نتایج جستجو

438

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

44

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  9-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1258
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

وحدت متعالی ادیان، یکی از اصول مورد اتفاق سنت گرایان است. آنان معتقدند تمام ادیان با وجود اختلاف های ظاهری، از گوهر مشترک باطنی برخوردارند. دین در نظر سنت گرایان به ادیان ابراهیمی اختصاص ندارد و هر روشی برای متمرکزشدن بر حق و زندگی کردن طبق اراده عالم بالا و متناسب با مقصد بشر، «دین» محسوب می شود. این دیدگاه سنت گرایان به حقانیت تمام ادیان می انجامد. از این رو اعتقاد به نسخ و انحصارگرایی در باب حقانیت ادیانِ دیگر، امری ناصواب است. سنت گرایان با استناد به وحدت درونی یا متعالی ادیان به کثرت گرایی دینی معتقدند. ایشان برای تبیین مدعای خویش، از آموزه های تصوف و عناصر بنیادین مشترک میان ادیان بهره می گیرند. این مقاله به توضیح مولفه های اصلی این نظریه و بررسی و ابطال آن بر اساس ادله عقلی و نقلی خواهد پرداخت.

آمار یکساله:  

بازدید 1258

دانلود 246 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

خسروپناه عبدالحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1225
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

وجود کثرت در جهان امری مسلم است و نمی توان آن را انکار کرد. آنچه مورد انکار معرفت شناسی رئالیستی است ادعای پلورالیزم معرفتی است نه سایر گونه های آن؛ برخی از کثرت ها را باید پذیرفت چرا که متکی به عینیت و خارجیت بوده و منشا آثار هستند.یکی از مبانی پلورالیزم معرفتی، مبنای هستی شناختی است که تقریرهای گوناگونی دارد؛ از جمله لایه لایه و تو در تو بودن حقیقت، وجود مراتب طولی در واقعیت، تغییر و تحولی دائمی واقعیت و عدم ثبات آن؛ هر کدام از این مبانی گرفتار نقدهایی هستند.مبانی ذهن شناختی معرفت از ایده های کانت سرچشمه می گیرد، او با طراحی قالب های ذهنی، مدعی بود که معرفت نتیجه برخورد قالب های ذهنی آدمی با خارج است. این ادعایی بی دلیل است علاوه بر این که نمی توان با ارائه معنای لغوی از واقعیت یا حقیقت، کثرت گرایی را اثبات کرد. این نظریه تناقض درونی دارد.مبانی معرفت شناختی پلورالیزم معرفتی، با تئوری مطابقت اصطکاک دارد. این تئوری از میان تئوری های صدق موفق ترین تئوری است که با دیگر تئوری ها مواجهه و آنها را از صحنه خارج می کند. زیرا معیار مشخص و ثابتی برای ثبات و تشخیص معرفت صحیح ارائه می کند.مبنای زبان شناختی کثرت گرایی در نظریه های هرمنوتیک فلسفی گادامر بیشتر خودنمایی می کند. این نظریه از جهات مختلفی نقد می شود؛ از جمله این که وجود ثبات در دلالت الفاظ بر معانی، امری ثابت است وگرنه از هر لفظی باید بتوان هر معنایی را اراده کرد؛ علاوه بر آن، پیش فرض های موجود در ذهن خواننده مختلف اند که باید برای درک معنای صحیح از استفاده از پیش فرض های تحمیلی خودداری کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1225

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

STEVENSON MARK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12667
 • دانلود: 

  4774
چکیده: 

This paper proposes the hypothesis that distinct religions and practices lead to equally real but substantively different final human conditions. This hypothesis of multiple religious ends arises at the convergence of three different questions:1. What is the religious importance of detailed, empathetic study of different faith traditions?2. In what way is it legitimate for one religion to witness to its uniqueness and superiority in relation to others?3. How can those in one faith tradition recognize distinctive and transforming truth in religions other than their own?The hypothesis has two sides. On the one side, it is philosophical and descriptive. It seeks an interpretation of religious difference that simultaneously credits the widest extent of contrasting, particular religious testimony. On the other side, it can in principle be developed in a particularistic way within any number of specific traditions. For instance, it may take the form of one Christian theology of religions among others. My focus in this paper is primarily on the first side.

آمار یکساله:  

بازدید 12667

دانلود 4774 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

رشاد علی اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  46-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

برخی ـ مانند جان هیک ـ مولانا را پلورالیست دینی، بلکه بنیانگذار پلورالیسم دینی می انگارند. به دلائل مختلف این انگاره صحیح نیست. در انتساب یک نظر به یک شخص، باید به قرائن و قواعد تحلیل شخصیت و نیز مجموعه تفکرات او توجه کافی کرد. با توجه به این که:ـ مولانا یک شخصیت موحد مسلمان است؛ او به شدت بر حقانیت تام اسلام پای می فشرد؛ یک فیلسوف عقلگرا و واقع گراست، یک شرقی است و به دوره فکری ماقبل کانتی تعلق دارد.ـ علاوه بر این که با صراحت، بر شمولگرایی و گاه بر انحصارگرایی، در آثار و اشعار خود اصرار می ورزد و دیگر ادیان ـ جز اسلام ـ را منسوخ می داند و تخطئه می نماید، او نمی تواند پلورالیست باشد.در این مقاله، شواهدی که برای انتساب کثرت گرایی دینی به مولانا بدانها تمسک شده، مورد بررسی و تفسیر دقیق قرار گرفته، و مولف نشان داده است که تفسیرهای تکثرگرایانه از اشعار و آثار مولانا قابل دفاع نیستند.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 74 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

سلیمانی عبدالرحیم

نشریه: 

فلسفه دین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  715-740
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

احمدوند شجاع

نشریه: 

حقوق و سیاست

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  20 (ویژه سیاست و روابط بین الملل)
 • صفحات: 

  75-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  438
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

جهان امروز با دو وضعیت ظاهرا متعارض روبه روست: از یک سو شاهد ظهور شبکه ای از جنبش های سیاسی و فکری اقلیت های مذهبی، قومی، مهاجران، فمینیست ها، طرف داران حفظ محیط زیست و ... است که رفتار، عقاید و شیوه های زندگی و فرهنگ متفاوتی از فرهنگ مسلط جامعه ارایه می کنند و درگیر منازعه ای بزرگ تر بر سر شناسایی (recognition) هویت و تفاوت خود هستند. از سوی دیگر، جهانی شدن موجب درک نوینی از واقعیت جهان شده است که مطابق آن جهان مبدل به فضای عام مشارکتی با نیرو های اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیکی خاص خود شده که مهمترین خصلت آن ظهور فرهنگ جهانی است. پرسش اصلی این است که تاثیر جهانی شدن بر عرصه فرهنگ چه بوده است؟ آیا جهانی شدن موجب حل هویت های خاص فرهنگی در فرهنگ عام جهانی نو ظهور شده است؟ آیا جهانی شدن به معنای حاکمیت فرهنگ واحد آنگلو - آمریکایی و نفی همه هویت های نو ظهور است یا در کنار این فرهنگ جهانی، تکثر گرایی فرهنگی تداوم می یابد؟این مقاله با ترسیم وضعیت تکثر فرهنگی موجود در بسیاری از جوامع و پدیده جهانی شدن سعی می کند وضعیت هویت و تکثر فرهنگی موجود در بسیاری از جوامع و پدیده جهانی شدن سعی می کند وضعیت هویت و تکثر فرهنگی در عصر جهانی شدن را مورد بررسی قرار دهد؛ لذا فرضیه این مقاله این است که جهانی شدن ضمن ایجاد فرهنگ جهانی، شرایط امکان ظهور و تداوم فرهنگ های قومی، محلی، ملی، دینی و ... و هویت های متکثر را فراهم آورده است. این هویت سازی گاهی در قالب بومی سازی ارزش های جهانی چون دموکراسی، جامعه مدنی، اقتصاد و تجارت و ... نمودار می شود؛ همان طور که برخی کشور ها، ارزش های جهانی فوق الذکر را با افزودن قیود فرهنگی و هویتی خاص جامعه خود مانند دموکراسی اسلامی به کار می برند.

آمار یکساله:  

بازدید 438

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

فرامرزقراملکی احد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  دفتر 76 (2)
 • صفحات: 

  53-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

نسبیت گرایی را لازمه کثرت گرایی معرفتی می انگارند. چنین تلقی می شود که آن، ریشه در نیمه دوم عصر مدرنیته دارد و تفسیر کانتی – پوپری از توسعه علم، به چنین بحرانی انجامیده است. فایرابند را به دلیل افشا کردن این بحران، بدعت گذار خوانده اند. کثرت گرایی، برآمده از نظریه زمینه مندی معرفت و تجارب بشری است و آثار آن در زمینه های معرفت، اخلاق، دین و سیاست، تهدیدی است که به نسبیت انگاری و آنارشیسم در اندیشه منجر می شود. برای پیش گیری و درمان این آفت، مواضع مختلفی اتخاذ شده است، از جمله برگشت به تفکر سنتی. این تحقیق بر آنست که کثرت گرایی روش شناختی می تواند تحویلی نگری و نیز نسبیت انگاری برآمده از کثرت گرایی معرفتی را با حفظ زمینه مندی معرفت ، پیش گیری و درمان کند. کثرت گرایی روش شناختی در دو الگوی مطالعات تلفیقی و دیالکتیکی، می تواند کثرت گرایی را ازتهدید به فرصت تبدیل و جهان شمولی معرفت را تضمین کند. کارایی این دو الگو مشروط به سه امر زبان مشترک، توان و هوش هیجانی محقق در مواجهه با دیدگاههای رقیب و قواعد منطقی تعامل رشته هاست.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 20 استناد 4 مرجع 1
نویسندگان: 

نشریه: 

REGIONAL STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  80-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  63-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

هدف این مقاله بررسی موانع توسعه ی محتوایی نظام راهبری شرکتی، از دیدگاه نظریه ی کثرت گرایی فرهنگی بر پایه روش شناسی تفسیری-انتقادی است. کثرت گرایی فرهنگی بر امکان رقابت گروه ها و مشارکت اقلیت های مختلف جامعه در تصمیم گیری های مربوط به نظام اقتصادی و سیاسی تاکید دارد. این مقاله ضمن معرفی مفهوم کثرت گرایی فرهنگی و بیان ارتباط آن با نظام راهبری، موانع کثرت گرایی فرهنگی را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن موانع، به آسیب شناسی عوامل عدم توسعه نظام راهبری شرکتی می پردازد. بر این اساس، نتایج پژوهش نشان می دهد توسعه سیاسی، تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت، رفع مشکلات حقوقی، رفع شرکت گرایی دولتی و توسعه فرهنگ پاسخگویی می تواند موجب توسعه نظام راهبری شرکتی گردد. نتایج این مقاله توسعه کثرت گرایی فرهنگی، در نظام اقتصادی کشور را عاملی مهم در توسعه نظام راهبری شرکتی می داند.

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  571
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

تعلیم و تربیت، یکی از نهادهای اجتماعی است که با تحولات اجتماعی، علمی، سیاسی و فرهنگی در ارتباط است. به عبارت دیگر، چند و چون کارکرد نظام های تربیتی هر جامعه یی، به چند و چون و کارکرد تحولات پیرامونی بسته گی دارد. امروزه، تعلیم و تربیت، با مجموعه ئی از تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهانی رو به روست که به گونه ئی گریز ناپذیر باید خود را با آن تحولات هم آهنگ نماید. با توجه به بروز تحولاتی در گستره ی ارتباطات و اطلاعات، و در نتیجه، پیدایش نظریه هایی چون پست مدرنیسم، فمنیسم، کثرت گرایی، جهانی شدن و ... طبیعی است که نظام های تربیتی باید موضع و جایگاه خود را در برابر تحولات و نظریه های یاد شده روشن کنند. یکی از نظریه های مهم در گستره ی تعلیم و تربیت، نظریه ی کثرت گرایی فرهنگی است که البته پی آمدهایی برای مسئله ی هویت داشته است. ما در این مقاله، با بررسی کثرت گرایی فرهنگی و پی آمدهای آن برای هویت دانش آموزان، به تبیین نقش تعلیم و تربیت در این ارتباط می پردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 571

دانلود 120 استناد 4 مرجع 3
litScript