نتایج جستجو

432

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

44

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Eshaghzadeh ata | Hajian Alireza

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

 • صفحات: 

  13-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13830
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Electrical resistivity techniques are well-established and applicable to a wide range of geophysical problems. 2D resistivity measurements can give information about both the lateral and vertical variations of the subsurface resistivity and can be used in a qualitative fashion for the identification of the structure and depth of masses. The resistivity inverse problem involves constructing an estimate of a subsurface resistivity distribution, which is consistent with the experimental data. This is a fully non-linear problem and its treatment involves iterative full matrix inversion algorithms, which can give good quality results. The back-projection resistivity technique (BPRT) can be applied to a set of apparent resistivity measures to quickly obtain an approximate image of the resistivity distribution of the investigated volume. This technique is based on the consideration that a resistivity perturbation in a point element (voxel) of a bounded region produces a change in voltage thus an apparent resistivity anomaly at the surface of the region, according to a sensitivity coefficient. The value of the coefficient is dependent on the position of the voxel considered in respect of both the current and the voltage dipoles, in agreement with the sensitivity theorem of Geselowitz. This consideration suggests that it is possible to correlate all the measured resistivity values, weighted by the appropriate sensitivity coefficients to each voxel of the investigated volume and to estimate the resistivity value of each cell of the model using a weighted summation of the apparent resistivity measurements. The BPRT considering a two-step approach. Initially, a damped least squares solution is obtained after a full matrix inversion of the linearized geoelectrical problem. Furthermore, on the basis of the results, a subsequent filtering algorithm is applied to the Jacobian matrix, aiming at reducing smoothness, and the linearized damped least square inversion is repeated to get the final result. This fast imaging technique aims at increasing the resistivity contrasts, and practically, since it does not require a parameter set optimization, it can be used to easily obtain fast and preliminary results. The procedure proposed in this work consists of four steps: (1) Evaluation of sensitivity matrix B, (2) Inversion of matrix B using a damped LSQR solution, (3) Recalculation of a filtered Jacobian matrix B‘ obtained by means of a correlation filter, (4) Inversion of the filtered sensitivity matrix. The proposed technique is tested on resistivity synthetic data from the Schlumberger, Wenner, Dipole-dipole and Pole-pole arrays, the objective of which is to find the optimal parameter set. The synthetic tests carried out with 2D data suggested that a good compromise for 2D inversions is to choose 𝜆 for the Schlumberger, Wenner, Dipole-dipole and Pole-pole arrays, 0. 1, 20, 1 and 0. 5, respectively. Furthermore, all the synthetic tests carried out with 2D data suggested that a good compromise for 2D inversions is to choose 𝜒 ≈ 5. The approximate images using the BPRT inverse modeling for all synthetic data, with and without random noise, is compared with the least square inversion by RES2DINV software. Finally, a field case is discussed, and the comparison between the back-projection and inversion is shown.

آمار یکساله:  

بازدید 13830

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

یکی از عوامل اصلی خرابی زودرس در سازه های بتن مسلح، خوردگی میل گردها می باشد و مهم ترین عامل در افزایش سرعت این تخریب نفوذپذیری بتن به شمار می رود. از سوی دیگر، روش های مختلفی برای ارزیابی نفوذ پذیری بتن وجود دارد. با تعیین رابطه ای بین این روش ها می توان مهندسان را در انتخاب روش مناسب ارزیابی و درک به تر مکانیزم آن ها یاری رساند. مقاومت الکتریکی بتن شاخصی مناسب برای ارزیابی نفوذپذیری بتن و مقاومت آن در مقابل نفوذ یون کلراید می باشد. این روش کاملا غیرمخرب است و سادگی، سرعت و اقتصادی بودن آن بر کاربرد این روش می افزاید. در این تحقیق، به منظور یافتن رابطه ای مناسب میان مقاومت الکتریکی و نفوذپذیری بتن (مانند نفوذ آب و نفوذ یون کلراید)، آزمایش های گوناگونی بر روی 72 طرح اختلاط بتن، انجام شده و روابط میان آن ها بیان گردیده است. علاوه بر آن، عوامل تاثیرگذار بر نتایج آزمایش ها بیان شده و در مورد محدودیت های موجود در برقراری ارتباط بین آن ها بحث شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه توانی مناسبی میان مقاومت الکتریکی بتن و نفوذپذیری آن می باشد. درنتیجه، از نتایج این تحقیق می توان دریافت که با دقت مناسبی می توان از آزمایش مقاومت الکتریکی به منظور تعیین میزان نفوذپذیری نمونه های بتنی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15975
 • دانلود: 

  13779
چکیده: 

The resistivity (r) data for RFeAsO compounds (R=Ce, Pr, Nd, Sm), in the temperature (T) range 35–315 K have been analyzed to identify the dominant scattering mechanisms. Close to the room temperature, the system appears to be a metal with low electron density, and the electron–phonon scattering is the dominant one. At lower temperatures, electron–electron scattering plays an important role. In an intermediate temperature region, unlike metallic system, dr/dT is negative; and r-1 varies as lnT as in a state of weak localization. We look into the origin of negative dr/dT. The analysis of r (T) data below the SDW transition temperature shows the presence of electron–electron interaction in addition to a SDW energy gap, and also gives an estimate of the SDW energy gap.

آمار یکساله:  

بازدید 15975

دانلود 13779 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  103-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

مطالعات بسیاری بر روی ناپیوستگی های جانبی مثل گسل و دایک با روش مقاومت ویژه الکتریکی صورت گرفته است. یکی از ساده ترین روشها برای تعیین مقاومت ویژه ظاهری، تئوری تصویر چشمه جریان است که این روش تنها در حالت های خاصی مانند مرز تخت و یا کره قابل ارائه است.در این تحقیق با استفاده از تئوری تصویر به تعیین محل و آشکارسازی محل دایک قائم نازک پرداخته شده و تغییرات جانبی مقاومت ویژه با عملیات پروفیل زنی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصله با استفاده از آرایه های ونر، شلومبرژه، نیم شلومبرژه و دوقطبی دوقطبی مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابتدا برای وضعیت های مختلف الکترودها پتانسیل محاسبه شده و سپس برای بدست آوردن مقاومت ویژه ظاهری برنامه ای با نرم افزار (MATLAB) نوشته شده و توسط آن تغییرات مقاومت ویژه ظاهری نسبت به فاصله نقطه وسط الکترودهای پتانسیل تا مرکز دایک برای K های (ضرایب بازتاب) مختلف رسم شده است. در نهایت آشکارسازی دایک برای مقاومت ویژه های متفاوت با آرایه های مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.نتایج به دست آمده نشانگر اینست که تئوری تصویر چشمه جریان، نتایج قابل توجهی را برای آشکارسازی دایک قائم نازک ارائه می دهد، بطوریکه آرایه های مختلف حساسیت های متفاوتی را در آشکارسازی دایک قائم نشان می دهد، که این تفاوت ها به موقعیت الکترودها و پهنای دایک و تفکیک الکترودها وابسته است. بطور کلی نتایج به دست آمده قابلیت درخور توجه هر چهار آرایه را در آشکارسازی دایک نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  42-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  34-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  293
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 293

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INVERSE MODELING OF GEOELECTRICAL DATA IS AN IMPORTANT METHOD EXPLORATION AND UNDERGROUND WATER STUDIES. INTRINSIC NONLINEAR NATURE OF GEOPHYSICAL DATA IS OBSTACLE IN MODELING PROCEDURE. HERE WE DESCRIBE A STUDY OF THE APPLICABILITY OF NEURAL NETWORKS TO SOLVING SOME GEOPHYSICAL INVERSE PROBLEMS. IN PARTICULAR, WE STUDY THE PROBLEM OF OBTAINING FORMATION RESISTIVITIES AND LAYER THICKNESSES FROM VERTICAL ELECTRICAL SOUNDING (VES) DATA.

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE resistivity METHOD IS ONE THE GEOPHYSICAL TECHNIQUES THAT IS FREQUENTLY USED FOR GROUNDWATER AND ENGINEERING EXPLORATION. THE LINEAR ELECTRODE ARRAYS ARE MOSTLY USED TO MEASURE THE resistivity OF THE EARTH STRUCTURES. AMONG THE NONLINEAR ARRAYS, THE SQUARE ARRAY IS THE ONE THAT RARELY USED IN PRACTICE IN SPITE OF ITS ABILITIES. THE MAIN OBJECTIVE OF THIS PAPER IS TO SHOW THE CAPABILITIES OF THIS METHOD IN DETECTION OF WATER BEARING FRACTURES COVERED BY SEDIMENTS. THE RESULTS OF resistivity MEASUREMENT ALONG TWO PROFILES CLEARLY INDICATE THE PRESENCE OF TWO WATER FILLED FRACTURE ZONES IN THE NORTH WEST OF SHAHROOD CITY, WHICH THE LOCATION ONE OF THESE ZONES IS NEARLY COINCIDENT WITH A PUBLIC WATER WELL.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1 (پیاپی 122)
 • صفحات: 

  42-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

شناخت آبخوان و تعیین فراسنجه های هیدرولیکی آن برای ارزیابی و مدیریت منابع آب های زیرزمینی ضروری است. در این پژوهش به بررسی زمین آب شناسی و برآورد فراسنجه های هیدرولیکی آبخوان دشت ملکان در استان آذربایجان شرقی با استفاده از داده های مقاومت ویژه پرداخته شده است. برای یافتن توزیع مقاومت الکتریکی زیرسطحی واقعی تر، مقاومت الکتریکی وارون با استفاده از برنامه های وارون سازی مقاومت ویژه مدل سازی شد. مقاومت حقیقی و ضخامت لایه های زیرسطحی با تعیین ساختار منحنی های ژرفاپیمایی مقاومت و تعیین منحنی های الکتریکی منطبق با داده های صحرایی تعیین شد. ضخامت متوسط آبرفت 75 متر، و مقدار متوسط آب دهی ویژه و تخلخل آبخوان به ترتیب 0/042 و 0/32 برآورد شد. مقاومت عرضی در هر ژرفایابی محاسبه شد و نتایج همبستگی فراسنجه های مقاومت عرضی آبخوان، و توان انتقال به دست آمده از آزمون آب کشی، انطباقی پذیرفتنی بین این فراسنجه ها نشان داد. مقایسه ی نتایج روش زمین فیزیکی و نتایج آزمون آب کشی نشان داد که ارزیابی فراسنجه های هیدرولیکی با مقطع نگاری پرتوی مقاومت ویژه ی الکتریکی پذیرفتنی است، به طوری که می توان با تلفیق داده های به دست آمده از زمین فیزیک، آزمون آب کشی و پژوهش های زمین-شناسی، نتایجی دلخواه را برای ارزیابی و مدیریت بهینه ی منابع آب زیرزمینی به دست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  86
 • صفحات: 

  221-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  936
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

نوشتار حاضر نتایج حاصل از مطالعات اخیر باستان شناسی در نیشابور با استفاده از مقاومت ویژه الکتریکی و قطبش القایی برای اکتشاف بخشی از شهر مدفون نیشابور کهن را ارائه می نماید. هدف از این پژوهش ها، اثبات کارآمدی و موثر بودن این روش ها در شناسایی ساختار ها و بقایای باستان شناسی مدفون در ایران و مکان های مشابه بوده است که به طور معمول از خشت و آجر پخته شده ساخته شده اند. افزون بر چندین نیمرخ (پروفیل) اجرا شده در منطقه، از یک نیمرخ شاهد و نتایج آزمایشگاهی مقاومت ویژه و قطبش القایی بر روی نمونه ها نیز استفاده شد. نیمرخ شاهد بر روی بیرون زدگی یک دیوار خشتی انجام شده است. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که این روش ها در شناسایی ساختار هایی مانند دیوار، کوره های کهن و سنگ کف که مصالح آنها مقدار زیادی رس دارند، بسیار موثر و ارزشمند هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 936

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
litScript