نتایج جستجو

464

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

47

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

حیدری غلامرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (مسلسل 53)
 • صفحات: 

  71-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  342
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

پیش فرض های معرفت شناختی، امور مفروضی هستند که به صورتی کم و بیش آگاهانه یا ناآگاهانه و اعم از این که پژوهشگران و استفاده کنندگان از نتایج پژوهشها، نسبت به آنها آگاه باشند یا نباشند، در ورای فعالیت های نظری و عملی حضور دارند و حتی بدیهی فرض می شوند. ریشه بسیاری از اختلاف نظرها، انتقادها و مسائلی که امروزه درباره استفاده از روش ها، شاخص ها و فنون علم سنجی در ارزیابی فعالیت های علمی وجود دارد و باعث تردید در مبانی و چارچوب نظری و کاربردهای عملی آن گردیده است، به نبود توافق بر پیش فرض های بنیادین معرفت شناختی باز می گردد. از این رو، در راستای ایجاد اجماع هر چه بیشتر در بین پژوهشگران و توجه جامع به ابعاد مختلف ارزیابی فعالیت های علمی - و نه سنجش ناقص و یک سویه علم و پژوهش باید با شناسایی و به پرسش گرفتن پیش فرض ها، به بررسی مجدد آنها و فراهم نمودن زمینه ای برای تحلیل پیش فرض های بنیادین پرداخت. این کار به ادراک بهتر وضعیت کنونی در این حوزه می انجامد و جایگاه واقعی این حوزه را روشن تر خواهد ساخت. از طرفی، استحکام مبانی نظری و عملی علم سنجی، مستلزم معماری و بازسازی پایه های آن بر اساس پیش فرض هایی معتبر است. از این رو، تحلیل پیش فرض های معرفت شناختی علم سنجی، مبانی مستحکم تری برای آن فراهم خواهد کرد، و زمینه های نظریه پردازی و حتی عملیاتی شدن نتایج پژوهشها را تسهیل می نماید. پژوهش حاضر در این راستا و برای نخستین بار به صورت نسبتا جامع، به شناسایی، دسته بندی، تبیین و تا حد امکان تحلیل پیش فرض های معرفت شناختی علم سنجی پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 65 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

فدایی غلامرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  347-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

کتاب معرفت شناسی علم سنجی در 240 صفحه و با قطع وزیری در 6 فصل چاپ شده است. دارای فهرست مندرجات، شکل و منابع است ولی نمایه ندارد. در این مقاله به نقد کتاب فوق الاشاره پرداخته شده و ناقد ضمن تشریح موقعیت علم سنجی بیان می دارد که علم سنجی اصالتا مرتبط با شمارش، سنجش و نمایش است و بحث ایجاد و یا نسبت معرفت شناسی به آن توجیه کافی ندارد. روش نگارش کتاب کتابخانه ای است. علم سنجی در واقع تکنیک و روش هایی در خدمت ارزیابی است که آنهم در ارتباط با مدیریت است. طبعا هر انسانی و سپس سازمانهای پژوهشی و آموزشی برای تعیین درجه اهمیت خود که بی ارتباط با مسایل اقتصادی و مدیریتی هم نیست سعی در گسترش علم سنجی نموده اند و شاخص هایی برای مقایسه تولیدات علمی که بر پایه کمیت شکل گرفته است به وجود آورده اند.کتاب معرفت شناسی علم سنجی در 240 صفحه و با قطع وزیری در 6 فصل چاپ شده است. دارای فهرست مندرجات، شکل و منابع است ولی نمایه ندارد. در این مقاله به نقد کتاب فوق الاشاره پرداخته شده و ناقد ضمن تشریح موقعیت علم سنجی بیان می دارد که علم سنجی اصالتا مرتبط با شمارش، سنجش و نمایش است و بحث ایجاد و یا نسبت معرفت شناسی به آن توجیه کافی ندارد. روش نگارش کتاب کتابخانه ای است. علم سنجی در واقع تکنیک و روش هایی در خدمت ارزیابی است که آنهم در ارتباط با مدیریت است. طبعا هر انسانی و سپس سازمانهای پژوهشی و آموزشی برای تعیین درجه اهمیت خود که بی ارتباط با مسایل اقتصادی و مدیریتی هم نیست سعی در گسترش علم سنجی نموده اند و شاخص هایی برای مقایسه تولیدات علمی که بر پایه کمیت شکل گرفته است به وجود آورده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حیدری غلامرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

یکی از مهم ترین روش های کمی و حوزه های پژوهشی در کتابداری و علم اطلاعات، حوزه علم سنجی و اطلاع سنجی است که در چهار دهه اخیر رشد فزاینده ای یافته است، به طوری که مطالعه در هر یک از مقوله های آن مستلزم بررسی نوشتارها و پژوهش های زیادی است. امروزه علم سنجی در توصیف، تبیین و پیش بینی وضعیت علمی پژوهشگران، گروه های آموزشی و پژوهشی، دانشگاه ها، سازمان ها و کشورها در عرصه های گوناگون ملی و بین المللی کاربردهای فراوانی یافته است. اگر چه موفقیت های بسیاری در این حوزه به دست آمده است، اما موانع و دشواری های چالش برانگیز زیادی نیز فراروی پژوهشگران حوزه مذکور قرار دارد.چالش های پیش روی حوزه علم سنجی با رویکردهای مختلف قابل بررسی است. در این مقاله، به روش کتابخانه ای و با رویکردی جامع و انتقادی، جنبه های مثبت و منفی مطالعات مربوط به حوزه علم سنجی با نگاهی موشکافانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت مهم ترین کاستی ها و موانع مطالعات حوزه علم سنجی و برخی راهکارهای مقابله با این مشکلات، به صورت طبقه بندی شده، در چهار مقوله زیر ارایه شده است:.1 ضعف مبانی و فقدان پشتوانه محکم و عمیق نظری، فلسفی و معرفت شناختی2. مشکلات روش شناختی و دشواری های خاص حوزه ای مانند مسایل مربوط به استنادها و تحلیل استنادی3. آشفتگی و ابهام در واژگان و اصطلاح شناسی، و4. محدودیت ابزارهای سنجش علم از جمله ISI در سنجش واقعی علم و تولیدات علمی.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نوبخت یونس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  125-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  264
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

هدف این مقاله، علم سنجی پژوهش های حسابداری رفتاری در ایران، از ابتدای انتشار مجلات علمی پژوهشی حسابداری تا ابتدای سال 1396 با استفاده از روش تحلیل محتوا می باشد. داده های پژوهش با بکارگیری ابزار سیاهه ی وارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ در طی سال های مورد مطالعه 225 مقاله در این حوزه به چاپ رسیده که 531 نویسنده در تولید این مقالات مشارکت داشته اند. از 531 نویسنده مشارکت کننده در تولید این آثار، 9/33 درصد را استادیاران و 5/30 درصد را کارشناسان ارشد تشکیل می-دهند. 7 درصد مقالات تک نویسنده ای و 93 درصد حاصلِ کارگروهی بوده است. در بین دانشگاه ها و موًسسات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با 39 مقاله در رتبه اول و دانشگاه علامه طباطبائی با 19 مقاله در رتبه دوم قرار گرفته اند. از نظر گرایش موضوعی، بیش از 30 درصد آثار منتشر شده در حوزه ی حسابداری مالی بوده و حسابرسی با 1/27 درصد و حسابداری مدیریت با 8/13 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. از مجموع 6156 منبع مورد استناد در مقالات، تقریباً 70 درصد منابع به زبان انگلیسی و 30 درصد به زبان فارسی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 264

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کاظمی عبدالحسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  175-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

مقدمه: تولید علم در محیط علمی کشور، مسیر چندان درستی را نمی پیماید. تفاوت و ماهیت مجموعه رشته های تشکیل دهنده معرفت بشری و عوامل موثر بر آن و نیز تفاوت مولفه های عقلی و علمی تاثیرگذار بر علوم متفاوت مورد توجه قرار نگرفته، عرصه های همپوشانی و نحوه تغذیه زمینه های مختلف علمی از همدیگر مد نظر دقیق واقع نمی شوند. در شیوه های تبدیل علم به فناوری و کاربردی نمودن علوم انسانی و اجتماعی هم کم توجهی وجود دارد.روش بررسی: بررسی های میدانی شیوه های داوری علمی و اخلاقی طرح های پژوهشی، مقالات علمی، کتب تخصصی و تجزیه و تحلیل موضوعاتی مانند مقالات سیستماتیک مروری، متاآنالیز، Rapid processing، زمینه های تحقیق پیشتاز، Impact factor، Citation، Primary and Secondary Database، Leading rate  و Self Meta data citation  و نشان دهنده آنست که این موارد برای مسوولان تولید علم در کشور مفهوم روشنی ندارد.یافته ها: فضای تولیدات علمی به صورت مقاله، ثبت اختراع و اکتشاف، چاپ کتاب، انتشار مجلات علمی - تخصصی، چه از نظر اقتصادی و چه از جنبه های مدیریتی، رعایت اخلاق و امانتداری علمی، تسهیم منافع علمی، آموزش آداب و اخلاق علمی بین استاد و دانشجو و ... عدم ضابطه مندی مناسب را نشان می دهد.نتیجه گیری: میزان آشنایی، میزان مراجعه و مهارت های مراجعه به  Databaseهای علمی وضعیت خوشایندی نداشته، تفاوت و ارزش پایگاهی مانند Scopus با Trip database و یا library Cochrane شناخته شده نبوده، ساماندهی پایگاه های علمی الکترونیکی ملی برای مدیریت عرصه اطلاع رسانی برای تولیدات علمی و تخصصی کشور نیز راه درازی تا رسیدن به حد مقبول در پیش دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 35 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

مرادی شیما | جنوی المیرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1793-1812
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  318
 • دانلود: 

  330
چکیده: 

پژوهش حاضر بر آن است که ماهیت مقالات سلب اعتبارشده ایرانی در پایگاه وب آف ساینس از ابتدا تا 2017 را از ابعاد مختلف علم سنجی نظیر موضوع، قالب، میزان سلب اعتبار، سال انتشار، سال سلب اعتبار، میزان دریافت استنادات، میزان همکاری با سایر کشورها و چند نویسندگی و نویسندگی مسئول و مصادیقی که به سلب اعتبار مقالات انجامیده یا در آن اثرگذار بوده را شناسایی نماید. در نهایت ارتباط بین میزان سلب اعتبار و انتشار مقالات را بررسی کند. جامعه نهایی پژوهش 103 مقاله به صورت تمام شماری از 320872 مقاله منتشره با نام انتخاب و به روش علم سنجی و با رویکرد تحلیل محتوا بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد میزان سلب اعتبار مقالات ایرانی از سال 2008 تا کنون بیشتر شده است ولی ارتباط معنی داری بین میزان انتشار مقالات ایرانی در این پایگاه و میزان سلب اعتبار وجود ندارد. میزان دریافت استناد و همکاری بین المللی در این مقالات بسیار پایین است. بیشتر مقالات توسط سه نویسنده به بالا نگاشته شده اند و مقالاتِ حوزه های مختلفی به سلب اعتبار دچار شده اند که بیشتر از حوزه علوم پایه، مهندسی و پزشکی بودند. همچنین بیشترین نوعِ بداخلافی علمی به صورت سرقتِ ادبی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 318

دانلود 330 استناد 453 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

پژوهشگران در مطالعات علم سنجی با ارزیابی تخصصی پژوهش های علمی، بسیاری از جنبه های پویایی علم را مطالعه می کنند. تحلیل پژوهش های عرفانی با استفاده از فنون علم سنجی، وضعیت شبکه هم نویسندگی پژوهشگران را در حوزه عرفان مشخص می کند، همچنین تعیین کننده روند کمی این دسته از پژوهش ها و نیز پژوهشگران برتر این حوزه در پایگاه استنادی جهان اسلام است. مجموعه اصلی رکوردهای مطالعه شده در این پژوهش همه مقاله های چاپ شده در زمینه عرفان و ادبیات عرفانی است که در پایگاه استنادی جهان اسلام نمایه شده است. پس از بازیابی رکوردهای این تحقیق (1931 مقاله) و یکپارچه کردن مجموعه رکوردها، نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزارهای علم سنجی و همچنین «اس پی اس اس» در قالب نمودار یا نظریه ارائه می شود. یافته های این پژوهش به رتبه بندی علمی مقالات از جنبه های مختلفی مانند تعداد یا استناد آنها می انجامد، ازسوی دیگر تا حد بسیاری جایگاه پژوهشگران را در عرصه نگارش بر مبنای تعداد مقاله یا شاخص اچ مشخص می کند، همچنین به جایگاه نویسندگان در عرصه هم نویسندگی برمبنای مرکزیت ایشان در تعامل با دیگر پژوهشگران توجه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  665
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 665

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نوبخت یونس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  37-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

هدف این مقاله، علم سنجی کلیة رساله های حوزة مالی اسلامی منتشر شده در ایران، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا می باشد. جامعة آماری پژوهش از 73 رساله تشکیل شده است که در دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور منتشر شده اند. داده های پژوهش با به کارگیری ابزار سیاهه ی وارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند. همچنین مبنای تعیین موضوع رساله ها، عمدتا مقوله های برگرفته از سرعنوان های موضوعی این حوزه بوده است. یافته ها ی پژوهش نشان می دهد که حوزه ی علمیه قم و دانشگاه تهران بیش ترین تعداد رساله را در این حوزه تولید نموده اند. از کل رساله ها؛ 19 (26 درصد) رساله در موضوع تامین مالی اسلامی بوده و عقود مالی اسلامی با 15 (20 درصد) و ابزار های مالی اسلامی با 13 (8/17 درصد) عنوان در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین از دانشجویانی که رساله ی خود را در این حوزه نوشته اند، 68 نفر مرد و تنها 5 نفر زن بوده اند. رشته های آموزشیِ علوم اسلامی با 24 رساله، علوم اقتصادی با 15 و فقه و مبانی حقوق اسلامی با 14 رساله، بیشترین تعداد رساله ها را در این حوزه منتشر نموده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  718-721
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

Background: scientometrics is one of the bibliometrics subsets aiming to study the status of scientific development of scientific and research institutes. This study aimed to investigate the scientific status of orthopedic departments in different universities of Iran using the national scientometrics system of the Ministry of Health in Iran. Methods: This cross-sectional study investigated the researchers and orthopedic departments in different universities of Iran based on the data from the scientometrics system of the Ministry of Health in Iran until the beginning of 2021. All researchers and publications related to orthopedics, as well as the relationship of these researchers, have been studied part-time and full-time. The number of publications, indexing level, academic degree, and academic position has been also registered and examined through the scientometrics system. Results: This study included 280 researchers from different universities in Iran. The mean number of the published articles was 20. 6± 19. 8. The highest number of faculty members were from Iran (n=27; 9. 64%), Shahid Beheshti (n=26; 9. 28%), Tehran (n=25; 9. 28%), as well as Mashhad and Shiraz Universities of Medical Sciences (n=18; 6. 42%) in descending order. The overall mean values of the H-and G-index were determined at 5. 85± 2. 7 and 9. 3± 4. 2, respectively. Furthermore, the number of citations per published article was obtained at 6. 7± 1. 3. It should be mentioned that Mashhad University of Medical Sciences obtained the highest H-index (9. 6) and G-index (10. 6), respectively. Conclusion: The scientific productions and publications of the Iranian orthopedic academic institutions were similar to those of the international scientific institutes in terms of H-index and number of citations per published article. It is worth mentioning that Mashhad University of Medical Sciences was the leader in this regard.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
litScript