نتایج جستجو

196

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

20

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

OSTADHADI DEHKORDI S. | HEIDARI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  43
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

OUR MAIN PURPOSE OF THIS STUDY IS TO INTRODUCE THE NOTIONS OF RIGHT (LEFT) FUNDAMENTAL SEMIRINGS AND WE SHOW THAT THERE IS A COVARIANT FUNCTOR BETWEEN THE CATEGORY OF relocation TERNARY G-SEMIHYPERRING AND SEMIRINGS. IN A TERNARY G-SEMIHYPERRING, ADDITION IS A HYPER OPERATION AND MULTIPLICATION IS A TERNARY OPERATION. INDEED, THE NOTION OF TERNARY G-SEMIHYPERRINGS IS A GENERALIZATION OF TERNARY G-SEMIRINGS, A GENERALIZATION OF G-SEMIHYPERRINGS AND A GENERALIZATION OF TERNARY SEMIRINGS.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

مرتضوی سیدمحمدحسین

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  112-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

برخی سکونتگاه های روستایی بر اثر عوامل گوناگون جابه جا می شوند. ممکن است بتوان این عوامل را رفع یا از بروز آن ها پیشگیری کرد. با بررسی کلی روستاهای جابه جا شده در ایران و دیگر کشورهای جهان در می یابیم که اکثر سکونتگاه های جدید با مشکلات جدی زیادی روبه رو هستند. روستا پدیده ای است متعلق به مکانی خاص و با جابه جا کردن آن در حقیقت موثرترین عامل شکل دهنده به آن، یعنی مکان، تغییر می یابد. لذا این سوال مطرح می شود که آیا جابه جا کردن روستا کار درستی است یا نه؟ امروزه به رغم اینکه در ایران و برخی کشورهای دیگر کارشناسان بر این اعتقادند که باید حتی المقدور از جابه جایی روستاها پرهیز شود، هنوز روستاهایی وجود دارند که برای حل مشکلات یا بهبود وضعیت آنها چاره ای جز جابه جایی نیست پس بررسی این نکته لازم است که با رعایت چه نکاتی هنگام جابه جایی روستا می توان از مشکلات روستای جدید کاست.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 20 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  23-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

در این مقاله تخصیص مجدد درسازمان هایی با فرآیندهای تولید چندگانه مورد بررسی قرارمی گیرد. مدل پیشنهاد شده دراین مقاله با توجه به مدل تخصیص مجدد پیشنهادی بارنوم و گلسون، فرمول بندی شده است و هدف آن مینیمم کردن کل ورودی های همنوع می باشد. با تغییرات ایجاد شده در مدل فوق علاوه برافزایش کارآییDMU  به کارآیی زیرواحدها نیز اهمیت داده می شود، همچنین با تعریف تابع تولید برای هر خروجی برای حالت چند خروجی نیز به کار برده می شود. به علاوه کاربردی از مدل های پیشنهادی بر روی چند حوزه بانک مورد بررسی قرار گرفته است.   

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

PANSE NIKHIL | SAHASRABUDHE PARAG | JOSHI NAMRATA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  48-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19231
 • دانلود: 

  10206
چکیده: 

Local perforator flaps have evolved over the time to provide complete and stable coverage of soft tissue defects. Technical advances and experience with the perforator flaps have allowed the harvest of local perforator flaps in a free style manner by offering greater freedom in flap selection. We have proposed a technical modification in the harvest of a perforator flap by relocating the perforator to an anatomically favorable location. This has led to decreased traction over the perforator and provided some amount of added length to the perforator.

آمار یکساله:  

بازدید 19231

دانلود 10206 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  241-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19405
 • دانلود: 

  8060
چکیده: 

Corals are marine benthic animals typically living in compact colonies of many identical individual polyps (Barnes, 1987; Gateno et al., 1996; Sumich, 1996)…

آمار یکساله:  

بازدید 19405

دانلود 8060 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  57-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  861
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

Annexins  یک دسته از پروتیینهای وابسته به کلسیم و فسفو لیپید هستند که در سالهای اخیر وجود آنها در انواع سلولها مشخص شده است. از نظر ساختمانی این پروتیینها دارای یک ناحیه ثابت که به کلسیم متصل می شوند ویک ناحیه متغیر است که در انواع این پروتیینها مختلف می باشد. نقشهای حساس و مهمی برای این پروتیینها مانند شرکت در جریانات ضد تورمی و در انعقاد خون حدس زده شده است. این تحقیق در سال 1995 و در دانشگاه لیدز انگلستان انجام گرفت. برای بررسی به کمک استفاده از آنتی بادی مخصوص علیه هر پروتیین وجود انواع Annexins در سلولهای نرمال استئو بلاست و سلولهای سرطانی استئوسارکوما شناخته شد. به کمک روش ایمونوفلوئورسانس و کشت سلولها محل دو نوع IV Annexin و Annexin V در سیتوپلاسم و در هسته سلول مشخص شد. با اضافه کردن موادی که باعث باز شدن کانالهای کلسیم غشا سلول می شود IV Annexins و Annexin V به غشا سلول و غشا هسته تغییر محل دادند. این نتایج نشان می دهد که این پروتیینها وابسته به کلسیم بوده و با افزایش کلسیم داخل سلول به غشا تغییر محل می دهند که نشاندهنده نقش این پروتیینها در تبادلات غشا و ارتباط آن با نقش کلسیم در بدن است.

آمار یکساله:  

بازدید 861

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  32-2
 • شماره: 

  2/1
 • صفحات: 

  3-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

بسته به شدت نیروی زلزله، نواحی با تغییرشکل غیرکشسان یا به بیان دیگر، مفاصل خمیری در تیرها و ستون های بتن مسلح شکل می گیرند. بعد از زلزله، به منظور حفظ یک پارچگی سازه و عملکرد مورد انتظار از سازه، این اجزاء سازه یی باید ترمیم و یا تعویض شوند. به دلیل هزینه بالای تعویض، معمولا گزینه ی ترمیم انتخاب می شود. سیستم مهاربند فولادی می تواند به طور موثر در ترمیم ساختمان های بتن مسلح آسیب دیده و بهسازی سازه های موجود مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش، به صورت تحلیلی و عددی به بررسی پارامترهای مختلف تاثیر دستک فولادی در مقاوم سازی و ترمیم قاب های خمشی بتن مسلح از قبیل: درصد جذب برش، تغییرمکان جانبی نسبی، و محل تشکیل مفاصل خمیری پرداخته شده است. همچنین تاثیر محل قرارگیری دستک فولادی، سطح مقطع دستک و اندازه ی دهانه ها در مدل های مختلف با تحلیل دینامیکی طیفی و تحلیل بارافزون مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهند که روش پیشنهادی تغییر محل تشکیل مفصل خمیری به کمک دستک فولادی، مشکلات ضعف سختی، کاهش مقاومت و ظرفیت تغییرمکان سازه های ضعیف و آسیب دیده را در حین زلزله جبران می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ESKANDARI H. | AZARI E.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  6 (TRANSACTIONS E: INDUSTRIAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  2722-2728
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31474
 • دانلود: 

  32534
چکیده: 

In a recent paper, Caserta et al. [M. Caserta, S. Schwarze, and S. Vob\A mathematical formulation and complexity considerations for the blocks relocation problem", European Journal of Operational Research, 219, pp.96-104 (2012)] proposed two mathematical models for the blocks relocation problem. Because of the complexity of their first model, called BRP-I, they employed a simplifying assumption and introduced a relatively fast model, called BRP-II, to solve medium-sized instances. In this paper, it is first proven that the BRP-II model is incorrect. Then, the corrected and improved formulation of BRP-II, called BRP2c and BRP2ci, respectively, are presented. By correcting a constraint in BRP-II, the reported optimal solution is either corrected or improved in many instances. Also, it is proven that some results of BRP-II reported by Caserta et al. are incorrect. Incorporating some new cut constraints into BRP2ci, the computational time of solving instances is decreased 25 times, on average.

آمار یکساله:  

بازدید 31474

دانلود 32534 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  35-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت جابجایی محله ای و عوامل موثر بر آن در شهر تهران است. روش پژوهش، تحلیل ثانویه داده های طرح «سنجش کیفیت زندگی در شهر تهران» است که در سال 1395 انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را شهروندان بالای 18 سال شهر تهران تشکیل داده و حجم نمونه نیز شامل 45000 نفر از 334 محله واقع در 22 منطقه شهر تهران بوده است. یافته ها نشان می دهند که جابجایی های بین منطقه ای و بعد از آن، جابجایی های درون منطقه ای و درون محله ای، از مهمترین انواع جابجایی ها در شهر تهران بوده اند و به طور کلی، 83 درصد از افراد نمونه، یکی از انواع جابه جایی های درون شهری را تجربه نموده اند. در این بین، عمومیت با جابجایی بین منطقه ای بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که جابه جایی سکونتی برای افرادی که سطح درآمدی و تحصیلات بالاتر دارند و به دنبال بهبود وضعیت زندگی/افزایش متراژ منزل مسکونی هستند، بالاتر است. طبق یافته ها، مهمترین عوامل ماندگاری سکونتی عبارتند از: افزایش تعداد خویشاوندان در یک محله، افزایش سن، تعداد فرزندان بیشتر و افزایش مدت زمان اقامت. نتایج نهایی تحقیق نشان داد که متغیرهای سن، مدت اقامت، وضعیت مسکن، تعداد خویشاوندان و تعداد فرزندان، در احتمال جابجایی درون محله ای و متغیرهای مدت زمان اقامت، سن و تعداد خویشاوندان، در احتمال جابجایی بین محله ای موثر هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پاکسیما جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  73-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

بر اساس پژوهش های انجام شده روی موتورهای جستجو، بیش تر پرس وجوهای کاربران بیش از یک واژه است. برای پرس وجوهای با بیش از یک واژه دو مدل می توان ارائه داد. در مدل نخست فرض می شود واژگان پرس وجو مستقل از یکدیگر هستند و در مدل دوم محل و ترتیب واژگان وابسته فرض می شود. آزمایش ها نشان می دهد که در بیش تر پرس وجوها بین واژگان وابستگی وجود دارد. یکی از پارامترهایی که می تواند وابستگی بین واژگان پرس وجو را مشخص کند، فاصله ی بین واژگان پرس وجو در سند است. در این مقاله تعریف جدیدی از فاصله بر اساس کمینه جابه جایی وزن دار[1]واژگان سند به منظور تطبیق بر پرس وجو ارائه می شود. هم چنین با توجه به این که بیش تر الگوریتم های رتبه بندی از فرکانس رخداد یک واژه در سند[2] برای امتیاز دهی به اسناد استفاده می کنند و برای پرس وجو با بیش از یک واژه تعریف روشنی از این پارامتر وجود ندارد. در این مقاله پارامترهای فرکانس رخداد یک عبارت[3] و معکوس فرکانس سند[4] با توجه به مفهوم جدید فاصله تعریف شده و الگوریتم هایی برای محاسبه آن ها ارائه شده است. همچنین نتایج الگوریتم پیشنهادی با چند الگوریتم مقایسه شده است که افزایش خوبی را در میانگین دقّت نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 15 استناد 0 مرجع 0
litScript