نتایج جستجو

72

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  67-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  661
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

بررسی و مطالعه نظام مند ویژگیهای فکری نویسنده، شاعر و هنر مند، از جمله راههای دقیق و علمی است که ما را به دنیای آنها نزدیک می کند. نوشتار حاضر، عهده دار بررسی و تحلیل مقایسه ای ابعاد فکری آدم الشعرای شعر پارسی، ابوعبداله رودکی، با عمربن ابراهیم خیامی نیشابوری، معروف به حکیم عمرخیام در رباعیهای منسوب بدوست. شاید درنظر نخست چنین تصور شود که نتوان، میان اندیشه های این دو بزرگ همترازی و تناسبی ایجاد کرد و مقایسه آن دو غریب نماید؛ اما این پژوهش نشان خواهد داد که در حقیقت، بیش از وجوه افتراق، می توان ابعاد مشترکی را در اشعار این دو بزرگ یافت. روح خیامی که غالبا انعکاسی از اندیشه های پیش از اسلام است، در آثار شعرای پیش از او نیز نشانه هایی دارد. نگارندگان این نوشتار نیز با تحلیل دقیق ابیات رودکی و مقایسه آن با تفکر خیامی، می کوشند جهان شعری مشترک آنها را روشن سازند. اگر نیک بنگریم، خاستگاه فکری این دو شاعر و اندیشمند یک سرچشمه بیش نیست. این نوشتار، به مقایسه و بررسی اجمالی اندیشه های دو شاعر بزرگ یاد شده در محورهای بی اعتباری دنیا، حتمی بودن مرگ، اغتنام وقت، نکوهش ریا و فریبکاری، تغییر و دگرگونی، اکسیر شراب، آمیختگی شادی و غم، وارستگی، توصیف طبیعت و... بررسی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 661

دانلود 310 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  77-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2686
 • دانلود: 

  856
چکیده: 

رودکی، بزرگترین شاعر ایران در آغاز قرن چهارم هجری است که در انواع قالب های شعرفارسی، به ویژه قصیده و غزل مهارت داشته است و تاثیر وی در تکامل و ترقی اشعار فارسی در دوره اش و حتی در دوره های بعد بر شعرای فارسی بر کسی پوشیده نیست. تسلط و مهارت او در سرودن اشعار و کثرت آن سبب گردید تا او را «پدر شعر فارسی دری» بنامند. وی نماینده کامل و تمام عیار شعر فارسی در دوره سامانی است. یکی از مهارت های او کاربرد صور خیال، از جمله تشبیه و استعاره در اشعار است، تصاویری که رودکی در اشعارش به کار برده، بر عکس شعرای دیگر سبک خراسانی، متحرک و جاندار است. در میان تصویرهای گوناگون، تشبیه مهمترین نوع تصاویری است که رودکی بدان علاقه نشان داد. با بررسی هایی که از سرودهایش به عمل آمده، اکثر تشبیهات او از نوع حسی به حسی و عقلی به حسی اند که در انواع مختلف آن، از جمله: تشبیه مضمر، تفضیل و... بکار رفته است. این مقاله قصد دارد تا تشبیه را در اشعار رودکی بررسی کند و به اهمیت و انواع آن در سروده های شاعر بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 2686

دانلود 856 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  4 (پی در پی 147)
 • صفحات: 

  91-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1341
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

اگر چه تحقیقات راجع به رودکی و کندوکاو در شعر و اندیشه اش در زبانهای اروپایی- بویژه زبان انگلیسی- نسبت به شایستگی او، انجام نگرفته است، اما در میان آنچه هست، بعضا به مواردی بر می خوریم که در خور توجه و تحسین است و نشان از ژرف نگری محقق دارد. در این مقاله، نگارنده با مطالعه و بررسی تطبیقی پژوهشهای خاورشناسان انگلیسی و آمریکایی- که عمدتا به زبان اصلی یعنی انگلیسی است- پرداخته و با حفظ و رعایت تقدم و تاخر زمانی پژوهشها، نکات برجسته هر مورد را بازگو و در صورت نیاز نقد کرده است. نقد و نگرش، از دایره المعارف بریتانیکا آغاز شده و با غور و بررسی در کارهای «سرت.ای. کل بروک»، «ف،ف،آربثنات»، «چارلز.جی. پیکرینگ»، «ادوارد براون»، «ویلیام جکسون»، «روین لوی»، «دنسن راس» و «آ.جی.آربری» ادامه یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1341

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

صادقی علی اشرف

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  16-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

اخیرا آقای حسن انصاری در امالی ابوسعد سمان، متکلم برجسته معتزلی – زیدی ری در نیمه اول قرن پنجم هجری، سه بیت تازه از رودکی یافته و آنها را با توضیح کوتاهی در سایت کتابخانه مجلس شورای اسلامی گذاشته است. به نوشته انصاری، امروز تنها بخشی از امالی سمان باقی مانده که در کتابخانه آمبروزیانا در میلان ایتالیا نگهداری می شود. در این بخش باقی مانده بابی هست که قسمتی از آن مربوط به روایات و احادیثی است که در آنها کلمه یا تعبیر یا جمله ای به فارسی از حضرت رسول و صحابه یا دیگران نقل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پی در پی 21)
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  621
 • دانلود: 

  309
چکیده: 

در مقاله حاضر، نگارندگان پس از یک جستجوی میدانی در سروده های بازمانده از رودکی، کمیت و کیفیت کاربرد شاعر از کلمات و ترکیبات عربی را مشخص کرده اند. نیز در مقام پاسخی برای این سوال برآمده اند که آیا میتوان از بسامد کاربرد کلمات و ترکیبات عربی و چگونگی به کارگیری آنها در سروده های مسلم رودکی، معیاری برای بازشناسی اشعار منسوب به او ارائه کرد. با توجه به این بررسی، میتوان در انتساب بیتهایی که بیش از چهار واژه عربی در آنها به کار رفته، تردید کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 621

دانلود 309 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

پژوهشهای ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  141-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

در این پژوهش، نگارندگان درباره برخی از این سروده های رودکی، که در بخش ابیات پیوسته دیوانهای چاپی به عنوان قطعه یا پیکره شعری مستقلی از شاعر ثبت شده، کندوکاو کرده اند. این سروده ها هر کدام دو ایراد جدی دارد: ایراد نخست «نبود پیوستگی مطلوب ابیات» و دوم تردید جدّی در «انتساب» یک یا چند مورد از آنها به رودکی است. منشأ ورود این سروده ها در دیوانهای چاپی موجود، کتاب محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، اثر گرانقدر استاد سعید نفیسی است. این مصحح با مراجعه به منابع لغوی، بلاغی، جُنگها، سفینه ها و دیگر سرچشمه های متقدم و متأخر، ابیات پراکنده ای را که از نظر وزن و قافیه با یکدیگر هماهنگ بوده، به این دلیل که مربوط به یک شعر بلند یا کوتاه از رودکی است، به دنبال هم نقل کرده و یک سروده واحد را به وجود آورده است؛ حال اینکه بسیاری از این سروده ها از نظر مضمون با یکدیگر در ارتباط نیست، با وجود این، نگارندگان با بررسی دوباره منابع مورد استفاده استاد و استمداد از برخی منابع جدید با دلایلی علمی این دو ایراد را در برخی سروده های موجود بررسی و دریافتهای تازه ای را ارائه کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

شاکر کریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  272
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

ادبیات تعلیمی یکی از مهم ترین انواع ادبی است. این نوع ادبی در پی استوارکردن و تقویت صفات مطلوب و تلاش برای حذف و نکوهش صفات ناپسند در مخاطب عام است. نگرش هر شاعر درباره این صفات، نقش برجسته ای در کیفیت بیان و انتقال این مضامین به مخاطبان دارد؛ البته این موضوع با توجهبه شرایط درونی و محیط پیرامون هر شاعر متفاوت است. بنابراین می توان گفت ادبیات تعلیمی، نتیجه و برآیند تثبیت مضامین غنایی و نسبت دادن عنوان خوب و بد به تجربه های درونی فردی است. در این پژوهش، مضامین تعلیمی در چارچوب تحلیل و دسته بندی شواهدی از دیوان رودکی، با عنوان خنیاگر و ترانه سرایی بنام و شایسته، در دو بخش اصلی امر به معروف و نهی از منکر بررسی می شود. در نتیجه بررسی اندکی از سروده های رودکی که اینک در دسترس است، می توان دریافت این شاعر بیشتر می کوشد تا احساسات و شیوه درک خود را از محیط پرآشوب زمانه اش نشان دهد. رودکی در باور عام، انسانی شادخوار و دم غنیمتی بودهاست، اما در واقع اندوهی حزن آلود از اشعارش دریافت می شود که برخاسته از خردورزی است. سعادتمندی مهم ترین نگرانی و مشغولیت فکری رودکی است. در نظر او تنها راه سعادتمندی، آراستگی به دانش، حکمت و اخلاق، آن هم در جامعه ای اخلاق مدار و خردمند است. بنابراین مضامین تعلیمی نزد رودکی در جایگاه پدر شعر فارسی و شاعر تیره چشم روشن بین، گاهی رنگی غنایی و هنرمندانه می یابد و مانند مطربان شادی آفرین می شود و گاهی مانند اندرزهای پدرانه، جنبه مصلحانه و اجتماعی می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 272

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پرورش سارا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  217-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

مدح و مدیحه سرایی به وسیله پارسی گویان درباری در ایران، از ابتدای قرن سوم هجری و همزمان با تأسیس حکومت نیمه مستقل طاهریان آغاز گردید و درسلسله صفاریان نیز ادامه یافت و در عهد سامانیان و غزنویان به اوج شکوفایی رسید. سلاطین غزنوی، شاعران را با تطمیع یا تهدید به دربار فرامی خواندند تا به مدح و ثنای آنان بپردازند. شعرای درباری ضمن تجلیل و تکریم و مشروعیت بخشی به اعمال سلطان باعث مقبولیت عمومی و بقای سلطنت شاهان می شدند. سؤال اصلی این پژوهش پیرامون مقایسه ی زبانی، ادبی و محتوایی مدایح عصر سامانی و غزنوی با تأکید بر شعر رودکی و فرخی سیستان هست؛ بنابراین با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی، تحلیلی به بررسی دیوان رودکی و فرخی سیستانی پرداخته است. مدیحه های اغراق آمیز در دربار حکومت های برخاسته از طبقات پایین جامعه مانند غزنویان، ما را به این نکته رهنمون ساخت که چه زمینه های اجتماعی سیاسی موجب سرودن این مدایح شده است. از دلایل اصلی ترویج مدح در دربار پادشاهان ایران، نیاز متقابل شاهان و شاعران به همدیگر بوده است. درواقع، فرمانروایان برای ایجاد مشروعیت دینی و مقبولیت عمومی به شاعران که واسطه آنان با مردم بودند نیاز داشتند و در مقابل شاعران هم برای ارضای نیازهای مادی و معنوی و کسب شهرت و ثروت به دربار روی می آوردند.

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  51
 • صفحات: 

  163-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

مطالعه آثار ادبی از ملل گوناگون جهان همراه با تحلیل شباهت ها و تفاوت های موجود در این آثار از موضوع هایی جذاب و با اهمیت در حوزه تحقیقات ادبی است. چین و ایران، دو تمدن عظیم و کهن شرقی با پیشینه روابط مشترک تجاری و فرهنگی، که در برهه هایی از تاریخ حتی همسایه و هم مرز بودند، ناگزیر بر فرهنگ و ادب یکدیگر تاثیر گذاشته اند. لی بای (701-762 میلادی) یکی ازمعروف ترین شاعران کلاسیک چینی در حوزه شعر غنایی و عاشقانه است. وی با «سلسله تانگ» معاصر بوده و دارای سبک شاعری مخصوص است که با فرم ساختاری مدحی و درباری پیش از او، تفاوت آشکار دارد. در حدود هزار قطعه شعر از لی بای باقی مانده که به دلیل دارابودن ویژگی های خلاقانه، بسیار مورد توجه شاعران بعد از او قرار گرفته است. کمتر از دو قرن بعد از مرگ لی بای، در کشور ایران، معاصر با سلسله سامانیان، شاعر و نویسنده پارسی گوی به نام رودکی (237-319 ه. ق. ) با عنوان پدر شعر فارسی در عرصه ادبیات فارسی ظهور می کند. وی از شاعران پرکار زبان فارسی بوده، ولی آنچه اینک ازو در دست است در حدود 1000 بیت شعر و بیشتر در قالب قصیده و مضامین تغزلی است. این پژوهش اشعار غنایی لی بای و رودکی را مقایسه می کند. در این مطالعه موردی، هزار شعر به جا مانده از لی بای و هزار بیت بر جای مانده از رودکی بررسی شده است. شباهت ها و تفاوت ها میان شعر این دو شاعر با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر اساس مکتب تطبیقی امریکایی، بررسی شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  295-306
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

رودکی سمرقندی از جمله شاعران پیشگام و برجسته ی حوزه ی ادبی خراسان است. شعر رودکی به دلیل سادگی و روانی همواره توجه بسیاری از شاعران هم عصر و دوره های بعد را به خود جلب کرده است. اشعار رودکی به سبب اشتمال بر لغات کهن دری، سبک شاعری و اندیشه های وی، مورد توجه پژوهشگران فارسی زبان در ایران، تاجیکستان و افغانستان قرار گرفته است. اگرچه دیوان رودکی در گذر حوادث روزگار به تاراج رفته و جز ابیات اندکی از آن به دست ما نرسیده است، برخی مصححان از جمله: براگینسکی، نفیسی، میرزایف و. . .، از اشعار پرشمار این شاعر، مقدار بسیار ناچیزی را از لابه لای متون بیرون آورده اند که بسیاری از آن اشعار به دو یا چند شاعر دیگر نیز منسوب است. به همین دلیل بازیابی یا تصحیح بیت یا ابیاتی از رودکی، در این روزگار برای رودکی پژوهان و دوستداران اشعار وی بسیار اهمیت دارد. نگارندگان در پژوهش حاضر سعی دارند ایراد موجود در مصراع نخست این بیت رودکی را: چنان که اشتر ابله سوی کنام شده ز مکر روبه و زاغ و ز گرگ بی خبرا که گوشه چشمی به حکایتی از کلیله و دمنه دارد، بررسی کنند و درباره ی ضبط مصراع دوم نیز پیشنهادی ارایه دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 18

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
litScript