نتایج جستجو

236

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

24

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ANSARI R. | MOSAYEBZADEH Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  339-350
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23003
 • دانلود: 

  35369
چکیده: 

This research deals with the application of wood sawdust obtained from walnut and its polypyrrole (PPy) coated form for the removal of methylene blue (MB) from aqueous solutions. MB, a typical cationic dye, was used as a test probe. Coating of sawdust was carried out chemically via direct addition of chemical oxidant (FeCl3) on the sawdust which was previously soaked in monomer solution (0.2 M pyrrole). Adsorption experiments were carried out using both batch and fixed bed column systems. The effects of different system variables such as adsorbent dose, initial dye concentration, pH of test solution, contact time and breakthrough curves were studied. In order to find out the possibility of reuse, desorption study was also carried out in this investigation. It was found that both SD and PPy/SD are efficient and cost-effective adsorbents for the removal of MB dye from aqueous solutions. The collected data in this research indicate that compared with PPy/SD, adsorption of MB by SD is not a very pH dependent process, at least from pH 4 to 10. Higher sorption percentage of MB is obtained for PPy/SD at alkaline pHs.

آمار یکساله:  

بازدید 23003

دانلود 35369 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (پیاپی 71)
 • صفحات: 

  157-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

خمیرهای دارای 98-90 درصد آلفاسلولوز ماده اولیه مهمی در تولید مشتقات سلولوزی محسوب می شوند. چوب و ضایعات آن منبع مهم تهیه الفاسلولوز است. برای تهیه آلفاسلولوز از خاک اره صنوبر، سه روش پیش آبکافت با استفاده از آب، سولفوریک اسید 5 درصد و پتاسیم هیدروکسید 20 درصد برای خروج پنتوزانهای خاک اره و سه نوع مایع پخت شامل مایع پخت کرافت، محلول 50 درصد اتانول در آب به همراه سود 4 درصد و محلولی مرکب از استیک اسید، استون و اسید کلریدریک برای لیگنین زدایی یا خمیر سازی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین سه نوع مراحل رنگبری شامل CEHEP,HEHEP,CEH برای خروج لیگنین باقیمانده و افزایش خلوص آلفاسلولوز بکار رفت. در پیش آبکافت با پتاسیم هیدروکسید و پخت با محلول کرافت و رنگبری CEHEP  حداکثر مقدار آلفاسلولوز و در پیش آبکافت با آب و پخت با محلول استیک اسید، استون و کلریدریک اسید و رنگبری HEHEP حداقل مقدار آلفاسلولوز بدست آمد، در حالی که وضعیت طول زنجیر سلولوزی (درجه پلیمر شدن سلولوز) عکس مقادیر آلفاسلولوز بود.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

گلبابایی فرداد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  457-465
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1042
 • دانلود: 

  384
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1042

دانلود 384 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1535
 • دانلود: 

  379
چکیده: 

بتن به عنوان پرمصرف ترین مصالح در احداث سازه های بتنی مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به مقاوم سازی سازه ها در مقابل نیروهای جانبی مختلف جهت کاهش صدمات انسانی و اقتصادی، سبک سازی و تاثیر آن در رفتار بهینه سازه ها همواره مورد توجه بوده است و بتن های با چگالی کمتر می تواند به ساخت سازه های سبک تر منجر شود بطوری که استفاده از بتن های با وزن مخصوص کمتر از 1900 کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت فشاری بیش از 17 مگاپاسکال در سازه های بتن مسلح، همواره مورد توجه بسیاری از مهندسین طراح بوده است. یکی از روش های کاهش چگالی بتن استفاده از خاک اره در طرح اختلاط بتن هاست که نه تنها دارای مزایای اقتصادی است بلکه نقش چشمگیری در حفظ محیط زیست در مصرف مجدد ضایعات کارخانجات چوب بری دارد. در این پژوهش از خاک اره به عنوان جایگزین بخشی از ماسه بتن به میزان صفر (بتن بدون خاک اره به عنوان نمونه شاهد)، 15%، 25% و 35% استفاده شده است. نمونه های بتنی برای آزمایش مقاومت فشاری به ابعاد 100×100×100 میلیمتر و برای آزمایش مقاومت کششی به ابعاد 200×100 میلیمتر تهیه و پس از عمل آوری های 7، 14 و 28 روزه تحت آزمایش های تعیین مقاومت فشاری، مقاومت کششی و چگالی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که خاک اره 25% جایگزین ماسه با مقاومت فشاری 190 کیلو گرم بر سانتی متر مربع و چگالی 1904 کیلوگرم بر متر مکعب انتخاب بهینه ای است.

آمار یکساله:  

بازدید 1535

دانلود 379 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4339
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4339

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BANERJEE S.

نشریه: 

HOLZFORSCHUNG

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  413-416
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6257
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6257

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نشریه: 

HOLZFORSCHUNG

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  247-253
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5605
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5605

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

HASHEMIAN SAEEDEH | ALIKARIMI AKRAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: DYES ARE AROMATIC ORGANIC COLORANTS AND HAVING POTENTIAL APPLICATIONS IN TEXTILE, PLASTIC, RUBBER, PAPER AND FOOD INDUSTRIES. THE EFFLUENTS DISCHARGE FROM DYEING INDUSTRIES IS HIGHLY COLORED WITH A LARGE AMOUNT OF SUSPENDED ORGANIC SOLID. THEREFORE, THE TREATMENT OF EFFLUENT CONTAINING SUCH DYE IS OF INTEREST. VARIOUS TREATMENTS TECHNIQUES HAVE BEEN DEVELOPED FOR TREATING WATER AND WASTEWATERS EMBEDDED WITH DYES [1, 2].sawdust IS ONE OF THE PROMISING ADSORBENTS FOR REMOVING DYE POLLUTANTS FROM WASTEWATERS. THIS ADSORBENT WHICH OBTAINS FROM THE WOOD PROCESSING INDUSTRY IS A LIGNOCELLULOSIC WASTE MATERIAL. STUDIES HAVE SHOWN THAT sawdust AND MODIFIED sawdust HAVE A SORPTION CAPACITY FOR THE REMOVAL OF MOST KINDS OF DYES FROM AQUEOUS SOLUTION [3, 4].METHODS: THE sawdust WAS COLLECTED FROM SAWMILL IN YAZD, IRAN. sawdust WAS WASHED SEVERAL TIMES TO REMOVE ADHERING DIRT, RINSED THOROUGHLY WITH DISTILLED WATER AND FINALLY DRIED AT 60OC FOR 24 H. THE DRIED sawdust WAS GROUND TO PASS THROUGH A 1 MM SIEVE AND LABELED AS NATURAL sawdust. BROMOPHENOL RED (BPR) DYE WAS PURCHASED FROM MERCK AND USED WITHOUT FURTHER PURIFICATION. UV-VIS SPECTROPHOTOMETER 160 A SHIMADZU WAS USED FOR DETERMINATION OF CONCENTRATION OF BPR. ALL PH MEASUREMENTS WERE CARRIED OUT WITH AN ISTEK- 720P PH METER. THE PERCENT REMOVAL OF BPR BY THE HEREBY ADSORBENT IS GIVEN BY: % REMOVAL= (C0-CE) /C0×100 WHERE C0, CEIS DENOTED THE INITIAL AND EQUILIBRIUM CONCENTRATION (MG L-1) OF BPR RESPECTIVELY.RESULTS: THE SORPTION CAPACITY OF THE SORBENT WAS STUDIED BY VARYING THE PH IN THE RANGE OF 2.0-11. RESULTS CLEARLY INDICATES THAT THE SORPTION PROCESS IS STRONGLY PH DEPENDENT AND THE MAXIMUM UPTAKE OF THE DYE OCCURS AT PH 7. THUS, THE PH 7 WAS SELECTED AS OPTIMUM FOR FOLLOWING STUDY. THE REDUCTION OF BPR REMOVAL IN HIGHER PH MAY BE DUE TO THE INCREASE OF REPULSIVE FORCE BETWEEN THE FUNCTIONAL GROUPS ON THE SURFACE OF sawdust AND BPR. THE EFFECT OF CONTACT TIME ON THE PERCENTAGE OF COLOR REMOVAL AT 25OC WAS EXAMINED. THE RESULTS ALSO DEMONSTRATES, THE AMOUNT OF COLOR REMOVAL WERE APPEARED WITH NATURAL sawdust EFFICIENCY 75% AFTER 30 MIN OF CONTACT TIME.CONCLUSION: THE PRESENT INVESTIGATION SHOWS THAT sawdust WAS A CAPABLE NATURAL LOW-COST ADSORBENT TO BE USED FOR REMOVAL OF BPR FROM AQUEOUS SOLUTIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

AINA O.M. | ADETOGUN A.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  42-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5099
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5099

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

SHAHMOHAMMADI HEYDARI Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

This study examines removal of lead from an aqueous medium using rice husk, sawdust and sunflower stem. First, the absorbents were prepared and then sieve nos. 30 and 40; particles with a mean size of 500 microns were obtained from each. The Pb (II) solution was prepared with a concentration of 25 mg/liter and absorption tests were conducted. The findings showed that the equilibrium time for rice tusk was 90 min. and for each of the other two absorbents it was 120 min. an optimal absorption pH of 6 hours was obtained for each absorbent. The tests also showed that with reduction in the concentration of the input lead, from 80 to 1mg/liter, the absorption efficiency for each absorbent increased so that the absorption efficiencies for different absorbents converged. Absorption efficiency increase with mass, too. Isothermal absorption tests showed that the Tompkins model had a better fitness than the Langmuir and Freunlich models.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
litScript