نتایج جستجو

81607

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8161

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  257-279
تعامل: 
 • استنادات: 

  61
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  5709
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 5709 استناد 61 مرجع 0
نویسندگان: 

KARIM H

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  531
 • بازدید: 

  19720
 • دانلود: 

  16710
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19720

دانلود 16710 استناد 531 مرجع 0
نویسندگان: 

KARWOWSKI M. | SOSZYNSKI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  21873
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21873

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  13-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  746
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

«رسالة لوایح» یکی از آثار برگزیده در بستر مکتب عرفانی «کشف و شهود» است که در تبیین «مراتب مکاشفه» نگاشته شده است. در غلبة نظام گفتمانی مسلط بر اثر یعنی «گفتمان عشق شهودی و مکاشفة عیانی»، یکی از رویکردهای گفتمانی متمایز آن را باید در شیوة حضور مشارکین محوری گفتمان در قالب اضلاع سه گانة مثلث عشق جستجو کرد. عین القضات همدانی با ارائة گفتمانی چندبعدی با محوریت «عاشق»، ارتباط متقابل وی با «معشوق» و واسطه گری «عشق»، سعی در بیان «عشق شهودی» با دیدگاه منحصر به فرد و شاعرانة خود دارد. با توجه به هدف غایی مؤلف از عشق شهودی، یعنی «مکاشفة عیانی»، «یکی شدن با معشوق» و در نهایت «فنای افعالی و صفاتی»، آنچه که در مورد عاشق اهمیت دارد «محو، فنا و اتحاد» است. از این رو این مشارک به اقتضای استعداد روحی خود در هر یک از مراتب مکاشفه، حالات عاطفی خاصی را تجربه می کند. در این پژوهشِ «توصیفی تحلیلی» سعی شده است با تأکید بر دستور نقشگرای هلیدی، بارزترین حالات عاطفی موجود در متن نسبت به مشارک مرکزی گفتمان، در هر یک از مراتب مکاشفه براساس «التباس» و «تجلی ذات بلاکیف» بررسی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 746

دانلود 281 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شیخ رضایی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  61
 • صفحات: 

  143-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1279
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

چکیده فارسی:هدف این نوشته آن است که با بررسی نظریه ها و مدل های روان شناسان اخلاق و پیوند زدن این مباحث با مفهوم «استعاره»، پیشنهادی کاربردی برای تقویت تفکر اخلاقی کودکان، از طریق بازی و ادبیات ارائه کند. ابتدا به بررسی الگوی پیاژه برای رشد اخلاقی کودک می پردازیم و سپس بحث را با بررسی آرا کولبرگ، از دیگر روان شناسانی که در قالب رویکرد شناختی، به این موضوع نگاه کرده است، دنبال می کنیم. در ادامه، با بیان برخی انتقادهای وارد بر این رویکرد، به بررسی آرا گیلیگن، از نظریه پردازان فمینیست، در باب نسبت رشد اخلاق و «روایت» می پردازیم. سپس با طرح نکاتی درباره تعریف مفهوم استعاره، به استعاره های مفهومی و غیر زبانی خواهیم پرداخت. هدف از این نکات آن است که بتوانیم «بازی»، به ویژه «بازی وانمودی» را به عنوان نوعی استعاره مفهومی تعمیم یافته تعریف کنیم. چنین تعریفی به ما اجازه می دهد که در چارچوب رویکرد روایت محور به اخلاق، به امکانات بالقوه ادبیات و بازی به عنوان یکی از مهم ترین سرچشمه های تقویت قوه اخلاقی کودکان بیشتر واقف شویم.   چکیده عربی:یستعرض کاتب المقالة نظریات و نماذج علماء نفس الاخلاق و یربط هذه المواضیع من خلال مفهوم الاستعارة باقتراح عملی یستهدف تقویة الذهنیة الاخلاقیة لدی الاطفال عن طریق اللعب و الأدبیات. یستهل الکاتب بحثه بعرض نموذج «پیاجه» حول تربیة الاخلاق فی مرحلة الطفولة و یتناول بحث آراء «کولبرک» - أحد علماء النفس الذین لهم رؤیة معرفتیة. حول هذا الموضوع ینتقل الکاتب بعد ذلک الی ذکر بعض الانتقادات التی و جهت لهذا المنهج ثم یتعرض الی بحث الاراء التی طرحها«جلیجن» - احد الذین ساهموا بوضع نظریة مساواة الجنسین - و التی ترتبط بتربیة الاخلاق و الروایة. کذلک تتطرق المقالة الی تعریف مفهوم الاستعارة و تتحدث عن نوعین من الاستعارات: استعارات خاصة بالمفهوم و استعارات غیر لفظیة. ان الهدف الذی یتوخاه کاتب المقالة هو التمکن من تعریف اللعب - خاصة اللعب المصطنع - علی انه احد انواع الاستعارات الخاصة بالمفهوم المستخدم علی نطاق واسع. ان مثل هذا التعریف یمکننا - و بالاستعانة باسلوب الترکیز علی الروایة فی بناء الاخلاق - من الاحاطة بنحو افضل بالامکانیات المتوفرة للأدبیات و الألعاب باعتبارها أحدی اهم مصادر بناء القواعد الاخلاقیة فی مرحلة الطفولة.

آمار یکساله:  

بازدید 1279

دانلود 204 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19246
 • دانلود: 

  6385
چکیده: 

Background and Purpose: To create a positive attitude towards communication skills training, experimental methods are preferred over theoretical approaches since they encourage the practical use of these skills among different health staff. This study aimed to compare the effects of role play and video feedback on the attitude and knowledge of midwives towards communication training skills.Methods: In this study, 47 midwives were randomly selected from educational hospitals of Mashhad, Iran and divided into two groups of role play (N=24) and video feedback (N=23). Intervention consisted of a two-day training workshop for each group. role play and video feedback training were performed at four stages of acceptance, labor, delivery, and postpartum. Level of knowledge and attitude was evaluated in the subjects before and after the intervention using questionnaires. Data analysis was performed using independent and paired t-test, Mann-Whitney and Wilcoxon test.Results: In this study, mean score of knowledge and attitude had a significant increase after the intervention in both groups (P=0.001) (P=0.03). Additionally, mean of difference in the scores of knowledge and attitude was not considered significant before and after the intervention (P³0.05).Conclusion: According to the results of this study, video feedback and role play could be equally effective in raising the awareness and improving the attitude of midwives towards communication training skills.

آمار یکساله:  

بازدید 19246

دانلود 6385 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51493
 • دانلود: 

  12964
چکیده: 

Background and Purpose: To create a positive attitude towards communication skills training, experimental methods are preferred over theoretical approaches since they encourage the practical use of these skills among different health staff. This study aimed to compare the effects of role play and video feedback on the attitude and knowledge of midwives towards communication training skills.Methods: In this study, 47 midwives were randomly selected from educational hospitals of Mashhad, Iran and divided into two groups of role play (N=24) and video feedback (N=23). Intervention consisted of a two-day training workshop for each group. role play and video feedback training were performed at four stages of acceptance, labor, delivery, and postpartum. Level of knowledge and attitude was evaluated in the subjects before and after the intervention using questionnaires. Data analysis was performed using independent and paired t-test, Mann-Whitney and Wilcoxon test.Results: In this study, mean score of knowledge and attitude had a significant increase after the intervention in both groups (P=0.001) (P=0.03). Additionally, mean of difference in the scores of knowledge and attitude was not considered significant before and after the intervention (P³0.05).Conclusion: According to the results of this study, video feedback and role play could be equally effective in raising the awareness and improving the attitude of midwives towards communication training skills.

آمار یکساله:  

بازدید 51493

دانلود 12964 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOSLEHI MEHRASA | RAHIMY RAMIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31556
 • دانلود: 

  28680
چکیده: 

This study aimed to investigate the effect of role-play through dialogues vs. written practice on Iranian intermediate EFL learners’ knowledge of English idioms. The question this study tried to answer is if role-play through dialogues vs. written practice has a significant effect on Iranian intermediate EFL learners’ knowledge of English idioms. To find the answer to the question, 30 intermediate level students from Iranian institute were selected. They were both male and female. Intermediate level students who were dealt for the current study were selected because they were learning all skills of language at the same time, they were familiar with words, and their English proficiency was enough to speak English and understand the importance of speaking. The students were selected administrating OPT which divided into two groups, one experimental group (role-play through Dialogues) and one control group (Written Practice). The results of this study revealed that the experimental participants performed better on learning idiom.

آمار یکساله:  

بازدید 31556

دانلود 28680 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  38-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  406
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

بررسی شایستگی های عمومی و حرفه ای مدیران، چهارچوپی برای نظم بخشیدن به مجموعه رفتارها ومهارت ها و نگرش های مدیران مدارس است. که برکیفیت کار افراد تاثیر می گذارد. این بررسی ها نشان می دهد که مدیران چه کارهایی باید بکنند تا بتوانند مسولیت ها و وظایف خود را بنحو شایسته انجام دهد. پژوهش حاضر با هدف، بررسی شا یستگی های عمومی وحرفه ای مدیران مدارس با محوریتسه مولفه ی دانشی، ایفای نقش و بحث گروهی با رویکرد کمی وکیفی(آمیخته)انجام گرفت. در این پژوهش از ابزارهای پرسشنامه، مصاحبه بسته، مشاهده و سناریو استفاده شد. جامعه آماری 50 نفر از مدیران مدارس متوسطه اول و دوم شهر ری از توابع استان تهران بوده است. یافته ها نشان داد که بیشترین سطح معناداری در شناخت کلی مدیران و در میان مؤلفه های مورد بررسی نیز بیشترین شناخت معنادار از آشنایی با قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی و کمترین میزان شناخت معنادار از ویژگی خلاقیت است. . نتایج تحقیق نشان داد که برای یک نظام کار آمد آموزشی باید شایستگی های عمومی وحرفه ای مدیران مورد ارزیابی سالانه قرار گیرد و انتخاب مدیران بایستی براساس نظام شایسته سالاری انجام گیرد و روند انتخاب فعلی مدیران بعنوان رهبران آموزشی راه مناسبی در جهت انتخاب افراد شایسته نیست و رابطه و قضاوت شخصی رییسان ادارات آموزش و پرورش برانتخاب مدیران موثر است و این به ضرر ذینفعان خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 406

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  5 (پی در پی 77)
 • صفحات: 

  410-419
تعامل: 
 • استنادات: 

  1078
 • بازدید: 

  1077
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1077

دانلود 266 استناد 1078 مرجع 0
litScript