نتایج جستجو

3482

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

349

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

محمودی محمدهادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  317-332
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  245
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

نقد به معنای جدا کردن خوب از بد و پرداختن به نقاط ضعف و قوت چیزی است. نقد و ارزیابی کتاب های آموزشی، به عنوان حلقه کوچکی از زنجیره مراحل و اجزاء فرایند آموزش و یادگیری، می تواند به مخاطبان آثار علمی، بویژه استادان و دانشجویان، برای انتخاب کتاب متناسب با نیازها و علایق شان کمک کند. در مقاله حاضر کتاب ویراست سیزدهم روان شناسی تربیتی (نسخه جهانی) نوشته آنیتا وولفوک مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. این مقاله تحلیلی است کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا و بر اساس تجربه چندین ساله نویسنده در تدریس این کتاب در مقاطع تحصیلات تکمیلی و بر مبنای بررسی مشخصات شکلی و محتوایی اثر و میزان کامیابی آن در رسیدن به اهدافی است که نویسنده در مقدمه کتاب روی آنها تاکید کرده است. با توجه به نتایج این تحلیل نقادانه، امید است این نقد باعث آشنایی بیشتر علاقمندان این حوزه با این کتاب و استفاده بیشتر از آن در جامعه علمی ایران بشود.

آمار یکساله:  

بازدید 245

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

HAMOLEH M. | ROOZILALLAB M. | EHTERAM E.

نشریه: 

FUMS J

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7575
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7575

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

سعادتی خمسه اسماعیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (54)
 • صفحات: 

  79-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  122
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  140-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1961
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1961

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

پلیس زن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  97-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10-9
 • صفحات: 

  9-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2778
 • دانلود: 

  1398
کلیدواژه: 
چکیده: 

انگیزه نگارش این مقاله تأسیس "سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران" و ضرورت طرح خط مشی چنین سازمانی براساس تجارب تاریخی مشابه در جهان است. لذا تکیه اصلی مقاله مروری بر تلاش روانشناسان و مشاوران جهان در بعد کسب هویت حرفه ای (تخصصی) و دستاوردهای آنهاست. علل شکل گرفتن سازمانهای صدور صلاحیت نامة تفاوت چهار مفهوم اساسی "صلاحیت بخشی"، "پروانه"، "گواهینامه"، و "اعتبار بخشی" و نکات مربوط به هر کدام توصیف شده است. "صلاحیت بخشی" یک مفهوم کلی است. "پروانه" و "گواهینامه" مربوط به صلاحیت افراد و شرایط کسب آنهاست. "اعتبار بخشی" مربوط به صلاحیت مؤسسات آموزش عالی برای صدور مدارک علمی مورد تأیید "سازمان نظام..." است. تدوین شرایط صحیح اعطای "صلاحیت نامه" به افراد و مؤسسات و اعمال عملکرد علمی و اخلاقی راه درازی است که "سازمان نظام..." برای معماری و سازمان دادن به روانشناسی و مشاوره کشور در پیش دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2778

دانلود 1398 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

پناهی مهین

نشریه: 

پژوهشهای ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  13 -12
 • صفحات: 

  49-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  3240
 • دانلود: 

  2959
چکیده: 

در «روانشناسی کارکردی» انتخاب رنگ با روانشناسی شخصیت مرتبط است. تمایلی ذهنی نسبت به رنگ در مورد اشخاص مختلف متفاوت است. در این روانشناسی معنای واقعی رنگ تعریف شده و برای همه کس یکسان است. تحلیل کاربرد رنگ ها در آثار شاعران و نویسندگان به روشن شدن وضعیت روانی صاحب اثر کمک می کند.در این پژوهش سعی شده با آمار بسامدی هشت رنگ کارکردی ماکس لوشر در مجموعه اشعار نیما و مرتب کردن آنها به ترتیب فراوانی آنها با تحلیل روانشناسی رنگ ها و طبقه بندی زوجی در آنها به وضعیت روانی نیما نزدیک شویم.سیاه پربسامدترین رنگ در مجموعه اشعار نیماست، اما این رنگ، رنگ روح شاعر نیست؛ زیرا آبی بعد از آن، تمایل شاعر را برای کسب آرامش نشان می دهد. سیاه در شعر نیما همدردی با فقرا و فریاد روزگار خفقان است. رنگ سوم زرد است و معنای آن راهی برای بیرون آمدن از دشواری هاست نشان دهنده روحیه تلاش برای ایجاد برادری جهانی است. چهارمین انتخاب نیما سبز است (اگر رنگ سفید– که جز هشت رنگ نیست– محاسبه شود پنجمین است) که در وضعیت طرد شده، قرار دارد و بعد از زرد به معنای فرار به سوی آزادی است. آخرین رنگ اصلی نیما سرخ است. قرار گرفتن این رنگ در این مرتبه به معنی طرد آن است و معنای آن نبود شور زندگی و رنج بردن از آن است. رنگ های فرعی خاکستری و بنفش آخرین انتخاب های نیماست و مجاورت خاکستری و بنفش از روحیه هنرمندانه نیما حکایت می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 3240

دانلود 2959 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

BUSS D.M. | SCHMITT D.D.

نشریه: 

SEX ROLES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  768-787
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7841
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7841

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

روزنتال فرانتس**

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 67
 • صفحات: 

  207-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  762
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

گرچه روانشناسی کودک به مفهوم امروزی ، محصول فکری دوران تاریخی خاصی است و در قرون میانه نزد اهل تحقیق چه در میان مسلمان و چه پیروان سایر ادیان، به این مفهوم، ناشناخته محسوب می شود با اینهمه متون کلامی فلسفی، تاریخی و ادبی مسلمانان مشحون از اشارات به کودکی و ویژگیهای آن است. فرانتس روزنتال در این مقاله می کوشد رویکردهای گوناگون مسلمانان را به این مقوله در بستر مکاتب مهم کلامی ، آثار ، فلسفی ، کتابهای صوفیانه ، و نیز متون تاریخی و ادبی که به تصادف به این موضوع پرداخته اند، طرح و معرفی کند. منابع وی معتبر و اصیل است و این تحقیق حکایت از دقت نظر و بهره گیری زیرکانه او از منابع دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 762

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SELIGMAN M.E. | CSIKSZENTMIHALYI M.

نشریه: 

AMERICAN PSYCHOLOGIST

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  1260
 • بازدید: 

  11630
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11630

دانلود 9195 استناد 1260 مرجع 0
litScript