نتایج جستجو

1647

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

165

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

موسوی کمال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2 (پی در پی 141)
 • صفحات: 

  217-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله به معرفی و شرح قصیده ای از شیخ الرئیس قاجار پرداخته شده که دارای 47 بیت (18 بیت ملمع، 4 بیت تماماً عربی و 25 بیت فارسی) است. شاعر در این قصیده همچون شنفری و طغرائی از جفای خویشان و نزدیکان و دوستان و چرخ کجمدار و غیره شکایتها دارد. وجه تسمیه «لامیه القجر» این است که شاعر، از دوره قاجار است و قصیده اش «لامیه».

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  53-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  825
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

به منظور بررسی نقش سیاسی و اجتماعی زنان خاندان قاجار، مطالعه حرمسراهای این دوران اهمیت به سزایی خواهند داشت. موقعیت حرمسراهای دوره قاجار و کارکردهای سیاسی – اجتماعی آن، ضرورت تعمق در این نهاد را برای تبیین ساخت سیاسی دولت قاجاریه ایجاب می کند. برخی موضوعات، در محدوده کارکردهای حرم، اهمیت بیشتری خواهند داشت؛ از جمله: 1-روند ورود زنان به حرمسراهای شاهان قاجار چگونه بوده است؛ 2- زندگی آنان به عنوان زنان برخوردار و مرفه جامعه تحت چه شرایطی سپری شده است؛ 3- فعالیت های اجتماعی، نحوه آموزش و هم چنین موفقیت های آنان در زمینه های فرهنگی چگونه بوده است؛ مهم تر این که: 4- ایفای نقش آن ها در بافت سیاسی کشور، چه پیامدهایی را به دنبال داشته است؟ نکته این است که نقش این لایه از قدرت در حوادث مهم عصر قاجار از جمله در نهضت تنباکو و جنبش مشروطه حایز اهمیت می باشد. یافته های این پژوهش گویای آن است که نحوه ورود زنان به حرمسرا، به صورت های مختلف بوده؛ به ویژه آن که مقاصد سیاسی در آن نقش تعیین کننده داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 825

دانلود 108 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1692
 • دانلود: 

  742
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی اخلاق اجتماعی و آداب و رسوم لوطیان در دوره قاجار می پردازد. لوطی گری بخشی از زنجیره ای است که، در نظر، با فتوت آغاز می شود و در اصناف بازار و عیاری نمود می یابد. هر چند این نمود خارجی نیز در دوره هایی تحول و توسعه می یابد اما، در سراشیبی زوال، تبدیل به لوطیان می شود و در سده حاضر با ارجاع به متون مارکسیستی به لمپن ها تغییر شکل می دهد. برداشت های متفاوت و گاه معارض از اصطلاح لوتیان/ لوطیان وجود دارد: از لوت به معنای «پابرهنه» تا لوط به معنای «منحرف». لوتی به معنای «داش مشتی» نیز برای ارجاع به بی نیازی لوطیان به کار می رود. در این مقاله، ضمن توضیح این برداشت ها، به اخلاق لوطیان پرداخته می شود و تمایز آنان با پنطی ها ذکر می شود و به طور مشخص پوشش و اجزای لباس لوطیان، آداب لوطی گری، لهجه و زبان لوطیان، بازی ها و سرگرمی های آنان، و نام های لوطیان بررسی می شود. در پایان مقاله، از مراسم مذهبی لوطیان بحث می شود و روایتی از هم چشمی های لوطیانه در مراسم عزاداری محرم و زد و خوردهای آنان ارائه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1692

دانلود 742 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حاتمی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  448
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

با وجود توجه پژوهشگران تاریخ هنر، ادبیات و الهیات به علوم غریبه، پژوهش های تاریخی روشمند معدود و انگشت شماری درباره تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی علوم غریبه در ایران صورت پذیرفته است. این مقاله با تمرکز بر دومین علم از مجموعه علوم غریبه لیمیا یا طلسمات با روش توصیفی تحلیلی و با نگاه و رویکردی تاریخی به بررسی مسئله طلسمات و گستره باور به آن ها در دوره قاجاریه می پردازد و ضمن اشاره به انواع طلسمات و کنشگران آن به علل توسل مردم به آن ها نیز اشاره می کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که طلسمات در دوره قاجاریه در عرصه های مختلف سیاسی، پزشکی و اجتماعی کاربرد داشته است و تفاوتی میان نخبگان و مردم عادی در باور و گرایش به آن وجود نداشت. کولیان، دراویش و یهودیان مهم ترین کنشگران این عرصه در دوره قاجاریه بودند که به مردم مستاصل و ناتوان، در مواجهه با مشکلات یا برای دستیابی به مقاصد گوناگون عاطفی، شغلی، درمانی و. . . یاری می رساندند.

آمار یکساله:  

بازدید 448

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خلیلی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 76)
 • صفحات: 

  61-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

هم سرنوشت بودن داستان و تاریخ، معمای غامضی نیست. زیرا اندکی دقت در مفهوم واژه تاریخ می تواند چاره ساز باشد. بی گمان این نکته پذیرفتنی است که جهان تشکیل شده از رویدادهای بسیار است. اما میان رویدادهای معطوف و رویدادهای به شمار نیامده، تفاوت بسیار است. تاریخ به معنای پژوهش درباره رویدادهایی است که دریک دوره زمانی خاص از سوی افراد پژوهشگر به شمار آمده، به چشم دیده شده و در ذهن، مورد عطف توجه قرار گرفته و به کار ساختن سازه ای از روایت درباره همان رویدادها آمده اند. واقعیت فزون برتاریخ است و با فاصله ای بسیار از حیث عدد و رقم، پیشتاز است. این امر به زایش هویت می انجامد. هویت در این معنا یکی از محک هایی است که می توان با تکیه بر آن، رخداد تاریخی شده را مورد بررسی قرار داد. هنگامی که از هویت به مثابه فرآیند سخن می گوییم در حقیقت از استمرار پدیده های تاریخی شده ای سخن به میان آورده ایم که یک فرد، گروه، قوم یا ملت در مقام پاسخ به پرسش هایی که از او درباره گذشته اش پرسیده اند برمی آید. نگارنده با واکاوی پنج اثر تاریخی در صدد بررسی عنصر فرنگی در گزارش های تاریخی روزگار قاجاران برآمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 35 استناد 0 مرجع 9
نویسندگان: 

TAHERI KHOSROSHAYI MOHAMMAD

نشریه: 

NATIONAL STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (46)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13195
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

While Qafqaz, a main part of Iran beyond the Aras river, was occupied; together with political and social evolution in Qadjar period, Persian literature and poem also reacted.Entering Qadjar period’s poet in stage of literary works, a new interim in Iran's literature history began which researchers call "Combat Poem " and " Anti- Occupying Literature ".Began with Iran-Russia battles, " Anti-Occupying Poem " diversified Iran' s literature and so depicted the struggle of Qafqaz people against Czarist Russia.The pioneer poet who reminded Iran- Russia battles are so important because in Qadjar period Iran’s literature and culture was just imitation and trite.Forming " Anti-Occupying Literature ", this poem which was in throes of death, again revived and Persian poem found a new life.

آمار یکساله:  

بازدید 13195

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  284
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

زرتشتیان، از اقلیت های دینی ایران، تا اواسط دوره قاجاریه مثل اغلب ساکنان ایران از داشتن سواد و مدرسه محروم بودند. آموزش و پرورش در میان زرتشتیان بیش تر آموزش مسائل دینی را شامل می شد. شکل گیری مدارس جدید از زمان ورود نخستین فرستاده پارسیان، «مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریا»، عملی شد، او توانست در مدت حضورش در ایران مدارسی را برای کودکان زرتشتی تاسیس کند. بعد از او هم دیگر فرستادگان پارسی از جمله کیخسرو جی خان صاحب کار او را ادامه دادند. ارباب کیخسرو شاهرخ هم در تاسیس مدارس بسیار کوشا بود. مدارس زرتشتیان خاص پسران نبود و مدارسی هم برای دختران زرتشتی تاسیس شد. در این مقاله سعی شده است با رویکردی تحقیقی و تحلیلی تاثیرات مدارس در پیشرفت فرهنگی و اجتماعی زرتشتیان ایران بررسی شود و نشان داده شود که این مدارس زمینه را برای حضور زرتشتیان در عرصه اجتماع ایران فراهم ساختند.

آمار یکساله:  

بازدید 284

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

منصوربخت قباد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3 (پیاپی 5/61)
 • صفحات: 

  123-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2250
 • دانلود: 

  929
چکیده: 

ادویه عمده ترین محصول کشاورزی صادراتی شرق به غرب تا قبل از رنسانس به شمار می ‎آمد. اما با تحولات گسترده عصر رنسانس در مبانی فنی تولید و رشد روزافزون محصولات و مصنوعات اروپایی به ماورای اروپا و افزایش تقاضای غرب نسبت به محصولات مختلف کشاورزی، جوامع شرقی برای تامین هزینه واردات کالاهای مصرفی و سرمایه گذاری های مختلف، راهی جز افزایش تولیدات کشاورزی از طریق انتقال از کشاورزی معیشتی به تجاری نداشتند. یافته های این تحقیق نشان می ‎دهد که ایران در دوره قاجاریه نیز به ویژه از عصر ناصری به بعد، نخستین مراحل کشاورزی تجاری را آغاز و در انتهای آن دوره به توفیقات مهمی دست یافت و مسیری منطقی را در نوسازی پیشه کرد. اما با ظهور عوامل دیگری، این مسیر تغییر کرد و فرآیند نوسازی ایران به مجرای دیگری افتاد.

آمار یکساله:  

بازدید 2250

دانلود 929 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

حاتم جمشید

نشریه: 

نقش مایه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3291
 • دانلود: 

  1811
چکیده: 

بن مایه های نقاشی دوره قاجاریه را می باید در دوره های پیشین این هنر ایرانی جستجو کرد...

آمار یکساله:  

بازدید 3291

دانلود 1811 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

AMANAT MEHRDAD

نشریه: 

ENCYCLOPAEDIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3648
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3648

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript