نتایج جستجو

7779

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

778

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

TRAVNICEK J. | HERZIG I. | KURSA J.

نشریه: 

VETERINARY MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  448-453
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3488
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3488

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  293-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  698
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 698

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19.1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

تیماردهی شیر خام سرد توسط  CO2به عنوان روشی جهت جلوگیری از ازدیاد بار میکروبی کل، کنترل باکتریهای سرماگرا و افزایش ماندگاری شیر مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 4 تیمار بر روی شیر خام شیر خام بدون استفاده ازCO2  (نمونه شاهد)، شیر خام با استفاده از تزریقCO2  تا سه سطح pH، برابر 6، 6.2 و 6.4 اعمال شد. نمونه های شیر خام برای مدت 10 روز در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شدند و در روزهای 1، 5، 8 و 10 مورد ارزیابی میکروبی قرار گرفتند. برای ارزیابی تاثیر CO2 و اثر زمانهای مختلف بر روی صفات مورد مطالعه از طرح آماری اسپلیت پلات در زمان با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار (در سه روز مختلف بعنوان بلوک) استفاده گردید. تجزیه تحلیل آماری نتایج نشان داد که افزودن  CO2به شیر خام خنک تا 6pH و 6.2 به طور قابل ملاحظه ای رشد میکروبی را کاهش داد، بطوری که این نمونه ها به ترتیب با نمونه شیر شاهد اختلافی در حدود 1.082و 0.85 واحد لگاریتمی برای بار میکروبی کل و 1.089 و 0.923 واحد لگاریتمی برای باکتریهای سرماگرا پس از 10 روز نگهداری در دمای 4C° از خود نشان داد و مشخص گردید که افزودن CO2 تا 6pH و 6.2 به شیر خام سرد شده روش موثری جهت جلوگیری از ازدیاد بار میکروبی کل، کنترل باکتریهای سرما گرا و حفظ کیفیت شیر است. با استفاده از CO2 تا pH=6 زمان نگهداری شیر خام در 4 درجه سانتی گراد تا 3 روز افزایش یافت و بهترین تیمار انتخاب شده در این پژوهش بود که البته در اکثر موارد اختلاف آن با شیر تیماردهی شده تا pH=6.2 غیر معنی دار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  183-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  288
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

از نظر استانداردهای بین المللی وجود آنتی بیوتیک ها در شیر و فرآورده های شیری قابل قبول نمی باشند زیرا که ممکن است در مصرف کننده موجب عکس العمل های آلرژیک و مشکلات گوارش گردد. تمامی آنتی بیوتیک ها پس از استفاده تا مدتی، در شیرخام ظاهر می شوند. از طرفی وجود آنتی بیوتیک در شیر موجب اختلاف در فعالیت های تخمیری لازم در فرآیند تولید پنیر، کره و غیره می شود. لذا وجود آنتی بیوتیک ها در شیر خام باید توسط کارخانه های شیر پاستوریزه کنترل گردد. آمینو گلیکوزیدها از جمله جنتامایسین در درمان ورم پستان گاوهای شیری بصورت عمومی و یا داخل پستانی استفاده می گردند. یکی از بهترین روش ها برای تعیین وجود جنتامایسین در مواد غذایی ELISA است که دارای حساسیت و ویژگی زیادی است. در مطالعه حاضر، 68 نمونه شیر شامل 40 نمونه از شیر خام مخزن دامداریهای طرف قرارداد با کارخانه ای شیر پاستوریزه مشهد و 28 نمونه شیر پاستوریزه از همان کارخانه ها بوسیله کیت های جنتامایسین مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 6 نمونه شیر خام و 2 نمونه شیر پاستوریزه (11.76% از کل نمونه های شیر خام و پاستوریزه) آلوده به جنتامایسین بوده و 60 نمونه 88.24%) دارای باقیمانده جنتامایسین نبودند در شیرهای آلوده، بالاترین غلظت آنتی بیوتیک در دامنه 0.63 الی 1.25 نانوگرم در میلی لیتر شیر بوده و حداقل غلظت آنتی بیوتیک در دامنه 0.3 الی 0.625 نانوگرم در میلی لیتر قرار داشت. میزان آنتی بیوتیک در شیر خام و پاستوریزه تفاوت معنی داری نداشت (P>0.05). برای داشتن ارزیابی دقیق تر باید نمونه ها با روش های دیگری مانند HPLC نیز مورد تایید قرار می گرفت. به هر حال نتایج این آزمایش نشان دهنده لزوم پایش (monitoring) دایمی شیر خام و پاستوریزه برای احراز سلامت شیر و فرآورده های شیری مورد مصرف انسان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 288

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAKERIAN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27638
 • دانلود: 

  7228
کلیدواژه: 
چکیده: 

Iodine is an essential trace element in the human diet. The following work presents the latest information concerned with iodine determination in raw milk, in Iran. Iodine content of milk was determined by Sandell-Kolthoff method where the samples were taken from Holstein dairy cows, in Shahrkord, the central part of Iran. Thirty six samples were taken from transportation tanks in semi industrial farms (group 1) and 66 samples were taken from 66 cows in an industrial dairy farm (group 2). The mean iodine content of group 1 was 148.02±85.36  µg/L, where the minimum and maximum iodine concentrations were 20 µg/L and 289 µg/L, respectively. In group 2 the mean iodine content was 314.27±32.72 µg/L, where the minimum and maximum concentration were 227 µg/L and 378 µg/L, respectively. milk iodine concentration in group 1 is significantly different from the amounts obtained in group 2 (P£0.05). Mean iodine value of all the samples was 225.59±9792 µg/L. Mean iodine concentration did not changed in rainy and dry seasons. This study indicated that cow's milk might be an important source to provide the body with the required iodine.

آمار یکساله:  

بازدید 27638

دانلود 7228 استناد 0 مرجع 2835
نویسندگان: 

MUNSCH ALATOSSAVA P. | ALATOSSAVA T.

نشریه: 

MICROBIOLOGICAL RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  161
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  334-346
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5631
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5631

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  884-889
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1375
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

مقدمه: مصرف فرآورده های غذایی با منشا دامی آلوده به باقیمانده آنتی بیوتیکی دارای اثرات سوء بر سلامت و بهد اشت افراد جامعه می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه باقیمانده آنتی بیوتیک ها در شیرهای خام و پاستوریزه استان ایلام مورد ارزیابی قرار گرفت. از تعداد 9 واحد دامداری نیمه صنعتی، 4 واحد ایستگاه جمع آوری شیر و 3 شرکت تولید شیر پاستوریزه در استان ایلام طی فصول بهار و تابستان سال 1391 نمونه برداری و از لحاظ باقیمانده آنتی بیوتیک ها با استفاده از روش تست شیر کوپن بررسی شد.یافته ها: نتایج نشان داد که از مجموع 96 نمونه اخذ شده در این مطالعه تعداد 28 نمونه (16.29%) از نظر وجود باقیمانده آنتی بیوتیکی مثبت بودند. نمونه های شیر بررسی شده طی فصل بهار و تابستان به لحاظ آلودگی باقیمانده آنتی بیوتیکی اختلاف آماری معنی داری را نشان دادند، به گونه ای که نمونه های شیر دارای باقیمانده آنتی بیوتیکی در فصل تابستان (50.37%) در مقایسه با نمونه های شیر فصل بهار (83.20%) بالاتر بود (P<0.05). درصد آلودگی نمونه های شیر خام (76.30%) به باقیمانده آنتی بیوتیکی در مقایسه با نمونه های شیر پاستوریزه (20.22%) به طور معنی داری بالاتر بود (P<0.05).بحث و نتیجه گیری: با توجه به عوارض سوء حاصل از مصرف شیرهای آلوده به بقایای آنتی بیوتیک ها و همچنین ضررها و زیان های متعدد حاصل از آن در صنایع لبنی، به نظر می رسد که نیاز به مطالعات جامع تری برای تعیین دقیق نوع باقیمانده آنتی بیوتیک در شیرهای مصرفی در این منطقه وجود دارد.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 1375

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حبیبی نادر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  57-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

این طرح تحقیقاتی به منظور بررسی بقایای انتی بیوتیک باقی مانده در شیرهای خام ارسالی به یک شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه در سنندج در تابستان 1387 انجام گرفت. نمونه ها مربوط به 3 گروه مراکز جمع اوری شیر، گاوداری های نیمه صنعتی و گاوداری های صنعتی بود که تعداد انها به ترتیب 7، 1، و 3 بود. ازمایش برای هرگروه در تکرارهای منظم یک هفته ای صورت گرفت. در کل برروی 167 نمونه با استفاده از کیت کوپن ازمایش انجام شد. 103 نمونه یعنی 61.79% از لحاظ وجود انتی بیوتیک منفی و 64 نمونه یعنی 38.21% مثبت بود. تعداد نمونه ها درگروه های 2، 1 و 3 به ترتیب 61، 9 و 97 و تعداد نمونه های مثبت به ترتیب 2، 1 و 61 یعنی 3.3%، 11.1% و 62.9% بود. پس نتیجه گرفته می شود که بقایای انتی بیوتیک در شیرهای دامداری های صنعتی بیشتر از دو گروه دیگر بوده و این میزان در مورد گاوداری های نیمه صنعتی بیشتر از گروه اول یعنی مراکز جمع اوری شیر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHALILI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  517-521
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7013
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7013

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: LISTERIOSIS IS A SERIOUS ZOONOTIC DISEASE MOSTLY CAUSED BY DIGESTION OF THE BACTERIUM LISTERIA MONOCYTOGENES. DOMESTICATED ANIMALS ARE COMMON RESERVOIR FOR LISTERIA MONOCYTOGENES AND BACTERIA PRESENT IN WATER, SOIL, FECES, VEGETABLE, MEAT AND DAIRY PRODUCTS. THE BACTERIUM CAN CAUSE PRIMARY MENINGITIS, ENCEPHALITIS AND SEPTICEMIA IN NON-PREGNANT ADULTS AND ALSO PREGNANCY INCREASES THE RISK OF LISTERIOSIS. raw milk MAY CONTAIN VIRULENT L.MONOCYTOGENES AND THUS CONSUMING THE UNPASTEURIZED DAIRY PRODUCTS COULD BE A SOURCE OF INFECTION. THE ACTUAL STATUS OF L. MONOCYTOGENES IS UNKNOWN IN IRAN. THIS STUDY AIMED TO DETECTL. MONOCYTOGENES IN raw milk SAMPLES COLLECTED FROM RURAL REGIONS OF ZANJAN….

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
litScript