نتایج جستجو

9002

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

901

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  65-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  837
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

سابقه و هدف: روش استاندارد طلایی در تشخیص سینوزیت،CT  کورونال سینوس های پارانازال با مقاطع پیوسته و پشت سرهم می باشد. با توجه به هزینه زیاد و دوز بالای اشعه در این روش، و این که معیارهای بالینی و رادیوگرافی های ساده چندان حساس و اختصاصی نمی باشند، انجام CT سینوس ها با روش های Limited screening (با مقاطع ناپیوسته) توسط بعضی محققین پیشنهاد شده است. تحقیق حاضر جهت بررسی دقت تشخیصی CT کورونال با مقاطع محدود (چهار مقطع) و مقایسه آن با CT استاندارد در تشخیص سینوزیت صورت گرفته است.مواد و روش ها: از 100 بیماری که با احتمال سینوزیت به بخش CT اسکن بیمارستان امام خمینی (ره) ساری مراجعه نموده بودند،CT  استاندارد کورونال (شامل 16 مقطع) انجام شد و بر اساسScout view  مربوطه، چهار تصویر Limited screening CT انتخاب و چاپ شدند. تصاویر مربوط به هر دو روشCT ، به طور مجزا از یکدیگر توسط دو رادیولوژیست گزارش شدند (در مجموع چهار گزارش CT برای هر بیمار انجام شد). نتایج حاصل از روش استاندارد و Limited رادیولوژیست اول با نتایج مشابه از رادیولوژیست دوم مورد مقایسه قرار گرفت. مجموع نتایج روش Limited نیز با روش استاندارد مقایسه شد.یافته ها: در مقایسه نتایج دو رادیولوژیست میزان Kappa value محاسبه شده برای روش های استاندارد و Limited به ترتیب 95/0 و 97/0 است که دال بر توافق (Agreement) خوب بین دو رادیولوژیست در هر دو بررسی می باشد. روش Limited در مجموع دارای حساسیت 1/94 درصد و دقت 5/93 درصد بود. شیوع کلی سینوزیت در افراد مورد بررسی 68 درصد و بیشترین سینوس درگیر، سینوس ماگزیلر (با نتایج 7/89 درصد) بود.استنتاج: روش Limited screening CT سینوس های پارانازال می تواند روش مناسبی در ارزیابی اولیه بیماران با احتمال سینوزیت باشد و از این نظر جایگزین گرافی های ساده شود. مزیت این روش استفاده از دوز کمتر اشعه، سرعت بیشتر کار تصویرگیری و صرف هزینه کمتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 837

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  11-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  566
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

بیماری های پستان یکی از مشکلات شایع بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی است؛ و در تمام دنیا به عنوان یک مساله اپیدمیولوژیک مطرح می شود. علی رغم افزایش سرطان پستان، مرگ ناشی از آن افزایش نیافته است. کاهش نسبی مرگ و میر منعکس کننده شناسایی درصد فزاینده ای از سرطان های مراحل ابتدایی پستان است که با screening امکان پذیر بوده و در میان روش های مختلف، ماموگرافی ویژه ای برخوردار است.در این مطالعه مقطعی، گزارش پاتولوژی و ماموگرافی تمامی بیماران از ابتدای سال 1372 تا پایان مهر ماه 1374 جمع آوری و ثبت گردید. پس از جدا سازی افراد مشترک، اطلاعات این بیماران با استفاده از آزمون غربالگری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا دقت ماموگرافی به دست آید.از 252 گزارش ماموگرافی و 201 گزارش پاتولوژی تحت بررسی، تنها 45 بیمار دارای هر دو آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ که میانگین سنی آنان 45 سال بود. میانگین سنی بیماران دارای توده های بدخیم 54 سال و میانگین سنی بیماران دارای توده های خوش خیم 38 سال بود. پس از بررسی نتایج مشخص گردید که حساسیت ویژگی ماموگرافی به ترتیب 94.4 درصد و 48.1 درصد می باشد.با توجه به بالا بودن حساسیت ماموگرافی در تشخیص کانسرهای مخفی و غیر قابل لمس، کاربرد این روش برای تشخیص زودرس توده های بدخیم پستان، موجب کاهش مرگ و میر بیماران خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 566

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رفایی شیرپاک خسرو

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  43-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  520
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

هدف از برنامه غربالگری کشف بیمارانی است که هنوز علامت دار نبوده و با درمان پیشگیرانه و بموقع میتوان از انتقال و پیشرفت بیماری جلوگیری کرد. یکی از عواملی که در موثر بودن برنامه های غربالگری نقش داد در دسترس بودن تست مناسبی برای انجام غربالگری می باشد. در بیماریهائی مثل سیفلیس که خطر انتقال بیماری از فرد مبتلا به دیگران خیلی بالاست، بسیار مهم است که تستهای تشخیصی آن از حساسیت (Sensivity) بالائی برخوردار بوده قادر باشند تمامی موارد بیماری را کشف کنند یا به عبارتی تعداد منفی های کاذب اینگونه تستها حداقل ممکن باشند. این امر با پائین آوردن ویژگی (Specificity) این تستها امکان پذیر است، یعنی با بالا بردن تعداد موارد مثبت کاذب. بنابراین انتظار می رود در برنامه های غربالگری سیفلیس تعداد نتایج بدست آمده حداقل به میزان مثبتهای کاذبی باشد که بطور استاندارد تعیین شده است. این مطالعه قصد دارد صحت نتایج تستهای بکار رفته در برنامه های غربالگری سیفلیس یعنی (VDRL و RPR) در شهر تهران را در نشان دادن موارد مثبت (چه کاذب و چه حقیقی) نسبت به ویژگی استاندارد این تستها بررسی کند.    

آمار یکساله:  

بازدید 520

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  41-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1059
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مکان یابی مراکز فرهنگی و ورزشی فرایندی است پیچیده و مبتنی بر معیارهای کمی و کیفی فراوان. روش های پشتیبانی تصمیم گیری چندمعیاره متعددی وجود دارد، که به فراخور مسایل پیش رو مورد استفاده قرار می گیرند. در فرایند تصمیم گیری در حوزه مکانی به ندرت مسایلی به چشم می خورند که در کنار معیارهای کمی، متغیرهای کیفی و زبانی وجود نداشته باشند؛ و از طرفی نیز معمولا در این قبیل مسایل گروه های ذی نفع متعددی وجود دارند که ملاحظات آنها بایستی در فرایند تصمیم گیری مدنظر قرار گیرد. با توجه به دو ویژگی بیان شده در مورد مسایل مکانی (وجود متغیرهای زبانی و گروه های مختلف ذی نفع) لزوم به کارگیری روش هایی اولویت می یابد که این دو ویژگی را در فرایند مذکور در نظر گیرد. دو روش تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و Fuzzy screening از جمله روش هایی هستند که قابلیت مدل سازی متغیرهای کیفی و زبانی را دارند، با این تفاوت که روش  AHPفرایندی با سازماندهی سلسله مراتبی است و برآیند منطقی تری را ارایه می کند. از طرف دیگر، روشOrdered weighted Average (OWA)  انعطاف پذیری زیادی در لحاظ کردن اولویت تصمیم گیرندگان دارد و در ترکیب با سایر روش های تصمیم گیری پشتیبانی می تواند به نتایج بهتری منجر شود. در این مقاله از سه روش AHP, Fuzzy screening  و روش ترکیبی AHP_OWA در مکان یابی مراکز فرهنگی و ورزشی روستایی دهستان کانی بازار از توابع شهرستان مهاباد استفاده شده است. نتایج به دست آمده، حاکی از انعطاف پذیری بالا و عملکرد بهتر روش ترکیبی در مقیاسه با دو روش دیگر است. افزون بر اینها، تحلیل حساسیت نیز به منظور ارزیابی پایداری سیستم صورت گرفت، که نتایج حاصل از آن نشان دهنده پایداری بالای سیستم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1059

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  94
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  193-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3749
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3749

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

URSU A.

نشریه: 

ANNALS OF FAMILY MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  361--363
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5223
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5223

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4087
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4087

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  497-507
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  591
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

زمینه: امروزه استفاده از فتوپروتئین ها به واسطه سیگنال کم پس زمینه ای جایگاهی ویژه یافته است. از بین فتوپروتئین های رایج اکثر مطالعات روی فتوپروتئین اکورین متمرکز شده است. اما به دلیل پایین بودن شدت سیگنال و نیز بالا بودن سرعت خاموشی آن در سنجش های HTS(High-Throughput screening) چندان کارآمد نمی باشد. در این راستا محققین در سال 2004 سه فتوپروتئین ارتقاء یافته به منظور تشخیص مقادیر ناچیز کلسیم به نام های Photina،i-Photina  و c-Photina تولید کردند. این فتوپروتئین ها به واسطه سیگنال دهی قوی و نیز بادوام تر خود نسبت به موارد مشابه، دریچه نوینی را به روی کاربرد بیولومینسانس در سنجش های HTS گشوده اند و در حال حاضر فرم تجاری این سه فتوپروتئین توسط شرکت هایی از جمله Axxam و PerkinElmer عرضه می گردد. در این تحقیق فتوپروتئین i-Photina به دلیل شدت سیگنال بالاتر و همچنین پایداری نسبتا مناسب آن نسبت به دو فتوپروتئین دیگر جهت مطالعه انتخاب شد.مواد و روش ها: ابتدا ترجیح کدونی ژن i-Photina بر اساس سلول های پستانداران و E. coli تنظیم گردید. سپس توالی مربوطه سنتز و در باکتری E. coli بیان شد. در مرحله بعد مقایسه ای بین خصوصیات بیولومینسانسی i-Photina و اکورین صورت گرفت.یافته ها: نتایج به دست آمده نشانگر حدود 14 برابری شدت سیگنال i-Photina نسب به اکورین می باشد. همچنین حساسیت به Ca2+ در i-Photina کمی کم تر از اکورین به دست آمد. سایر خصوصیات همچون پایداری پروتئین، طیف نشری و سرعت خاموشی در دو فتوپروتئین تفاوت قابل توجهی نشان ندادند.نتیجه گیری: فتوپروتئین i-Photina علاوه بر اینکه جایگزینی مناسب برای اکورین در سنجش های HTS می باشد، می تواند به عنوان کاندیدی بالقوه برای ایجاد جهش های ژنتیکی به منظور بهبود خصوصیات بیولومینسانسی نیز مطرح گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 591

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

WARNER E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  365
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1025-1035
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6004
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6004

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PIRI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  SUPPL 2
 • صفحات: 

  12-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13502
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

John Langdon Down (1828-1896) described Down’s syndrome with 3 characteristics: the skin too loose for the body, flat face, and small nose.Every woman has a risk of having a baby with Down’s syndrome which depends on her age and the history of having a previous Down’s baby (background or priori risk). Diagnosis of fetal chromosomal abnormalities requires invasive testing by amniocentesis or chorionic villous sampling (CVS), both of which have a risk of miscarriage of 1%. The risk for trisomy 21 increases with maternal age and decreases with gestational age because about 30% of affected fetuses die between the 12th and 40th week of pregnancy. However the vast majority of pregnant women are young, therefore most of Down babies are in the younger age group. screening in the second trimester by maternal age and various combinations of total or free b-hCG, AFP, uE3 and Inhibin A can identify 56-71% of trisomy 21 pregnancies for a false positive rate of 5% (Meta-analysis by H Cuckle, P Penn and D Wright, Semin Perinatol 2005; 29: 252-7). screening in the first trimester by a combination of maternal age, fetal NT, FHR and serum free b-hCG and PAPP-A identifies about 90% of trisomy 21 pregnancies for a false positive rate of 3%. By adding other ultrasound markers: nasal bone, tricuspid regurgitation, ductus venosus Doppler and facial angle, the detection rate of 1st trimester screening increases to more than 95%.

آمار یکساله:  

بازدید 13502

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
litScript