نتایج جستجو

1877

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

188

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

Acad Pathol

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2473
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2473

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  117
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  701-708
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

TAVANAEI KOSHA | TAVANAEI MOHSEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: AMITRAZ IS A FORMAMIDINE PESTICIDE USED AS INSECTICIDE AND ACARICIDE. IN IRAN AMITRAZ IS MAINLY USED AS PESTICIDE IN PISTACHIO PLANTS IN THE SUBURBS OF RAFSANJAN-IRAN. AMITRAZ poisoning CAUSES NAUSEA, VOMITING, HYPOTENSION, BRADYCARDIA, …

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

MAROUNI N.

نشریه: 

STANDARD JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  96
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  45-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7171
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7171

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

HWANG D.F. | NOGUCHI T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  142-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5480
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5480

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16307
 • دانلود: 

  7003
چکیده: 

Background: Cocaine poisoning is known for causing severe clinical effects such as tachycardia, hypertension, agitation and confusion. Absence of clinical manifestations in cocaine poisoning is unusual.Case report: A 26-year old man, known to be a cocaine addict, declared that he was forced by cocaine dealers to swallow many tablets of cocaine, six hours prior to admission to emergency department. Clinical examination, cardiac, hematological and biochemical checkups were unremarkable. The patient was clinically stable and left the hospital seven hours after admission by self-discharge. Blood and urine toxicological screening tests for benzodiazepines, barbiturates, tricyclic antidepressants and ethanol were negative. Patient’s blood sample was not sufficient for analysis of cocaine and its metabolites. Using high-performance liquid chromatography, urine and gastric lavage samples were positive for cocaine. Quantification of cocaine and its metabolites including benzoylecgonine (BZE) and ecgonine methyl ester (EME) in urine was done using gas chromatography-mass spectrometry. Results revealed high levels of cocaine and its metabolites (cocaine: 360 mg/L, BZE: 1350 mg/L, EME: 780 mg/L).Discussion: Cocaine poisoning is generally accompanied by various clinical effects. In our case, despite the confirmed poisoning, no clinical sign was noticed. Fatal poisonings were reported with cocaine urinary concentrations of lower than that found in our patient.Conclusion: Asymptomatic cocaine poisoning with high cocaine levels in urine is of note.

آمار یکساله:  

بازدید 16307

دانلود 7003 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ISBISTER G.K. | KIERNAN M.C.

نشریه: 

LANCET NEUROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  219-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3592
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3592

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پی در پی 54)
 • صفحات: 

  71-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  11683
 • دانلود: 

  1256
چکیده: 

ترکیبات ارگانوفسفره از حشره کش ها و آفت کش های مهم هستند که اشکال مورد استفاده آنها در جنگ شیمیایی به عوامل اعصاب معروفند. وجود آنها یکی از مشکلات اصلی کلینیکی در دنیا با هزاران قربانی در سال است. این ترکیبات با مهار فعالیت استیل کولین استراز، باعث تجمع استیل کولین در تعدادی از سیناپس های مغزی و بخشهای مختلف محل اتصال عضله عصب می شوند. در مسمومیت با سموم ارگانوفسفره چهار سندرم بالینی، بحران کلینرژیک، سندرم بینابینی، نوروپاتی تاخیری و اختلال مزمن عصبی - روانی ناشی از ارگانوفسفره تعریف شده است. هر کدام از این سندرم ها دارای علایم و نشانه های خاص خود هستند.تعیین فعالیت استیل کولین استراز حقیقی در خون کامل یک روش دقیق و در عمل بسیار مشکل است. اما اندازه گیری فعالیت بوتیریل کولین استراز یا استیل کولین استراز کاذب (موجود در پلاسما) در خون کامل یا پلاسما، یک روش غربالگری سریع، مناسب و سودمند، تشخیص مسمومیت با ترکیبات ارگانوفسفره است ولی دارای حساسیت و اختصاصیت بالایی نیست. همچنین بررسی میزان تخریب تولیدات آنها در پلاسما و ادرار قابل انجام است ولی محدود به آزمایشگاههای اختصاصی بوده و مقرون به صرفه نمی باشد. درمان سنتی و استاندارد شامل درمان حمایتی، سم زدایی و درمان با آنتی دوت سولفات آتروپین به تنهایی یا به همراه یک اکسیم خواهد بود. بعضی داروهای دیگر مانند گیلکو پیرولات، بیکربنات سدیم و سولفات منیزیم نیز ممکن است در بعضی موارد کاربرد داشته باشند. ولی هنوز سوالات بی جواب فراوانی در درمان مسمومیت با ارگانوفسفره وجود دارند.بیماران با مسمومیت متوسط تا شدید که کمک های اولیه و درمان طبی اورژانسی برای آنها انجام شده، ممکن است بقا یابند. هر چند، وجود آریتمی قلبی و نارسایی تنفسی توأم با بیش آگهی ضعیف است. نهایتا تشخیص اولیه و بررسی دقیق و درمان مناسب عوارض، کاهش مرگ و میر را به همراه دارد. در این مقاله مروری به مسمومیت ناشی از عوامل ارگافسفره پرداخته خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 11683

دانلود 1256 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

مقدم نیا علی اکبر

نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  193-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4138
 • دانلود: 

  1017
چکیده: 

سالانه هزاران مورد مرگ در اثر مسمومیت های دارویی در دنیا گزارش می شوند. مسمومیت های تصادفی عمدتا در بچه ها و بزرگ سالان بالای 50 سال سن رخ می دهند، در صورتی که مسمومیت عمدی مثلا از نوع خود مسموم سازی یا خودکشی بیش تر در سنین نوجوانی و جوانی دیده می شود. فهم الگوی مسمومیت ها به پیش گیری از آن ها خصوصا کاهش وقوع موارد خودکشی، کمک شایانی می کند. ضمنا کاهش موارد مسمومیت های اتفاقی و سایر انواع مسمومیت ها مثل مسمومیت های ناشی از شغل نیز کمک می کند. اغلب مواد شیمیایی، بالقوه قادر به ایجاد مسمومیت می باشند خصوصا اگر در شرایط مناسبی برای بروز آثار خود قرار گیرند. یکی از این شرایط مصرف خارج از حدود دوزهای توصیه شده است. در واقع در مورد داروها خصوصا مصرف بیش از حد یا اوردوز می تواند سبب بروز آثار سمی شود. به عبارت دیگر در دوزهای بالاتر از حد معمول دیگر داروها نقش درمانی نداشته و به عنوان سم تلقی می شوند. اصلاح این نگاه در جامعه و نیز استفاده از ابزار موثر آموزش و تثبیت مراکز اطلاع رسانی سموم و مسمومیت ها، در کاهش مرگ و میر و آسیب های اجتماعی ناشی از داروها و سموم می تواند نقش بسیار موثر و جدی داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 4138

دانلود 1017 استناد 0 مرجع 5
نویسندگان: 

FIGEN C. | TULAY E.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  115-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3184
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3184

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript