نتایج جستجو

62451

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6246

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  191-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: ساخت داروهای ضدافسردگی جدید به دلیل رایج شدن استفاده آن ها از مهم ترین موارد تحقیقاتی در دنیا است. بوپروپیون دارویی است که در ابتدا برای درمان افسردگی ارایه شده ولی به دلیل اثرات موثر آن روی کاهش وابستگی و مصرف سیگار عملا به عنوان داروی کاهنده وابستگی به سیگار استفاده می شود. مطالعه اثرات سیناپسی این دارو برای یافتن مکانیسم اثر آن به عنوان عامل کاهنده وابستگی اهمیت خاصی دارد. این مطالعه اثرات پرفیوژن بوپروپیون روی پاسخ های برانگیخته سیناپس های هیپوکامپ را بررسی کرده است.مواد و روش کار: 16 اسلایس زنده از هیپوکامپ نوزادان 18 تا 25 روزه موش های سفید آزمایشگاهی تهیه و در طی روند استاندارد، پاسخ های برانگیخته سیناپس های ناحیه Stratum Radiatum در حضور و عدم حضور بوپروپیون بررسی گردید. بوپروپیون با غلظت دو میلی مول در ACSF و به مدت 30 دقیقه پرفیوژ شده و مقادیر دامنه (PS) بعد از پرفیوژن نسبت به قبل از آن (به عنوان 100 درصد)، مقایسه گردیدند.یافته ها: بوپروپیون توانست در همه اسلایس ها PS را ناپدید کند. در 37.5 درصد تا یک ساعت، در 25 درصد تا 1.5 ساعت، در 12.5 درصد تا دو ساعت و در 25 درصد تا چهار ساعت یا بیشتر PS ناپدید گردید. بوپروپیون در زمان کم تر از 5 الی 15 دقیقه باعث حذف PS در اسلایس ها گردید.بحث و نتیجه گیری: بوپروپیون می تواند میزان PS که شاخصی از بروز LTP است را کاهش و یا آن را حذف نماید. به نظر می رسد این دارو می تواند برای بررسی دقیق تر مکانیسم های القا و بقا LTP استفاده شده و فرآیندهای وابسته کننده داروها و ترکیبات بهتر شناخته شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  805
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

تاثیر حرارت، رطوبت و دوره یخبندان روی تغییرات جمعیت کنه شکارگرAmblydromella ettanehi Daneshvar and Denmark (Acari: Phytoseiidae  در کنار کنه طعمه کنه تارتن دروغین، (Cenopalpus irani Dosse) روی کاج سوزنی. pinus eldarica Medw با انجام نمونه برداری منظم طی سه سال (1375-1377) در شمال تهران بررسی شد. محاسبات آماری روی میانگین جمعیت کنه شکارگر و عوامل اقلیمی با انجام آنالیز وایانس (ANOVA) و محاسبات رگرسیون نشان داد حرکت و بارندگی به ترتیب دارای تاثیر مثبت و منفی، ولی رطوبت جمعیت شکارگر طی سالهای 1375 و 1376 تاثیری نداشته است. افزایش میزان بارندگی و دوره یخبندان طی نیمه دوم 1376 نشان داد که این متغیر ها در تقلیل میانگین جمعیت کنه شکارگر در سال 1377موثر بودند به طوریکه در سطح یک درصد معنی دار ملاحظه شدند. مطالعه نیولوژی این شکارگر و تغذیه آن در شرایط اتاق آزمایشگاه (5+23 درجه سانتیگراد و 10+45 درصد رطوبت) روی برگ لوبیای آلوده به کنه تارتن دو لکه ای (Tetranychus urticae Koch) نشان داد، میانگین مراحل رشد کنه ماده شکارگر از تخم تا قبل از بلوغ کامل 1.5±5.5 روز و از تخم تا تخم 4.1±15 روز میانگین تخمریزی روزانه 0.5±0.75 تخم و مجموع 2.5±6.5 تخم در حداقل و حداکثر دوره تخم ریزی بین 6 تا 11 روز بوده است. حداکثر تلفات کنه ماده شکارگر با تغذیه از طعمه جدید در لاروی و به مقدار 20% ودر کل مراحل رشدی 66.66% ثبت شد.

آمار یکساله:  

بازدید 805

دانلود 87 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

KLASEN S. | NESTMANN T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  611-626
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8087
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8087

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SEN A.

نشریه: 

DEVELOPMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  S1
 • صفحات: 

  98-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2866
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2866

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ALA SHAHRAN | ZANAD FATEMEH | SHIRAN MOHAMMAD REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  712-716
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25361
 • دانلود: 

  11830
چکیده: 

Background: Omeprazole is metabolized predominantly by CYP2C19, a polymorphically expressed enzymes that show marked interindividual and interethnic variation. These variations cause a substantial differences that have been reported in the pharmacokinetics of omeprazole. The aim of the present study was to evaluate the pharmacokinetic parameters of omeprazole in a random Iranian population.Methods: From the 20 subjects, only 17 healthy unrelated individuals of either sex (9 females age range 22-24 years) participated in the study. After an overnight fasting, a sample of blood was collected. The subjects received a single oral dose of 40 mg capsule of omeprazole (losec) and blood samples were taken up to 8 hours. Omeprazole was analyzed by the HPLC method and population pharmacokinetic analysis was performed using population pharmacokinetic modelling software P-Pharm.Results: The mean value for apparent plasma clearance (CL/F) was 20.8±6.9 (L.h-1). The corresponding value for apparent volume of distribution (V/F), and t1/2 beta were 21.6±7.5 (L) and 0.8±0.3 (h), respectively. A comparison of the weight normalized V/F and CL/F of omeprazole between males and females revealed that both parameters were significantly higher in females than males (p≤0.03).Conclusion: These results show a substantial interindividual variability in omeprazole pharmacokinetics and this might affect the therapeutic effects of omeprazole as reported previously.

آمار یکساله:  

بازدید 25361

دانلود 11830 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

HARTZLER B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11094
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11094

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  195-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2154
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

این مقاله ابتدا به بیان دیدگاه های مختلف درباره مفهوم مساله اجتماعی می پردازد. در این راستا، رویکردهای متفاوت نسبت به مرجع تشخیص، منشا پیدایش و جوانب گوناگون و مهم مرتبط با مسایل اجتماعی ارایه شده است. مقاله سپس به مرور تاریخچه درک آسیب شناختی جمعیت می پردازد و در نهایت شرایط زمینه ساز قلمداد کردن جمعیت به عنوان یک مساله اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. از این رو، این مقاله با بیان مولفه ها و ابعاد مساله آفرین جمعیت در بستر و چارچوب نظام اجتماعی، ویژگی های این نوع مسایل را مشخص ساخته و در نهایت از خلال درک مفاهیم مساله اجتماعی، ویژگی های این نوع مسایل را مشخص ساخته و در نهایت از خلال درک مفاهیم مساله اجتماعی و جمعیت به توضیح شرایطی پرداخته است که در آن یک وضعیت خاص جمعیتی به مثابه مساله اجتماعی تلقی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2154

دانلود 87 استناد 1 مرجع 6
نویسندگان: 

MORADZADEH K. | LARIJANI B. | KESHTKAR A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  8-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  15967
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15967

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

فولادی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  145-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  223
 • دانلود: 

  803
چکیده: 

چکیده فارسی:میان ثبات و یا تغییرات جمعیت و برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رابطه وجود دارد؛ زیرا اصولا، بدون اطلاعات کامل جمعیت شناختی، امکان برنامه ریزی برای توسعه وجود ندارد. در هر جامعه ای جمعیت از نظر رشد و یا عدم رشد، مراحل ثبات، سکون، بسط و توسعه، سکون مجدد و سقوط جمعیتی را سپری می کند. چند دیدگاه در خصوص تغییرات جمعیتی وجود دارد: نظریات افزایش، کاهش، ثبات و تناسب جمعیتی. پذیرش هریک از این نظریات، مستلزم داشتن سیاست مناسب جمعیتی است. رویکرد و گفتمان حاکم و سیاست جمعیتی پس از انقلاب بر ایران اسلامی، بر کاهش جمعیت مبتنی بوده است. اما اینک کشور ما، رویکرد سیاست افزایش جمعیت را در پیش گرفته است. این مقاله، با واکاوی و نقد نظریات و سیاست های جمعیتی، نظریه «تناسب جمعیت» را متناسب شرایط اقلیمی کشور پیشنهاد می کند. همچنین سیاست راهبردی جمعیت در اسلام، فزونی کمی و کیفی جمعیت، با توجه به شرایط اقلیمی و امکانات موجود، با هدف کسب قدرت جامعه اسلامی و تحقق هدف خلقت می باشد.   چکیده عربی:هناک صلة بین استقرار الکثافة السکانیة أو التغییرات التی تطرأ علیها وبین التخطیط للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، إذ إن إمکانیة التخطیط للتنمیة لیست ممکنة أساسا دون وجود معلومات کاملة حول الدیموغرافیا السکانیة. إن الکثافة السکانیة من حیث النمو أو عدمه فی کل مجتمع، تمر بمراحل استقرار وسکون وتوسع وتنامی وسکون مکرر وسقوط سکانی، وهناک عدة آراء حول التغییرات السکانیة، و هی عبارة عن: نظریات التزاید، التناقص، الاستقرار، التناسب السکانی. إن قبول کل واحدة من هذه النظریات یتطلب امتلاک برنامج سکانی مناسب. أما التوجه والحوار اللذان سادا علی البرنامج السکانی فی بلدنا بعد انتصار الثورة الإسلامیة کانا یرتکزان علی تقلیص الکثافة السکانیة، ولکن هذا التوجه قد تغیر الیوم و أصبح الهدف هو زیادة الکثافة السکانیة.قام الباحث فی هذه المقالة بدراسة ونقد النظریات والبرامج السکانیة، و أثبت أن نظریة «التناسب السکانی» تنسجم مع الظروف الإقلیمیة للبلد، کما أشار إلی أن البرامج الاستراتیجیة للسکان فی الإسلام تستند إلی رفع المستوی الکمی حسب الظروف الإقلیمیة والإمکانیات المتوفرة، و ذلک بهدف النهوض بقدرة المجتمع الإسلامی و تحقق الهدف من الخلقة.

آمار یکساله:  

بازدید 223

دانلود 803 استناد 0 مرجع 12
نویسندگان: 

ERIS M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1211-1222
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8385
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8385

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript