نتایج جستجو

56480

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5648

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  73-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  490
 • دانلود: 

  318
چکیده: 

در دهه های اخیر با گسترش فعالیت های بشر در محیط طبیعی، انواع مخاطرات ازجمله زمین لغزش، آسیب های جدی مالی و جانی به همراه داشته است. درنتیجه بررسی حساسیت وقوع زمین لغزش و تعیین مناطق بحرانی جهت عملیات محافظتی و آبخیزداری ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق، حساسیت زمین لغزش با استفاده از تلفیق روش های فازی و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) در حوزه فاروب رومان مدل سازی گردید. برای انجام تحقیق، چهار خوشه توپوگرافی، عوامل زیستی، هیدرو اقلیم و زمین شناسی و معیارهای ارتفاع، شیب، جهت شیب، شکل شیب، فاصله از جاده، کاربری اراضی، شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی (NDVI)، فاصله از رودخانه، تراکم زهکشی، بارش و شاخص رطوبت خاک، فاصله از گسل و لیتولوژی در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان دهنده کارایی مدل فازی- فرایند تحلیل شبکه ای در مدل سازی حساسیت زمین لغزش است به طوری که در اعتبارسنجی مدل از طریق منحنی مدل منحنی عامل نسبی (ROC)، میزان AUC، 0.83 با میزان خطای استاندارد 0.07 و مقدار P-value برابر صفر، به دست آمد. برای بررسی حساسیت زمین لغزش در حوزه فاروب رومان بر اساس نتیجه منحنی ROC، مدل فازی- فرایند تحلیل شبکه ای با دقت خیلی خوب ارزیابی گردید. نتایج همچنین نشان داد که 66% از زمین لغزش های معلوم در مناطق با حساسیت زیاد و بسیار زیاد قرارگرفته اند. نظر به برآورد حساسیت زیاد و بسیار زیاد زمین لغزش به میزان 51 درصد از سطح کل منطقه، اجرای عملیات محافظتی از حوزه مطالعاتی ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 490

دانلود 318 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1130
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

در این مطالعه حساسیت الکتروآنسفالوگرافی کمی شده (Brain mapping) در مقایسه با سی- تی اسکن مغز در حملات گذرای ایسکمیک مغزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بیست بیمار مبتلا به حمله گذاری ایسکمیک مغزی (T.I.A) توسط الکتروآنسفالوگرافی کمی شده در 24 ساعت اول استقرار علائم نورولوژیک مورد بررسی قرار گرفتند. تنها بیمارانی که بعد از طی 24 ساعت علائم افت نورولوژیک آنها از بین رفته بود و سی تی اسکن مغز آنها طبیعی بود در ارزیابی نهائی گنجانده شدند. ثبت الکتروآنسفالوگرافی کمی شده توسط 16 الکترود بروش کلاسیک 20-10 بین الملللی انجام گرفت. آنالیز طیف توان امواج درد و ثبت پی در پی با چشمان باز و بسته هر کدام بمدت 2 دقیقه و بیست ثانیه بدون آرتیفکت انجام گرفت. توان مطلق و نسبی امواج دلتا- آلفا و بتا بروش (F.F.T)(Fourrier fast transformation) محاسبه شده و به صورت نقشه مغزی رنگ بندی گردید. نتایج نشان داد که 17 بیمار از مجموع بیست بیمار (85 در صد) در الکتروآنسفالوگرافی کمی شده علائم منطقه ای را نشان می دهند که این حساسیت برای مناطق فرونتوسانترال ، تمپورال، پاریتواکسپیتال بمراتب بیشتر از ایسکمی مناطق عمقی هسته های خاکستری و کپسول داخلی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1130

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Fukharuddin Hafiz

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  167-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34987
 • دانلود: 

  22280
چکیده: 

We construct one− step iterative process for an − nonexpan-sive mapping and a mapping satisfying condition (C) in the framework of a convex metric space. We study 4− convergence and strong convergence of the iterative process to the common fixed point of the mappings. Our results are new and valid in hyperbolic spaces, CAT(0) spaces, Banach spaces and Hilbert spaces, simultaneously.

آمار یکساله:  

بازدید 34987

دانلود 22280 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

کمالی فرحناز | یمانی نیکو

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  9 (پیاپی 38) (ویژه نامه توسعه آموزش و ارتقای سلامت)
 • صفحات: 

  1091-1103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3839
 • دانلود: 

  486
چکیده: 

مقدمه: نقشه ها می توانند در ایجاد بینش عمیق تر نسبت به محیط پیرامونمان به ما کمک نمایند. در برنامه درسی نیز استفاده از نقشه می تواند در اصلاح، بهبود و توسعه برنامه و نهایتا فرایند یاددهی-یادگیری موثر باشد. هدف از مرور نظام مند حاضر مشخص نمودن مزایا و کاربردهای نقشه برداری برنامه درسی بوده است.روش ها: در مجموع با بهره گیری از 7 موتور جستجو و سایت اینترنتی و با استفاده از کلید واژه های اصلی این تحقیق که عبارت بودند از: curriculum mapping، curriculum map (s)، medical، curriculum development و planning و ترکیب آنها، جستجوی اینترنتی انجام شد. تعداد 1100 مورد مقاله یافت شد و از بین آنها 179 مقاله وارد مطالعه مروری شدند. سپس با توجه به میزان مرتبط بودن به دو دسته مرتبط و غیر مرتبط تقسیم شدند و نهایتا 36 مقاله از آنها گزینش نهایی شد و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: از مجموع مقالات بررسی شده تعداد 112 مزیت و 111 کاربرد به دست آمد که پس از حذف موارد تکراری و ادغام برخی موارد به ترتیب به 32 و 29 مورد مزیت و کاربرد دست یافتیم. بیشترین مورد مزیت ذکر شده در مقالات بررسی شده، توسعه فرهنگ مشارکت (مشارکت بیشتر دانشجویان و کلیه اساتید در برنامه درسی) بود. بیشترین کاربرد این نقشه ها بر اساس متون بررسی شده، عبارت بود از پایش و ارزشیابی برنامه درسی از جهات مختلف و با توجه به صلاحیت هایی که دانشجو باید کسب کند.نتیجه گیری: نقشه برداری برنامه درسی کاربران مختلفی از جمله برنامه ریزان درسی، مدیران، اساتید و دانشجویان دارد که با توجه به نیازهای خود از آن استفاده می کنند. با توجه به مزایای نقشه برنامه درسی و به منظور استفاده از کاربردهای مختلف آن در نظام آموزشی کشور، پیشنهاد می گردد، اساتید و مدیران هر گروه آموزشی، در یک پروژه، نسبت به طراحی نقشه برای یک برنامه درسی اقدام کنند. در این راستا کمک گرفتن از برنامه نویسان کامپیوتری می تواند به دقت و سرعت عمل در پروژه بیافزاید.

آمار یکساله:  

بازدید 3839

دانلود 486 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رضوی ترمه سیدوحید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  276-287
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  832
 • دانلود: 

  329
چکیده: 

زمینه و هدف: سالک جلدی، یکی از شش بیماری مهم مناطق گرمسیری و نمونه ای از بیماری های همه گیر می باشد. شیوع و انتشار این بیماری علاوه بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تحت تاثیر عوامل محیطی و شرایط اقلیمی نیز می باشد. در مطالعه حاضر به منظور تهیه نقشه حساسیت بیماری سالک جلدی از روش های تصمیم گیری تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه استفاده شد. با توجه به میزان بروز بالای سالک جلدی در استان خوزستان، شهرستان ایذه به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد.مواد و روش ها: به منظور تهیه نقشه حساسیت سالک در شهرستان ایذه، تعداد مبتلایان به این بیماری در شهرستان ایذه از سال 92-1387 از مرکز بهداشت استان اخذ گردید. لایه های اطلاعاتی ارتفاع، بارندگی، دما، رطوبت، فاصله از رودخانه، فاصله از مناطق روستایی و کاربری اراضی به عنوان پارامترهای موثر بر بیماری سالک جلدی شناسایی و نقشه های مذکور در محیط GIS آماده گردید. پارامترهای شناسایی شده با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه به صورت زوجی مقایسه و وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تاثیر آن هاست، در نرم افزارهای Expert Choice و Super Decision محاسبه گردید. سپس این پارامترها بر اساس وزن به دست آمده در نرم افزار ArcGIS با یکدیگر تلفیق شدند و نقشه نهایی سالک جلدی حاصل از هر روش تهیه گردید. ارزیابی روش های مذکور با استفاده از منحنی تشخیص عملکرد نسبی (ROC) و 16 نقطه مربوط به وقوع بیماری سالک صورت گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از وزن دهی پارامترهای موثر با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه، بیشترین وزن به ترتیب مربوط به پارامترهای ارتفاع، دما و بارندگی بود. بر اساس نتایج ارزیابی توسط ROC، دقت نقشه تهیه شده با استفاده از روش تحلیل شبکه برابر 87.7 درصد و دقت روش تحلیل سلسله مراتبی، 68.9 درصد برآورد گردید.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از روش تحلیل شبکه، نشان دهنده دقت خیلی خوب این مدل برای تهیه نقشه حساسیت بیماری سالک جلدی و همچنین نتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی، نشان دهنده دقت متوسط این مدل جهت تهیه نقشه حساسیت سالک جلدی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 832

دانلود 329 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  49 (ویژه نامه انگلیسی)
 • صفحات: 

  85-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1381
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی تاثیر استراتژی مفاهیم ذهنی (concept mapping) در نگارش انشا انگلیسی بر خود تنظیمی (self-regulation) دانشجویان کارشناسی زبان انگلیسی می پردازد. تصور بر این است که آموزش استراتژی های ذهنی می تواند سبب پیشرفت تحصیلی فراگیران در زمینه های مختلف آموزشی شود (هکر، دانلوسکی، گریسر 1998). شرکت کنندگان در این تحقیق عبارت از شصت دانشجوی (دختر و پسر) کارشناسی زبان انگلیسی گرایش مترجمی و ادبیات بوده که به دو گروه سی نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. نتایج تحقیق حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که تدریس استراتژی مفاهیم ذهنی می تواند سبب ارتقا خود تنظیمی دانشجویان با سطح زبانی متوسط شود. یافته های این تحقیق دارای کاربردهای آموزشی، عملی و نظری در زمینه آموزش استراتژی های یادگیری به ویژه آموزش مفاهیم ذهنی در مهارت نوشتاری دانشجویان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1381

دانلود 257 استناد 2 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

آذر عادل | خدیور آمنه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2556
 • دانلود: 

  1182
چکیده: 

در این مقاله ابتدا مروری بر مبانی ره نگاری و سیاستگذاری در حوزه آموزش عالی صورت گرفته است. سپس با بررسی تحقیقاتی که از رویکرد سیستم داینامیک در امر سیاست گذاری و ره نگاری بهره برده اند، این رویکرد به عنوان رویکردی مناسب در ره نگاری نظام آموزش عالی معرفی شده است.در ادامه برای مدل سازی یک زیر سیستم از نظام آموزش عالی که عبارت از سیستم نقل و انتقالات بین رشته ای می باشد، از شبیه سازی سیستم داینامیک بهره گیری و اعتبار مدل با استفاده از روشهای شناخته شده آزمون شده است. نتیجه تستهای آماری نشان داد که مدل توانایی شبیه سازی رفتار سیستم را داراست، لذا با استفاده از مدل، رفتار رشته های مورد مطالعه استخراج و تحلیل شده و همچنین توانایی مدل در ارایه و ارزیابی سیاستهای مختلف برای آینده نشان داده شده است. در پایان مقاله نیز به معرفی سیستمی که به همین منظور طراحی و پیاده سازی شده، پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2556

دانلود 1182 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LIEBOWITZ J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  76-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5101
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5101

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

AJAMI SIMA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33173
 • دانلود: 

  13972
چکیده: 

Introduction: Benchmarking, a powerful management approach for implementing excellent practices at the best cost and quality, is a recent concept in the healthcare system. The ultimate goal of this research project was to describe and map patient care-flow process at the Emergency Department (ED) in the Humber River Hospital (HRH) as a benchmark and the first full digital hospital in Canada. The motivation of the researcher to select the ED as a research territory was the existence of a massive model and benchmark ED with four zones. Methods: This study was a cross-sectional, case report study. The population under the study was the staff who worked in the ED and were willing to participate in the research study. Informed written consent was obtained from the participants in the study. Several interviews were done to approve the validity of the questions with care providers that were co-investigators. Then, Staff in the ED were interviewed to get an understanding of the terminology and classifications used in the ED. Results: The hospital was designed and built on three core principles; Lean, Green and Digital. It uses the best possible technology to support hospital delivery, such as dynamic and smart glass, Ascom phone (connects to Humber Information System and Electronic Medical Record), smart bed technology; robotic technology for certain surgical procedures; automated laboratory processing; automated guided vehicles that deliver medical supplies; and bedside computer screens that allow the patients to control their environments. Conclusion: It is suggested that the following aspects be applied to design and provide high quality and fast services in the emergency department of hospitals: a) Extensive and separate emergencies for patients based on their type of triage, b) Novel technologies with environmentally friendly orient.

آمار یکساله:  

بازدید 33173

دانلود 13972 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1255
 • دانلود: 

  469
چکیده: 

در نظام ملی نوآوری، سیاست گذاری نیازمند فرایندی است که توانایی لازم برای تدوین و اجرای سیاست ها را داشته باشد. به منظور ترسیم تصویر کلان از وضعیت سیاست گذاری نظام ملی نوآوری لازم است تا فرایند سیاست گذاری از طراحی تا اجرا و نیز سیستم نظارت و ارزیابی مورد تحلیل قرار گیرد. در این مقاله فرایند سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری ایران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با مرور ادبیات موضوع و مطالعه و بررسی اسناد موجود و مصاحبه با خبرگان، این فرایند شناسایی و عارضه های موجود در آن استخراج شد. سپس عارضه های به دست آمده با توزیع پرسشنامه در میان کارشناسان این حوزه، از طریق طیف پنج گزینه ای لیکرت، اعتبارسنجی و اولویت بندی شد. بر اساس یافته های تحقیق مهمترین عارضه های موجود در فرایند سیاست گذاری نظام ملی نوآوری ایران مربوط به سیستم نظارت و ارزیابی است و در نهایت راهکارهایی برای اصلاح سیستم نظارت و ارزیابی پیشنهاد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1255

دانلود 469 استناد 0 مرجع 0
litScript