نتایج جستجو

3100

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

310

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه زمین شناسی)
 • صفحات: 

  45-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1138
 • دانلود: 

  430
چکیده: 

توالی کاملی از سنگهای کربونیفر بالایی ـ پرمین در برش زلدو ناحیه ازبک کوه رخنمون دارد. در این برش سه بخش تشخیص داده شده است. بخش 1 متشکل از کنگلومرا، ماسه سنگ و شیل به رنگ سبز و قرمز با بین لایه هایی از آهک ماسه ای است. بخش 2 شامل سنگ آهک است. بخش 3 از دولومیت های ضخیم لایه تا توده ای تشکیل شده است. بخش 2 حاوی فوزولینیدهای شاخص قزلین پسین مانندRauserites, Rushenzevites, Schellwienia  و جنسهای شاخص آسلین مانند Pseudoschwagerina, Rugosofusulina می باشد. بر این اساس در این منطقه از ایران مرز کربونیفر ـ پرمین پیوسته می باشد. این توالی کامل از سنگ های قزلین پسین ـ آسلین برای اولین بار از ناحیه ازبک کوه گزارش می شود. توالی فوق با سایر نواحی تتیس جنوبی شباهت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1138

دانلود 430 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  97-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

به منظور شناسایی رفتار طبیعی سنگ ها در شرایط رطوبتی مشابه با رطوبت واقعی، معمولاً از دو روش اشباع سازی، تحت فشار اتمسفر و یا تحت فشار خلاء استفاده می گردد. در به کارگیری روش فشار خلاء، مقادیر دو پارامتر فشار خلاء (Pvac) و زمان خلاء (Tvac) از پارامترهای موثر بر اشباع سازی نمونه ها می باشند. در این مطالعه روش اشباع سازی سنگ، به ویژه سنگ های انحلال پذیر مانند ژیپس-انیدریت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی بر حسب حساسیت سنجی برای چهار پارامتر فشار خلاء خشک (Pvac(dry))، فشار خلاء تر (Pvac(wet))، زمان خلاء خشک و زمان خلاء تر ((Tvac(wet), Tvac(dry) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با افزایش Pvac(wet)، درصد جذب آب افزایش یافته و به طور کلی نمونه ها بعد از چهار روز اعمال خلاء تر به بیش از 95 درصد از افزایش وزن نهایی خود خواهند رسید و در عمل می توان آنها را اشباع کامل در نظر گرفت. اگر قبل از فشار خلاء تر، فشار خلاء خشک به نمونه ها اعمال گردد، افزایش وزن بیشتر نمونه ها بعد از افزودن فشار خلاء تر به وقوع خواهد پیوست. نتایج این پژوهش نشان که اعمال 5/0-آتمسفر فشار خلاء خشک به مدت 5 ساعت و متعاقبا اعمال 5/0-آتمسفر فشار خلاء تر به مدت 96 ساعت، موجب حصول نتیجه ایده آلی در اشباع سازی این گونه سنگ ها خواهد گردید. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 20

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  95 (چینه شناسی و رسوب شناسی)
 • صفحات: 

  97-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  642
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

مجموعه غنی از مرجان های کربنیفر در سازند سردر، در برش چینه شناسی زلدو وجود دارد. پس از آماده سازی نمونه ها، بیش از 200 مقطع میکروسکوپی از مرجان ها و میکروفاسیس افق های دارای این سنگواره ها برای تشخیص متغیرهای محیطی مطالعه شدند. اجتماع مرجانی مورد مطالعه به دیرینگی باشکیرین (کهن ترین اشکوب کربنیفر پسین) است و در 2 افق قراردارد، بر پایه ژئومتری کلنی ها و فاصله میان آنها، فراوانی و توزیع مرجان ها و نیز مطالعه ریزرخساره، زیستگاه مرجان های افق اول از نوع ”چمنزارهای مرجانی ساب نوع “B1 است و افق دوم یک ”بیوستروم مرجانی ساب نوع “C2 را تشکیل می دهد. این مرجان ها در محیط های لاگون به سوی سد و در دریای باز به سوی سد در یک سکوی کم ژرفا گسترش داشتند. مجموعه مرجانی مورد مطالعه، در آب های کم ژرفای گرم و شفاف با شوری عادی و اکسیژن بالا در زون نوری زندگی می کردند. مرجان های روگوزای فاسیکولیت Fomichevella وHeintzella  با بیشترین فراوانی، چهارچوب اصلی این مجموعه را تشکیل می دهند. کلنی های روگوزایFomichevella  و Minatoa بیشترین گوناگونی و کلنی تابولای Michelinia کمترین فراوانی و گوناگونی را دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 642

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

چراغی سیف آباد مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2000
 • دانلود: 

  768
چکیده: 

مکانیک شکست، بررسی فرآیند رشد ترک در یک حوزه معین تنش است. میزان مقاومت ماده در برابر پیشرفت ترک، چقرمگی شکست نامیده می شود. در این تحقیق، نمونه های مختلف آزمایشگاهی ترک دار برای تعیین چقرمگی سنگ های مختلف استفاده شد. از آنجایی که انجمن بین المللی مکانیک سنگ بر اساس دو نوع آزمایش استوار است (میله کوتاه، آزمایش خمش سه نقطه ای) در اینجا آزمایش خمش سه نقطه ای انتخاب شده است و در این آزمایش ها دو حالت مطرح است:1- هدایت بار2- هدایت جابه جایی، که برای دو نوع سنگ مختلف هدایت بار انتخاب شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2000

دانلود 768 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FORST B.R. | BARNAS C.G. | COLLINS W.Y.

نشریه: 

JOURNAL OF PETROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  2033-2048
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6578
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6578

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  513-522
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  834
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

برآورد ویژگی های هیدروژئولوژیکی توده سنگ و پیش بینی میزان جریان آب از بحث های حیاتی و جدی در مهندسی سنگ به شمار می رود. از آن جا که در توده سنگ های درز و شکاف دار ناپیوستگی ها مسیرهای اصلی جریان آب را به وجود می آورند، مشخصات آن ها تاثیر چشم گیری بر آب گذری خواهد داشت. با وجود تحقیقات فراوان هنوز روش مناسبی که رابطه مشخصی بین همه پارامترها و میزان آب گذری برقرار کند وجود ندارد. امروزه شبکه های عصبی ابزار قدرتمندی برای حل مسائل پیچیده از قبیل پیش بینی، تشخیص الگو و طبقه بندی انواع متغیرها هستند. در این تحقیق به کمک نوعی شبکه عصبی مصنوعی، رفتار و مقدار آب گذری توده سنگ های گرانودیوریتی ساختگاه سد شور - جیرفت از روی برخی وی‍ژگی ناپیوستگی ها از جمله شاخص کیفی سنگ، فراوانی درزه ها، بازشدگی، چگالی وزنی درزه، زون های خرد شده و عمق پیش بینی شده است. رابطه این پارامترها با آب گذری با روش آماری رگرسیون چند متغیره نیز بررسی شده است. داده های به کار رفته در آموزش و آزمایش این شبکه عصبی شامل نتایج مربوط به 304 آزمایش لوژن در توده سنگ های گرانودیوریتی ساخت گاه سد شور - جیرفت است. شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با قاعده پس انتشار خطا با الگوریتم آموزش Levenberg-Marquardt در این تحقیق استفاده شده است. این بررسی های نشان می دهد که شبکه عصبی مصنوعی از توانایی فراوانی در حل چنین مسایلی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 834

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نجاتیان محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  93-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  831
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

رسوبات پرمین در برش زلدو (زون شرق ایران مرکزی) عمدتا از ماسه سنگ و شیل در بخش تحتانی و سنگهای کربناته در بخش میانی و فوقانی تشکیل شده است. ضخامت این رسوبات از شمال به جنوب افزایش پیدا می کند (173 متر در منطقه مورد مطالعه و بیش از 400 متر در حوض دو راه). مطالعه پتروگرافی نمایانگر این است که رسوبات کربناته پرمین زیرین را می توان به 13 میکروفاسیس آهکی تقسیم کرد. تلفیق و نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپی و شواهد صحرایی مشخص کرده است که میکروفاسیس های آهکی فوق در چهار زیر محیط رسوبی پهنه جزر و مدی / ساحلی، لاگون، سد (بار) و دریای باز تشکیل شده اند. فقدان سازندگان واقعی و موثر، ریزش و جریان های حاصل از توربیدایت نشانگر آن است که پلاتفرم کربناته پرمین زیرین از نوع رمپ هموکلینال می باشد. علاوه بر رخساره های آهکی، رخساره های آواری (ماسه سنگ و شیل) در قاعده توالی مشاهده می شود. با توجه به نوع ماسه سنگ ها، ساختمان های رسوبی، گسترش جانبی وسیع لایه ها و تبدیل آنها به رخساره های کربناته کاملا دریایی (به سمت بالا) احتمالا این رخساره ها محیط حد واسط و ساحلی را نشان می دهند. بالا آمدن سطح آب دریا در پرمین زیرین سبب کاهش ورود مواد تخریبی و پایه گذاری رسوبات کربناته گردیده است. این رسوبگذاری با پایین آمدن سطح آب دریا و در نهایت خارج شدن رسوبات از آب و ایجاد یک افق فرسایشی خاتمه پیدا کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 831

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

FLUGEL E.

نشریه: 

JOURNAL OF SPRINGER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8312
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8312

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  491-499
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 11

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GOLABI E. | SEYEDIN AZAD F. | AYAT ELAHI SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  66-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34203
 • دانلود: 

  35242
چکیده: 

Wettability alteration of outcrop obtained from Asmari formation was investigated using surfactants. Three different surfactants including a cationic surfactant: dodecyltrimethylammonium bromide (DTAB), an anionic surfactant: sodium dodecylbenzenesulfonate (SDBS) and a non-ionic surfactant that was Triton X100 were used.Wettability alterations in the presence of each surfactant for the three surfactant concentrations from 0.1 to 0.3 wt% in brine and at four different temperatures, from 25 to 80°C were examined. Surfactant solution droplets were placed on the rock surfaces after being saturated with brine and placed in crude oil. The potential of surf act ants to alter the wettability was determined by estimating the contact angle (q) between the surfactant droplet and the surface of the rock. The results indicated that Triton X-100 could change the wettability condition from oil-wet to water-wet more than other surfactants with the same concentrations and temperatures.

آمار یکساله:  

بازدید 34203

دانلود 35242 استناد 0 مرجع 0
litScript