نتایج جستجو

159138

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

15914

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

جلالی رستم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  310-320
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  29479
 • دانلود: 

  10598
چکیده: 

مقدمه: در پژوهش های کیفی نمونه گیری توسط نوع پژوهش مشخص می شود ولی اکثر پژوهش های منتشر شده نوع پژوهش را مشخص نکرده اند. با این وصف راهبرد جدید در پژوهش های کیفی استفاده از انعطاف پذیری حداکثر به جای رعایت دقیق چارچوب می باشد. این مطالعه مروری برای مشخص نمودن انواع روشهای نمونه گیری با استفاده از مقالات معتبر و کتابهای در دسترس انجام گردید. روش: جستجوی الکترونیکی با استفاده از پایگاه های داده ای مانند Scopus، Sciencedirect، Medline، Cinahl، Proquest و Psychinfo با کلیدواژه های پژوهش های کیفی و نمونه گیری انجام شد. یافته ها: روش های نمونه گیری در پژوهش های کیفی اگر چه تحت عنوان هدفمند نام برده شده است ولی این روش ها می تواند شامل طیف وسیعی از نمونه گیری ها از سهمیه ای، گلوله برفی، نظری، موارد حاد، همگن، پشت سر هم، معیاری و ترکیبی باشد. نتیجه گیری: نمونه گیری در پژوهش کیفی سعی در تعیین گروه های ویژه ای از مردم را دارد که دارای ویژگی های بوده یا در موارد مشابهی از پدیده اجتماعی مورد پژوهش زندگی می کنند. شرکت کننده بدان دلیل انتخاب می شود که قادر به کشف دیدگاهی مشخص از رفتار مربوط به پژوهش است. اگرچه منافع پژوهش کیفی در مراقبت سلامت بطور فزاینده ای توسط افراد دانشگاهی و پزشکان شناخته شده ولی کژ فهمی هایی در مورد فلسفه اساسی و راهبرد متدولوژیک باقی مانده است. فرایند نمونه گیری یکی از علل ابهام در پژوهش های کیفی می باشد. در واقع نمونه گیری یک مورد پیچیده در پژوهش های کیفی بوده و روشهای زیادی از نمونه گیری در نشریات پژوهش های کیفی وجود دارد ولی عدم وضوح و همپوشانی انواع نمونه گیری کاملا مشخص است.

آمار یکساله:  

بازدید 29479

دانلود 10598 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

CLISSETT P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5048
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5048

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

واعظی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  119-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1252
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقاله حاضر بر اساس پژوهشی در رفتار مدیران سازمانهای دولتی ایران نوشته شده است. هدف مقاله آنست که پژوهش کیفی در عمل و به عنوان رویکردی متمایز از پژوهش کمی تشریح شود. تجارب پژوهشگر در بکارگیری استراتژی پژوهش مستقیم به عنوان یکی از شیوه های کیفی در مطالعه فعالیت های مدیران با استناد به نمونه های مشاهدتی بازگو شده است. در این مقاله ابتدا مفاهیم نظری متدولوژی کیفی و سپس فرایندهای اجرایی آن شرح داده می شود. پس از آن به طراحی مدل پژوهش اشاره می شود و در پی آن به نمونه آماری در پژوهش مستقیم، مشاهده ساخت یافته به عنوان ابزار اصلی گردآوری داده ها، و ماهیت داده های گردآوری شده پرداخته شده است. در این تجربه پژوهشگر از استدلال قیاسی و استقرایی توامان استفاده کرده است تا ماهیت نقش های مدیران سازمانهای اداری ایران را توصیف کند. روش قیاسی برای ساختن مدل تحلیلی و روش استقرایی برای مشاهده و مرحله تجربی بکار گرفته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1252

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  67-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

انجام مطالعات اجتماعی تجربی به روش کیفی و فضای تکوینی و درحال جافتادن این روش ها بحث ارزیابی این تحقیقات و اعتبار و دقتمندی یافته های این پژوهش ها را مطرح کرده است. به خصوص این مسیله در کشور ما با حجم پایین مقالات چاپ شده در این زمینه، بسیار نمایان بوده و جست وجوی منابع و مقالات مرتبط با بررسی استاندارهای ارزیابی تحقیق کیفی و انگشت شمار بودن آن ها گواهی بر مسیله مند بودن این موضوع است. کنکاش در این موضوع، دغدغه نویسندگان این نوشتار است. در این کار پژوهشی سه بخش مولفه های تحقیق، معیار تحقیق و استراتژی های تحقیق از هم تفکیک گردیده اند. با بررسی مولفه هایی همچون ویژگی های محقق، چهارچوب مفهومی، عوامل زمینه ای، اهداف و سیوالات تحقیق، رویه های جمع آوری داده، مدیریت و تحلیل داده ها، بر اهمیت رعایت معیارهای دقتمندی در هر یک از این مولفه ها تاکید می شود. این مقاله به تفکیک معیارهای دقتمندی از استراتژی های دقتمندی و البته ارتباط بین این دو اصرار دارد. برای حصول دقتمندی، معیارهای متنوعی توسط اندیشمندان ارایه شده است که برخی از آن ها عبارتند از: قابل قبول بودن، قابلیت انتقال، قابلیت اتکاء، قابلیت تاییدپذیری، انسجام، کفایت نمونه گیری، اعتبار کاربرپذیری و اعتبار اخلاقی. این معیارهای با شدت و ضعف هر یک با استراتژی هایی همچون تفحص همتا، بازتاب پذیری، توصیف فربه، کنترل عضوها، مشاهده کننده بیرونی، پیچیدگی تحلیل و کفایت مرجع در ارتباطند.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  45-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  405
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

زمینه و هدف: انسجام به معنی تطابق میان عناصر پژوهش نظیر هدف کار، دیدگاه فلسفی پژوهشگر، نقش پژوهشگر در مطالعه، روش ارزشیابی و نقد مطالعه است. هدف این مطالعه بستر سازی برای شفاف نمودن یکی از مسائل مهم روش شناسی کیفی تحت عنوان انسجام است که معمولا هنگام طرح ریزی و انجام پژوهش کیفی کمتر مدنظر پژوهشگران قرار می گیرد.مواد و روش ها: جهت ارائه مقاله مروری حاضر، پژوهشگران با استفاده از موتورهای جستجوی عمومی و اختصاصی و نیز مطالعه کتابخانه ای بر روی کتب روش پژوهش کیفی علوم بهداشتی و علوم اجتماعی، مطالعه ای عمیق برای بررسی مقوله انسجام در روش شناسی کیفی و نکات ضروری و در عین حال فراموش شده آن پرداختند. نتیجه این جستجو دستیابی به 95 مقاله و 20 کتاب بود. از این میان با وجود اهمیت و تاکید زیاد بر مفهوم انسجام در روش شناسی کیفی، فقط 23 مقاله و 7 کتاب بیشتر از سایرین بدان پرداخته بودند که از داده هایشان برای نگارش این مقاله استفاده شد.یافته ها: نتایج مرور مقالات و کتب منجر به سازماندهی مطالب در چهار طبقه کلی تحت عنوان های تعریف انسجام، مصادیق عدم انسجام در روش شناسی کیفی، علل عدم وجود انسجام و در نهایت راهکارهای ارتقا انسجام روش شناسی کیفی گردید.نتیجه گیری: عوامل مختلفی زمینه ساز عدم انسجام پژوهش های کیفی می شوند. عدم انسجام در پژوهش کیفی سبب کاهش دقت و اعتبار یافته های پژوهش ها شده و در طولانی مدت منجر به تنوع بی حد و حصر روش های پژوهش کیفی و ناتوانی در قضاوت در مورد کیفیت گزارشات می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 405

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (پیاپی 7)
 • صفحات: 

  113-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید. چکیده عربی:یتمحور البحث فی هذه المقالة حول أحد مناهج البحث النوعی الذی یطلق علیه عنوان (منهج تحلیل الخطاب). و فی هذا المجال لا یوجد إجماع واضح حول طبیعة الخطاب و واقع مختلف أبعاده، وکذلک لیس هناک إجماع حول تحلیل أدائه و کیفیته. وحسب تعاریف الخطاب فإن تحلیله وبیان خصائصه وزوایاه المختلفة فی آراء المفکرین، یکون مختلفا بالنسبة لکل منها. أما أبسط تعریف للخطاب فهو: إن الخطاب عبارة عن طریقة خاصة للحدیث عن العالم وفهمه.ویتطرق الباحث فی هذه المقالة إلی تحلیل الخطاب وفق رأی المفکر المعاصر میشیل فوکو، إذ إن نظریته فی هذا المجال فیها تطورات عرفت بعلم الأصول البشریة لفوکو. لذا فإن هذه المقالة تتضمن بیان أفکار فوکو فی هذا الصدد باختصار وتوضیح العناصر الفعالة لنظریة تحلیل الخطاب التی طرحها. ومن أجل ذکر التطبیق العملی فی هذا البحث، یبین الباحث نموذجا من البحث الذی یعتمد علی هذا المنهج.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GLASER B.G.

نشریه: 

GROUNDED THEORY REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3796
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3796

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2 (پی در پی 68)
 • صفحات: 

  56-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  25598
 • دانلود: 

  14884
چکیده: 

در بحث روش شناسی تحقیق دو پارادایم تحقیقی کیفی و کمی وجود دارد. یکی از روش های مهم تحقیق در رویکرد کیفی، روش پدیدارشناسی است که با توجه به نوع نگاه به پدیده مورد بررسی، این رویکرد خود به دو روش عمده توصیفی و تفسیری تقسیم می شود؛ که علی رغم شباهت های بسیار، این دو روش تفاوت هایی هم دارند که شناخت آنها برای انتخاب به جا و مناسب هر یک از دو روش تحقیق پدیدارشناسی در زمینه های مختلف کمک کننده می باشد.لذا این مقاله ضمن گذر بر ریشه فلسفی پدیدارشناسی، جوانب آن را در دو رویکرد توصیفی و تفسیری روشن می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 25598

دانلود 14884 استناد 3 مرجع 0
همکاران: 

-

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1395
تعامل: 
 • بازدید: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31

نویسندگان: 

POPE C. | ZIEBLAND S. | MAYS N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  320
 • شماره: 

  7227
 • صفحات: 

  114-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  14151
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14151

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript