نتایج جستجو

55317

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5532

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  573-578
تعامل: 
 • استنادات: 

  15
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1712
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1712 استناد 15 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3 (پیاپی 68)
 • صفحات: 

  153-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

امروزه صنعت حمل ونقل هوایی نقش بسیار مهمی در روابط کشورهای مختلف جهان، نمایش قدرت های اقتصادی و نظامی و تسریع امور حیاتی یک کشور بر عهده دارد. بهبود عملکرد صنعت حمل ونقل هوایی با استفاده از تحلیل داده های عظیم موجود در این صنعت توسط روش های هوشمند، باعث افزایش بهره وری این سیستم می شود. طبق بررسی های انجام گرفته باوجود اهمیت این صنعت و وجود داده های عظیم در آن، در مطالعات گذشته به استفاده از روش های مبتنی بر داده برای کشف دانش در این صنعت توجه کم تری شده است. فرآیندکاوی یکی از این روش های هوشمند است که اجازه استخراج خودکار اطلاعات از داده های تاریخچه رخدادها و تجزیه وتحلیل فرآیندهای سیستم را می دهد. این تحقیق برای بررسی چگونگی پیش بینی هوشمند زمان وقوع رویدادهای کلیدی پرواز، به اجرای روش کشف فرآیند از منظرهای کنترل جریان (فرآیندی) و زمانی به کمک نرم افزار پروم می پردازد. در این تحقیق بعد از استخراج داده های اولیه پروازها از شرکت هواپیمایی زاگرس و تبدیل داده ها به گزارش رویداد، گزارش رویداد پروازها وارد پروم می شوند و به استخراج مدل سیستم گذار و پیش بینی زمان وقایع کلیدی پرواز پرداخته می شود. از جمله نوآوری های این تحقیق استفاده از روش پیش بینی زمان رویکرد فرآیندکاوی روی داده های واقعی، پیش بینی زمان و تحلیل رفتار زمانی وقایع کلیدی پروازهای آتی به صورت پویا و مبتنی بر رفتار گذشته هر پرواز است. بکارگیری نتایج این تحقیق باعث کاهش زمان انتظار، جلوگیری از ازدحام مسافران و افزایش رضایت آن ها با اطلاع رسانی به روز پروازها و درنتیجه افزایش تقاضای حمل ونقل هوایی می شود. همچنین به ایجاد برنامه ریزی هوشمند در سیستم حمل ونقل هوایی و بهبود زمان بندی تسهیلات فرودگاهی کمک شایانی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  6(پیاپی82)
 • صفحات: 

  291-295
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توجه به نیاز به ارزیابی مستمر سیستم های بهداشت و سلامت، از نظر تعریف سیاست های بهداشت، ارایه بهترین مراقبت هایی که تا حد امکان از منابع کمتری استفاده کنند، بسیار مهم است. بنابراین، نصب و استقرار روش ها و فن آوری های جدید در حوزه پزشکی برای ارزیابی فن آوری سلامت، در پشتیبانی از تصمیمات حوزه پزشکی اهمیت دارد. بیمارستانها سعی میکنند فرایندهای خود را ساده و کارامد کنند. برای انجام این کار، در نظر داشتن دیدگاه دقیقی از جریان های مراقبت، خیلی ضروری است. از طرف دیگر، ارایه خدمات بیمارستانی باکیفیت به اجرای مناسب و مؤثر فرایندها بستگی دارد. فرایندهای بهداشت و درمان یا مراقبت از سلامت، فعالیت هایی هستند که هدفشان تشخیص، درمان و پیشگیری از هرگونه بیماری است تا بتوانند در نهایت سلامتی بیمار را بهبود بخشند. این فرایندها تحت پشتیبانی فعالیت های بالینی و غیر بالینی قرار دارند که توسط انواع مختلفی از منابع از جمله پزشکان، پرستاران، متخصصان فنی، دندانپزشکان، منشی ها اجرا میشود...

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 119 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  5750
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5750

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  25-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  942
 • دانلود: 

  802
چکیده: 

سازمان ها برای ارتقای عملکرد خود باید به بهبود فرآیندها توجه داشته باشند. مسئله ی اصلی حجم زیاد فرآیندها همراه با تنوع وسیع ویژگی های آنها است که باعث افزایش پیچیدگی در روش های بهبود فرآیندها می شود. روش های قبلی به بهبود فرآیندها در حجم زیاد فرآیندها قادر نیستند. رویکرد داده کاوی با شناسایی الگوهای ارزشمند پنهان در حجم زیاد فرآیندها از روش های بهبود پشتیبانی می کند. در این مقاله چارچوبی برای به کارگیری روش های داده کاوی برای استخراج الگوهای ارزشمند پنهان در حجم زیاد فرآیندها با هدف ارائه ی پیشنهادهای بهبود توسعه داده شده است. برای ارزیابی چارچوب پیشنهادی، مجموعه ای واقعی از فرآیندها به همراه ویژگی های آنها جمع آوری شده است. سپس با الگوریتم های طبقه بندی، خوشه بندی و انتخاب ویژگی ها، الگوهایی با ارزش در حجم زیاد فرآیندها شناسایی شدند. بعد از ارزیابی این الگوها، پیشنهادهای بهبود ازطریق الگوهای شناسایی شده پیشنهاد شده است. نتایج نشان می دهد الگوهای شناسایی شده قادر هستند با ارائه ی پیشنهادهای بهبود اقدامات بهبود فرآیندها را پشتیبانی کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 942

دانلود 802 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  74-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  173
 • بازدید: 

  1202
 • دانلود: 

  11400
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1202

دانلود 11400 استناد 173 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  54-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1222
 • دانلود: 

  493
چکیده: 

The importance of process analysis in engineering, procurement and construction companies (EPC), due to the complexity of the measures, the high level of communication between people, different and non-integrated information systems, as well as the amount of capital involved in these projects is much higher and more challenging. Limited research has been done on exploring business processes in these companies. In this study, in order to better and more accurately analyze the company's performance, three perspectives of process mining (process flow, case and organizational) is analyzed by using the event logs recorded in the supplier selection process. The results of this study led to the identification of challenges in the process, including repetitive loops, duplicate activities, survey of factors affecting the implementation of the process and also examining the relationships between people involved in the project, which can be used to improve the future performance of the company.

آمار یکساله:  

بازدید 1222

دانلود 493 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  66-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1393
 • دانلود: 

  435
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1393

دانلود 435 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  35-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

0

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  7864
 • دانلود: 

  14604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7864

دانلود 14604 استناد 378 مرجع 0
litScript