نتایج جستجو

126607

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

12661

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  111-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  742
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

فرض کنید G=AB حاصلضرب دو گروه A و B باشد. در این مقاله نشان می دهیم که اگر A و B دو گروه تقریبا مرکزی باشند. آنگاه G تقریبا حل پذیر است. یادآور می شود که در سال 1981، چرنیکف (Cernikov) در مقاله ای بسیار فشرده اثباتی برای آن آورده است. ولی اثباتی که ما در اینجا ارائه می دهیم با آنچه که وی بیان کرده کاملا متفاوت و قابل استفاده برای عموم علاقمندان خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 742

دانلود 143 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

همایش: 

IRANIAN ALGEBRA SEMINAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER WE FIND THE ORDER AND STRUCTURE OF AUTC(G) FOR G = K H BY IMPOSING SOME CONDITIONS ON H AND K. AS A RESULT, WE SHOW THAT IF M IS A NON-NORMAL MAXIMAL SUBGROUP OF A SOLVABLE GROUP G, SUCH THAT ALL central AUTOMORPHISMS OF G FIX COREG(M) POINTWISE, THEN AUTC(G), IS META-ABELIAN.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  35-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  419
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 419

دانلود 298 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

STAROLETOV ALEXEY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  7-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

The set of element orders of a nite group G is called the spectrum. groups with coinciding spectra are said to be isospectral. It is known that if G has a nontrivial normal soluble subgroup then there exist in nitely many pairwise non-isomorphic groups isospectral to G. The situation is quite different if G is a nonabelain simple group. Recently it was proved that ifL is a simple classical group of dimension at least 62 and G is a nite group isospectral to L, then up to isomorphism L£G£ Aut L. We show that the assertion remains true if 62 is replaced by 38.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KABOUTARI FARIMANI Z. | NASRABADI M.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

LET G BE A FINITE P-GROUP. IN THIS PAPER WE GIVE NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITIONS ON P-GROUP G SUCH THAT EACH ABSOLUTE central AUTOMORPHISM OFG TO BE ELEMENTARY ABELIAN.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

DARAFSHEH M.R. | REZAEEZADEH G.R.

نشریه: 

ADVANCES IN ALGEBRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3668
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3668

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DARAFSHEH M.R. | REZAEEZADEH G.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  49-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3306
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3306

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHANG L.C. | SHI W.J.

نشریه: 

ARCHIVUM MATHEMATICUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  191-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3151
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3151

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DOBSON E. | MORRIS J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6087
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6087

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS TALK WE PRESENT SOME CONDITIONS UNDER WHICH THE product MAP Q´Q, WHERE (FORMULA) IS A QUOTIENT MAP FOR SOME SPACES. AS A CONSEQUENCE, WE SHOW THAT THE TOPOLOGICAL HOMOTOPY groups PRESERVE THE product OF SPACES UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES.

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
litScript