نتایج جستجو

2068

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

207

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

واحدی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  805-812
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  289
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

در این کار قدرت نوسان کنندگی و بهره کوانتومی آشکارساز مبتنی بر ساختارجدید نقطه کوانتومی کروی GaN/AlGaN بررسی شده است. برای این منظور ابتدا معادله شرودینگر با تقریب جرم موثر در دستگاه مختصات کروی حل شد، با تعیین ترازهای انرژی، توابع موج و عناصر ماتریس گذار دو قطبی پارامترهای مورد مطالعه نیز به دست آمدند. نتایج نشان می دهند با افزایش کسر مولی و اندازه نقطه کوانتومی، قدرت نوسان کنندگی کاهش می یابد. این کاهش برای کسرهای مولی بیشتر محسوس تر است. با بیشتر شدن کسر مولی ناحیه نقص، قله منحنی بهره کوانتومی جابه جایی آبی پیدا می کند. افزایش شعاع هسته و پوسته سبب می شود قله بهره کوانتومی جابه جایی قرمز داشته باشد. این جابه جایی های قرمز و آبی می توانند در تنظیم و کنترل طول موج کاری آشکارساز بسیار مفید باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HENNESSY K. | LENT C.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1752-1755
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  205
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 205

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

FRANCHI S. | TREVISI G. | SERAVALLI L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  166-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3761
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3761

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Mohebbifar Mohammad Reza

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  552
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

The interaction of the cavity electromagnetic field with the two-level emitter is described by cavity quantum electrodynamics (CQED). A pulsed micro-laser is an array of semiconductor quantum dots (QDs) embedded in an optical micro-cavity. This is one of the basic tools of quantum information technology. In this study, the energy eigenvalues variations and the quantum efficiency of a micro-laser system includes a QD with a decay rate of 0. 8μ eV embedded in the different micro-cavities, were investigated. The results show that with the increasing coherent interaction rate of micro-laser system, the energy eigenvalues variations of this optical system also increase. The quantum efficiency for this nano-optical system was studied. The results show the smaller micro-cavity decay rate, the higher quantum efficiency at smaller coherent interaction rate. Then, the optimal value of the micro-cavity decay rate was obtained in order to achieve the maximum quantum efficiency. The calculation results showed that the highest quantum efficiency occurs for optical parameters γ a=0. 8μ eV, g=95μ eV, γ c=177. 7μ eV, and η max=0. 991.

آمار یکساله:  

بازدید 552

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REZVANI JALAL MASOUD | HABIBI MAHSHID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22246
 • دانلود: 

  9223
چکیده: 

In this paper, the nonlinear rate equations governing a quantum dot laser is used to simulate the transient as well as the steady-state behaviors of the laser. Computation results show that the rate equations are capable of simulating true behavior of a quantum dot laser. Then, the pump rates of the rate equations (which show indirect electrical pumping of the quantum dots through a wetting layer) are changed so that they can show direct electrical pumping of the quantum dots. Simulation results predict that a quantum dot laser with direct pumping has much lower threshold current than the indirect one. It is also shown that duration time of the transient regime to reach steady-state operation is shorter in direct pumping.

آمار یکساله:  

بازدید 22246

دانلود 9223 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WALUS K. | SCHULHOF G. | JULLIEN G.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  7-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3915
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3915

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  143-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RASOOLI SAGGA HASAN | ZABIHI S. | SEYYEDI S.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  SPECIAL ISSUE 5
 • صفحات: 

  473-478
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16906
 • دانلود: 

  8320
چکیده: 

The electronic conductance at zero temperature through a quantum wire with side-connected asymmetric quantum ring (as a scatter system) is theoretically studied using the non-interacting Hamiltonian Anderson tunneling method. In this paper we concentrate on the configuration of the quantum dot rings. We show that the asymmetric structure of QD-scatter system strongly influences the amplitude and spectrum of electron transport characteristics through a quantum wire. We find that the unbalanced number of quantum dots in two rings rather increases the anti-resonant in quantum wire conductance than balances the number of quantum dots rings. Also changing the distance between quantum dot rings influences the amplitude of resonant peaks in the QW conductance spectrum. The proposed asymmetric quantum ring scatter system idea in this paper opens a new insight on the designing of nano structure quantum wire for a given electrical conductance.

آمار یکساله:  

بازدید 16906

دانلود 8320 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHO H. | SWARTZLANDER E.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  374-383
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5518
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5518

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1700-1705
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2273
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2273

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript