نتایج جستجو

14694

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1470

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

مساله بن بست یکی از مسایلی است که در سیستم های توزیع شده مطرح می باشد و یکی از راههای مقابله با آن بحث پیشگیری یا همان prevention می باشد. در این مقاله ما به بررسی الگوریتمهای مختلف پیشنهاد شده جهت Deadlock prevention در سیستم های توزیع شده پرداخته ایم و در این راستا به مقالاتی که در این زمینه بوده نظر انداخته وسعی کرده ایم الگوریتمهای ارایه شده را در طبقه بندی مناسبی ارایه دهیم، در نهایت روش جدیدی را برای جلوگیری از بن بست ارایه نموده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 121
نویسندگان: 

رنجبر محمد | خبیری فرحناز

نشریه: 

طلوع بهداشت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3-4 (سومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر)
 • صفحات: 

  25-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3001
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

مقدمه: رفتارهای پرخطرمهمترین عامل به خطر افتادن سلامت جامعه اند. امروزه شیوع رفتارهای پرخطر بخصوص درنوجوانان و جوانان به یکی از مهمترین و گسترده ترین دل نگرانیهای جوامع بشری تبدیل شده است. علیرغم فعالیتهای پیگیرانه سه دهه گذشته رفتارهای مخاطره آمیز در سطح جهان دارای رشد تصاعدی بوده است و هزینه پزشکی و مراقبتی آن رو به افزایش است. حال آنکه پیشگیری، تنها راه مقابله تشخیص داده شده است. تغییر رفتارهای بهداشتی مردم مستلزم اطلاع و آگاهی آنهاست که در این میان آموزش بهداشت می توانند سهم بسیار مهمی در ارتقا آگاهی مردم درجهت کنترل وپیشگیری از رفتارهای پرخطر در مدرسه، خانواده و جامعه داشته باشد. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش آموزش بهداشت در پیشگیری از رفتارهای پرخطر انجام گرفته است. مطالعه حاضر یک مطالعه مروری می باشد که با هدف بررسی نقش آموزش بهداشت در پیشگیری از رفتارهای پر خطر انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این مطالعه به روش کتابخانه ای و از طریق بررسی سایتها، مجلات، کتابها و مقالات مرتبط جمع آوری گردیده است. برای این منظور تلاش شد نتایج منتشر شده تحقیقات و گزارشهایی که حاوی اطلاعاتی در این مورد بود از کتابخانه های دیجیتال و سایتهای مختلف، جمع آوری و مورد بررسی قرار گیرند. اسناد مرورشده شامل مقالات منتشر شده در مجلات علمی داخلی و خارجی، پایان نامه ها، مقالات اراسوه شده در کنگره ها و گزارشات سازمانی می باشد.نتایج: مطالعه نشان می دهد که اساسی ترین راه کار مقابله با مشکلات رفتاری، ارتقا سطح آگاهیهای عمومی در خصوص ماهیت رفتارهای پرخطر و مشکلات ناشی از آن، راههای انتقال و پیشگیری از آن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 3001

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  141-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2418
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

مقدمه: عوارض ناشی از زایمان زودرس شایعترین علت مرگ و میر نوزادان می باشد. طبق بررسی های انجام شده 80-75 درصد مرگ و میر و عوارض دوره نوزادی ناشی از تولد نارس (قبل از 37 هفته) می باشد.هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین برخی عوامل خطرساز مادری در ایجاد زایمان زودرس می باشد تا با شناخت این عوامل از تولد نوزاد نارس پیش گیری شود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی اطلاعات موجود در پرونده مادران و نوزادان نارس متولد شده از فروردین 86 تا فروردین 88 جمع آوری شده است. به این صورت که گروه مورد، شامل 360 زایمان نارس و گروه شاهد، شامل 360 زایمان ترم (بعد از 37 هفته حاملگی) می باشد. در این بررسی برخی اطلاعات مربوط به عوامل خطرساز مادری برای زایمان زودرس شامل سن مادر (سن پایین تر از 17 سال و بالاتر از 35 سال)، سابقه سقط قبلی، تعداد زایمان های قبلی، سابقه پره اکلامپسی، دیابت، واژینیت باکتریال، عفونت ادراری و پارگی زودرس کیسه آب در طی حاملگی از پرونده مادر و نوزاد استخراج گردید و مقایسه دو گروه به وسیله نرم افزار SPSS و آزمون Chi-square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: در این تحقیق شیوع زایمان زودرس 6.1 درصد تخمین زده شده است و برای عوامل خطرسازی مثل دیابت مادر، عفونت ادراری در طی حاملگی، سن مادر، تعداد زایمان های قبلی و جنس جنین از نظر آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه یافت نشد اما برای عوامل خطرسازی مثل واژینیت باکتریال مادر، پارگی زودرس کیسه آب، پره اکلامپسی، سابقه سقط قبلی و تعداد جنین بین دو گروه تفاوت معنی دار به دست آمد.نتیجه گیری: با پیش گیری از عفونت باکتریال ژنیتال، پارگی زودرس کیسه آب، شناخت و درمان به موقع پره اکلامپسی، جلوگیری از سقط های مکرر، القای تخمک گذاری بدون اندیکاسیون و به تبع آن ایجاد چندقلویی ایاتروژنیک میتوان از میزان تولد نوزادان نارس کاست و به دنبال آن میزان مرگ و میر نوزادان را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 2418

دانلود 293 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

Legal Research Quartterly

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  299-323
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1678
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1678

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SMITH S.C. | GREENLAND P. | GRUNDY M.S.

نشریه: 

CIRCULATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  101
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  111-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8545
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8545

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

جمالی اختر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  71-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6062
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

خشونت در مدارس مشکلی است که عوارض آن نه تنها در بعد زمان و مکانی خاص سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی کودکان و نوجوانان را به خطر می اندازد بلکه، عواقب آن نسلهای آتی، کل جامعه و توسعه ملی را نیز تهدید می کند بدین لحاظ مطالعه عمیق و همه جانبه در زمینه پیشگیری از خشونت در مدارس امری مبرم و ضروری است.در مطالعه تطبیقی حاضر پس از بررسی کل مطالب گردآوری شده با توجه به مبانی نظری و ملاحظات فرهنگی - اخلاقی در مرحله اول بیش از 50 مقاله انتخاب شدند که پس از مطالعه مجدد در مرحله دوم بر اساس اعتبار علمی 7 مجموعه مرتبط با موضوع "پیشگیری از خشونت در مدارس" از منابعی چونUNESCO ،ERIC ،RPPI ،WHO ، ASCD (از سال 1996 تا آگوست سال1999 ) تحت بررسی مقایسه ای قرار گرفتند. در خصوص منابع داخلی متاسفانه علی رغم جستجوی فراوان مطالبی مستقیما مرتبط با عنوان مورد مطالعه یافت نشد. اما سعی بر آن بوده که جمع بندی هر چند کوتاه از پژوهشهای داخلی نسبتا مرتبط نیز بعمل آید.در نتایج پژوهش علاوه بر تعاریف، عوامل بروز و عواقب خشونت در مدارس بر "راههای پیشگیری از خشونت در مدارس" تاکید خاص میشود. در اینجا به طور کلی سه استراتژی اصلی مورد بحث قرار می گیرند:1- برقراری تدابیر انضباطی و مقررات در مدارس2- استفاده از برنامه های آموزشی و برنامه های درسی در مدارس3- مشارکت و همکاری جامعهآنچه در جمع بندی نهایی می توان گفت، اهمیت بررسی و دقیق و کاربرد مناسب هر یک از استراتژیها با توجه به ارزیابی وضعیت موجود و شرایط خاص است ولی به هر حال توصیه نهایی تدوین برنامه ای جامعه و ادغام یافته است که علاوه بر تامین امکانات اجرائی لازم است مستمرا مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 6062

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

AGHABAKHSHI HABIB

نشریه: 

SOCIAL RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11820
 • دانلود: 

  8980
چکیده: 

The present study focuses on addiction as a social problem. It means that the researcher goes beyond the individuals' behavior and puts emphasis on the social structure of a given society and also its functions. The main aim of this article is not to discuss about different dimensions of social problems. Neither am I going to discuss objective versus subjective characteristics. Rather, I intend to define addiction as a social problem which can be prevented.

آمار یکساله:  

بازدید 11820

دانلود 8980 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Frontiers in pediatrics

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1169
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1169

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RAJAB A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  170
 • صفحات: 

  15-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8517
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8517

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

Pediatrics

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  143
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1883
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1883

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript