نتایج جستجو

13863

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1387

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

SALAKI NOSHIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: ONE OF THE MOST IMPORTANT STEPS IN THE EVOLUTION OF A HUMAN IS THE FETAL PERIOD, WHICH CAN BE INFLUENCED BY MANY FACTORS. ONE OF THESE FACTORS IS MATERNAL EXPOSURE TO drugs AND MATERIALS. FOR MOST OF THE TREATMENTS THAT ARE USUALLY DONE IN PREGNANCY, THERE IS NOT ENOUGH INFORMATION ABOUT FETAL RISK RATE AND THIS LIMITED THE CHANCE OF MAKING GOOD DECISION FOR THE BEST TREATMENT FOR ACUTE AND CHRONIC DISEASES. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

Lexchin Joel

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  495-499
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6510
 • دانلود: 

  5942
چکیده: 

The Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European Union provides for an extension of Canadian patents for prescription drugs by up to 2 years. One of the arguments advanced for longer patent time is to compensate companies for the length of the overall drug development time (the time between patent application and market approval). This study investigates overall development time in Canada for different groups of drugs approved between January 1, 2009 and December 31, 2018 and how many of these drugs are eligible for up to 2 years of patent term extension. Based on a list of patents and dates of market approval, the change in overall development time for all drugs was calculated along with whether there were differences in development time between different groups of drugs. Using Canadian patent filing dates, overall development time for all drugs went from a mean of 2240 days (95% CI: 1832, 2648) in 2009 to 4197 days (95% CI: 3728, 4665) in 2018 (analysis of variance [ANOVA], P <. 0001). Using first global patent filing dates, overall development time went from a mean of 4481 days (95% CI: 3053, 5908) in 2009 to 6298 days (95% CI: 4839, 7756) in 2018 (ANOVA, P =. 0118). There was a statistically significant difference in the overall development mean time between small molecule drugs (3553, 95% CI: 3361, 3746) and biologics (3903, 95% CI: 3595, 4212), (t test, P =. 0487) when using Canadian patent filing dates but not when first global patent filing dates were used. There was no statistically significant change in overall development time among drugs that were substantial, moderate or little to none additional therapeutic value compared to existing drugs. Out of 238 drugs, 218 (91. 6%) would have been eligible for patent term extension with 195 (80. 7%) eligible for the full 2 years. Patent term extension does not appear to be justified based on changes in overall development time, except possibly in the case of biologics. There are also trade offs in terms of increased expenditures that need to be considered if patent terms are lengthened.

آمار یکساله:  

بازدید 6510

دانلود 5942 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  538-544
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2298
 • دانلود: 

  332
چکیده: 

مقدمه: نسخه وسیله ارتباطی بین پزشک، داروساز و بیمار است و عدم رعایت اصول ثبت نسخه نویسی در آن موجب مصرف نا به جای دارو، عدم استفاده کامل از داروهای تجویزی تداخلات دارویی و افزایش عوارض احتمالی می گردد. این تحقیق به منظور تعیین میزان رعایت اصول ثبت نسخه نویسی در نسخ بیمه خدمات درمانی شهر کاشان صورت پذیرفت.روش بررسی: مطالعه به صورت توصیفی روی 1500 نسخه بیماران سرپایی بیمه خدمات درمانی سال 1386 شهر کاشان، که به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب گردیدند، انجام پذیرفت. در هر نسخه موارد مربوط به خوانایی، شکل و دستور دارو، اطلاعات هویتی پزشک و بیمار از نسخ استخراج و در چک لیست تهیه شده بر اساس دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت ثبت شد. برای هر نسخه امتیازی بین 21-0 تعیین شد که به 5 بازه بسیار ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب و بسیار خوب تقسیم شد و سپس با آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نسخ شامل 5245 قلم دارو بود. 4661 قلم دارو (88.86 درصد) خوانا بود. در 3807 قلم دارو (72.58 درصد) شکل دارویی، در 2750 قلم دارو (52.44 درصد)، دستور دارویی ثبت شده بود. وضعیت اصول ثبت نسخه نویسی با میانگین امتیاز 15.01 در محدوده خوب قرار گرفت، که کمترین امتیاز در نسخ متخصصان پوست (12.18) و بیشترین آن در متخصصان روان پزشکی (16.29) مشاهده شد.نتیجه گیری: وضعیت اصول ثبت نسخه نویسی پزشکان خوب است، اما ثبت دستورات دارویی توجه بیشتری را می طلبد. به کارگیری نرم افزارهای کامپیوتری نسخه نویسی در مطب ها، تهیه فرم های جدید با محل های مشخص جهت اطمینان از ثبت کامل اطلاعات، واحد های بیشتر و آموزش عملی نسخه نویسی جهت دانشجویان پزشکی و تداوم برنامه های بازآموزی جهت پزشکان پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2298

دانلود 332 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نصیری اصل مرجان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  22-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  586
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

زمینه: خوددرمانی، مصرف داروهای تاریخ گذشته و نگه داری داروها در شرایط مناسب، سبب نابودی منابع و تهدید سلامت جامعه می شود.هدف: مطالعه به منظور تعیین مقدار داروهای موجود در منازل و علل نگه داری آنها در شهرک مینو در قزوین انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی 85 خانوار از بلوک های واقع در شهرک مینو در قزوین در سال 1385 انجام شد. داده ها بر اساس OTC (تجویز بدون نسخه) بودن، مصارف بالینی، تاریخ اعتبار و شرایط نگه داری ارزیابی شدند.یافته ها: %82.4 افراد دارو در منزل نگه داری می کردند، بدون آن که در حال مصرف آن داروها باشند. از مجموع داروها %73.1 قرص ها، %98 کپسول ها، %75.5 پمادها، %83.1 قطره ها، %54 شربت ها، %25 شیاف ها و کل آمپول های موجود در منازل به داروهای غیر OTC اختصاص داشت. عمده ترین شکل داروهای تاریخ گذشته مصرفی، قرص بود و در این میان داروهای گوارشی بیش ترین رقم را در میان دسته داروهای مختلف به خود اختصاص داده بود. شرایط نگه داری داروها به سلیقه شخصی بود و هیچ ارتباطی با نوع و شکل دارو نداشت.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، اطلاع رسانی برای مصرف صحیح داروها ضرری به نظر می رسد تا از پیدایش عوارض جانبی و غیر موثر شدن آنها در درمان جلوگیری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 586

دانلود 127 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  97-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

Background: The Cardiovascular disease is emerging as one of the leading cause of morbidity and mortality worldwide. To determine the appropriateness of the prescriptions and various trends in treatment, so as to provide the basis for modification in the future drug usage in accordance with risk factors and clinical presentations and also assess the improvement of health-related quality of life of patients with coronary artery disease. Methods: A prospective, observational and cross-sectional study was conducted in Department of Pharmacology in collaboration with Department of Medicine of tertiary healthcare hospital. As per inclusion criteria, patients visiting Medicine Outpatient department (OPD) from November 2021 to January 2022 were enrolled in the study. Results: Total 360 prescriptions were analysed, most of them belonged to the age group of 61-75 years. The prevalence was higher in Females (54%) than males (46%). An average number of drugs per prescription was 4. 5. All the drugs were prescribed by generic names. 90. 63% drugs prescribed were included in World Health Organization (WHO) essential drugs list 2021. 98. 40% drugs prescribed were included in National list of essential medicines (NLEM) 2015. Antiplatelets (99. 44%) were the most commonly prescribed category of drugs, followed by hyperlipidaemic (96. 67%). Conclusion: The overall analysis of prescription pattern suggests that most of the drugs were prescribed rationally according to current American College of Cardiology Federation/American Heart Association (ACC/ AHA) guidelines. The incidence of polypharmacy was in the normal limits as per WHO recommendation. Generic drugs were prescribed majorly, which promotes awareness amongst prescribers, supporting WHO policies.

آمار یکساله:  

بازدید 15

دانلود 15 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

نشریه: 

SUBSTANCE USE & MISUSE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1309-1319
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  162
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 162 استناد 3 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27907
 • دانلود: 

  11902
چکیده: 

Background: Self-medication (SM), the use of drugs by individuals to treat self-recognized illnesses or symptoms is one of the major health problems. Objectives: The study assessed the patterns and links between SM and illness behavior in Nigerian artisans. Patients and Methods: In this cross-sectional survey, a multistage sampling procedure was employed to select 186 participants (age range = 15-61 years; mean = 31. 5) in the Ede community of Osun State, Southwestern Nigeria. The artisans (beauticians, autoworkers, and house building construction workers) responded to the self-medication test (SMT) and Illness Behavior Questionnaire (IBQ). Frequency counts were employed to analyze the participants' demographic characteristics, while linear regression analysis was used to answer the research question. Results: The findings from this study revealed a 47. 8% prevalence of SM, ranging from 14. 2% of antibiotics SM to 51. 1% of alternative medicine SM. SM was observed to independently and significantly predict disease conviction (R = 0. 030, P = 0. 018), psychological/somatic perception (R2 = 0. 034, P = 0. 012), general illness reaction (R 2 = 0. 064, P = 0. 000), and general illness behavior (R 2= 0. 028, P = 0. 023) of the participants. Conclusions: Our findings revealed the need for an increase in public enlightenment, awareness, and sensitization among artisans on ills of SM. Also, we recommend psycho-education among this vulnerable group.

آمار یکساله:  

بازدید 27907

دانلود 11902 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  104
 • صفحات: 

  66-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

زمینه و هدف: با پیشرفت های قابل توجهی که در زمینه های مختلف علمی به عمل آمده است شاهد دسترسی هرچه بیشتر افراد به داروهای مختلف می باشیم، به طوری که این دسترسی راحت، خود به عنوان یک پدیده اجتماعی زیان بخش یعنی استفاده نابجا از دارو دامن گیر بشر گردیده است. امروزه خوددرمانی از جمله بزرگ ترین مشکلات اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی جوامع مختلف از جمله ایران محسوب می شود. هدف از این مطالعه شیوع مصرف داروهای بدون نسخه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی گلستان 1392 می باشد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی 262 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه روا و پایا شده دارای دو قسمت ویژگی های جمعیت شناختی و سوالات دارویی جمع آوری شد. داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و آزمون کای اسکویر و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: شایع ترین داروی استفاده شده مسکن 84.8 درصد (229 نفر) و پس از آن آنتی هیستامین ها و داروهای ضد سرماخوردگی 77.5 درصد (210 نفر) بود. مهم ترین عامل موثر در استفاده دارو، عدم احساس نیاز برای مراجعه به پزشک به دلیل خفیف بودن علائم بیماری (%67.5) و مهم ترین منبع برای تهیه دارو داروخانه 34.1 درصد (92 نفر) بوده است.نتیجه گیری کلی: خوددرمانی با داروهای بدون تجویز پزشک از شیوع بالایی بین دانشجویان برخوردار بوده است و شایع ترین داروی مورد استفاده مسکن بوده است. خفیف بودن علائم بیماری از عوامل ترغیب کننده بود. آموزش همگانی برای افزایش آگاهی دانشجویان همچنان ضروری به نظر می رسد. داده ها نشان داد که دانشجویان یکسری از عوامل را در مصرف خودسرانه دارو تاثیرگذار می دانستند که در این میان خفیف بودن علائم بیماری در الویت بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 59 استناد 910 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17131
 • دانلود: 

  9724
چکیده: 

Background: Substance use among young people is a major public health problem in Iran.Objectives: The aims of the present study were to determine the prevalence of substance misuse and its determinants in medical sciences students in Tehran, Iran.Patients and Methods: A cross-sectional study was performed on a randomly selected sample of 1992 medical sciences students during 2012-2013. Anonymous, structured questionnaires were distributed among the students in each selected class. Substance misuse was defined according to cultural and epidemiological features. Data analysis was performed using chi-squared test, Fisher’s exact test, and binary logistic regression.Results: The prevalence of prescription drug misuse, last year alcohol use, and ever illicit substance use was 4.9%, 6.9%, and 2.9%, respectively. The result of multiple logistic regression model showed that being a male (OR=4.0), hookah use in the last year (OR=3.2), prescription drug misuse (OR=3.2), and alcohol use in the last year (OR=3.3) were associated with the students’ illicit substance use. Last year alcohol use (OR=5.3), ever illicit substance use (OR=3.2), and illicit substance use in friends (OR=2.6) were associated with prescription drug misuse.Conclusions: Our results suggested that the prevalence of prescription drugs, alcohol and illicit substance use was relatively low, though still significant, among Iranian students, which was strongly associated with family and friends’ use. The findings of this research can be used for planning and evaluating interventions by considering the risk factors and protective factors in Universities.

آمار یکساله:  

بازدید 17131

دانلود 9724 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3-4 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1474
 • دانلود: 

  419
چکیده: 

مقدمه: الگوی تجویز داروی پزشکان یکی از عوامل موثر بر روند مصرف دارو و چالش ها مرتبط با آن است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوی تجویز دارو در بیمه شدگان روستایی و نقاط شهری زیر 20000 نفر در شهرستان اهواز انجام شد.روش پژوهش: این مطالعه توصیفی - تحلیلی است که به روش مقطعی در سال 1387 انجام شد. تعداد نسخ دارویی مورد بررسی 9524 نسخه بود. جمع آوری داده ها با چک لیست 2 بخشی که حاوی سوالاتی اطلاعات عمومی منطقه و نحوه تجویز دارو صورت گرفت. پس از بررسی نسخ دارویی، داده های جمع آوری شده با آمار تحلیلی) تحلیل همبستگی، کای دو ( مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.یافته ها: تعداد اقلام دارویی بطور میانگین در هر نسخ 3.1 قلم دارو بود. بیشترین فراوانی داروهای تجویز شده مربوط به گروه داروهای آنتی میکروبیال و کمترین فراوانی داروهای گروه سیستم اعصاب مرکزی بودند. بیشترین تجویز در بین اشکال دارویی را داروهای خوراکی داشتند و زنان بزرگترین مصرف کنندگان دارو بودند. 50% سرانه پزشک خانواده صرف هزینه دارو شده بود به عبارت دیگر ارتباط معنی داری بین مقدار سرانه اختصاصی دارو و میزان تجویز دارو توسط پزشکان وجود داشت.نتیجه گیری: میانگین اقلام دارویی نسخ در این مطالعه از متوسط جهانی بالاتر بود. آموزش با محوریت تجویز صحیح دارو، اصول نسخه نویسی و توجه به اندیکاسیون پزشکی، تغییر نگرش نسبت مصرف صحیح دارو به ویژه در زنان دارد. هم چنین در راستای بهبود عملکرد نظام سلامت، مدیریت و نظارت در امور بودجه دارویی ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1474

دانلود 419 استناد 0 مرجع 0
litScript