نتایج جستجو

29670

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2967

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BARNES M. | NEWMAN J. | KNOPS A.

نشریه: 

public ADMINISTRATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  81
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  379-399
تعامل: 
 • استنادات: 

  360
 • بازدید: 

  13084
 • دانلود: 

  12462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13084

دانلود 12462 استناد 360 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3539
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3539

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت نوآوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  688
 • دانلود: 

  723
چکیده: 

نوآوری های اجتماعی در پاسخ به حل مسائل و نیازهای اجتماعی راه حل های بدیع و جدیدی هستند که نسبت به راه حل های قبلی، مؤثرتر، کارآمدتر و یا حتی عادلانه ترند. خیریه ها و سازمان های مردم نهاد تنها یکی از بازیگران نوآوری های اجتماعی هستند. نوآوری های این بازیگران که ماهیتی نوع دوستانه دارند جهت اثرگذاری هر چه بیشتر نیازمند مشارکت مردمی هستند. لازمه موفقیت در جلب مشارکت مردمی برای این دست نوآوری های اجتماعی، استفاده از ابزارهایی است که مبتنی بر ادراک دقیق چرایی مشارکت مردم در امور بشردوستانه باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با بررسی ادبیات جامعه شناسی، روان شناسی و زیست شناسی اجتماعی در زمینه نوع دوستی و نیز مصاحبه با خبرگان جلب مشارکت در امور خیر و خیریه های نوآور، با استفاده از روش تحلیل مضمون به شناسایی ابعاد مشارکت مردمی در نوآوری های اجتماعی پرداخته است. در پایان، مضامین فراگیر آگاه سازی، تقویت هویت و انسجام اجتماعی جامعه، تسهیل و جذاب نمودن مشارکت داوطلبانه، یادگیری و مهارت افزایی، اعتمادسازی و بهبود تعامل و ارتباط کنش گران اصلی به عنوان ابعاد اصلی مشارکت مردمی در نوآوری های اجتماعی معرفی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 688

دانلود 723 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

منظمی تبار جواد

نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  8269
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

اگرچه یکی از متداول ترین شیوه های تامین امنیت اجتماعی در جوامع جهان سوم، استفاده از عوامل قهرآمیز است؛ اما به تجربه ثابت شده است به رغم سریع الوصول بودن امنیت از این نوع، پایداری و دوام آن کم و ناچیز است. ثبات و پایداری امنیت تنها از رهگذر نهادینه کردن آن در یک جامعه و احساس مشارکت و مسوولیت عمومی در قبال امنیت اجتماعی حاصل می شود. در این مقاله سعی شده تا ضمن اشاره به موانع مشارکت مردمی، گونه شناسی مشارکت و پیش نیازهای مشارکت به توضیح و تفسیر فضای مفهومی امنیت اجتماعی پرداخته شود. هدف این مقاله نشان دادن این واقعیت است که امنیت اجتماعی برآیند تعامل و مشارکت همگانی کنشگران اجتماعی و در نتیجه یک تولید اجتماعی است، که با میزان احساس مسوولیت و مشارکت اجتماعی ارتباط نزدیکی دارد. به این معنا امنیت اجتماعی مقوله ای است که از طریق مردم و برای مردم ایجاد می شود. علاوه بر این مشارکت اجتماعی مردم با پلیس در امور امنیتی دارای کارکردهای آشکار و پنهان فراوانی است که از جمله آن می توان به مواردی همچون افزایش نظم و انسجام اجتماعی، افزایش تعهد و اعتماد اجتماعی، قبول مسوولیت، افزایش امنیت، افزایش مقبولیت اجتماعی پلیس و برقراری روابط عاطفی میان پلیس و مردم اشاره کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 8269

دانلود 87 استناد 6 مرجع 6
نویسندگان: 

نشریه: 

TA Journals

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  100-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1398
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1398

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LAHIJANIAN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  951-960
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17442
 • دانلود: 

  8742
چکیده: 

This paper presents participation of faculties and Heads of Department (HODs) in environmental education. For this purpose 60 HODs/faculties from polytechnic colleges of Tamilnadu, India and 100 HODs/ faculties from Associate Degree Level Technical Institutions in Iran from civil engineering branch were selected. Several hypotheses were formulated to achieve certain objectives of the study. The results revealed that there are significances between Iranian and Indian HODs/faculty on arrangement of industrial visits/field trips for students; laboratory resources for practical works and also teaching environmental subjects. The results also show a good agreement on students undertaking project work on environmental topics, teaching prevention of pollution and protection of environment in theory classes and evaluation of environmental related programs.

آمار یکساله:  

بازدید 17442

دانلود 8742 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  141-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1740
 • دانلود: 

  856
چکیده: 

در این مقاله مشارکت عمومی و تاثیرات آن در خط مشی گذاری های عمومی بررسی می شود. در این راستا ضمن بررسی برخی تعاریف از خط مشی گذاری عمومی و مشارکت عمومی، هدف از مشارکت عمومی، انواع مشارکت عمومی و در نهایت مزایا و معایب آن عنوان می گردد. نتیجه نشانگر آن است که هر چند مشارکت شهروندان در خط مشی گذاری های عمومی امری ضروری است، میزان و شیوه مشارکت باید متناسب با شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر کشور تعیین گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1740

دانلود 856 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NADER R.

نشریه: 

HUMANIST

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8106
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8106

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ZONGHUANG Q. | ZHIGANG W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7579
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7579

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ANDREWS E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  281-293
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9465
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9465

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript