نتایج جستجو

20165

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2017

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 33
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  43-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

هدف: حدود نیمی از ژنوم انسان توسط توالی های تکراری پوشش داده شده است. این توالی ها در ژنوم پستانداران دیگر نیز دارای سهم بسزایی بوده و از این رو مطالعه این بخش ازژنوم می-تواند اطلاعات ارزشمندی را در زمینه تکامل در اختیار محققین قرار دهد. این تحقیق با هدف توالی یابی و گردآوری کل ژنوم شتر های دوکوهانه ایرانی برای شناسایی عناصر متحرک و مطالعه میزان پراکنش آنها در ژنوم این گونه، طراحی و اجرا شد. همچنین نتایج مربوط به شترهای دوکوهانه ایرانی، با شترهای دوکوهانه غیرایرانی و شترهای تک کوهانه مورد مقایسه قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه ژنوم 6 نفر شتر دو کوهانه ایرانی برای شناسایی عناصر متحرک توالی یابی شد. توالی یابی کل ژنوم شترهای دو کوهانه با استفاده از پلتفرم Illumina HiSeq 2000 و به صورت دو انتها انجام گرفت. برای کنترل کیفیت و پالایش خوانش های خام از به ترتیب از نرم افزارهای FastQC و Trimmomatic استفاده شد. با استفاده از برنامه CLC Genomics Workbench گردآوری دنوو شترهای دوکوهانه انجام گرفت. جهت شناسایی عناصر متحرک کل ژنوم نیز از روش شناسایی مبتنی بر همولوژی در برنامه RepeatMasker استفاده شد. نتایج: نتایج گردآوری ژنوم های توالی یابی شده نشان داد که اندازه ژنوم در این نمونه ها در محدوده 9/1 تا Gb 97/1 قرار دارد. در پژوهش حاضر، درصد عناصر متحرک در ژنوم شش شتر دو کوهانه مورد مطالعه، به طور میانگین 89/29 از کل ژنوم گزارش شد. در بین عناصر متحرک شناسایی شده، درصد توالی های LINE برای شترهای دو کوهانه به طور میانگین 58/17 برآورد شد. بطوریکه این توالی ها، بزرگ ترین گروه توالی های تکراری در شترهای دو کوهانه در مطالعه حاضر بودند. توالی های تکراری SINE نسبت به LINE ها مقدار کمتری داشتند بطوریکه که فقط 45/3 درصد از کل ژنوم شترهای مورد مطالعه را به خود اختصاص دادند. مطابق با نتایج شترهای تک کوهانه ایرانی، هیچ عنصر Alu در ژنوم شترهای دوکوهانه ایرانی نیز شناسایی نشد. نتیجه گیری: کمبود اطلاعات ژنومیکی و زیستی در مورد شترها، یکی از عوامل بازدارنده در پیشبرد اهداف و برنامه های اصلاح نژادی در این گونه به حساب می آید. هرچند این مطالعه به تنهایی کافی نیست اما می تواند گامی برای شروع تولید داده های ژنومیکی برای شترها باشد. ادامه این نوع مطالعات و تجمیع اطلاعات زیستی و ژنومیکی در واقع زمینه را برای شروع اصلاح نژاد نوین در شترهای ایرانی فراهم خواهد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15901
 • دانلود: 

  4504
چکیده: 

An MI-group is an algebraic structure based on a generalization of the con-cept of a monoid that satis es the cancellation laws and is endowed with an invertible anti-automorphism representing inversion. In this paper, a topology is de ned on an MI-group G under which G is a topological MI-group. Then we will identify open, discrete and compact MI-subgroups. The connected components of the elements of G and connected MI-groups are also identi ed. Some features of the maximal MI-subgroups and ideals of a topological MI-group are investigated as well. Finally, some theorems about automatic continuity will be introduced.

آمار یکساله:  

بازدید 15901

دانلود 4504 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سلیمی علی | احمدی محمدنبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1431
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  57-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  321
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

لایکاد یتفق الأدباء علی تعریف واحد للأدب. و لکن ما یوجد فی کل التعاریف هو: أن الأدب یتکون من عناصر تمیزه عن غیره و تعطیه حیاة أبدیة، هذه العناصر هی: العاطفة، الخیال، الفکرة، الموسیقی و الأسلوب. فالعاطفة هی التی تعطی الأدب صفة الخلود بحیث نقرأ النصوص الأدبیة مرة بعد مرة فلا نمل من قراءتها. و الخیال هو مرکب ترکبه العاطفة فتقطع بها المسافات الشاسعة دون ملال و دون صعوبة. والفکرة هی النواة التی تکن فی خفایا الآثار الخالدة فتثمر هذه الآثار دون أن تبلی أو تستهلک. و الموسیقی هی سحر الکلام و هی التی تزین هذه الآثار و تعطیها نشاطا و حیویة و هی التی تزید العناصر الأخری جمالا و زینة. و الأسلوب هو طریقة نسج هذه العناصر الأربعة بعضها مع بعض. و لکل شاعر أو کاتب أسلوبه الخاص، فلذلک یقال: «إن الأسلوب هو الشخص». و الأسلوب یظهر إذا قیست النصوص الأدبیة بعضها مع بعض. فی هذه المقالة محاولة لدراسة هذه العناصر الجمالیة بإیجاز. فهذه المقالة تتحدث عن الادب و عناصره و الاسلوب، ثم اتت بنماذج من الشعر العربی والفارسی. هذا و قد قارننا النظیات الادبیه والاسلوبیة بتلک النماذج.

آمار یکساله:  

بازدید 321

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  75
 • صفحات: 

  37-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

چکیده فارسی: در حقوق امروز، غیرمنصفانه بودن قراردادها، به مبنایی برای دخالت های گسترده دولت در حقوق قراردادها تبدیل شده است؛ بر این اساس برخی قوانین حمایتی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مبارزه با سوء استفاده از موقعیت مسلط اقتصادی و اقدامات ضدرقابتی، وضع شده اند. اما مولفه های غیرمنصفانه بودن قرارداد، آن چنان که اهمیت آن اقتضا می کند، شفاف نیست. این نظام های حقوقی، رویکردهای متفاوتی را برگزیده اند. نظام حقوقی آمریکا، نظریه کلی غیرمنصفانه بودن قراردادها را ارائه نموده است؛ در برخی از قوانین کشورهای اروپایی، سیستم مصداقی و عملیاتی، جایگاه خاصی دارد که در آن، به بیان جزیی تر و مصادیق خاص قراردادهای غیرمنصفانه، پرداخته شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، مولفه های این موضوع منقح نیست؛ به نحوی که، با بررسی قوانین مختلف صرفا می توان به برخی از این مصادیق دست یافت؛ امری که مستلزم اتخاذ موضعی صریح از سوی قانونگذار ایران در تبیین مفهوم غیرمنصفانه بودن قرارداد و تعیین ضوابط، مولفه ها و مصادیق بارز آن است.   چکیده عربی:لقد تحول اجحاف العقود فی القوانین المعاصرة الی اساس لتدخل واسع من قبل الحکومة من خلال قوانین العقود، و علی هذا الاساس وضعت قوانین وقائیة للحفاظ علی حقوق المستهلکین و مکافحة استغلال مکانة التغلب الاقتصادی و الخطوات غیر التنافسیة. أما فیما یخص مفردات الاجحاف فی العقود، فانها غیر واضحة بحجم اهمیتها. فقد اتخذت النظم الحقوقیة آلیات مختلفة، فالنظام الحقوقی الامریکی قدم نظریة عامة لاجحاف العقود، و فی بعض القوانین المرعیة فی بعض الدول الاوربیة، تأخذ المنظومة المصداقیة و العملیة مکانة خاصة حازت علی تفصیل أکبر لبیان المصادیق الخاصة بالعقود المجحفة، اما فی القوانین الایرانیة فان مفردات هذا الموضوع غیر منقحة، بحیث اننا لا نحصل من خلال دراسة القوانین المختلفة سوی علی بعض هذه المصادیق فقط، و هو الامر الذی یتطلب اتخاذ موضع صریح من قبل المقنن الایرانی لبیان اجحاف العقود و تعیین الضوابط و المفردات و المصادیق البارزة لذلک.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 20 استناد 0 مرجع 2
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

PARVINI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  50-51
 • شماره: 

  162-163
 • صفحات: 

  497-516
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12713
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Story, which has a long history among nations all over the world through its long path and ups and downs has under gone so many developments, changes, and deep improvements and is comprised of different forms. Story has a geometrical format and has a specific feature which differentiate it from other literary forms and in this respect, contemporary artistic story, a part from having common and general elements of story, it has some special elements and features. An artistic story has some element as plot, character and characterization, dialog, confilct, setting, (time and place), point of view, thought and message, all of which are harmonically at the disposal of thought and message of story. This article, while intending to present definition about artistic art and its contrast with its traditional form, introduces each of above - mentioned elements and their role in a story.

آمار یکساله:  

بازدید 12713

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MORLEY J. | EUBANK J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  132
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4037
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4037

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

ZARGHANI M. | KARIMI FEIZABADI A.

همایش: 

IRANIAN ALGEBRA SEMINAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  25
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER WE PREPARE ZERO-elements IN LATTICE THEORY AS THE IMAGES OF{0} IN THE ¦-RING OF REALVALUED FUNCTIONS ON A FRAME WHICH IS GENERALIZATION OF ALL REAL FUNCTIONS ON A SET X.

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
نویسنده: 

GOLCHIN ASAL | RAFI ABDOLNASSER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BEFORE FINDING OUT THAT BIOLOGICALLY RELATED SYSTEM COULD DEPEND ON RNA-BASED MECHANISMS, RNA WAS ONLY THOUGHT-OUT AS CELLULAR MESSENGER PERFORMANCE GENETIC INFORMATION AND PROTEINS. …

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
litScript