نتایج جستجو

4073

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

408

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

جذب ترکیبات معطر در بسته بندی های پلاستیکی و انتشار این ترکیبات سبب کاهش غلظت این ترکیبات در ماده غذایی می شود و به دنبال آن ماندگاری و بازارپسندی مواد غذایی را کاهش می دهد که این امر موجب زیان های اقتصادی فراوانی می شود بنابراین بررسی عوامل موثر بر پدیده انتشار این ترکیبات در پلیمرها جهت به حداقل رساندن اثرات منفی این پدیده اهمیت فراوانی دارد. در پژوهش حاضر از مدلسازی به روش شبکه عصبی جهت پدیده انتشار پلیمرها در ترکیبات معطر استفاده شده است. مدل مذکور تاثیر عوامل موثر بر این پدیده شامل عوامل محیطی، ساختار ترکیبات معطر و ساختار پلیمرها را در نظر می گیرد و قادر به ارایه ضریب انتشار است. این مدل قابلیت پیش بینی ضریب انتشار ترکیبات معطر در بسته بندی های پلی اتیلن با دانسیته بالا را دارد. عصاره های نوشابه ها، عرقیات، کنسانتره های میوه جات و بسیاری فراورده های غلیظ دیگر در بسته های پلی اتیلن با دانسیته بالا عرضه می شوند. مدل ارایه شده قادر به محاسبه ماندگاری و شرایط بهینه نگهداری این محصولات می باشد ضمن اینکه از پرداخت هزینه های گزاف جهت اندازه گیری تجربی ضریب انتشار جلوگیری می شود. دامنه کاربری این مدل در محدوده دسته ترکیبات معطر مورد استفاده عالی است که از ویژگی های مدلسازی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آریانسب فضه

نشریه: 

بسپارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  3-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5
 • دانلود: 

  2
چکیده: 

حلال های بسیار اوتکتیک (DES) جایگزین مایعات یونی (ILs) هستند. این حلال ها ترکیباتی زیست تخریب پذیر، غیرسمی یا با سمیت کم هستند که با روش آسان به دست می آیند. آن ها معمولا با کمپلکس شدن یک پذیرنده پیوند هیدروژنی (HBA) با یک دهنده پیوند هیدروژنی (HBD) تهیه می شوند که مخلوط بسیار اوتکتیک تشکیل می دهند. دمای ذوب این مخلوط از دمای ذوب هر یک از اجزای تشکیل دهنده آن بسیار کمتر است. کشف حلال های بسیار اوتکتیک طبیعی (NADES) استفاده از آن ها را به عنوان جایگزین حلال های آلی معمول، که ذاتا سمی و بسیار فرارند، سرعت بخشیده است. پلی ساکاریدها فراوان ترین پلیمرهای طبیعی هستند و به عنوان منابع اولیه احتمالی برای تولید مواد سبز و جایگزینی پلاستیک های زیست تخریب نا پذیر درنظرگرفته می شوند. با وجود این، معمولا فیلم های تهیه شده از پلی ساکاریدهای خالص شکننده هستند و خواص مکانیکی ضعیفی دارند که کاربرد آن ها را محدود می کند. این مسئله به توسعه مواد برپایه پلی ساکاریدهای اصلاح شده با روش شیمیایی یا افزودن پرکننده های تقویت کننده یا نرم کننده ها منجر شده است. تاکنون NADESها نه تنها در استخراج، جداسازی یا خالص سازی برخی پلیمرهای خاص استفاده شده اند، بلکه به عنوان اجزای تشکیل دهنده مواد برپایه پلی ساکاریدها، یعنی نرم کننده ها، سازگارکننده ها یا بهبود دهنده ها، نیز استفاده شده اند. به کارگیری NADES به عنوان نرم کننده بیشتر برای فیلم های نشاسته کاربرد دارد، با وجود این برای مشتقات سلولوز، کیتوسان، آگار و آگاروز نیز به کار می رود. در این مقاله، قابلیت کاربرد حلال های بسیار اوتکتیک طبیعی به عنوان نرم کننده های سبز، ارزان و تجدیدپذیر در تهیه فیلم های پلیمری طبیعی مرور شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 5

دانلود 2 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

MAGNETIC FLUIDS CONSISTING OF MAGNETITE NANOPARTICLES ARE THE SUBJECT OF MANY RECENT STUDIES, ESPECIALLY IN BIOLOGICAL APPLICATIONS SUCH AS CELL SEPARATION AND SORTING, MAGNETIC DRUG DELIVERY AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING [1, 2]. MAGNETITE FE3O4 NPS ARE THE MOST COMMONLY USED MAGNETIC MATERIAL DUE TO ITS HIGH SATURATION MAGNETIZATION MS (90EMU/G). IN THIS PAPER FIRST MAGNETIC NANOPARTICLES (MNPS) OF ABOUT 10NM DIAMETERWERESYNTHESIZED BY METHOD CO-PRECEPITATION IRON SALTS (II), (III) IN AN AMMONIA SOLUTION, THEN CITRIC ACID WAS USED TO STABILIZE THE MAGNETIC PARTICLES SUSPENSION, IT WAS ANCHORED ON THE SURFACE OF FRESHLY PREPARED MNPS BY DIRECT ADDITION METHOD. THE MICROSTRUCTURE AND MORPHOLOGY OF THE NANOPARTICLES WERE CHARACTERIZED BY XRD, SEM AND TEM, AND THE INTRACTION BETWEEN CITRIC ACID AND MNPS WAS CHARACTERIZED FT-IR. IN THE NEXT STEP USED OF SYNTHESIZED NANOPARTICLES IN PREPARATION OF polymeric BIO-films WITH VARITY CONCENTRATINS.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2272
 • دانلود: 

  455
چکیده: 

ماینوکسیدیل خوراکی یک داروی ضد فشارخون می باشد که به شکل موضعی دارای اثرات تحریکی بر روی فولیکول مو می باشد. و به همین دلیل در درمان طاسی مردانه آندروژنیک به کار می رود. به منظور افزایش میزان پذیرش بیمار، کاهش اثر عبور اول کبدی دارو و هم چنین کاهش بروز عوارض جانبی، تهیه فرم زیست چسب دارو منطقی به نظر می رسد. در این بررسی با استفاده از پلیمرهایی چون اودراژیت ها (L100, E100, RLPO< RSPO) و پلی وینیل پیرولیدون(PVP)  اقدام به تهیه پچ های ماتریکسی گردیده است. دی بوتیل فنالات (DBP) پلی اتیلن گلیکول  (PEG400) 400و گلسیرین نیز به عنوان پلاستی سایزر استفاده شده اند. تاثیر نوع و مقدار پلیمر، پلاستی سایزر، پلاستوئید و غلظت دارو در فرمولاسیون بر روی رهش دارو از فیلم ها مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون انحلال با استفاده از دستگاه انحلال شمارهII ،USP  انجام شد و مقدار داروی آزاد شده به کمک اسپکتروفتومتری UV تعیین مقدار گردید. نتایج حاصل از رهش دارو از فرمولاسیون های تهیه شده حاکی از آن بود که با افزایش مقدار پلیمر میزان رهش دارو کاهش می یابد. به علاوه جایگزینی اودراژیت RS با RL باعث افزایش سرعت رهش دارو می گردد که این امر به زیاد بودن تعداد عوامل آمونیرم چهارتایی در ساختمان RL در مقایسه با RS نسبت داده می شود که باعث نفوذپذیری بیشتر ماتریکس نسبت به آب و رهش سریعتر دارو می گردد. پلاستی سایزرهای هیدروفیل در مقایسه با انواع هیدروفوب باعث افزایش سرعت رهش دارو می شود و هرچه مقدار DBP بالا باشد رهش کمتر است. استفاده از PVP به همراه انواع اودراژیت باعث افزایش سرعت رهش دارو می شود. با تغییر نسبت به دو پلیمر RSPO و RLPO می توان به کینتیک رهش مطلوب دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 2272

دانلود 455 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  401-413
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  970
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

هلوی رقم زعفرانی یکی از میوه های مهم بومی ایران است. این میوه بسیار فسادپذیر است و ماندگاری کمی دارد. در پژوهش حاضر تاثیر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته با سه ترکیب گازی (O2 2 درصد +10 CO2  درصد و O2 2 درصد5 + CO2  درصد و (Air و دو نوع پوشش پلاستیکی (پلی اتیلن با دانسیته کم و پلی پروپیلن) بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و انبار مانی هلوی رقم زعفرانی در طول 9 هفته انبار مطالعه شد. میوه ها بعد از بسته بندی در سردخانه در دمای 1 درجه سانتی گراد با رطوبت نسبی 90 درصد نگهداری شدند. هر هفته میوه های بسته بندی شده از انبار خارج شدند و به دنبال 24 ساعت نگهداری در دمای اتاق، از نظر فاکتورهای مختلف کیفی از قبیل کاهش وزن، سفتی بافت میوه، مواد جامد محلول، اسید قابل تیتراسیون، pH، ویتامین ث، اتیلن تولید شده و شاخص TSS/TA میوه اندازه گیری شده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در طول انبارداری سفتی،TA  و ویتامین ث کاهش و بقیه فاکتورها افزایش یافتند. پوشش پلی اتیلن pH،TA  و ویتامین ث را بهتر از پوشش پلی پروپیلن حفظ کرد. در حفظ سفتی میوه و TSS پوشش پلی پروپیلن بهتر بود. ترکیب گازی (O2 2 درصد+10 CO2  درصد) در حفظ سفتی، pH،TA  و شاخص TSS/TA بهتر از (2 O2 درصد +5 CO2  درصد) بود و بین ترکیبات گازی از نظر محتوای ویتامین ث اختلاف معنادار وجود نداشت. تولید اتیلن در ترکیب گازی (O2 2 درصد+10 CO2  درصد) کمتر از سایر تیمارها بود. در مجموع پوشش پلی اتیلن با ترکیب گازی (2 O2 درصد + CO2 10 درصد) سبب حفظ بهتر فاکتورهای کیفی pH، TA، ویتامین ث و شاخص TSS/TA میوه هلوی رقم زعفرانی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 970

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  127-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

کاربرد آنتی اکسیدان های طبیعی به جای انواع سنتزی در مطالعات اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد فیلم های پلیمری پوشانده شده با آلفا- توکوفرول در جلوگیری از اکسایش چربی در کره بود. محلول اتانولی آلفا- توکوفرول با سه غلظت متفاوت (0.1%، 0.15%، 0.2%) بر روی سطح فیلم های پلیاتیلن با دانسیته پایین (LDPE)3 و پلی پروپیلن خطی شده (BOPP)4 پوشانده شد. از فیلم های فاقد آلفا- توکوفرول به عنوان شاهد استفاده شد. مهاجرت آلفا- توکوفرول از سطح فیلمها به اتانول 95% (ماده مشابه چربی) در دمای 22 درجه سانتی گراد اندازه گیری شد. با افزایش زمان و غلظت آلفا- توکوفرول، مهاجرت به اتانول افزایش یافت (P<0.05). ثبات اکسایشی قطعات کره سنتی بستهبندی شده با فیلمهای پلیاتلین و پلیپروپیلن (فاقد و حاوی آلفا- توکوفرول) در دمای یخچال (4oC) طی 30 روز بررسی شد. مقدار شاخص پراکسید، اسیدهای چربآزاد و ویژگیهای حسی نمونهها در مدت نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت. در دمای یخچال فیلم LDPE در ثبات اکسایشی محصول و حفظ کیفیت آن به طور معنی دار بهتر از فیلمBOPP با غلظت یکسان بود (P<0.05). فیلم های فاقد آلفا- توکوفرول از این نظر اختلاف معنی داری نداشتند. در دمای یخچال پوشش آلفا- توکوفرول با غلظت 0.15% در هر دونوع فیلم مطلوب ترین ثبات اکسایشی و ویژگی های حسی را ایجاد کرد. بر اساس نتایج پوشش آلفا- توکوفرول روی سطح فیلم های پلیمری در حفظ پایداری و ثبات اکسایشی کره و حفظ ویژگی های حسی کره موثر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  76
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  40-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  505
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 505

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  5 (پیاپی 61)
 • صفحات: 

  323-328
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

فنر تخت، بخش اصلی سیستم تعلیق خودروهای سنگین است. وظیفه مهم فنر تخت جذب انرژی به صورت انرژی کرنشی ناشی از نیروهای مختلف وارد شده است. طبق تعریف انرژی کرنشی، موادی که از استحکام کششی زیاد و ضریب انعطاف پذیری کم برخوردارند برای انجام این وظیفه مناسب اند. کامپوزیت های پلیمری دارای الیاف بلند علاوه بر خواص یاد شده، چگالی کمی دارند و می توان از آنها در ساخت فنر تخت استفاده کرد. در این پژوهش، امکان جایگزینی فنر تخت فولادی شش لایه با فنر تخت کامپوزیتی پلیمری با ابعاد هندسی مشابه بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا ابعاد هندسی فنر تخت کامپوزیتی پلیمری در مقایسه با فنر تخت فولادی شش لایه محاسبه و سپس رفتار فنر کامپوزیتی با استفاده از نرم افزار ANSYS مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که فنر تخت کامپوزیتی طراحی شده نه تنها می تواند بخوبی وظیفه مورد نظر فنر تخت فولادی را انجام دهد، بلکه وزن فنر تخت به میزان 79 درصد کاهش می یابد. در ضمن، نیروی عمودی بحرانی برای فنر تخت کامپوزیتی پلیمری معادل 26436 نیوتن و توزیع تنش آن نسبت به نوع فولادی یکنواخت تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FARZI G.A. | GHAFARIAN S.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  171-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16549
 • دانلود: 

  6603
چکیده: 

In this research the effect of several parameters such as weight percent, length, ‎distance and orientation of carbon fibres on microwave attenuating of polymeric ‎coatings have been investigated and microwave attenuating behavior of these ‎composite coatings were evaluated in frequency range of 8-12 GHz (X-bond). The ‎optimum length of carbon fibres was found to be about one-half of the wavelength of ‎incident radiation. The results show that attenuation is increased by increasing the ‎weight percent of carbon fibres up to the area limitation effect. The best orientation of ‎the carbon fibres is multidi-rectional orientation‏.‏

آمار یکساله:  

بازدید 16549

دانلود 6603 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  300
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

فرضیه: گرافن اکسید به عنوان یکی از نانوذرات مهم با داشتن مشخصات بی نظیر و قابلیت بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی انواع زیست پلیمرها در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، در پژوهش حاضر از گرافن اکسید برای اصلاح فیلم های پلیمری بر پایه کیتوسان-ژلاتین-پلی وینیل الکل استفاده شده است. روش ها: فیلم های پلیمری با ترکیب درصدهای مختلف با روش ریخته گری تهیه شدند. گرافن اکسید به مقدارهای 0، 0. 2، 0. 4 و %0. 8 وزنی به محلول ها اضافه شد. فیلم های تهیه شده با آزمون های کشش، سنجش تورم، سرعت عبورپذیری بخار آب، ضدباکتری و میکروسکوپی الکترونی پویشی بررسی شدند. یافته ها: نتایج آزمون کشش نشان داد، گرافن اکسید موجب بهبود مدول و استحکام کششی شد. اما، ازدیاد طول تا پارگی نمونه ها کاهش یافت. همچنین، افزایش مقدار پلی وینیل الکل موجب کاهش خواص مکانیکی فیلم ها شد. نتایج آزمون تورم در سه محیط مختلف (خنثی، اسیدی و بازی) نشان داد، پلی وینیل الکل موجب کاهش تورم شد و با افزایش بیشتر گرافن اکسید نیز تورم فیلم ها به طور شایان توجهی کاهش یافت. نتایج آزمون سرعت عبورپذیری بخار آب نشان داد، با تغییر ترکیب درصد فیلم کامپوزیت تغییر شایان توجهی در سرعت عبورپذیری بخار آب فیلم ها دیده نشد. اما، استفاده از گرافن اکسید موجب کاهش سرعت عبورپذیری بخار آب در نمونه ها شد. نتایج آزمون ضدباکتری نشان داد، افزودن پلی وینیل الکل به تغییر محسوسی در قطر هاله عدم رشد منجر نشد، در حالی که با افزودن گرافن اکسید قطر هاله عدم رشد ابتدا افزایش یافت که حاکی از خاصیت مؤثر ضدباکتری نانوذرات گرافن اکسید است. نتایج میکروسکوپی الکترونی پویشی توزیع یکنواخت نانوذرات گرافن اکسید در فیلم های پلیمری را در درصدهای کم به دلیل سازگاری گرافن اکسید با ماتریس پلیمری نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
litScript