نتایج جستجو

385827

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

38583

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

قدیانی لیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  (ویژه نامه 10)
 • صفحات: 

  56-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1163
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

مقدمه و هدف: در این مقاله دو روش آموزشی تحت عناوین Case study ,Case Method به عنوان تکنیکهای آموزشی مورد بررسی و نقد قرار گرفته و تفاوتها و شباهتهای هر کدام به طور جداگانه بررسی شده است و نکات کاربردی هر روش در آموزش پرستاری مورد بحث قرار گرفته است.مرور مطالعات: در این مقاله ابتدا تعاریف دو نوع متد آموزشی ارایه گردیده و سپس موارد استفاده از هر متد به طور جداگانه بحث شده است، و با توجه به ماهیت آموزش پرستاری ایران پیشنهادات کاربردی در این زمینه ارایه شده است. Case Method در گروههای آموزشی کوچکتر که مشاهدات ذهنی کمتری دارند و در ابتدای تجربه می باشند استفاده می شود. ولی Case study در گروههای آموزشی بزرگتر که مشاهدات ذهنی بیشتری دارند و قدرت تجزیه و ترکیب و رشد بحث در آنها بیشتر می باشد استفاده می شود. از ویژگیهای مهم آنها می توان به افزایش قدرت تصمیم گیری افراد در موقعیتهای مختلف، لذتبخش تر کردن آموزش و علاقمند کردن به امر تدریس و ... نام برد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش و با توجه به محتوی برنامه های آموزشی پرستاری، محقق استفاده از روشهای Case study ,Case Method را برای دانشجویان پرستاری توصیه می نماید. زیرا بهترین آموزش یادگیرنده ها زمانی مطرح می باشد که دانش هماهنگ و متنوع مهارتهای آموزشی با تجربیات در کنار هم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1163

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  119-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  766
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

ارس یکی از مهمترین سوزنی برگان بومی ایران است. ارس به عنوان یکی از مقاومترین درختان به سرماهای شدید (بیش از 40 درجه سانتیگراد زیر صفر) و خشکی، جایگاه ویژه ای در نواحی کوهستانی ایران دارد که می بایستی از کلیه جهات مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش سعی شد که با بررسی ویژگیهای کمی و کیفی اسانس سرشاخه های سبز و میوه ارس علاوه بر شناسایی اجزای اسانس، اثر عوامل محیطی بر متابولیسم فرآورده های ثانوی مطالعه شود. برای بررسی اسانس ارس، سرشاخه های سبز و مخروطهای ماده پایه های نر، ماده و نر-ماده ارس پس از تقطیر با بخار توسط GC/MS تجزیه شدند. نتایج نشان داد که مقدار اسانس در مخروطهای ماده ارس به طور چشمگیری زیادتر از سرشاخه های سبز است. روند تغییرات فصلی اسانس مخروطهای ماده متفاوت از سرشاخه های ارس بوده، به طوری که مقدار اسانس مخروطهای ماده در طول دوره رشد و نمو افزایش می یابد، ولی در سرشاخه های سبز کاهش می یابد. با تجزیه اسانس سرشاخه ها و مخروطهای ماده، 32 ترکیب ترپنوییدی شناسایی شد که عمده ترین آنها عبارتند از a-pinene، limonene، trans-verbenol، cis- verbenol، verbenone، g- elemene، elemol، که a-pinene با میزان 70% بیشترین ترکیب اسانس ارس را تشکیل می دهد. تغییرات فصلی هر یک از اجزای تشکیل دهنده اسانس ارس بسیار متفاوت میباشد. اثر خشکانیدن در جداسازی ترکیبات بسیار با ارزش بوده و کاربردهای اقتصادی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 766

دانلود 87 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  28
تعامل: 
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 271
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  143-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7
 • دانلود: 

  6
چکیده: 

Background & Aims of the study: Women s health including, the sexual dimension is the basis of family s and community s health. Due to the lack of research on women s sexual health, investigations seem necessary in this area. The present research aimed to study factors affecting women s sexual health. Materials and Methods: This was qualitative research. The required data were collected using in-depth individual interviews. The statistical population consisted of married women under the age of 50 years residing in Qom City, Iran. Twenty married women were selected by the purposive sampling method and data were obtained until reaching saturation. Results: Our findings indicated that sexual disorders, anal intercourse, neglecting sexual foreplay, environmental conditions, body image, pudency, and feeling guilty during intercourse degraded sexual health according to the interviewed women. According to this qualitative research data, the most common dysfunction reported by the interviewed women was anorgasmia. Conclusion: In the present qualitative study, the factors affecting the sexual health of housewives were identified. Paying attention to these characteristics in designing appropriate interventions is suggested by health authorities in the country.

آمار یکساله:  

بازدید 7

دانلود 6 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  369-374
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

مقدمه: مهم ترین منبع عفونت سل در جامعه، بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت هستند که اگر با موفقیت درمان نشوند و درمان خود را قطع نمایند، باعث شیوع سل مقاوم به درمان در جامعه می شوند. مداخلات درمانی بدون توجه به علل رفتارهای مرتبط با درمان، چندان موفق نخواهد بود. پژوهش حاضر به منظور تبیین عوامل رفتاری تسهیل کننده درمان بیماران مبتلا به سل انجام شد.روش ها: این مطالعه از نوع کیفی بود که در آن از نمونه گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع  (Maximum variation)استفاده گردید. داده ها از طریق مصاحبه عمیق سازمان نیافته با 37 نفر (21 مرد و 16 زن)، مشاهده پرونده بیماران، اطلاعات ثبت شده در برنامه Tuberculosis register و دفتر ثبت نام بیماران مبتلا به سل در مراکز بهداشت شهرستان ها، جمع آوری شد. مصاحبه ها در یک بازه زمانی 13 ماهه تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. تمام مصاحبه ها پس از ضبط به صورت کامل تایپ شد و داده ها با مقایسه مداوم و هم زمان با جمع آوری آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: عوامل رفتاری تسهیل کننده درمان در 6 طبقه شامل «ترک استعمال مواد مخدر و دخانیات در طول درمان، متادون درمانی در طول درمان، مسافرت نرفتن در طول درمان، خسته نشدن و مصمم بودن در مصرف صحیح داروها تا اتمام دوره درمان، امید به بهبودی و سلامت عاملی برای تداوم درمان و عادی شدن مصرف داروها برای بیمار» دسته بندی گردید.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر که حاصل آن شناسایی عوامل رفتاری موثر بر درمان بیماران مبتلا به سل بود، باید مداخلات آموزشی مناسبی جهت تقویت عوامل تسهیل کننده، به منظور آموزش موثر بر درمان بیماران طراحی و اجرا گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 42 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

HASANPOOR AZGAHDY SEYEDE BATOOL | SIMBAR MASOUMEH | VEDADHIR ABOUALI | AMIRI FARAHANI LEILA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  20-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39045
 • دانلود: 

  19467
چکیده: 

Background: Adopting another person’s child by infertile couple might not alleviate their pain so much but direct the suffering and pain of infertility towards parenthood and parental experience. Therefore, this study aimed to explore the challenges of adoption to assist in proper planning to improve the quality of adoption.Methods: This qualitative study was conducted with conventional content analysis method on 25 women with primary and secondary infertility. The study was conducted in Vali-e-asr Reproductive Health Research Center, Tehran, Iran. Sampling method was done purposefully and data were gathered from semi-structured interviews. The interviews continued until saturation of the data. Concurrent with data collection, their analysis was done based on the conventional content analysis method.Results: The main concepts derived from data were categorized into 3 main themes and their subthemes as follows: 1) Legal and cultural barriers (importance of blood ties, priority of treatment before deciding to adopt a child, and strict legal requirements), 2) The attitude of the husband towards adopted child (adoption as a good deed, husband preferred to continue the treatment as much as possible, the decision of the husband depends on the reaction of others around them, and preferring remarriage over adoption), 3) Attitude of the others (fear of disclosure of adoption in the future and negative attitudes of the society).Conclusion: The findings of this study showed that in our society, the importance of blood ties, cultural factors, and infertility treatment are among the barriers to adoption. The results show that it is critical to raise the awareness and enlightenment in society through the media to minimize the socio-cultural consequences of adoption.

آمار یکساله:  

بازدید 39045

دانلود 19467 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: FAMILY‘S CONFLICT IS THE IMPORTANT DETERMINANTS OF QUALITY AND QUANTITY OF RELATIONSHIPS AMONG FAMILY MEMBERS. NO study OF WHICH WE ARE AWARE HAS ASSESSED CONFLICTS, ESPECIALLY AMONG NORMAL OR APPARENTLY SATISFIED COUPLES IN THE IRANIAN CONTEXT. THIS study EXPLORED SOURCES, OUTCOMES AND RESOLUTION OF CONFLICT IN MARRIAGE IN WOMEN. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  189-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

مقدمه: تاثیری که آمپوتاسیون بر وضعیت روحی-روانی و اجتماعی بر جای می گذارد غیر قابل انکار است زیرا ناتوانی جسمی علاوه بر سازگاری روانی- اجتماعی بر سلامت روان فرد نیز تاثیر گذاشته و این گونه افراد در مقایسه با افراد عادی بیشتر دچار انزوای اجتماعی می شوند. از طرفی تعامل اجتماعی به عنوان قوی ترین نیروی مقابله ای برای رویارویی موفقیت آمیز با آمپوتاسیون و شرایط تنش زا شناخته شده و تحمل مشکلات را برای بیماران تسهیل می کند.روش کار: مطالعه حاضر با رویکرد تحقیق کیفی وروش تحلیل محتوا انجام گردیده است. مشارکت کنندگان شامل 20 نفر آمپوتاسیون اندام تحتانی ناشی از تروما بودند. نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف شروع شد و تا اشباع داده ها ادامه یافت مصاحبه بدون ساختار، روش اصلی جمع آوری داده بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و به صورت مقایسه مداوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: درون مایه اصلی استخراج شده از داده ها تنگنا و محدودیت اجتماعی بود طبقات شامل «مداقه دیگران در زندگی»، «احساس طرد شدن»، «اختلال در عملکرد روزانه»، «پنهان کاری جسمی -روانی»، «ترحم گریزی» و«کاهش مراوده با دیگران» بودند.بحث و نتیجه گیری: با توجه به تعدد مشکلات جسمی، روحی و اجتماعی در بیماران ترومایی، شناسایی و تعدیل عوامل موثر در تنگنا و محدودیت اجتماعی می تواند در تطابق این افراد با بیماری و ارتقای کیفیت زندگی آنها موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  544-555
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  2646
چکیده: 

Background and Objectives: vaginismus and Dyspareunia disorders is important issue in the field of painbecause this type of pain is part of emotional behaviors in marital relationships such as sexual intimacyand vaginal intercourse. The aim of the present study was to investigate the antecedents that lead to theexperience of vaginismus and Dyspareunia in women. Methods: This study was conducted with a qualitative approach and using the method of contractualcontent analysis with inductive method. 9 female participants with vaginismus and Dyspareunia wereselected by purposive sampling method and continued to saturate. After data collection, all interviewswere implemented and reviewed and the main components were extracted. First, the semantic unitswere identified and then turned into psychological expressions. Finally, the general structure was determinedand combined. Results: In general, thirteen predictive categories were identified using research data analysis. Accordingly, the preceding categories of this experience include incorrect family sex education, incorrect religiousattitude, sexual abuse, phobia, fatigue, lack or insufficiency of sexual awareness, sexual disorders of thespouse, psychological disorders of the spouse, fear of pregnancy, Lack of foreplay, suppression of sexualdesire, previous failed marriage and viewing pornographic images. Conclusion: The results of this study enrich the previous research literature on the antecedents of thelived experience of vaginismus and dyspareunia. Also, the structure of living experience of vaginismusand Dyspareunia extracted in this study is widely used to develop and implement prevention and treatmentprograms for this disorder.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 2646 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  162
 • صفحات: 

  1260-1269
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1058
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

مقدمه: معضل افزایش بی رویه جمعیت تهدیدی جدی برای جامعه جهانی و اساسی ترین مانع توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها محسوب می گردد. بنابراین یکی از راه های کنترل جمعیت، فراهم بودن روش های مطمئن پیش گیری از بارداری است. از میان روش های مطمئن پیش گیری، روش بستن لوله ها در مردان را می توان نام برد که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان یک روش ساده و موثر در پیش گیری از باروری تایید کرده است. لذا توجه به مردان و دخالت دادن آنان در تنظیم خانواده به منظور کنترل جمعیت و ارتقای بهداشت باروری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی تجارب مردان از عمل وازکتومی اجرا گردید.روش ها: مطالعه حاضر مبتنی بر رویکرد کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. بدین منظور 14 فرد وازکتومی شده به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق و باز استفاده شد. متن مصاحبه ها ضبط گردید و پس از مکتوب سازی با روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از مجموع یافته های این مطالعه، چهار مفهوم اصلی که بیان گر ساختار تجارب مردان از وازکتومی بودند، استخراج شد. این مفاهیم شامل نظرات راجع به وازکتومی، برداشت و ذهنیات از وازکتومی، تجارب از وازکتومی، و توصیه به دیگران بودند.نتیجه گیری: با شناخت و درک تجارب مردان وازکتومی شده و همچنین تعیین جنبه های مثبت و منفی این روش و طراحی برنامه های آموزشی و مشاوره بر اساس نتایج پژوهش می توان جهت گسترش این روش گام های موثرتری برداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1058

دانلود 291 استناد 0 مرجع 0
litScript