نتایج جستجو

27

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  219-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

گونه های جنس scirtothrips Shull حشرات ریزی اند که چندین گونه آن بر روی محصولات مختلف در دنیا به عنوان آفاتی مهم، شناخته شده اند. در این مطالعه، برای نخستین بار گونهHood S. dorsalis از ایران گزارش می شود. رنگ بدن این گونه به طور کلی روشن است، اما بندهای انتهایی شاخک تیره اند. بندهای استرنیت شکم به جز در ناحیه جلویی میانی از ردیف های موهای ریز پوشیده شده است. جمعیت زیادی از این گونه در باغ های مرکبات جهرم در استان فارس، جنوب ایران، در بهار و تابستان سال 1394 جمع آوری شده است. تغذیه این تریپس از برگ ها باعث ایجاد شکل های غیرطبیعی، از جمله باریک شدگی و ضخیم شدن برگ ها می شود. این آفت، سلول های اپیدرمی میوه ها را سوراخ می کند و حالت چوب پنبه ای یا خراش های نقره ای روی پوست ایجاد می کند. آثار خسارت این گونه بر روی برگ ها و نیز میوه ها شرح داده شده و تصاویر آن ارائه گردیده است. درباره امکان انتقال ویروس توسط S. dorsalis بحث شده است. ویژگی های تشخیصی به همراه شکل های مرتبط تهیه و ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تبریزی امجد محمدحسن

نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  47-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  612
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

سابقه و هدف: حدود نیمی از نرون های سروتونرژیک دستگاه عصبی مرکزی در هسته رافه دورسال قرار دارند. تغییرات در سروتونین این هسته باعث اختلالات زیادی در اعمال حیاتی بدن می گردد. در اثر افزایش سن تغییرات مورفولوژیک در تعداد و قطر دندریت ها، تعداد خارهای آنها، تعداد استطاله های سلول های هسته های رافه و میزان رنگ پذیری نرون های آن ایجاد می شود، ولی بر اساس اطلاعات بدست آمده، تاکنون مطالعه ای در زمینه تغییر در تعداد نرون ها و حجم هسته ها انجام نگرفته است. از این رو هدف این مطالعه، تغییرات کمی مرتبط با سن در هسته رافه دورسال در موش بزرگ آزمایشگاهی می باشد.مواد و روش ها: در این تحقیق از موش صحرایی ماده در سنین 3 روزه، 2 ماهه و 12ماهه از هر کدام 5 سر استفاده شده است. مغز موش ها به روش پرفیوژن با محلول بوئن فیکس شده و نمونه ها با متد Kluver&Barrera رنگ آمیزی شدند. سپس با استفاده از گراتیکول شطرنجی تعداد سلول ها و حجم هسته رافه دورسال محاسبه گردید. از آزمون آماری Kraskul-Wallis جهت مقایسه آماری استفاده شد.یافته ها: بررسی های میکروسکوپی نشان داد که تعداد نرون های هسته رافه دورسال و حجم آن در اثر افزایش سن کاهش می یابد (P=0.04).نتیجه گیری: کاهش در حجم و تعداد نرون های هسته رافه دورسال با افزایش سن قطعا فیزیولوژی نرون های سروتونرژیک را تحت تاثیر قرار می دهد که خود می تواند زمینه ساز بسیاری از اختلالات در سنین بالا باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 612

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24855
 • دانلود: 

  10561
چکیده: 

Introduction: The aanterior tarsal tunnel syndrome denotes the entrapment of the deep peroneal nerve under the inferior extensor retinaculum. Although various etiological factors have been reported to cause anterior tarsal syndrome, its occurrence with thrombosed dorsalis pedis artery has not been reported in the English literature.Case Presentation: A 40 -year-old male patient was presented with the history of persistent pain along the dorsal surface of right foot, which was aggravated with the activities. Conservative management was tried without much relief. Diagnosis of anterior tarsal tunnel syndrome was made and the patient was planned for surgery. Thrombosed dorsalis pedis artery was found along with two adjacent collateral vessels. Retinaculum was released and nerve was mobilized. Tight compartment got released. Postoperative period was uneventful. No recurrence was seen on follow-up.Conclusion: The anterior tarsal tunnel syndrome is a known disease. A high index of clinical suspicion is required while dealing with the chronic cases. A detailed history to rule out any traumatic event is necessary too. Timely investigations and surgical release give dramatic relief.

آمار یکساله:  

بازدید 24855

دانلود 10561 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  221-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 13 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  231-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21271
 • دانلود: 

  12093
چکیده: 

Background: Critical limb ischemia, a worldwide prevalent morbidity cause, is mostly secondary to vascular insufficiency due to atherosclerosis. The disease presents with intermittent claudication, which can progress to critical limb ischemia requiring amputation. Research has emphasized that the quality or existence of the pedal arch have a direct effect on wound healing and, therefore, on limb salvage, through the mechanism of collateral vascularization to the ischemic regions.Objectives: This study aimed to determine the existence and, if present, grade of retrograde blood flow from plantar arch to dorsal foot artery (dorsalis pedis artery, DPA). The correlation between clinical symptoms and presence of collateral flow were also investigated.Patients and Methods: Study group consisted of 34 cases, which included patient group (n=17, all male, mean age: 68 years) and control group (n=17, all male, mean age: 66 years). After physical examination and lower extremity Doppler examination, spectral morphology of DPA flow was recorded, before and during manual compression of posterior tibial artery (PTA), for a period of 5 seconds. At the end, findings of Doppler ultrasound, computed tomography angiography, magnetic resonance angiography and, physical examination finding and symptomatology were gathered and analyzed.Results: In the patient group, 31 lower limb arteries, of total of 17 cases, were included. After compression maneuver, DPA in 11 cases (six right, five left) showed retrograde filling from plantar arch. This retrograde flow support was triphasic in three cases, biphasic in five cases, and monophasic in three cases. In other DPAs of these 20 limbs, PTA based retrograde collateral flow was not determined. In nine of these 20 limbs, with no or diminished retrograde filling, symptoms were worse than in other cases. Contrarily, only two of 11 limbs, with retrograde collaterals, have claudication during walking.Conclusion: In cases with critical atherosclerotic disease of anterior tibial artery, PTA-based biphasic or triphasic retrograde collateral flow prevents ischemia, whereas monophasic support or no retrograde flow remains incapable.

آمار یکساله:  

بازدید 21271

دانلود 12093 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  145-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13787
 • دانلود: 

  7861
چکیده: 

Cardiac myxomas are the most common cardiac tumors with diverse nonspecific clinical manifestations. A 78-year-old man presented to the emergency department with complaints of pain and coldness of the left lower extremity. The left femoral artery pulse was detected, while the pulses of the left popliteal, dorsalis pedis, and posterior tibialis arteries were absent. No blood inflow was detected in the superficial and deep femoral, popliteal, and anterior and posterior tibialis arteries. Thrombectomy was performed, and a fatty-like mass from the bifurcation of the common femoral artery and a thrombotic mass from the proximal portion of the superficial and deep femoral arteries were removed. The pulsatile inflow and palpable pulses of the left femoral, popliteal, dorsalis pedis, and posterior tibialis arteries were restored after surgery. The histological findings of the embolus were suggestive of a cardiac myxoma. The patient’ s consciousness and lower limb blood flow improved gradually. He was discharged from the hospital with full awareness and improved lower extremity muscle function 2 weeks after surgery.

آمار یکساله:  

بازدید 13787

دانلود 7861 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پی آیند 70) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  15-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

تریپس های مرکبات از جمله آفاتی هستند که به ویژه درمناطق نیمه خشک به ارقام مختلف مرکبات خسارت وارد می کنند. در این تحقیق با توجه به ناشناخته بودن گونه یا گونه های تریپس موجود روی مرکبات منطقه جیرفت و کهنوج، اقدام به جمع آوری و شناسایی این گروه از حشرات از روی ارقام مختلف مرکبات و سایر گیاهان همراه گردید و پس از انجام مراحل آماده سازی نمونه ها، تعیین گونه صورت پذیرفت. براین اساس، گونه های شناسایی شده متعلق به دو خانواده Thripidae و Phlaeothripidae بودند. این گون ها عبارتند از:Odontothrips confusus, Thrips tabaci, scirtothrips Thrips meridionalis, Haplothrips flavicinctus همچنین مشخص شد در بین گونه های مذکور S. citrii و پس از آن T. tabaci دارای بیشترین درصد فراوانی در باغ های مرکبات مناطق مورد بررسی بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  251-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  397
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

در سال 1395 فون سوسک های خانواده Carabidae در استان البرز مورد مطالعه قرار گرفت. حشرات به صورت مستقیم و یا با استفاده از تله های گودالی و نوری جمع آوری شدند. اولین بازدید از تله ها هفته چهارم فروردین ماه بود و پس از آن هر دو هفته یکبار بازدید انجام گردید. در ماه های خرداد و تیر به علت گرمای بیش از حد هوا، بازدید هر 10 روز انجام شد. آماربرداری تا آخر مهرهاه ادامه یافت. نتایج حاصل از این تحقیق جمع آوری و شناسایی 26 گونه متعلق به 17 جنس بودند که 6 گونه برای اولین بار از استان البرز گزارش شدند که با علامت * مشخص شده اند. Calomera fischeri fischeri (Adams, 1817)*, Calomera sturmi (Menetries, 1832), Cylindera (Cylindera) germanica germanica (Linnaeus, 1758), Scarites (Parallelomorphus) terricola terricola Bonelli, 1813*, Distichus (Distichus) planus Bonelli, 1813, Brachinus (Brachynolomus) explodens (Duftschmid, 1812)*, Bembidion (Nepha) menetriesii Kolenati, 1845, Bembidion (Peryphus) obscurellum turanicum Csiki, 1928, Bembidion (Peryphanes) dalmatinum haupti Reitter, 1908, Bembidion (Peryphus) subcostatum subcostatum (Motschulsky, 1850)*, Bembidion (Ocydromus) siculum durudense Marggi & Huber, 1999, Bembidion (Nepha) caucasicus (Motschulsky, 1844), Perileptus (Perileptus) areolatus areolatus (Creutzer, 1799), Deltomerus (Deltomerus) davatchii Morvan, 1970, Lionychus (Lionychus) orientalis K. Daniel, 1901, Chlaenius (Chlaeniellus) laetiusculus Chaudoir, 1856, Chlaenius (Chlaeniellus) vestitus Paykull, 1790, Harpalus (Harpalus) oblitus oblitus Dejean, 1829*, Harpalus (Harpalus) distinguendus (Duftschmid, 1812), Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank, 1781), Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (Degeer, 1774), Pterostichus (Pseudomaseus) fuscicornis (Reiche & Saulcy, 1855), Amara (Amara) aenea (DeGeer, 1774), Agonum (Olisares) lugens (Duftschmid, 1812)*, Anchomenus (Anchomenus) dorsalis (Pontoppidan, 1763), Calathus (Calathus) syriacus Chaudoir, 1863.

آمار یکساله:  

بازدید 397

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  38-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2204
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

مقدمه: هسته اکومبنس بطنیNucleus Accumbens Septi) NAS )و هسته خلفی سجافی Mucleus Raphe dorsalis NRD از جمله مهمترین هسته های درگیر در اعتیاد می باشند. ثبت خارج سلولی از سلولهای هسته اکومبنس بطنی متعاقب تحریک الکتریکی هسته خلفی در خلال خودمصرفی هروئین در موشهای بیهوش شده با هالوتان به عمل آمد. روش بررسی: در این تحقیق تجربی، تحریکات الکتریکیA (PULSE: 30 MIN 0.5 MS ,15A,20HZ )در بخشهای قدامی ـ خلفی هسته سجافی اعمال شد. خودمصرفی هروئین در هر روز برای 2 ساعت انجام گرفت و در هر مرحله تعداد خود تزریقی و تعداد فشار دادن اهرم اندازه گیری شد. در پایان روز دهم فعالیت خودبخودی سلولهای NAS ثبت گردید. هم چنین پاسخ این سلولها متعاقبت تزریق هروئین (0.5mg/kg s.c) و سپس نالوکسان (5mg/kg s.c) ثبت گردید. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که اعمال تحریکات الکتریکی در NRD منجر به کاهش خودمصرفی هروئین و تأخیر در وابستگی به مورفین در خلال یک دوره 10 روزه شد. این نتایج کاهش معنی داری را در تعداد تزریقات در گروه تحریکی نسبت به گروه کنترل که تحریکات الکتریکی دریافت نکرده بودند نشان می دهد (0.01>P). فعالیت خودبخودی سلولهای NAS در گروه دریافت کننده هروئین نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (0.01>P)، اما اعمال تحریکات الکتریکی در NRD از کاهش فعالیت خودبخودی سلولهای NAS جلوگیری کرد. تزریق هروئین در هنگام ثبت خارج سلولی اثرات متفاوتی گذاشت. در مجموع از 96 سلول ثبت به عمل آمد که 59 عدد بدون تغییر، 22 عدد به هنگام تزریق هروئین تحریک و 15 سلول دیگر به هنگام تزریق هروئین مهار شدند که نالوکسان این اثرات را معکوس کرد. نتیجه گیری: این تحقیق نقش تحریکات الکتریکی در NRD را در جلوگیری از اختلالات رفتاری و الکتروفیزیولوژیک تأیید می کند و از آنجا که مصرف مزمن هروئین با تنظیم کاهشی باعث تضعیف سیستم نروترانسمیتری از قبیل سروتونین و دوپامین می شود، چنین تصور می ِشود که تحریکات الکتریکی در NRD باعث تقویت سیستم نروترانسمیتری سروتونین و اوپیوئیدهای درون زا می شود که این تحریکات در نهایت منجر به تعدیل فعالیت نرونهای NAS می ِشود.

آمار یکساله:  

بازدید 2204

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
litScript