نتایج جستجو

449

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

45

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KUHAIL Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  41-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12971
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12971

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

FAGHIHI-SANI M.A. | GOLESTANI FARD F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

In General purpose polystyrene (GPPS) cups, food is in contact with the articles for a period time and high temperature. Temperature is an important factor in determination of the stability styrene monomer. The migration of styrene monomer into hot drinks may cause chronic toxic effect in nervous system, liver and other organ of body.In this study, 51 samples of hot water (100oC) standing for 60 min were used. Then extraction and distillation of samples were down. Thereafter, 50μl of prepared samples were injected into HPLC (high performance liquid chromatography) for determination of styrene monomer. Calibration of the methods was done by addition of 2.5,5,10,20,30,50 μl styrene working solution to a similar food (hot water) and proceeding with the distillation and extraction. There is linear regression for styrene monomer from 0.25 to 5ng/ml. This method offers a quick, sensitive and reliable procedure for determining of styrene monomer. For the reproducibility of study, styrene monomer was determinated within day and day to day. The results of the recovery study for styrene monomer were ales determinated, and the mean was 94.58% (range 94.31-95.23%). The detection limit is 0.001 mg/kg (1ppb) with the mean of styrene monomer was 7.61±01ng/kg (range 7.07 – 9.56).This study indicated that styrene monomer from polystyrene cups (GPPS) into hot drinks was migrated and this migration highly depended on temperature of water. The concentration of styrene monomer in this study was above the EPA (Environmental protection agency) recommended levels. More study is needed to further elucidate this finding.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2 (پیاپی 100)
 • صفحات: 

  151-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  303
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

نانوکامپوزیت های پلیمری موضوع جدیدی در پژوهش های کنونی ایران و دنیا به شمار می روند. در نانوکامپوزیت های پلیمری افزایش مقدار کمی خاک رس (2 تا 5 درصد) خواص فیزیکی و مکانیکی، گرمایی، نفوذناپذیری و اشتعال ناپذیری بسیار خوبی را فراهم می سازد. پلی استیرن دارای استحکام و مدول زیاد و پایداری ابعادی عالی است. اما، ازدیاد طول و مدول خمشی ضعیفی دارد که با افزودن خاک رس می توان این خواص را بهبود بخشید. در این مقاله، نانوکامپوزیت های پلی استیرن- خاک رس مطالعه شد و اثر خاک های رس متفاوت کلویزیت 10A و نانومر I.30TC و پلی استیرن اصلاح شده با مالئیک انیدرید روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت تهیه شده ارزیابی شده است. نمونه ها در اکسترودر دومارپیچی تهیه شدند و با دستگاه پراش پرتو (XRD)X و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مقدار بین لایه ای شدن یا ورقه ای شدن لایه های سیلیکاتی ارزیابی و ساختار نمونه ها مشاهده شد. نتایج بررسی خواص مکانیکی نشان می دهد، با افزایش خاک رس به ویژه به همراه پلی استیرن اصلاح شده مدول خمشی (به مقدار حدود 30 درصد) و ازدیاد طول تا پارگی (به مقدار حدود 40 درصد) نانوکامپوزیت بهبود یافته است. نتایج XRD و TEM ساختاری بین لایه ای با پتانسیل ورقه ای شدن را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 303

دانلود 35 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  929
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

ماده پلاستیکی پلی استایرن جزو مواد بسته بندی بسیار پر مصرف می باشد و در دهه های اخیر به طور بسیار گسترده و متنوع در تهیه ظرفهای یکبار مصرف مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به پتانسیل رو به رشد استفاده از این ظروف در سطح زندگی افراد جامعه، بررسی و تعیین انتقال مونومرهای سازنده آن به ویژه مونومر استایرن به نوشیدنی های داغ و تعیین ثبات و پایداری آن در برابر دما از لحاظ بهداشتی بسیار با اهمیت است، چرا که اثرات سمی مزمن این ماده بر سلسله اعصاب و کبد و دیگر ارگانها و اندام بدن بسیار مهم و قابل توجه است. تهیه نمونه ها بصورت استخراج از نمونه های آزمایشگاهی که همراه با به کارگیری فرایند تقطیر بود، انجام گرفت و بعد آن با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با فشار بالا (HPLC) مرحله شناسایی و تعیین نمونه انجام گرفت. قبل از تعیین نمونه های مجهول با استفاده از غلظت های مشخص منحنی استاندارد رسم گردید و نمونه مجهول با استفاده از آن تعیین غلظت گردید. با توجه به نتایج به دست آمده در مجموع روش مورد نظر، روشی حساس، سریع و همراه با تکرارپذیری قابل اطمینان به ویژه جهت تشخیص وتعیین مونومر استایرن می باشد. جهت انجام قابلیت تکرار و صحت روش یکسری مطالعات درون روز(Within-day)  و روز به روز(day to day)  با استفاده از نمونه های بلانک آزمایشگاهی همراه با اضافه نمودن مقادیر مشخصی از مونومر استایرن به هر کدام ازاین نمونه ها انجام گرفت که حاکی از قابلیت تکرارپذیری روش بود. نتایج حاصل از مطالعات بازیافتی مبنی بر میانگین 94.58% با محدوده بازیافت %95.23-94.31 بود. در نهایت در 51 نمونه آزمایش شده از ظروف پلی استایرنی شفاف به میزان ppb 7.07-9.56 از مهاجرت مونومر استایرن به داخل مایع درون لیوان (آب داغ) تعیین گردید. لازم به ذکر است که حد تشخیص دستگاه برای مونومراستایرن برابر (1ppb)  0.001 mg/kgاست. این مقدار از میزان مهاجرت مونواستایرن ازمیزان تعیین شده استاندارد بهداشتی بیشتر است. البته لازم به تذکر است که این ماده واجد خاصیت تراکم پذیری در بافت چربی بدن نیز می باشد و برای روشنتر شدن اثرات مخاطره آمیز آن نیاز به تحقیقات بالینی بیشتری است.

آمار یکساله:  

بازدید 929

دانلود 256 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  12-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73526
 • دانلود: 

  18497
چکیده: 

Background: Mosquitoes transmit several diseases to human. There are several measures for control of larvae. As part of Integrated Vector Management (IVM) program, the utility of floating layers of polystyrene beads (EPS) is a potential alternative in habitats of mosquito larva. EPS beads prevent oviposition of mosquito as well as killing the immature stages by forming a tick layer on the water surface. They are cheap, environmentally safe and do not need frequent application and remain on the surface of water for long time. The objective of the current study was to asses the effectiveness of two types of polystyrene beads of (EPS) and (SWAP) for control of mosquito larvae under laboratory conditions.Methods: Anopheles stephensi and Culex quinquefasciatus were used for experimental purposes. In each tray 250 larvae of late 3rd and early 4th instars were introduced. The experiment was conducted on 4 replicates for An. stephensi, Cu. quinquefasciatus and combination of both. Emerging of adult mosquitoes were calculated every day until the end of experiments.Results: Mortality rate and Inhibition of Emerge (IE) for Cu. quinquefasciatus, An. stephensi and combination of both species was 97.8%, 100% and 99.07%, respectively using EPS. In average, EPS was able to kill 98.9% of larvae. The figures with SWAP were 63%, 91.05% and 72.65%, respectively. The average mortality for mosquitoes was 75.57% Conclusion: EPS and SWAP beads can be very effective and practical for elimination of An. stephensi and Cx. quinquefasciatus under the laboratory conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 73526

دانلود 18497 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  149-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  755
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

مقدمه: وجود مقاومت به حشره کش ها، مشکلات زیست محیطی و دشواری کنترل بیولوژیک، استفاده از روشهای مرسوم در کنترل لارو پشه ها را با مشکل روبرو کرده است. استفاده از دانه های پلی استیرنی می تواند جایگزین مناسبی برای این لاروکش ها باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی اثربخشی دو نوع پلی استیرن، جهت کنترل مراحل نابالغ پشه های آنوفل در شرایط آزمایشگاهی – نیمه صحرایی و صحرایی بوده است. روش کار: در این مطالعه تجربی، 250 عدد لارو سن 3 و 4 رهاسازی شد، آزمایش در 4 تکرار برای سینی های پرورشی تیمار شده با پلی استیرن تجاری و پلی استیرن خرد شده مازاد و گروه شاهد، اجرا گردید. خروج بالغین بصورت روزانه محاسبه گردید. در فاز صحرایی و نیمه صحرایی نیز در حوضچه های آب قبل و بعد از تیمار کردن، عملیات وفورگیری صورت پذیرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: در آزمایشگاه، میزان ممانعت از خروج بالغین و میزان مرگ و میر به ترتیب %100 و %91.05 برای پلی استیرن تجاری و پلی استیرن خرده شده مازاد بود. در مرحله صحرایی و نیمه صحرایی مشخص گردید که در تیمارها، تفاوت معنی داری بین تعداد پشه های بالغ صید شده و همچنین وفور لاروی، قبل و بعد از تیمار کردن وجود دارد (P<0.05). در حالی که در گروه شاهد این تغییرات معنی دار نبود.نتیجه گیری: دانه های پلی استیرنی بایستی با توجه به نوع زیستگاه و داشتن شرایط خاص بکار برده شوند. استفاده از پلی استیرن تجاری و پلی استیرن خرد شده مازاد در کنار سایر روشهای مکمل می تواند در برنامه مبارزه تلفیقی ناقلین بصورت موثری در کشور ایران و سایر نقاط مشابه بکار برده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 755

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

MACROMOLECULES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  8825-8830
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6398
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6398

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  239-253
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

سابقه و هدف: به طور کلی فرآورده های چوبی نسبت به دیگر مصالح دارای وزن کمتری می باشند. با این وجود متخصصین صنعت چوب به جهت کاهش هزینه های تولید، حمل و نقل و اثرات زیانبار زیست محیطی در صدد پایین آوردن وزن این فرآورده ها می باشند. مدت زمان زیادی نیست که سبک سازی با به کارگیری و جایگزینی مواد سبک وزن در ساختار محصولات مرکب چوبی ذهن پژوهشگران را به خود مشغول کرده است. پلیمرهای منبسط شده فوق سبک می تواند نقش مقداری از چوب را تا آنجا که خصوصیات مقاومتی فرآورده آسیب نبیند، بازی کنند. در این مطالعه امکان به کارگیری پلیمر پلی استایرن منبسط شده (EPS) به منظور کاهش دانسیته نهایی تخته بررسی شد. این کار پژوهشی بر روی کاهش وزن تخته خرده چوب به مقدار قابل توجه، با حفظ مقاومت چسبندگی داخلی متمرکز شده است.مواد و روش ها: در این پژوهش پلیمر پلی استایرن منبسط شده (EPS) به شکل خرده های کروی شکل، جهت کاهش وزن لایه مغزی تخته با درصدی از خرده های چوب، در حالی که اندازه ضخامت محصول نهایی حفظ می شود، جایگزین می گردد. تخته های آزمایشی با ضخامت 25 میلی متر و 30 دصد وزن کمتر نسبت به تخته های معمول، تحت تیمارهایی مرکب از عوامل نوع چسب، درصد وزنی خرده های پلی استایرن، و دمای پرس ساخته شدند. ترکیب ایده آل بر اساس بهترین نتایج آزمون های مقاومت مکانیکی، جذب آب، چسبندگی داخلی و ظرفیت نگهداری میخ و پیچ انتخاب شدند.یافته ها: نتایج حاصل از آزمون چسبندگی داخلی نشان داد که افزایش میزان گرانول های پلی استایرن فوم شده و دمای پرس تاثیر منفی بر این ویژگی داشته است. اندازه گیری مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته و نتایج حاصل از تحلیل داده ها همچنین نشان داد که با افزایش دما و درصد پلی استایرن مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته بهبود می یابند. بیشترین مقاومت نگهداری پیچ به تخته های ساخته شده با 1 درصد پلی استایرن اختصاص داشت و تغییرات دما اثر معنی داری بر این مقاومت نداشت. تخته های ساخته شده با 5 درصد پلی استایرن منبسط شده مطلوب ترین میزان واکشیدگی ضخامت و جذب آب را از خود نشان دادند.نتیجه گیری: به طور کلی ثابت شد حذف مقدار تعیین شده خرده چوب از لایه میانی و جایگزینی پلی استایرن در این لایه، هدف اولیه این پژوهش یعنی کاهش 30 درصد وزن کلی تخته توام با حفظ ظاهر فیزیکی تخته محقق گردیده است. همچنین تخته های حاوی پلی استایرن منبسط شده با توجه به کاربردی که برای این فرآورده تعریف شده است مقاومت هایی در حد قابل قبول ارائه می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MOHAMMADI MOSTAFA | SOLEIMANI ESMAIEL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: RESEARCHERS HAVE SHOWED THAT THE SURFACE MODIFIED ZNO NANOPARTICLES WITH TRIMETHYL VINYL SILANE (TMVS) BEHAVED MORE EFFICIENT THAN OLEIC ACID, AS COUPLING AGENT, TO MAKE COMPATIBILITY WITH METHYL METHACRYLATE (MMA); WHEREAS, ZNO NANOPARTICLES MODIFIED WITH OLEIC ACID EXERTED MORE COMPATIBILITY AND STABLE DISPERSION WITH STYRENE [1].SURFACE MODIFICATION OF NIO NANOPARTICLES BY OLEIC ACID CAN BE ACHIEVED TWO IMPORTANT GOALS: ENHANCEMENT OF THE SURFACE HYDROPHOBICITY OF NIO NANOPARTICLES IN ORGANIC MEDIA AND OIL (STYRENE), AND INTRODUCTION OF REACTIVE GROUP C=C BOND WHICH ARE ABLE TO POLYMERIZE WITH A VINYL MONOMER [1, 2]...

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1 (پیاپی 87)
 • صفحات: 

  73-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  732
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

در این پژوهش، دو نوع پلی استیرن پر مصرف مورد استفاده برای ساخت ظروف یک بار مصرف شامل پلی استیرن، معمولی و پلی استیرن فشرده، در معرض تخریب گرمایی قرار گرفتند. واکنش های تخریب در مجاورت کاتالیزورهایی مانند سولفات های فلزی آبدار و بدون آب، اکسیدها و هیدورکسیدهای فلزی در دماهای 280-350oC انجام شد و محصول مونومر خام استیرن بدست آمد. به منظور دستیابی به شرایط بهینه واکنش، اثر عواملی مانند نوع کاتالیزور، درصد کاتالیزور، دما، نوع ماده اولیه و کاربرد فشار کم بر بازده واکنش تخریب بررسی شد. بازده واکنش در بهترین شرایط، 87 درصد بود. بررسی نتایج آزمایش ها نشان می دهد که انجام واکنش تخریب گرمایی در شرایط فشار کم، بازده واکنش را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 732

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
litScript