نتایج جستجو

5428

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

543

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4 (پیاپی 79)
 • صفحات: 

  125-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  373
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

زمینه و هدف تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی نقش مهمی در سلامت و رفاه جامعه دارد. وجود شرایط نامناسب در انتقال و توزیع آب آشامیدنی، از مهم ترین علل ایجاد آلودگی ثانویه باکتریایی می باشد. این پژوهش با هدف آنالیز میکروبی هتروتروفی شبکه آب شهرستان اراک و ارتباط آن با پارامترهای فیزیکوشیمیایی و جنس لوله های شبکه آب صورت گرفته است. روش بررسی در این مطالعه توصیفی تحلیلی تعداد 500 نمونه به صورت تصادفی و تحت شرایط استاندارد از شبکه آب آشامیدنی شهرستان اراک تهیه و متغیرهای HPC، MPN، کلر آزاد باقی مانده، کدورت، pH و دما اندازه گیری شد و تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده، از طریق آزمون آماری رگرسیون صورت گرفت. یافته ها بر اساس نتایج آنالیز آماری، HPC با متغیرهای MPN، pH و کدورت دارای رابطه ی معنی دار مستقیم می باشد )01/0>(P-Value. بین HPC و دما رابطه ی مستقیم وجود دارد ولی چندان معنی دار نیست (05/0>(P-Value، هم چنین مقادیر کلر آزاد باقی مانده با HPC دارای رابطه معنی دار معکوس می باشد( 01/0>(P-Value. استفاده از دو روش pour plate و Spread plate در تعیین تعداد باکتری های HPC نشان داد که روش pour plate در بیش تر مواقع بهتر از روش Spread plate عمل می کند. در شناسایی باکتری های جدا شده از نمونه های HPC مثبت، مشاهده گردید که باسیلوس ها و خانواده میکروکوکاسه توانایی فعال بودن در کلر بالا را دارند. بحث و نتیجه گیری اندازه گیری HPC به عنوان یک متغیر مهم و تاثیر گذار در کنترل آب آشامیدنی ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 373

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

چناری عبدالامیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  67/3
 • صفحات: 

  71-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  15604
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

قیصر امین پور (1338-1386) یکی از بزرگترن و تأثیرگذارترین شاعران دوران انقلاب اسلامی ایران است. بررسی سبک شعر او با تکیه بر نوآوری های بلاغی، موضوع مقاله حاضر است. شعرهای وی از جنبه بلاغی ارزش فراوانی دارد و بر ظرفیت ها و توانمندی زبان فارسی افزوده است. سه عنصر مهم بلاغی و سبکی در شعر امین پور عبارتند از: ایهام، متناقض نمایی و ایجاز. ایهام در شعر او انواع گوناگونی دارد که در این مقاله بررسی شده است. بسیاری از ایهام های او جدید است. متناقض نمایی نیز از نظر بسامد و انواع در شعر وی تحلیل شده است. ایجاز در شعر امین پور عواملی دارد از جمله: ایهام، نمادپردازی، شعرهای طرح وار و روایی کوتاه، بهره گیری از قالب های رباعی و دوبیتی و کم کردن ابیات غزل. امین پور توانسته است ویژگی های سبکی و بلاغی شعر کلاسیک و شعر نیمایی را هم در شعر نوی خود تلفیق کند و هم در شعرهایش در قالب های کلاسیک. یکی از عواملی که در نهایت، باعث برجستگی سبکی اوست، نوآوری در عناصر بلاغی مذکور و درک انتظار مخاطبان امروز از شعر است.

آمار یکساله:  

بازدید 15604

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

KRISHNAMURTI T.N.

نشریه: 

ADVANCES IN MATHEMATICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  186
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  334-362
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3239
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3239

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  287-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  435
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این پژوهش خواص ضد میکروبی عصاره های اتانلی 80% آبی گیاه گزنه دوپایه urtica dioica4 باکتری و یک قارچ آلوده کننده محیط های کشت و بیماریزای انسانی با استفاده از روشهای متداول میکروبیولوژی و با بکارگیری محیطهای کشت مولر ـ هینتون آگار و سابرودکستروز آگار با روش ایجاد چاهک و روش تمام ظرف و سنجش قطر هاله عدم رشد انجام شد. عصاره های اتانلی 80% بخشهای مختلف این گیاه بر باکتریهای Pseudomonas aeruginosa Bacillus subtilis، Staphylococcus aureus،  E. coliو  قارچ Candida albicans دارای اثر میکروب کشی بودند. در میان عصاره ها، عصاره بذر گزنه دارای بیشترین اثر ضد باکتریایی بر روی باکتریهای گرم مثبت بود، عصاره برگ گیاه مذکور بر باکتریهای گرم منفی دارای بیشترین تاثیر بازدارندگی بود و بالاخره عصاره گل گزنه دارای بیشترین خاصیت ضد قارچی بود.عصاره های آبی بخشهای مختلف گیاه گزنه بر روی بازدارندگی رشد همه میکروارگانیسم های فوق به جز پسودوموناس آئروژینوزا تاثیر مثبت داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 435

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

نوارچی عاطفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  107-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  404
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

بنظر می رسد، تکرار که فرایندی اجتناب ناپذیر در هر نوع یادگیری از جمله یادگیری زبان های خارجی است، چندی است که مانند گذشته در مجموعه های آموزشی مورد تاکید نمی باشد. با این وجود نمی توان لزوم و ضرورت آن را در آموزش و فراگیری و تاثیر آن بر روی حافظه منکر شد. در این مقاله پس از یادآوری اجمالی جایگاه تکرار در روش های آموزشی پیشین (از روش های سنتی گرامر/ترجمه تا روش ساختاری کلی سمعی و بصری)، به بررسی انواع عملکرد و به کارگیری آن در طول تاریخ آموزش زبان پرداخته و سپس اشکال جدید آن در رویکرد ارتباطی را یادآور شده ایم. با توجه به دلایل از بین رفتن اشکال قدیمی تکرار، سعی بر آن داشته ایم که فعالیتی را در حیطه ترجمه از زبان مادری به زبان خارجی ارائه دهیم که با به کارگیری معلومات قبلی و افزودن به آن ها یادآور رویکرد چرخشی است و می تواند به نوعی دراشکال جدید تکرار قرار گیرد و سپس دستاوردهای آموزشی این نوع فعالیت را بر شمرده ایم. متن کامل مقاله های این شماره به زبان فرانسه می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 404

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  246-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  1497
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

مقدمه: در برخی موارد به دلیل عدم دسترسی سریع به لابراتوار جهت ریختن قالب، لازم است از مواد قالب گیری استفاده شود که بتوانند ثبات ابعادی خود را در طول زمان حفظ کنند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر زمان نگهداری قالب های آلژیناتی بر دقت کست های حاصل بود.مواد و روش ها: در این بررسی تجربی - آزمایشگاهی با استفاده از یک مدل فلزی (شامل دو دای استوانه ای) و تری های اختصاصی اکریلی برای هر وقفه زمانی، پنج قالب از سه نوع آلژینات جدید [Hydrogum 5 (Zhermack), Elastic Cromo (Spofadental), Alginmax (Major)] تهیه شد و قالب ها به مدت 0، 24، 48، 72، 120 ساعت در محیط مرطوب، نگهداری و سپس با گچ استون نوع سه ریخته شدند. در هر کست پنج بعد با کولیس دیجیتالی با دقت 0.01 میلی متری اندازه گیری شد: ED (فاصله بین دو دای)، h1 (ارتفاع دای کوچک)، h2 (ارتفاع دای بزرگ)، D1 (قطر دای کوچک) و D2 (قطر دای بزرگ). نتایج با آزمون های آنالیز واریانس دو طرفه و Tukey ارزیابی شدند (a=0.05).یافته ها: ثبات ابعادی قالب های آلژیناتی هم به مواد و هم به زمان وابسته بود (p value<0.05) اما اثر متقابل هر دو با هم معنی دار نبود (p value>0.05) بعد از 24 ساعت از زمان نگهداری، تنها آلژینات Elastic cromo کاملا در تمام ابعاد با مدل اصلی اختلاف معنی داری نداشت (p value>0.05) بعد از 48 و 72 ساعت تنها آلژینات Hydrogam5 کاملا در تمام ابعاد با مدل اصلی اختلاف معنی داری نداشت .(p value>0.05) بعد از 120 ساعت در آلژینات Hydrogam5 تنها در ارتفاع دای بزرگ، اختلاف با مدل اصلی معنی دار بود (p value<0.05).نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که قالب های آلژینات Alginmax باید هر چه سریع تر ریخته شوند. قالب های آلژینات Elastic cromo می توانند بعد از 24 ساعت ریخته شوند. بنابراین قالب هر سه نوع ماده قالب گیری قبل از 120 ساعت تغییرات ابعادی قابل توجهی نداشتند، اما به عنوان استفاده 5 روزه قابل اعتماد نیستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1497

دانلود 186 استناد 491 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (مسلسل 34)
 • صفحات: 

  321-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

پرداختن به ادبیات داستانی که خود به نوعی سرگذشت پرفراز و نشیب زندگی جوامع بشری است، در حقیقت هویدا ساختن اندیشه های انسانی نویسندگانی است که برآنند تا بازتاب زندگانی اجتماعی و فردی مردمان عصر خویش را به تصویر کشند و در لابه لای آن، خواسته ها، افتخارات، اندوه ها و دل تنگی های بشری را به نمایش بگذارند. در این میان نگارش داستان توسط زنان نشانه ی بسیار مهمی از تحول اجتماعی، فرهنگی و انسانی است که در عرصه ی زندگی زنان در ایران رخ داده است. زنانی که می کوشند تا از زبان قشرهای گوناگون جامعه، به بیان آلام، آرزوها و مطالبات جامعه انسانی خویش بپردازند و تصویری را که جامعه به واسطه شرایط برای آنان خلق می کند، از زن فتانه تا زن آزمانی به تصویر کشند. بدین منظور در این مقاله کوشیده شده تا بر اساس شیوه تحلیلی توصیفی به تبیین جایگاه زن در ادبیات داستانی معاصر ایران پرداخته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABITEBOUL D.

نشریه: 

EMC TOXICOLOGIE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3252
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3252

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NADIMI MARYAM | MOHAMMADALI ZIA | MADANI MAHBOOBEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  34-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27240
 • دانلود: 

  21546
چکیده: 

Background: Teucrium polium L. is a medicinal plant, which due to its antimicrobial, antispasmodic and anti-tumor properties has been used in traditional medicine for over 2000 years. The aim of this research was to study the effect of aqueous and ethanolic extracts of Teucrium polium L. against three strains of Candida albicans (ATCC 62061, ATCC 1677, and NCPF 3153), Malassezia furfur and Malassezia globosa using pour plate method.Materials and Methods: Teucrium polium L. was collected from Broojen area during the spring. The plant was dried and powdered. The aqueous and ethanolic extracts were prepared from the fine powder. Different concentrations of extracts (1, 2, 4, and 8 mg/ml) were made in Sabouraud Dextrose Agar (SDA) and modified Leeming-Notman Agar (MLNA) medium for Candida albicans, Malassezia furfur and Malassezia globosa. 1.5×106 cfu/ml of yeasts, were cultured on media and incubated at 37oC and 32oC respectively. pour plate method was used to assess the antifungal activity of these extracts.Results: The inhibitory effect of ethanolic extract of Teucrium polium L. on the three strains of Candida albicans was depended on concentration level of extracts in media. Aqueous extract had inhibitory effect on Candida albicans (NCPF 3153) only, and with increasing of the extract concentration, the number of colonies was decreased, so that in concentration of 8 mg/ml, no growth was seen. Aqueous and ethanolic extracts had no inhibitory effect on Malassezia species.Conclusion: Teucrium polium L. extracts have considerable inhibitory effect on different strains of Candida albicans. Further investigations are needed to detect the effectiveness of this plant in treatment of Candida infections.

آمار یکساله:  

بازدید 27240

دانلود 21546 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LUGON R. | REYNARD E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  121
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  83-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12782
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12782

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript