نتایج جستجو

37660

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3766

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

RUSU C. | RUSU V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  217
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  119-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4768
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4768

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

ALAVIZADEH S.R. | MAALEK GHAINI F.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  43
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, WE CONVERT THE LINEAR AND NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH SEPARATED BOUNDARY CONDITIONS INTO OPTIMAL CONTROL PROBLEMS. THEN WE CONSTRUCT A CONVERGENT APPROXIMATE SOLUTION WHICH SATISFIES THE EXACT BOUNDARY CONDITIONS. SOME EXAMPLES ARE SOLVED AND THE OPTIMAL ERROR ARE GIVEN.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
نویسندگان: 

بی آزار جعفر | هوسمی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  45-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

هادی نژاد ف. | کاظم س.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  27-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله تلاش می شود که بهترین نقاط مرکزی توابع پایه شعاعی را با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) انتخاب کنیم. دو روش مبتنی بر توابع پایه ای شعاعی برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مورد استفاده قرار می گیرد. روش اول مبتنی بر روش کانسا و روش دوم مبتنی بر درون یابی هرمیتی می باشند. علاوه بر این، با انتخاب پنج مجموعه از نقاط مرکزی: کارتزین، هم فاصله، چبیشف، لژاندر و لژاندر گاوس لوباتو به عنوان گزینه های تحقیق و متغیرهای: خطا، عدد حالت ماتریس درون یاب و زمان اجرا به عنوان معیارهای تاثیرگذار، گزینه ها با کمک تکنیک پرامیتی رتبه بندی گردیدند. در نهایت بهترین نقاط مرکزی بر اساس رتبه بدست آمده انتخاب گردید. این رتبه بندی نشان می دهد که روش درون یابی هرمیتی با استفاده از نقاط غیر یکنواخت به عنوان نقاط مرکزی مناسب تر از روش کانسا با هر نقطه مرکزی است.

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALMASIEH H. | NAZARI MELEH J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (S.N. 18)
 • صفحات: 

  29-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13905
 • دانلود: 

  13024
چکیده: 

A numerical technique based on hybrid of radial basis functions including Guassians (GAs) and Multiquadrics (MQs) is proposed to obtain the solution of nonlinear Fredholm integral equations. Zeros of the shifted Legendre polynomials are used as the collocation points. The integral involved in the formulation of the problems are approximated based on Legendre-Gauss-Lobatto integration rule. Some numerical examples illustrate the accuracy and validity of the proposed method.

آمار یکساله:  

بازدید 13905

دانلود 13024 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AVAZZADEH Z. | HOSSEINI V.R. | CHEN W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  A3
 • صفحات: 

  205-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10511
 • دانلود: 

  19759
چکیده: 

In this work, we apply the radial basis functions for solving the time fractional diffusion-wave equation defined by Caputo sense for (1<a£2). The problem is discretized in the time direction based on finite difference scheme and is continuously approximated by using the radial basis functions in the space direction which achieves the semi-discrete solution. Numerical results show the accuracy and efficiency of the presented method.

آمار یکساله:  

بازدید 10511

دانلود 19759 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 20 استناد 455 مرجع 1776
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  2625
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

MANY radial basis FUNCTION (RBF) METHODS CONTAIN FREE SHAPE PARAMETERS THAT PLAY AN IMPORTANT ROLE FOR THE ACCURACY OF THE METHOD. IN MOST PAPERS THE AUTHORS END UP CHOOSING THESE SHAPE PARAMETERS BY TRIAL AND ERROR OR SOME OTHER AD-HOC MEANS. IN THIS PAPER WE PURPOSE TO APPLY THE GENETIC ALGORITHM TO DETERMINE OPTIMAL SHAPE PARAMETERS OF radial basis functions FOR THE SOLUTION OF DIFFERENTIAL EQUATIONS (DES). NUMERICAL RESULTS SHOW THAT THE PROPOSED ALGORITHM BASED ON THE GENETIC OPTIMIZATION IS EFFECTIVE AND PROVIDES REASONABLE SHAPE PARAMETERS ALONG WITH ACCEPTABLE ACCURACY OF THE SOLUTION.

آمار یکساله:  

بازدید 2625

دانلود 0
نویسنده: 

SHOKRI ALI | GHORBANLOU ROGHAYEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  46
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, WE PROPOSE A NUMERICAL METHOD WHICH IS COUPLED OF THE radial basis functions (RBFS) AND FINITE DIFFERENCE SCHEME FOR SOLVING TIME FRACTIONAL FOKKER-PLANCK EQUATION DEFINED BY CAPUTO SENSE FOR (0<A< 1). IT USES THE COLLOCATION METHOD AND APPROXIMATES THE SOLUTION USING THIN PLATE SPLINES (TPS) RBFS.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسندگان: 

FIROUZDOR R. | Khaksari N. | EMADI A. | EMADI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

This article is an attempt to obtain the numerical solution of functional linear Voltrra two-dimensional integral equations using radial basis Function (RBF) interpolation which is based on linear composition of terms. By using RBF in functional integral equation, first a linear system 􀀀, C = G will be achieved, then the coefficients vector is defined, and finally the target function will be approximated. In the end, the validity of the method is shown by a number of examples.

آمار یکساله:  

بازدید 11

دانلود 10 استناد 0 مرجع 0
litScript