نتایج جستجو

816

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

82

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  496-512
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  499
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 499

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  103-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1846
 • دانلود: 

  436
چکیده: 

محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR) یکی از علل مهم و خاموش بیماری ها و مرگ و میر در جمعیت جنینی و نوزادان است، که در آن نوزادان پتانسیل رشدشان کمتر از حالت طبیعی می باشد. اصطلاح IUGR و کوچک برای سن حاملگی (SGA) اغلب بجای یکدیگر استفاده می شوند، گرچه تفاوت های ظریف بین این دو وجود دارد. IUGR/SGA در نتیجه اتیولوژی های مختلف شامل عوامل مادری، جفت و جنین بوجود می آید که اخیرا فاکتورهای ژنتیکی هم به آن اضافه شده است. IUGR ممکن است بر اثر عوامل عفونی، کروموزومی یا ناهنجاری های ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی و یا سیگار کشیدن مادر ایجاد شود، اما در اکثر موارد علت ثانویه، نارسایی جفت است. IUGR اغلب موجب بروز عوارضی در سه ماهه سوم بارداری می شود که با نشانه های پره اکلامپسی همراه است. پاتوفیزیولوژی IUGR که با نارسایی جفت همراه است به طور کامل شناسایی نشده است. اما این آسیب معمولا بدلیل ناموفق بودن حمله تروفوبلاست ایجاد می شود که موجب جریان خون متناوب در فضای بین پرزها می شود که این نیز به نوبه خود موجب استرس اکسیداتیو موضعی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1846

دانلود 436 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROBERTS J.M. | GAMMILL H.S.

نشریه: 

HYPERTENSION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1243-1249
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3772
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3772

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HUPPERTZ B.

نشریه: 

HYPERTENSION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  970-975
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4421
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4421

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DAHER S. | SASS N. | OLIVEIRA L.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  130-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2967
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2967

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ODEGARD R.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  91
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  436-440
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7061
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7061

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

NORWITZ E.R. | HSU C.D. | REPKE J.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  308-329
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8488
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8488

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

VALADAN M. | QADRDOOST NAKHCHEE N. | DAVARI TANHA F.

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  241-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18716
 • دانلود: 

  12517
چکیده: 

preeclampsia is a major cause of morbidity and mortality during pregnancy. Several independent investigators have demonstrated the association of androgens with hypertension. The main purpose of this study was to determine whether maternal levels of sex hormones, especially testosterone, are higher in patients with preeclampsia than in matched normotensive control subjects. Serum levels of testosterone, free testosterone, dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) and estradiol were measured in 60 subjects in the 3rd trimester of pregnancy with documented preeclampsia (including 30 cases of mild and 30 cases of severe preeclampsia) and 60 healthy normotensive women with similar maternal and gestational ages and body mass index (BMI) and neonatal sex. All subjects were primigravid with singleton pregnancies. Cases of polycystic ovary (PCO), diabetes, chronic hypertension and chronic systemic diseases such as lupus and patients using steroid hormones and antihypertensive drugs were excluded. Levels of testosterone, DHEA-S and estradiol were not higher in primigravid women with preeclampsia than in normotensive women with similar gestational and maternal ages, BMI and neonatal sex. There were no significant differences in sex hormones measured between groups of mild and severe preeclampsia and normotensive women. There were also no significant differences in sex hormone levels according to neonatal sex. These findings are against the hypothesis of mediating or amplifying role of high androgen levels in pathophysiology of preeclampsia.

آمار یکساله:  

بازدید 18716

دانلود 12517 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  123-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19883
 • دانلود: 

  28663
چکیده: 

Objectives: preeclampsia/eclampsia, the most common medical complication of pregnancy, can affect visual system as an end organ damage. Visual symptoms occur in 25% of patients with severe preeclampsia and 50% of patients with eclampsia. Visual system may be affected by hypertensive retinopathy, exudative retinal detachment, and cortical blindness. Methods: A literature search was conducted using MEDLINE, EMBASE, and Cochrane library until April 2017 in English and Persian. Additionally, extensive literature was searched using the Persian databases. Moreover, the cited references in the published articles were manually reviewed for relevant results. Results: The visual prognosis for ocular involvement was excellent in most cases because of its nature and high rate of spontaneous recovery, which occurred in a few weeks. The fact that there is a correlation between ocular finding and placental vascular abnormality emphasized correct diagnosis and evaluation of pregnant patients with visual changes. This review described the ocular involvement in pregnant patients with preeclampsia/eclampsia. The first purpose of this study was to discuss the pathophysiology and epidemiology of visual system involvement in preeclampsia/eclampsia. The second one was to diagnose the adverse effect on visual system as a last organ damage. Finally, in this review, the ophthalmologic finding, controversial issue of the treatment and prognosis with preventive care were discussed and monitoring methods for patients were followed up. Conclusions: Visual involvement is common in pregnancy-induced hypertension and retinal vascular changes are the most common ocular findings. It seems that the progression of these changes is a sign of increasing severity of pregnancy induced hypertension (PIH) and has correlated with fetal mortality. As a result, these findings may be guideline for prompt intervention as they may reflect similar ischemic vascular changes in the placenta. Although ocular involvement has a good prognosis in PIH, repeated observations, early diagnosis, and prompt management are essential for both maternal and fetal ultimate outcomes.

آمار یکساله:  

بازدید 19883

دانلود 28663 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PIPKIN F.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  344
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  925-926
تعامل: 
 • استنادات: 

  361
 • بازدید: 

  7838
 • دانلود: 

  12580
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7838

دانلود 12580 استناد 361 مرجع 0
litScript