نتایج جستجو

281

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

29

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MAHMOUD H.M. | HAGGAGA A.M. | EL GEBALY H.S.

نشریه: 

LIFE SCIENCE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1725-1732
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5309
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5309

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

بیماری پولوروم یکی از مهمترین عفونت های سالمونلایی در طیور است که در اثر سالمونلا پولوروم ایجاد گردیده و عمدتا در جوجه ماکیان و جوجه بوقلمونها دیده می شود. در این بررسی، شش گروه 10 قطعه ای از جوجه بلدرچین های 5 روزه با 0.2 میلی لیتر از غلظتهای معین (CFU/ML 108-103) از این باکتری به طور خوراکی تلقیح گردیدند که در بالاترین غلظت، هشتاد درصد از جوجه ها تلف شدند. جهت تعیین انتشار طبیعی عفونت، بیست قطعه جوجه بلدرچین یک روزه به مدت 3 هفته در مجاورت با یک جوجه آلوده قرار داده شدند که در نتیجه دو قطعه از آنها تلف گردیدند. مبتلایان علایمی مشابه آنچه که در ماکیان و بوقلمون دیده می شود از خود بروز دادند. پرخونی و نکروز کبد، بزرگی طحال، پریکاردیت، نودولهای قلبی و ریوی و اندرونه روده کور از مهمترین ضایعات کالبد گشایی بودند. همچنین کلیه ها گاهی اوقات متورم یا کمرنگ تر از حالت عادی با تجمع اورات در میزنای دیده شدند. سالمونلا پولوروم از کبد، طحال، ریه ها، قلب، پانکراس، کلیه ها و روده کور جدا گردید. در نتیجه جوجه بلدرچین های ژاپنی به سالمونلا پولوروم حساس بوده و ممکن است در انتشار آن به ماکیان نقش داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پی آیند 48)
 • صفحات: 

  128-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  965
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در پی وقوع یک بیماری عفونی واگیر، در یکی از مزارع پرورش دهنده بلدرچین، که با تفاوت بسیار زیاد نشانه های شدید تنفسی و همچنین کنژکتیویت همراه بود . از 26 قطعه پرنده بیمار و تلف شده ارسالی به بخش بیماریهای طیور موسسه سرم سازی رازی نمونه گیری به عمل آمد. پس از انجام آزمایشات مقدماتی ویروس شناسی و مشاهدات میکروسکوپ الکترونی، بیماری مزبور را برونشیت بلدرچین (Quall brononitis) و عامل آن را ویروس  QBVتشخیص دادیم که با استفاده از آزمایشات تکمیلی مانند تزریق به کشت سلول اولیه کبد جنین جوجه، آزمایشات سرولوژی، مقاومت در مقابل حلال های چربی، تغییرات PH و دما و نیز توانایی ایجاد پلاک ویروسی در محیط کشت آگاردار، تشخیص اولیه بیماری تایید گردید. شایان ذکر است که این بیماری برای نخستین بار در ایران گزارش می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 965

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  216-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SINA G. | JAFARI M. | KHOJASTEH S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  877-881
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11317
 • دانلود: 

  13816
چکیده: 

This study was conducted to investigate the effect of different levels of sesame meal (SM) on performance and carcass characteristics of Japanese quail. One hundred sixty day-old Japanese quail chick were equally distributed into 16 cage pens and reared form 10 to 42 days of age. The treatments consisted of SM0, SM50, SM100 and SM150. The diet for SM0 treatment had no SM (control), while those for treatments SM50, SM100 and SM150 included 50, 100 and 150 g/kg of SM, respectively. Each dietary treatment was fed ad libitum to four replicate groups of 10 birds at the beginning of experimental period. Chicks and feed were weighed on days 10, 24 and 42 and carcass characteristics were measured on day 42. Results indicated that daily weight gain, feed intake and feed efficiency were not significantly affected by experimental treatments. However, diet containing 150 g/kg SM improved the weight gain and feed conversion ratio of Japanese quail, numerically. The highest carcass weight was recorded for quails fed SM50. As well as, diets containing SM increased more the weight of gizzard and intestinal than control diet (P<0.05). Thus, SM can be used as an alternative feedstuff in Japanese quail diets, at inclusion levels up to 150 g/kg without negative effects on performance and carcass traits.

آمار یکساله:  

بازدید 11317

دانلود 13816 استناد 0 مرجع 315
نویسندگان: 

NAJDI S. | NIKBAKHT BRUJENI G. | SHEIKHI N. | CHAKHKAR S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (55)
 • صفحات: 

  106-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14489
 • دانلود: 

  11448
چکیده: 

Helicobacter pylori(H. pylori) is a gram-negative, microaerophilic bacterium that cause the stomach infection in more than 50% of human population worldwide. The aim of this study was to examine the possibility of anti- H. pylori immunoglobulins Y (IgYs) production in quails and evaluate the effect of the different methods of immunization on titers of IgY in egg yolks. Whole cell bacterial antigen was used for immunization of quails. Forty Japanese quails (Coturnix japonica) were divided into four groups. The first group intramuscularly immunized with one dose of antigen (3 × 108 inactivated bacteria) whereas the second group injected with half dose. Third group administered orally. Yolk IgY was isolated using precipitation method of water dilution combined with chloroform. Dot-blot and ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) were used for determining the specificity and quantifying the titer of IgY in egg yolks. Results showed that quails as well as chickens are able to produce anti- H. pylori IgY. quails antibodies have high titer and specificity that can be used in therapeutic and research purposes. This study indicated that higher amounts of antigen can not develop higher titer of IgY and injection is not necessary for efficient immunization of the quail against H. pylori.

آمار یکساله:  

بازدید 14489

دانلود 11448 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

TABER D.F. | RAHIMIZADEH M. | YOU K.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THECURRENT STUDY WAS CARRIED OUTTO INVESTIGATE THE DIRECT AND INDIRECT RESPONSES TO SELECTION FOR FOURWEEK BODY WEIGHT (4WK BW) AND FOUR-WEEK BREAST WEIGHT (4WK BRW) AND TO DETERMINEGENETIC CONTRIBUTION OF REMINDER FOUNDERS TO THE LAST GENERATION.A TOTAL NUMBER OF 351 BIRDS WERE EQUALLY ALLOCATED TO THE THREE LINES. TWO SELECTED LINES (S1 AND S2 FOR BODY WEIGHT AND BREAST WEIGHT, RESPECTIVELY) ALONG WITH A CONTROL (C) LINE WERE USED. TOTAL NET GENETIC IMPROVEMENT FOR BW AND BRW IN S1 AND S2 LINES WERE 31.6, 7.6 AND 28.0 AND 7.3 G, RESPECTIVELY. GENETIC CORRELATIONS BETWEEN 4WK BW AND CARCASS TRAITS (0.85 TO 0.95) AND PHENOTYPIC CORRELATIONS (0.43 TO 0.93) WERE POSITIVELY HIGH IN THE SELECTED LINES. THE MEAN PERCENTAGE OF INBREEDING FOR POPULATION AND INBRED BIRDS IN S1 AND S2 LINES WERE 0.95, 7.75 AND 0.64 AND 11.3, RESPECTIVELY. THE RESULTS SHOWED THAT BW CAN BE USED AS A SELECTION CRITERION TO IMPROVE THE CARCASS TRAITS DUE TO BOTH THE STRONG CORRELATION BETWEEN BW AND CARCASS TRAITS AND SELECTION FOR BW IS EASIER TO RECORD AND ALSO ITS IMPROVEMENT COSTS ARE LOWER.IN THE MEANWHILE, LONG TERM RESPONSE TO SELECTION IS NEEDED TOPRESERVEALLELES FROM THE LOWEST CONTRIBUTED FOUNDERS.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

تایب آی.تی. | سلیمان بی.اف.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  621-627
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  769
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 769

دانلود 151 استناد 0 مرجع 4790
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  197-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10203
 • دانلود: 

  6581
چکیده: 

To evaluatethe effects of supplementing diets of growing Japanese quails (n=450; 7 days old) with chromium (Cr) yeast and / or mannan oligosaccharides (MOS) on productive performance, carcass traits and the immune system are reported. Diets were a basal diet (control) or the basal diet supplemented with 600 mg Cr-yeast/kg (Cr 1), 1200 mg Cr-yeast/kg (Cr 2), 1.0 g MOS/kg, Cr 1+MOS or Cr 2+MOS. quails fed Cr 1, MOS or Cr 1+MOS diets had similar final live body weight and weight gain, with both groups being higher than the control. Feed conversion tended to be improved with dietary supplements. Carcass traits did not differ among treatments. Primary and secondary humoral immune responses of quails fed the supplemented diets were higher than the control. Plasma total proteins and triiodothyronine were increased, while plasma total lipids and cholesterol were decreased by the supplements. In conclusion, dietary supplementation with Cr yeast (600 mg/kg) and / or mannan oligosaccharides (1.0 g) improved productive performance and immunity and reduced total cholesterol of growing Japanese quails.

آمار یکساله:  

بازدید 10203

دانلود 6581 استناد 0 مرجع 1260
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  251-259
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

زمینه مطالعه: گاماکروناویروس ها، RNA ویروس های تک رشته ای و سنس مثبت هستد که سبب بیماری های متعددی در پرندگان می شوند. هدف: هدف از این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی گاماکروناویروس ها در جمعیت بلدرچین های ایران بود. روش ها: در بین سال های 1395 تا 1397 از 47 گله بلدرچین با علایم گوارشی یا بدون علایم گوارشی از 4 استان ایران اقدام به نمونه گیری شد. نتایج: گاماکروناویروس در نمونه های جمع آوری شده از 4 گله متفاوت بر اساس روش RT-PCR مثبت تشخیص داده شد و ژن N جدایه ها نیز تعیین توالی گردید. جدایه ها گروهی متمایز از سایر گاماکروناویروس ها تشکیل دادند. نتیجه گیری نهائی: نتایج مطالعه حاضر وجود یک گاماکروناویروس جدید در چرخش در بین جمعیت بلدرچین های ایران را تایید می کند. ارتباط شجره شناسی جدایه ها با سایر جدایه ها از مناطق مختلف جغرافیایی، پیچیدگی و تنوع را نشان می دهد. مطالعه حاضر، اولین شناسایی گاماکروناویروس ها در جمعیت بلدرچین های تجاری در ایران می باشد. مطالعات تکمیلی از جمله جداسازی ویروس و مطالعات تجربی ضرروری بنظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript