نتایج جستجو

2831

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

284

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  9
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 9
نویسندگان: 

نبی پور ایرج

نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  690-700
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1407
 • دانلود: 

  440
چکیده: 

سناریونویسی فرایندی است که تفکر خلاق را تحریک کرده و سازمان را بهتر برای آینده آماده می سازد. همچنین سناریونویسی فعالیت های نوآوری را در سازمان ارتقا داده و با ارائه آینده های متنوع و جایگزین، توسعه راهبردهای سازمانی را بر پایه این آینده های جایگزین، امکان پذیر می نماید. اخیرا جی اوگیلوی، یک رهیافت هشت گانه را برای سناریونویسی معرفی کرده است. بر پایه این فرایند هشت گانه، سناریونویسی دو بخش عمده دارد که بخش اول فرایند در جستجوی یافت منطق سناریو بوده و پنج گام اولیه را شامل می شود و دومین بخش که گام های بعدی را شامل می شود به روایت حقیقی، دلالت و نشانگرهای سناریوها می پردازد. برای شناسایی فرصت ها و چالش های رو در روی علوم زیست پزشکی، میل فزاینده ای به سوی سناریونویسی وجود دارد. برای محیط آکنده از عدم قطعیت که علوم زیست پزشکی با آن روبرو است، سناریونویسی می تواند مسیری مطمئن و انعطاف پذیر را برای گذران در آینده پر از عدم قطعیت گشایش نماید. با ارزیابی اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این سناریوهای آینده، سازمان های زیست پزشکی می توانند گذار خود را به پارادایم پزشکی بازآفرینشی(regenerative medicine)  و پزشکی فردگرایانه (personalized medicine) که نظام های مراقبت از سلامت کنونی را متحول خواهند ساخت، مدیریت نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1407

دانلود 440 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1816
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1816

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  61-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  551
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

هدف اصلی این مقاله، تدوین سناریوهای آینده ی بازار شرکت فولاد ماهان سپاهان می ­ باشد. بدین منظور برای طراحی سناریوها، از روش شبکه ی جهانی کسب ­ وکار برای ساخت سناریوها استفاده شده است. این روش، مبتنی بر عدم ­ قطعیت می­ باشد و رایج­ ترین روش سناریوسازی در جهان و کارآمدترین روش برای تدوین سناریو، خصوصاً در سطح سازمانی می­ باشد. با توجه به مراحل تدوین سناریو در این روش، تحقیق حاضر ابتدا به افق زمانی و موضوع سناریوها پرداخته است. سپس با جمع ­ آوری اطلاعات و انجام مصاحبه ی نیمه­ ساختاریافته با خبرگان، عوامل محیطی مؤثر بر بازار شرکت شامل روندها، عناصر پیش ­ مشخص و عوامل دارای عدم ­ قطعیت شناسایی گردید. در مرحله ی بعد با انجام مصاحبه ی ساختاریافته با نمونه ی 22 نفری از کارشناسان و مدیران شرکت، دو عدم­ قطعیت کلیدی شامل "تحریم ­ ها" و "حمایت­ های دولتی" شناسایی شد. سپس با استفاده از عدم ­ قطعیت ­ های کلیدی و ایجاد ماتریس سناریو و با رجوع به همه ی عوامل و اطلاعات جمع ­ آوری شده در مراحل قبلی، چهار سناریو به نام ­ های "بازار محدود و سهم رو به کاهش"، "بازار وسیع داخلی و افزایش رقابت"، "بازار وسیع داخلی و خارجی" و "بازار آزاد و کاملاً رقابتی" تدوین گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 551

دانلود 301 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MISHRA V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  20-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9452
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

The development of assisted reproductive technologies (ARTs) in India began with efforts to create “test tube babies” within vitro fertilization in the 1980s. But rather than commit public funding to advance such research, the Indian government withheld the use of government funds for research on human embryos, largely as a byproduct of the debate over population control. India with a population of 1.2 Bn and ticking also represents underline a major problem of infertility and it is quite paradox that country with large amount of population also has a large section of people who does not have a child. ARTs encompass various procedures ranging from relatively simple intra uterine insemination (IUI), IVF, ICSI, IMSI, Cryo Preservation and Vitrification. Surrogacy which is not a technique but n arrangement is also included under the umbrella term of ARTs.In India there is an unprecedented and unregulated growth of ART clinics providing IVF procedures over the years within the framework of medical tourism. IVF is the latest addition. Low cost, easy access and easy availability and economical prices of IVF drugs has fueled further growth. India is estimated to be doing currently 80000 cycles per year. To be more precise it is estimated that 70000 to 85000 Ovum pick up and 90000 to 95000 as embryo transfer and it is expected that the growth of IVF in India is growing at the rate of 10-15% every year. The estimated number of clinics in India is almost 500 and going up every day and with such high growth and potential in IVF segment has attracted close attention of the Government. Also easy availability of Surrogate mother, gamete donors have made India a favoured destination for various IVF procedures especially Surrogacy. The resulting surge of the ART Industry in the country has posed a number of ethical, legal, social and moral dilemmas and the Government is working towards bringing regulation in form of all ART regulation bill and rules-2008 which is drafted by Ministry of Health and Family welfare and the Indian Council of Medical Research. It is important and welcome step in the direction. New technology introduced by one clinic is quickly offered by others as a matter of survival. But unlike other areas of medicine, in which new therapies are developed after controlled research in humans, ARTs often are introduced directly from the lab as clinical services for patients. Data are collected as patients are treated with untested new approaches, creating the only area of medicine where patients come for treatment but in reality pay for the privilege of being research subjects. The irony is hard to ignore: The research protection policies applied elsewhere in medical research were driven by efforts to prevent exploitation of the vulnerable-yet patients confronting infertility are often the most vulnerable. There are a few straightforward ways to bring assisted reproduction into the fold. Research in assisted reproduction should receive the same sort of approval and oversight as government funded research. Such policies are long overdue. Bringing ARTs into the open will better serve patients and improve research oversight.

آمار یکساله:  

بازدید 9452

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TRIPATHI S.N. | SIDDIQUI M.H.

نشریه: 

VIKALPA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  47-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4249
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4249

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  15-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3698
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3698

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PRASAD R. | PANWAR S.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  155-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5633
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5633

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  88-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10852
 • دانلود: 

  5466
چکیده: 

Necroptosis, as a novel concept, has been recently introduced in scientific literature. Much of our knowledge about necroptosis comes from ligation of tumor necrosis factor-α to its receptor, TNF receptor 1. Receptor-interacting protein kinase 1, receptor-interacting protein kinase 3 and its substrate, the pseudo kinase mixed lineage kinase domain-like protein, have been comprehensively studied as influential components of this process. Emerging pioneering evidence suggests that many molecules, organelles and mechanisms are involved in necroptosis pathway.The aim of this review is presentation of molecular mechanisms of necroptosis in three phases including initiation, regulation and execution of necroptosis. Moreover, this review will summarize unprecedented insights into the contribution of various organelles and cell compartments such as mitochondria, endoplasmic reticulum, nucleus, lysosomes and Golgi apparatus in necroptosis pathway.

آمار یکساله:  

بازدید 10852

دانلود 5466 استناد 0 مرجع 315
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1850
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1850

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript