد قدرت جریان ثانویه به ترتیب مربوط به موقعیت های 30 و 75 درجه میباشد.

آمار یکساله:  

بازدید 467

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
litScript