نتایج جستجو

26755

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2676

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

PARNIANI M. | MAGHULI P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN A RESTRUCTURED power SYSTEM, ONE OF THE MOST IMPORTANT ANCILLARY SERVICES IS REACTIVE power WHICH IS PRODUCED BY GENERATORS. PROLIFERATION OF BILATERAL TRANSACTION LEADS TO NEW PROBLEMS SUCH AS REACTIVE power allocation. BECAUSE OF LOCAL NATURE OF REACTIVE power, IT CANNOT TRANSFERRED OVER LONG DISTANCES SO GENERATORS WHICH ARE NOT INVOLVE IN A PARTICULAR TRANSACTION MAY SUPPORT ITS REACTIVE power REQUIREMENTS.IN THIS PAPER AN EXACT AND PRACTICAL METHOD FOR REACTIVE power allocation TO BILATERAL TRANSACTIONS IS PRESENTED. FOR THIS PURPOSE, FIRST DIRECT USE OF AC LOAD FLOW AND FAIR allocation ALGORITHM IS INTRODUCED AND DISCUSSED AND NEXT, THE MODIFIED METHOD IS PRESENTED. THE PERFORMANCE AND CAPABILITIES OF SUGGESTED METHOD IS TESTED ON A TYPICAL NETWORK BY MATLAB (PST) SOFTWARE.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  117-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

این مقاله مسئله پیوند کاربر، تخصیص زیرکانال و تخصیص توان به صورت توأم را در کانال فراسوی یک شبکه مخابراتی ناهمگون با بهره مندی از راهکار تسهیم فرکانسی متعامد (OFDMA) و با فرض محدود بودن حداکثر توان ارسالی هر کاربر مورد بررسی قرار می دهد, نشان داده می شود که مسئله پیش رو یک مسئله غیر خطی ترکیبی پیوسته گسسته غیر محدب است, در این راستا جهت قابل حل نمودن آن، شرط گسسته بودن متغیرهای مسئله رهاسازی شده و در عوض یک عبارت هزینه به تابع هدف اضافه می شود تا گسسته بودن این متغیرها در جواب نهایی تضمین شود, درنهایت برای حل مسئله، تابع هدف به صورت تفاضل دو تابع محدب (D, C) بازنویسی شده و سپس با استفاده از روش تقریبی سلسله مراتبی محدب، مسئله ساده سازی شده حل می شود, شایان ذکر است تا آنجایی که نویسندگان مطلع می باشند، مسئله تخصیص زیرکانال، پیوند کاربر و کنترل توان تاکنون به صورت توأم در کانال فراسوی شبکه ها ی مخابراتی ناهمگون مورد بررسی قرار نگرفته است, با مقایسه نتایج شبیه سازی ملاحظه می شود که راهکار پیشنهادی نسبت به راهکارهای ارائه شده موجود با تحمل پیچیدگی محاسباتی بالاتر، نرخ بهتری را حاصل می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MERLINE A. | THIRUVENGADAM S.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  106-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19675
 • دانلود: 

  15359
چکیده: 

The role of waveform design is central to effective radar resource management for state-of-the art radar systems. The waveform shape employed by any radar system has always been a key factor in determining the performance and application. The design of radar waveform to minimize mean square error (MMSE) in estimating the target impulse response is based on power allocation using waterfilling. This paper shows the effect of various power control strategies in the MMSE performance of the waveform design. We find that the truncated power control strategy exhibits a good MMSE performance. The performance improvement results from the fact that with the truncated power control no power is wasted in poor quality modes.

آمار یکساله:  

بازدید 19675

دانلود 15359 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  123-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13547
 • دانلود: 

  9246
چکیده: 

This paper presents an investigation on the performance of the Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) in the power domain scheme. A power allocation (PA) method is proposed from NOMA throughput expression analysis. This method aims to provide fair opportunities for users to improve their performance. Thus, NOMA users can achieve rates higher than, or equal to, the rates obtained with the conventional Orthogonal Multiple Access (OMA) in the frequency domain schemes. The proposed method is evaluated and compared with others PA techniques by computer system level simulations. The results obtained indicate that the proposed method increases the average cell spectral efficiency and maintains a good fairness level with regard to the resource allocation among the users within a cell.

آمار یکساله:  

بازدید 13547

دانلود 9246 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  187-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, power allocation AND TARGET ASSIGNMENT IS CONSIDERED AS A PROMISING WAY TO OBTAIN LOW PROBABILITY OF INTERCEPTION (LPI) IN THE RADAR NETWORK. SPATIAL DIVERSITY IN THE NETTED RADARS GIVES US A FLEXIBILITY TO CONTROL power INTELLIGENTLY AND RADAR ASSIGNMENT DYNAMICALLY IN SUCH A WAY THAT NOT ONLY DETECTION PERFORMANCES SATISFIED BUT LPI CHARACTERISTICS OF THE NETWORK ARE OPTIMIZED. WE FORMULATE THIS PROBLEM AS A NON-CONVEX AND NONLINEAR OPTIMIZATION PROBLEM ASSOCIATED WITH DETECTION PERFORMANCE CONSTRAINTS. THE OPTIMUM SOLUTION OF GENERAL PROBLEM IS COMPLICATED AND CANNOT BE SOLVED MATHEMATICALLY. WE RELAXED PROBLEM TO MORE TRACTABLE FORM FOR THE NETWORKS WITH LOW COMPLEXITY IN WHICH COMBINATION OF RADAR'S INFORMATION CANNOT BE HANDLED. IN THE CONSIDERED SCENARIO, FOR EACH TARGET ONLY ONE RADAR IS ASSIGNED AND EACH ASSIGNED RADAR CAN ONLY TRANSMIT ONE TARGET'S INFORMATION. WE PROPOSE A SIMPLE FRAMEWORK TO OBTAIN OPTIMUM power allocation AND RADAR ASSIGNMENT STRATEGY DUE TO SPATIAL DIVERSITY OF NETTED RADARS. THE FRAMEWORK HAS LOWER COMPLEXITY COMPARED WITH OPTIMUM EXHAUSTIVE SEARCH ALGORITHM AND SIMULATION RESULTS SHOW EFFECTIVENESS OF PROPOSED ALGORITHM IN SATISFACTION OF DETECTION PERFORMANCES AND IMPROVEMENT OF LPI SPECIFICATION OF RADAR NETWORK. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  159-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

استقلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

در این مقاله دو روش برای تعیین بهینه اندازه و مکان فیلترهای اکتیو، برای جبران هارمونیکها در شبکه برق معرفی شده اند. در روش اول، هدف کمینه کردن اغتشاشات هارمونیکی ولتاژ است. در روش دوم، هدف ارضای قیود استانداردهای هارمونیکی ولتاژ، با کمترین جریان تزریقی فیلترهای اکتیو است. روشهای فوق، توسط الگوریتم ژنتیک پیاده سازی و اجرا شده اند. نتایج آزمایشات بر روی یک شبکه 18 شینه، کارایی روشهای فوق را به نمایش گذاشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

داوودی حسین | راستی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

شبکه های چندسطحی که شامل ماکروسل و فمتوسل هستند، منجر به افزایش ظرفیت شبکه و بهبود کیفیت سرویس های ارائه شده به کاربران در شبکه های سلولار می شوند. تخصیص زیرکانال مشترک بین کاربران سطوح مختلف، باعث ایجاد تداخل بین سطحی بین کاربران می گردد که به دلیل اولویت بالاتر کاربران ماکروسل، حضور کاربران فمتوسل نباید مانع دست یابی این کاربران به حداقل کیفیت سرویس خود شوند. در این مقاله یک روش کنترل توان و تخصیص زیرکانال در حالت فروسو و در دو سطح ماکروسل و فمتوسل مبتنی بر OFDMA با هدف بیشینه کردن مجموع نرخ کاربران فمتوسل ها، به نحوی که حداقل کیفیت سرویس برای همه کاربران ماکروسل و کاربران حساس به تاخیر فمتوسل ها رعایت گردد ارائه می دهیم. در سطح ماکروسل دو مساله متفاوت را به صورت جداگانه در نظر می گیریم. مساله اول با هدف بیشینه نمودن مجموع آستانه تداخل بین سطحی قابل تحمل برای کاربران ماکروسل و مساله دوم با هدف کمینه کردن مجموع توان ارسالی ماکروسل بیان می شود. مساله در سطح فمتوسل، با هدف بیشینه نمودن مجموع نرخ داده کاربران فمتوسل ها بیان می گردد. برای حل مساله اول در سطح ماکروسل از الگوریتم مجارستانی که یک روش بهینه انتساب است استفاده می نماییم. همچنین برای حل مساله دوم از یک روش مکاشفه ای برای تخصیص زیرکانال و از روش دوگان لاگرانژ برای کنترل توان استفاده می گردد. برای حل مساله در سطح فمتوسل نیز ابتدا با استفاده از یک روش مکاشفه ای، تخصیص زیرکانال صورت می گیرد و سپس با استفاده از روش دوگان لاگرانژ که یکی از روش های حل مسایل بهینه سازی محدب است، کنترل توان صورت می پذیرد. در انتها عملکرد این روش با تحلیل نتایج حاصل از شبیه سازی بررسی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 30 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21914
 • دانلود: 

  10046
چکیده: 

Due to lack of resources such as transmission power and bandwidth in satellite systems, resource allocation problem is a very important challenge. Nowadays, new heterogeneous network includes one or more satellites besides terrestrial infrastructure, so that it is considered that each satellite has multi-beam to increase capacity. This type of structure is suitable for a new generation of communications, which leads to a specific benefit of using the available resource in wireless communication systems. The multi-beam technology is one of the multiple access methods for new satellite systems that are similar to very high throughput satellites systems. Therefore, in this paper, our proposed algorithm is mainly the jointly power and bandwidth allocation of satellite systems to each beam and it is simulated considering the limitation of the total transmission power and bandwidth constraints for any beams. Furthermore, a bandwidth sharing algorithm is provided to dedicate extra bandwidth among beams. Finally, the total capacity of our proposed system model, which is heterogeneous network is obtained based on some parameters such as frequency reuse, modulation rate and total number of users for each beam. This comparison shows that the proposed algorithm allows maintaining the optimal capacity allocation to use a new satellite network.

آمار یکساله:  

بازدید 21914

دانلود 10046 استناد 0 مرجع 0
litScript