نتایج جستجو

2664

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

267

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  278
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

این انگل دارای دو میزبان واسط می باشد. میزبان واسط اول آن سیکلوپسها و میزبان دوم آن ماهی ها هستند که متاسرکر لیگولا در حفره شکمی آنها یافت می شود (ستاری و فرامرزی، 1378).بیش از 30 گونه ماهی در جهان میزبان واسط انگل لیگولا می باشند که در ایران گونه هایی از جنس شیزوتوراکس در دریاچه هامون، لئوسیسکوس در غرب کشور، سس، سیاه ماهی، کلمه و سیم در شمال کشور، به تازگی ماهی کپور نقره ای که در هامون هیرمند با شیوع گسترده ثبت شده و ماهی علفخوار در رودخانه مهاباد به عنوان میزبانان جدید برای انگل لیگولا گزارش شده اند (جلالی جعفری، 1377).سد خاکی ستارخان با طول و عرض جغرافیایی به ترتیب 46˚,20΄ و 38˚,45΄ در 25 کیلومتری شهرستان اهر و 20 کیلومتری ورزقان در استان آذربایجان شرقی قرار دارد. در بررسی علت تلفات ماهیان سد ستارخان، وجود آلودگی انگلی ناشی از Ligula intestinalis تشخیص داده شد (مرتضوی و همکاران، 1383) که با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان اقدام به مطالعه ماهیان، پرندگان آبزی و کنار آبزی در منطقه و شناسایی زئوپلانکتونها گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 278

دانلود 33 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  1 (83)
 • صفحات: 

  87-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  362
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

رودخانه ها از منابع عمده تامین آب شیرین در جهان به شمار می روند. کاهش منابع آب و کمبود آب شیرین در جهان، لزوم مطالعه و بررسی تغییرات ایجادشده در ویژگی های آن را آشکار می کند. هدف از این بررسی، مطالعه تغییرات ایجاد شده در مورفولوژی بستر رودخانه و جابه جایی شکل گرفته در مسیر رودخانه و نیز، بررسی مقاطع عرضی رودخانه و عوامل موثر در ایجاد تغییرات رخ داده ای همچون دبی و رسوب و ... به دلیل احداث سد است. در بررسی تغییرات بستر رودخانه، به دلیل احداث سد، از دو سری داده های زمانی برای پیش و پس از احداث سد استفاده شده است که شامل دبی و رسوب می شوند. داده های دبی و رسوب روزانه از ایستگاه های هیدرومتری اشدلق و تازه کند به دست آمد و مقادیر رسوب سالانه، بر اساس مدل رگرسیون خطّی به روش کمترین مربعات محاسبه شد. همچنین مقاطع عرضی رودخانه با استفاده از نقاط کنترلی موجود در آمارهای ایستگاه های هیدرومتری مورد نظر، به کمک نرم افزار HEC RAS ترسیم و با بررسی داده های محاسبه شده، میزان این تغییرات مشخص شد. جابه جایی مسیر رودخانه در محیط نرم افزار ARC MAP و از طریق تصاویر ماهواره (2006) SPOT، عکس های هوایی 1:40000 سال 1374 و نقشه های توپوگرافی 1:25000 سازمان نقشه برداری بررسی و نتایج به صورت نقشه ارائه شد. نتایج حاکی از کاهش میزان رسوب حمل شده پس از احداث سد، کاهش میزان دبی و ثبات تقریبی آن ـ که به دلیل هدایت جریان آب به داخل شبکه های آبرسانی برای کشاورزی و مصارف آشامیدنی بوده ـ پایداری تقریبی بستر رودخانه، به دلیل جلوگیری از جریان یافتن سیلاب های بزرگ توسط سد و نیز، جریان یافتن دبی تقریبی ثابت طی سال ها است.

آمار یکساله:  

بازدید 362

دانلود 81 استناد 2 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  297-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13309
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

One of the most important problems in determination of life expectancy of dams, are the rate and distribution of sediments in the reservoir. Mathematical models are recently used for simulation of the reservoir sedimentation rates and predicting life expectancy of the reservoir. These models are based on the analysis of governing equations of sediment transport, distribution, deposition and erosion. In this study, mathematical modeling of erosion and deposition of sediments in satarkhan dam, has been studied using GSTARS 3.0 model. GSTARS mathematical model using stream tubes concept, has an ability to account for the longitudinal and lateral distribution of sediment deposition in the rivers and dams. For hydraulic and sediment calibration of this mathematical model, information of satarkhan dam and cross section between 1998 and 2009, have been used. Calibration results showed that Yang (1973) sediment transport equation had a good agreement with field data.

آمار یکساله:  

بازدید 13309

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  248-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  589
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

الگوی کشت نقش به سزایی در مصرف بهینه از منابع آب و خاک و به تبع آن در مدیریت واحدهای زراعی دارد. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به الگوی کشت بهینه در اراضی حوزه آبخیز اهرچای واقع در پایاب سد ستارخان انجام گرفته است. اراضی مورد مطالعه واقع در شهرستان اهر با وسعت تقریبی 3000 هکتار می باشند و در حال حاضر آبیاری در منطقه مورد مطالعه به صورت سنتی بوده و راندمان پایین این نوع آبیاری و کمبود آب از جمله مشکلات کشاورزی در این منطقه می - باشد. به منظور تعیین الگوی کشت بهینه و ارایه راه کاری مناسب جهت افزایش سود خالص و بهره وری آب، مدل برنامه ریزی خطی در دو حالت، شامل شرایط موجود و شرایط بهبود سیستم آبیاری در محیط نرم افزار Mathematica و با در نظر گرفتن محدودیت های طراحی، شبیه سازی شد. پس از انجام شبیه سازی ها مقادیر سطح زیرکشت هر محصول در دو حالت مختلف شبیه سازی به منظور حداکثرسازی سود تعیین شد. نتایج نشان داد که در صورت توسعه زمین های کشاورزی با روش های مدرن آبیاری، سود حاصل از درآمد کشاورزی نسبت به حالت موجود یا سنتی از 98 میلیارد ریال به 128 میلیارد ریال یعنی معادل 30 درصد افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 589

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  229-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی عملکرد سدهای اصلاحی رسوبگیر خشکه چین احداث شده درطول یک آبراهه بر مرفولوژی آبراهه و ترسیب رسوبات در یک منطقه کوهستانی خشک و نیمه خشک است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عملکرد سدهای اصلاحی ایجاد شده در تله اندازی رسوبات ریز دانه در قسمت های مختلف آبراهه متفاوت است و در این بین سدهای انتهایی عملکرد بهتری داشته اند. از سراب آبراهه به سمت پایین دست، پهنای آبراهه افزایش یافته و میزان رسوبات تله انداخته شده توسط سدهای انتهایی بیشتر از رسوبات ترسیب شده در سراب آبراهه است.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4-3
 • صفحات: 

  105-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1195
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: هدف از انجام این بررسی مقایسه میزان موفقیت دو نوع پست دم ( یک نوع تراشیده شده در لابراتور و یک نوع ایجاد شده در کلینیک) در افزایش گیر پروتز کامل فک بالا و مقایسه آن با حالت بدون پست دم بود.مواد و روشها : 10:بیمار با وضعیت سلامت مطلوب، ریج خوب بدون آندرکات، توبروزیته بدون آندرکان و بدون توروس کامی و اسکار جراحی انتخاب شدند. برای هر بیمار سه بیس ساخته شد:1 -  یک بیس بدون پست دم2 - یک بیس با پست -  دم لابراتواری3 -  یک بیس با پست - دم کلینیکینیروی لازم برای شکستن سیل خلفی در مورد هر بیس اندازه گیری شد. تحلیل آماری نتایج نشان می دهد که : یافته ها: 1 - گروه 2 و 3 نسبت به گروه 1 گیر بیشتری داشتند.2 - گروه 2 اندکی بیشتر از گروه 3 گیر داشت.نتیجه گیری: علی رغم گیر بیشتر گروه 2 نهایتا پست دم کلینیکی بیشتر قابل توصیه می باشد زیرا با ویژگی های آناتومیک دهان بیمار انطباق و سازگاری بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1195

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  227-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

مقدمه: با توجه به استفاده از آلیاژ نیکل-کروم در رستوریشن های PFM (Porcelain Fused to Metal) و نیاز به دمای بالا جهت پخت پرسلن، محتمل است ریزساختار آلیاژ، مقاومت به کروژن و میزان آزادسازی یون ها تغییرکند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر پخت های مکرر پرسلن بر مقاومت به کروژن و خصوصیات سطحی دو نوع آلیاژ نیکل-کروم بود. مواد و روش ها: از هریک از آلیاژهای نیکل-کروم فاقد برلیوم (dam Cast) و حاوی برلیوم (Super Cast) 24عدد دیسک تهیه و براساس دفعات پخت پرسلن به چهار زیرگروه اول (بدون پخت)، دوم (چهار پخت)، سوم (چهار پخت و یک پخت اصلاحی) و چهارم (چهار پخت و دو پخت اصلاحی) تقسیم شد. با دستگاه پتانسیواستات الکتروشیمیایی، مقاومت به کروژن اندازه گیری شد. نمونه ها 30 روز در بزاق مصنوعی فوزایاما با pH 5 و دمای° C 37 قرار گرفتند و با روش ICP-AES آزادسازی یونها اندازه گیری شد. بررسی سطح با میکروسکوپ نوری متالورژیک و الکترونی روبشی انجام گردید. آنالیز داده ها در نرم افزار SPSS با سطح معناداری 05/0 صورت گرفت. یافته ها: امپدانس دو آلیاژ با افزایش تعداد پخت ها به صورت معناداری کاهش یافت. پخت های اصلاحی(زیرگروه سوم و چهارم) باعث کاهش معناداری در امپدانس و مقاومت به کروژن در آلیاژSuper Cast نسبت به نمونه های پخت پرسلن گردید اما در آلیاژ dam Cast این کاهش معنادار نبود. میزان یون های آزاد شده در هر دو آلیاژ با افزایش تعداد پخت به صورت معناداری افزایش یافت؛ اما میان دو آلیاژ تفاوت، معنادار نبود. غلظت یون های آزاد شده آلیاژ Super Cast بیشتر از dam Cast بود. با بررسی میکروسکوپی، نواحی کروژن بیشتری در سطح آلیاژ Super Cast مشاهده گردید. نتیجه گیری: پخت های مکرر تاثیر کمتری بر مقاومت به کروژن آلیاژ فاقد برلیوم dam Cast نسبت به آلیاژ دارای برلیوم Super Cast داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHO F.W.L. | LAW P.L. | LAI S.H. | OON Y.W. | TING H.S. | NGU L.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (22)
 • صفحات: 

  203-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  26611
 • دانلود: 

  27993
چکیده: 

Mathematical simulations on dam break or failure using Boss dambrk hydrodynamic flood routing dam break model were carried out to determine the extent of flooding downstream, flood travel times, flood water velocities, and impacts on downstream affected residences, properties and environmental sensitive areas due to floodwaters released by failure of the dam structure. Computer simulations for one of the worse-case scenarios on dam failure using BOSS damBRK software accounted for dam failure, storage effects, floodplains, over bank flow and flood wave attenuation. The simulated results reviewed a maximum flow velocity of 2.40 m/s with a discharge (Q) of approximately 242 m³/s occurred at 1.00 km downstream. The maximum discharge increased from 244 m3/s (flow velocity = 1.74 m/s occurred at 8th km) to 263 m3/s (flow velocity = 1.37 m/s occurred at 12th km); about a 39% drop in flow velocity over a distance of 4.00 km downstream. If the entire dam gives way instantly, some spots stretching from 0.00 km (at dam site) to approximately 3.40 km downstream of the dam may be categorized as “danger zone”, while downstream hazard and economic loss beyond 3.40 km downstream can be classified as “low” or “minimal” zones.

آمار یکساله:  

بازدید 26611

دانلود 27993 استناد 910 مرجع 1332
نشریه: 

استقلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  573
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

گرچه سابقه بررسی تاثیر زلزله بر سدهای خاکی به چند دهه قبل بر می گردد ولی پیچیدگیهای رفتاری این گونه سازه های خاکی در شرایط مختلف هندسی و فیزیکی و نیز تفاوت ویژگیهای زلزله ها موجب می شود که مطالعات دقیقتر با ابزار محاسباتی قویتر، نتایج جدید یا متفاوتی از وضعیت رفتاری بدنه سد را در مقابل زلزله نشان دهند. در مطالعه حاضر مدل رفتاری ساده الاستوپلاستیک مبتنی بر معیار موهرکولمب برای وضعیت پلاستیک شدگی خاک و نیز از قاعده میرایی ریلی در محاسبات استفاده شده است. در این مقاله، ابتدا صحت کارکرد مدلهای عددی از طریق تحلیل دینامیکی موردهای واقعی مانند سدهای خاکی «لانگ ولی»، «سانتافله سیا» و مقایسه نتایج محاسباتی با نتایج حاصل از اندازه گیریهای واقعی و یا نتایج ارایه شده توسط دیگر محققان بررسی شده است. همچنین در مطالعه حاضر علاوه بر تحلیل لرزه ای سدهای خاکی و بررسی پایداری آنها، به شیوه شبه استاتیکی هم پایداری سدهای خاکی بررسی شده است لذا به منظور اعتبارسنجی نتایج تحلیلهای شبه استاتیکی و کنترل نتایج نرم افزار در محاسبه ضریب اطمینان شبه استاتیک، سد «کارسینگتون» تحلیل شده است. مقادیر ضرایب اطمینان به دست آمده از مطالعه حاضر تطابق بسیار نزدیکی با نتایج ارایه شده در گزارشهای دیگر دارد. از طرفی رفتار گسیختگی حاصل از تحلیل این سد نیز توانایی دقیق نرم افزار را در مشخص کردن سطح گسیختگی نشان می دهد. در بخش اصلی تحلیلها، رفتار لرزه ای سدهای خاکی با شرایط انتخابی متفاوت مورد مطالعه پارامتری قرار گرفته است و به ویژه تاثیر ارتفاع سد بر رفتار لرزه ای و انتخاب اندازه بهینه عرض تاج سد بررسی شده است و نتایج این تحلیلها به صورت نمودارهایی ارایه شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 573

دانلود 107 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  395-405
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1967
 • دانلود: 

  875
چکیده: 

ایمنی سد در صنعت سد سازی از مهم ترین مسائل در هنگام طراحی، ساخت و بهره برداری به شمار می رود. امروزه استفاده از فنون ارزیابی کمی ریسک در مدیریت ایمنی سدها (به ویژه در کشورهای توسعه یافته) به سرعت در حال گسترش است. اما، این رویکرد جدید به مهندسی سد و ایمنی در ایران همچنان ناشناخته بوده و تحقیقات اندکی در این زمینه انجام شده است. در این مقاله، ابتدا روشهای ارزیابی ریسک در ایمنی سدها مورد بررسی قرار گرفته و روش ارزیابی بر اساس دستورالعمل کمیته ملی سدهای بزرگ استرالیا (ANCOLD) تشریح شده است. در ادامه ایمنی سد گلستان، به عنوان مطالعه موردی، بررسی شده و ارزیابی ریسک شکست این سد، تحت خطر وقوع سیل در بالادست آن، با توجه به روش پیشنهادی انجام شده است. احتمال شکست سد گلستان با استفاده از روش آنالیز درخت رویداد (ETA) محاسبه شده و تعداد تلفات جانی به علت سیل ناشی از شکست سد نیز از طریق روش رایج در(USBR) اداره اصلاح اراضی آمریکا ، موسوم به DSO-99-06، تخمین زده شده است. نهایتا از طریق مقدار ریسک به دست آمده و مقایسه آن با معیارهای مختلف برای سطح ریسک قابل قبول این نتیجه گیری حاصل شد که مقدار ریسک شکست سد گلستان بر اثر وقوع سیل در بالادست آن، غیر قابل قبول بوده و اقدامات کاهش ریسک فوری، ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1967

دانلود 875 استناد 0 مرجع 0
litScript