نتایج جستجو

1413

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

142

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

فیلی زاده یوسف

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  21-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  274
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

کاشت دریایی جلبک گراسیلاریا (Gracilaria corticata) در 4 منطقه مختلف جزیره قشم (قشم، لافت، بیوتکنولوژی و هنگام) در بهار و تابستان 1378 روی تور، طناب و درون سبد مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این آزمایش و تجزیه داده ها نشان داد که اختلاف معنی داری در میزان رشد نشاها و افزایش بیوماس در مناطق و روشهای مختلف کاشت وجود دارد. 45 روز پس از کاشت، افزایش معنی داری در رشد نشاها و افزایش بیوماس در مناطق قشم و لافت نسبت به مناطق بیوتکنولوژی و هنگام مشاهده گردید. عملکرد جلبک گراسیلاریا در روش کاشت روی تور بیش از کاشت روی طناب می باشد. همچنین عملکرد نشاهای کاشته شده روی تورها و طناب هایی که بصورت هفتگی تمیز گردیدند، نسبت به تیمارهایی که تمیز نشده بودند بیشتر بود. کاشت جلبک درون سبد هنگامی مقرون به صرفه می باشد که خطرات ناشی از شدت حرکت آب، خورده شدن توسط موجودات آبزی و شدت تشعشعات خورشیدی در منطقه کاشت وجود داشته باشد.عوامل محیطی نظیر نور، درجه حرارت و سرعت حرکت آب تاثیر معنی داری بر عملکرد و میزان رشد جلبک گراسیلاریا دارند. همچنین حضور بعضی از موجودات آبزی نظیر لاک پشت در ایستگاه لافت باعث کاهش عملکرد این منطقه نسبت به قشم گردید. از آنجایی که هزینه عملیات کاشت جلبک ها در سواحل بالا می باشد، شناخت کافی از شرایط اکولوژیک منطقه پیش از شروع هر عملیاتی ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 274

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  199-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  266
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

جزیره قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس با وسعت 1445 کیلومتر مربع در راستای سواحل استان هرمزگان از بندرعباس تا بندر خمیر قرار دارد. از رویشهای های اصلی آن می توان به جنگلهای مانگرو در سواحل شمالی جزیره در مناطق لافت و طبل، جوامع هالوفیت، رویشهای شنرست - نمک دوست، رویشهای تراسهای در حال فرسایش و درخت زارهای خشک اشاره کرد. در این مقاله حدود 314 گونه بومی جزیره قشم لیست شده است که تعداد 74 گونه آن تاکنون در دیگر منابع موجود برای جزیره ذکر نشده است. تقسیم بندی تیپهای بیولوژیکی موید آن است که تروفیتها و کامفیتها بالاترین درصد را داشته و از نظر کورولوژی نیز عناصر صحرا - سندی بالاترین درصد را دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 266

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  85-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

محیط های ساحلی از حساس ترین سیستم های محیطی به شمار می روند که تحت تأثیر فرآیندهای هیدرودینامیکی حاکم، تغییر و تحول در آنها نسبتاً سریع بوده و شاید از این نظر قابل مقایسه با سایر سیستم های ژئومرفولوژی نباشد. سواحل قشم به واسطه ی نوسانات و تغییرات زیاد دوره ای سطح آب، محیطی منحصربه فرد با ویژگیهای خاص به وجود آورده است. به واسطه ی همین تغییر سطح آب، شاهد تغییرات زیاد خط ساحلی در مناطق ساحلی هستیم. با درک این تغییرات قادر خواهیم بود برنامه ریزی دقیق تری برای مناطق مذکور داشته باشیم و مدیریتی کارآمد برای آینده ای بهتر در سواحل قشم داشته باشیم. پهنه ی مورد مطالعه یدر این پژوهش، خطوط ساحلی جزیره قشم می باشد. هدف از این مطالعه، پهنه بندی پایدار ساحلی جزیره قشم جهت احداث مناطق دریایی جدید می باشد. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و هدف، روش تحقیق ارزیابی-تحلیلی با هدف کاربردی است. بخش مهمی از مطالعات، مربوط به گردآوری و تحلیل اطلاعات و داده های موجود و مورد نیاز برای شبیه سازی ها است. در این پژوهش با استفاده از روش فازی تاپسیس ( FTOPSIS) و سلسله مراتبی فازی (FAHP) به تحلیل معیار مؤثر بر پهنه بندی سواحل دریایی می پردازیم. نتلیج بدست آمده حاکی از آن است که قسمت شمالی جزیره موقعیت بهتری جهت از لحاظ شاخصهای بررسی شده دارا است. بنابراین این قسمت با مساحت هزار هکتار به عنوان مکان مورد نظر مشخص می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  131-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

هدف از این مطالعه برآورد ارزش بازاری جنگل حرا در استان هرمزگان برای دو گروه استفاده کننده از این جنگل شامل صیاد و دام دار است. برای محاسبه ارزش بازاری، از سه روش ارزش نهایی (تابع تولید)، بازده خالص (تابع سود) و هزینه اجتناب برای دو گروه صیادان و دام داران منطقه استفاده شد. ارزش بازاری به دست آمده هر هکتار جنگل حرا برای صیاد با استفاده از روش ارزش نهایی (تابع شفرد) معادل 7347700 ریال در سال بود. ارزش بازاری برای دام دار به کمک تابع تولید، برای هر هکتار جنگل حرا معادل 325000 ریال در سال به دست آمد. کل ارزش بازاری با استفاده از روش ارزش نهایی برای هر هکتار جنگل حرا 12387820 ریال در سال برآورد شد. با مقایسه این دو ارزش نتیجه گیری می شود، که ارزش بازاری محاسباتی برای صیاد بیش تر از دام دار است. هم چنین مجموع ارزش بازاری هر هکتار جنگل حرا (برای صید میگو و دام پروری) از طریق بازده خالص و هزینه اجتناب به ترتیب سالانه 4083915 ریال و 5064730 ریال محاسبه شد. محاسبه ارزش های بالا می تواند توجیه مناسبی بر حفاظت بیش تر از جنگل حرا و جلوگیری از تخریب بیش تر، از طرف دولت و استفاده کنندگان باشد. گفتنی است که ارزش محاسبه شده نشان دهنده ارزش بازاری تمام خدمات جنگل های مورد مطالعه نیست. توجه نکردن به دیگر ارزش ها به دلیل محدود بودن دامنه این مطالعه و مشکلات محاسبه ارزش های دیگر است.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZOHURI H. | KARAMI M. | AHAREFI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  69-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14455
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

A study was conducted to determine species diversity and distribution of bats in qeshm island, Persian golf, from autumn 1999 to spring 2002. The roosting areas were identified and bats were captured by different means such as mist net and fishing nets set up by the locale people to protect the palm fruits against the fruit bats. Identification of the bat species were done by morphometric and cranial measurements. Five species of bats were identified ; one frugivore (Rousettus aegyptiacus ) and four insectivores; Rousettus       aegyptiacusRhinopoma     muscatellumTaphozus       perforatusAsellia           tridensPipistrellus      pipistrellus Although the existence of fruit bat had been reported so many years ago, the fruit bat ( Rousettus aegyptiacus ) was captured in this study for the first time vy the authors . No insectivore bat was reported before from qeshm island .This was the first report of the 4 insectivorous bats in qeshm . Based on statistical analysis, Pipistrellus pipistrellus should to have intrapopulation variation.

آمار یکساله:  

بازدید 14455

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ندیم مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  147-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  944
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

از نشانه های فرهنگی هر قوم و جامعه ای نامگذاری و شیوه نامگذاری افراد است. در بین ساحل نشینان جنوب ایران و به ویژه ساکنان جزیره قشم، شیوه نامگذاری غیررسمی ازدواج زیادی دارد. در این شیوه، اسامی به صورت رسمی به کار نمی رود و معمولا با تخفیف و یا تغییر ساختار کلمه و یا اضافه کردن پسوندهایی که نشانه لقب است همراه می باشد. در این مقاله ضمن اشاره ای به برخی از این نام ها، دلایل به کارگیری این گونه نامگذاری غیررسمی و کارکرد اجتماعی این شیوه نامگذاری در بین اهالی قشم و ساحل نشینان جنوب ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 944

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  159-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1795
 • دانلود: 

  950
چکیده: 

شرایط آب و هوایی نقش خیلی موثری در ایجاد شرایط آسایش اقلیمی دارد. در شکل گیری شرایط آسایش انسان از دیدگاه اقلیمی چهار عنصر دما، رطوبت، باد و تابش نقش دارند. در بین این عناصر دما و رطوبت تاثیر بیشتری در راحتی انسان دارند و به این دلیل بیشترین مدل های سنجش آسایش انسان بر این دو عنصر استوار شده است. یکی از متداولترین شاخص های اقلیم گردشگری، شاخص TCI است. شاخص مورد نظر با استفاده از پارامترهای اقلیمی میانگین حداکثر ماهانه دمای روزانه، میانگین دمای روزانه، میانگین حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی، بارش (mm)، کل ساعات آفتابی و سرعت باد برای ایستگاه قشم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در جزیره قشم 5 ماه از سال (ماه های آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند) شاخص گردشگری در شرایط ایده آل و عالی قرار دارد. این پارامتر برای ماه های فروردین در شرایط خیلی خوب و برای ماه مهر در شرایط خوب قرار می گیرد. از نظر این شاخص بهترین مکان های گردشگری در سطح جزیره، آبادی های کاروان، لافت و کانی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1795

دانلود 950 استناد 0 مرجع 2
نویسنده: 

GHOLAMZADEH ABBAS | RAHIMI HABIB

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

QC -ESTIMATES OF qeshm island IN EAST SOUTHERN PART OF ZAGROS HAVE BEEN OBTAINED BY USING THE AFTERSHOCK DATA OF qeshm EARTHQUAKE OF NOVEMBER 27, 2005 RECORDED WITHIN AN EPICENTRAL DISTANCE OF 100 KM. MORE THAN 829 EARTHQUAKES RECORDED BY LOCAL TEMPORARY NETWORK CONSIST 16 SHORT PERIOD STATION INSTALLED AFTER A WEEK AFTER MAIN SHOCK FOR  ~ 10 WEAK. THE CODA QUALITY FACTOR, QC, WAS ESTIMATED USING THE SINGLE BACKSCATTERING MODEL IN FREQUENCY BANDS OF 0.5–24 HZ. IN THIS RESEARCH, LATERAL AND VERTICAL VARIATION OF QC IN THE qeshm island ARE STUDIED. IT IS OBSERVED THAT IN THE qeshm island THERE IS ABSENCE OF SIGNIFICANT LATERAL VARIATION IN QC. TO INVESTIGATE THE ATTENUATION VARIATION WITH DEPTH, QC VALUE WAS CALCULATED FOR SIX LAPSE TIMES (5, 10, 15... 30S). THE AVERAGE FREQUENCY RELATION FOR THIS REGION IS QC=36±1.2F 0.94±0.039 AT 5 SEC LAPSE TIME WINDOW LENGTH AND QC=110±1.8F 0.88 ±0.09 AT 30 SEC LAPSE TIME WINDOW LENGTH. IT IS OBSERVED THAT QC INCREASES WITH DEPTH. HOWEVER, THE RATE OF INCREASE OF QC WITH DEPTH IS NOT UNIFORM IN OUR STUDY AREA. BENEATH qeshm island THE RATE OF INCREASE OF QC IS GREATER AT DEPTHS LESS THAN ~ 40 KM COMPARED TO THAT AT LARGER DEPTHS INDICATING THE EXISTENCE OF A LOW ATTENUATION ANOMALOUS STRUCTURE UNDER THE ~ 40 KM DEPTH WHICH MAY CORRELATED WITH MOHO DEPTH IN THIS REGION.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نشریه: 

گردشگری شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  101-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  243
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

دردهه های اخیررشدوگسترش سریع شهرنشینی واستفاده ازوسایل حمل ونقل، سبب افزایش چشم-گیربازدیدازمناطق طبیعی شده است. دراین پژوهش جهت مکان یابی دهکده گردشگری 12 معیار تأثیرگذار در مکان یابی، جهت ایجاد دهکده گردشگری تعیین شد و از طریق فرایند تحلیل شبکه ای که یکی ازجدیدترین روش های تصمیم گیری دراین حوزه به حساب می آید ارتباط بین معیارها و میزان اهمیت آن ها در مکان یابی مشخص شد. سپس در GIS برای هر معیار نقشه موردنظر تهیه و با ترکیب نقشه ها با استفاده از شاخص همپوشانی و روش منطق فازی با عملگرهای AND و GAMMA، نقشه نهایی مکان های بهینه جهت ایجاد دهکده گردشگری مشخص شد. روش تحقیق دراین پژوهش ترکیبی ازروش های تحلیلی، توصیفی، اسنادی ومیدانی است. برای تکمیل داده هاواطلاعات ازمطالعات میدانی وتکمیل پرسشنامه جهت تجزیه وتحلیل استفاده شده است. نتایج نشان دادند که استفاده از عملگر AND و GAMMA مناطق مساعدتر و بهینه تری نسبت به شاخص همپوشانی مشخص می کنند درنهایت با استفاده از پرسش گری شرطی در GIS مکان موردنظر در ضلع شمالی جزیره قشم در کنار چشم انداز ساحلی و جنگل های حرا می باشد که علاوه بر داشتن قابلیت به منظور ساختن تأسیسات و تجهیزات رفاهی و گردشگری، می تواند در زمینه توسعه جاذبه های طبیعت گردی، ورزشی و تفریحی مکمل نیز کارآمد باشند. به طورکلی، می توان بیان داشت که تسهیلات موردنیاز گردشگران با استقرار در نواحی شمالی کارایی بیشتری خواهند داشت. همچنین نتایج مباحث آماری در نرم افزار SPSS نشان داد که سطح معنی داری آن برابربا صفر است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که توانمندی ها و پتانسیل های جزیره قشم، توانایی و پتانسیل ایجاد دهکده گردشگری را دارا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 243

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سلیمانی منا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  21-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

بررسی آرا گردشگران یکی از معیارهای مهم در انتخاب، طرح ریزی و طراحی مناطق تفرجی است که باعث بهره وری تفرجی در مناطق دارای پتانسیل گردشگری است. در این مطالعه چگونگی الگوها و رفتارهای تفرجی گردشگران در جنگل های حرای قشم واقع در حد فاصل جزیره قشم و بندر خمیر در استان هرمزگان با استفاده از بررسی و تحلیل فاکتورهای تقاضای تفرجی در مناطق طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی مبدا و مدت زمان مسافرت مراجعه کنندگان به جنگل های حرای قشم نشان داد شعاع بازدیدکنندگان این منطقه بسیار وسیع می باشد. مطابق این بررسی 79 درصد مراجعه کنندگان به منطقه، گردشگران خارج از استان هرمزگان می باشند و اکثر آنها مسافت زیادی را برای رسیدن به منطقه طی کردند. بررسی تعداد دفعات مراجعه افراد پرسش شونده نشان می دهد که مراجعه به شکل سالی یکبار بیشترین الگوی مراجعه بازدیدکنندگان به منطقه است. الگوی اجتماعی اکثر گردشگران در منطقه بصورت تک خانواده و چند خانواده است. بررسی نوع فعالیت های تفریحی و تفرجی مورد علاقه گردشگران نشان داد، جنگل های حرای قشم پتانسیل مقدماتی برنامه ریزی گردشگری جهت قایق سواری و ماهیگیری را برای پر کردن اوقات فراغت مراجعه کنندگان به علت برخورداری از منابع تفرجی پر تقاضا چون آب دریا و جنگل های مانگرو را دارا می باشد. مراجعه کنندگان به منطقه دلیل اصلی بازدید از منطقه را چشم انداز زیبای جنگل حرا عنوان نموده اند. برای اصلاح شیوه مدیریتی و اجرای موفق برنامه های نگهداری و توسعه تفرجی جنگل های حرای قشم به کارگیری الگوهای رفتاری تفرجی گردشگران می بایست مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
litScript